Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta (IYIL2019)

Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja standardisoida kieliä. Maailman noin 6700 kielestä yli 40 % on uhanalaisia. Näistä suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä.

Alkuperäiskansojen kielten vuoden johtamis- ja koordinointivastuu on annettu UNESCOlle. Teemavuoden toiminnalle on laadittu toimintasuunnitelma ja teemavuoden tavoitteiden toteutumisen seuraamista varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on valtioiden ja alkuperäiskansaryhmien edustajia.  Arktisen alueen alkuperäiskansojen edustajaksi on valittu Norjan saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo. UNESCO on avannut teemavuodelle nettisivut: https://en.iyil2019.org, jonne kaikki voivat lisätä tietoja tapahtumista ja osallistumisesta teemavuoteen. Linkistä löytyy myös teemavuoden toimintasuunnitelma. Sivustolla esitellään eri tapoja, miten teemavuoteen voi ottaa osaa. Myös median edustajat voivat ilmoittautua teemavuoden yhteistyökumppaneiksi sivustolla.

Saamelaiskäräjät tulee omien toimien kautta osallistumaan teemavuoteen yhteistyössä Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien kanssa ja teemavuoden aikana järjestetään tapahtumia ja seminaareja. Saamelaiskäräjät haluaa tämän lisäksi vahvasti kannustaa eri osapuolia osallistumaan teemavuoteen ja järjestää tapahtumia teemavuoden ympärille. Teemavuosi luo hienon mahdollisuuden kiinnittää huomiota erityisesti saamen kielten tilanteeseen ja niiden kehittämiseen.

https://en.iyil2019.org

Me käytämme näitä tunnuksia sosiaalisessa mediassa:

#IYIL2019 #sápmi #Indigenouslanguages #WeAreIndigenous