Loading Šõddmõõžž

« All Events

  • This event has passed.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 12/2018

13.9.2018|18:00

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 12/2018 ââʹnet 13.9.2018.

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben

Čõõuč sååbbarkalenter :

8.10.2018 halltõõzz sååbbar da saǥstõõllâmpoodd Karesâvvnest
5.11.2018 halltõõzz sååbbar da saǥstõõllâmpoodd Uccjooǥǥâst
4.12.2018 halltõõzz sååbbar da saǥstõõllâmpoodd Aanrest
18.12.2018 Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
13.9.2018
Time:
18:00
Šõddmõš Category:

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
13.9.2018
Time:
18:00
Šõddmõš Category: