Halltõs

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs 2016 – 2019:

Sanila-Aikio Tiina, saaǥǥjååʹđteei
Paltto Heikki, I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei
Tuomas Aslak Juuso, II vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei
Magga-Vars Petra
Pieski Pentti
Sara Magreta
Tapiola Nilla