Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 5/2022

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 5/2022 riâššât 30.9.2022 Aanrest (Sajos).

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 10/2022

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 11/2022

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 6/2022

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 6/2022 riâššât 29.11.2022 čiâss 9 – 17 Aanrest (Sajos).

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 12/2022

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 7/2022

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 6/2022 riâššât 20.12.2022 čiâss 9 – 18 Aanrest (Sajos).

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Staanvuõtt-tuâjjpääʹjj Säʹmmlai dommvuuʹdest – vuuʹd aazzjid

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Mii muʹst âlgg tieʹtted vaʹrrjõõttmõõžžâst – Staanvuõtt-tuâjjpääʹjj Säʹmmlai dommvuuʹdest - vuuʹd aazzjid Vuõinnlõõttâmpooddâst ǩiõttʼtõõlât nuʹt odinak oummu ǥu õhttsažkååʹdd vaʹrrjõõttmõõžž. Miârktõssân lij čiõlǥeed, måkam jiijjâsnallšemvuõđ da lokku välddmõõžž õhttne vaʹrrjõõttmõʹšše Lappi vuuʹdest takainalla da sääʹmvuuʹdest jeäʹrben. Vuõinnlõõttmõõžžâst ämmat-tuâjjla mainste vaʹrrjõõttmõõžžâst da jeäʹlet tõʹst še õhttsaž saǥstõõllmõõžž. MÕÕN DIÕTT podd jäʹrjstet? Liâ-a Tâʹvv-Lappi ǩiõččlâsttmõõžž väjldõttum vaʹrrjõõttmõš- […]

Saaʹmi meersažpeiʹvv – Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša peäss tobdstõõttâd Aanrest

Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet piirieeʹjji täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juhllvuõđid vieʹttjet tâʹl äʹrbbvuõđlânji jeeʹres beäʹlnn Sääʹmjânnam da še Sääʹmjânnam åålǥbeäʹlnn. Sääʹmteeʹǧǧ määŋgpeällsaž tåimmjummša peäss tobdstõõttâd Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest Sääʹmteeʹǧǧ pukid uhssäävai åårrai peeiʹvest.