Hallitus

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta.

Saamelaiskäräjien hallitus 2016 – 2019:

Sanila-Aikio Tiina, Puheenjohtaja
Paltto Heikki, I varapuheenjohtaja
Tuomas Aslak Juuso, II varapuheenjohtaja
Magga-Vars Petra
Pieski Pentti
Sara Magreta
Tapiola Nilla