Loading Šõddmõõžž

« All Events

  • This event has passed.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 7/2022

20.12.2022|09:00 - 18:00

Saamelaiskäräjien edustajien 2020-2023 ryhmäkuvaSnimldõk: Ville Fofonoff

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 7/2022 riâššât 20.12.2022 čiâss 9 – 18 Aanrest (Sajos).

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam. Riikksuåvtõs mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen (21) da väärrvuäzzliʹžžen (4) sääʹmteʹǧǧvaalin jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam oummid, kuuitâǥ nuʹtt, što juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest (Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel da Uccjokk) âʹlǧǧe leeʹd uuʹccmõsân kolmm vuäzzla da pukin täin kooʹddin õhtt väärrvuäzzlaž.

Såbbar ä´ššlistt mie´lddõõzzineez vuõltteet mââimõõzzâst 10 pei´vved ouddâl såbbar. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
20.12.2022
Time:
09:00 - 18:00
Šõddmõš Categories:
,

Venue

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Sajos
Aanar | Inari, 99870 Suomi
+ Google Map
View Venue Website

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
20.12.2022
Time:
09:00 - 18:00
Šõddmõš Categories:
,

Venue

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Sajos
Aanar | Inari, 99870 Suomi
+ Google Map
View Venue Website