Saamelaiskäräjien kokous 4/2020

Saamelaiskäräjien kokous kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa yleensä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Kokoukset ovat julkisia ja niitä pystyy seuraamaan live striimin kautta osoitteessa www.samediggi.fi/live. Suoran lähetyksen kautta on mahdollista kuunnella tulkattua kieltä salissa kuullun kielen lisäksi. Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

Saamelaiskäräjien kokous 1/2021

Saamelaiskäräjien kokous 1/2021 pidetään 18.2.2021 klo 10 – 18 Inarissa (Sajos) / Zoom etäyhteys. Mikäli koronatilanne sallii, kokous pidetään Inarissa.

Verkkolähetys: Saamelaiskäräjälain muutos

Saamelaiskäräjät järjestää verkkolähetyksen saamelaiskäräjälain muutoksesta tiistaina 8. kesäkuuta 2021 klo 18-20. Voit lähettää ennakkoon kysymyksiä lähetystä varten.

Infotilaisuus auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 29.6.2021 klo 14.00-14.45 etäyhteyksin. Tilaisuudessa käydään läpi mikä tutkinto on ja miten siihen voi valmistautua. Tutkintoon ilmoittautuminen on elokuussa 2021. Infotilaisuudessa tutkinnosta ja työllistymismahdollisuuksista kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio. Infotilaisuus on suunnattu kaikille tutkinnosta kiinnostuneille.

Saamelaiskäräjien kokous 4/2021

Saamelaiskäräjien kokous 4/2021 pidetään 28.9.2021 klo 9-18 Inarissa (Sajos). Mikäli koronatilanne alueella pahenee, kokous pidetään etäyhteyksin.

Saamelaiskäräjien kokous 5/2021

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos, Inari

Saamelaiskäräjien kokous edustaa Saamelaiskäräjien ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Saamelaiskäräjien kokous päättää pääsääntöisesti saamelaiskäräjien antamista lausunnoista, esityksistä ja muista kannanotoista.

Saamelaiskäräjien kokous 3/2022

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos, Inari

Saamelaiskäräjien kokous 3/2022 pidetään kesäkuun 23. päivä 2022 klo 9-18 Inarissa (Sajos).