Loading Šõddmõõžž

« All Events

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 2/2021

27.4.|09:00 - 17:00

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 2/2021 såbbrõõžžât 27.4.2021 čiâss 9 – 17 olgglõsõhttvuõđivuiʹm (Zoom).

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Koronavueʹjj diõtt oummu da media vuäiʹtte seuʹrrjed såbbar tåʹlǩ vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõlttõõzzâst lij vuäǯǯamnalla tuʹlǩǩummuž pukid kooum sääʹmǩiõʹlle da lääddas. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jeät valddu oummid pääiʹǩ ool.

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
27.4.
Time:
09:00 - 17:00
Šõddmõš Category:

Jäʹrjsteei

Sääʹmteʹǧǧ
Email:
info@samediggi.fi
Website:
www.samediggi.fi

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
27.4.
Time:
09:00 - 17:00
Šõddmõš Category:

Jäʹrjsteei

Sääʹmteʹǧǧ
Email:
info@samediggi.fi
Website:
www.samediggi.fi