Loading Šõddmõõžž

« All Events

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 1/2023

10.2.|09:00 - 18:00

Lähikuva Sajoksen parlamenttisalin pyöreästä pöydästä ennen Saamelaiskäräjien kokousta.Snimldõk: Ville Fofonoff

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
10.2.
Time:
09:00 - 18:00
Šõddmõš Category:

Jäʹrjsteei

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
10.2.
Time:
09:00 - 18:00
Šõddmõš Category:

Jäʹrjsteei