Kansainvälinen alkuperäiskansojen
kielten vuosikymmen IDIL 2022–2032

YK on julistanut kymmenvuotiskauden 2022–2032 kansainväliseksi alkuperäiskansojen kielten vuosikymmeneksi, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL).  Maailman väestöstä 6 prosenttia katsotaan kuuluvan alkuperäiskansoihin, mutta kielten määrä, joita alkuperäiskansat puhuvat on huomattava.  Arvioidaan, että maailmassa puhuttavista noin 6 700 kielestä yli 4 000 kieltä ovat alkuperäiskansojen kieliä. Vuosikymmenen tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuista huomiota monien alkuperäiskansojen kielten kriittiseen asemaan ympäri maailmaa.

Kansainvälisen alkuperäiskansojen kielten vuosikymmenen tavoitteena on turvata alkuperäiskansojen oikeudet säilyttää, elvyttää ja edistää kieliään ja samalla valtavirtaistaa kielellinen monimuotoisuus. Alkuperäiskansojen kielten vuosikymmen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja edistää maailmanlaajuista vuoropuhelua. Kansainvälinen alkuperäiskansojen vuosikymmenen tarjoaa mahdollisuuden ryhtyä tarvittaviin toimiin alkuperäiskansojen kielten käytön turvaamiseksi, elvyttämiseksi ja edistämiseksi kaikkialla maailmassa.

Kielet ovat välttämättömiä ihmisen viestinnälle ja vuorovaikutukselle, ajatusten jakamiselle, itsensä ilmaisemiselle vapaasti ja luovasti sekä yhteisen identiteetin rakentamiselle. Kieli on keskeinen tekijä myös ihmisoikeuksissa ja perusvapauksissa.

Huolimatta siitä, että kielillä on erittäin tärkeä merkitys, monet kielet ovat uhanalaisia.  Kieliyhteisöt – erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa – kohtaavat erilaisia haasteita: geopoliittisia, taloudellisia, sosiokulttuurisia ja teknologisia haasteita, jotka enemmän tai vähemmän pakottavat ihmiset vaihtamaan kieltä ja käyttämään enemmistökieliä, kuten englantia, ruotsia tai espanjaa. Silloin vuosisatojen historia, tieto ja kulttuurinen rikkaus ovat vaarassa kadota.

Alkuperäiskansojen kielen vuosikymmenen IDIL – alkuperäiskansojen kielten kansainvälisen vuosikymmen aikana eri sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua kielellisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden säilyttämiseen, elvyttämiseen ja tukemiseen!

Yleistä tietoa ja ajankohtaisia tietoja Kansainvälisen alkuperäiskansojen kielten vuosikymmenestä löytyy:

IDIL-kotisivut https://idil2022-2032.org/

FB: International Decade of Indigenous Languages

Twitter: @ILDecade

Instagram: @indigenouslanguages

Osallistu Saamen kielten viikkoon!

Saamen kielten viikko järjestetään 24.-30.10.2022. Saamelaiskäräjät kutsuu kaikkia osallistumaan teemaviikkoon ja tuomaan saamen kieliä esille teemaviikon aikana eri tavoin esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, kampanjoita tai käyttämään saamen kieliä ilmoituksissa ja teksteissä.