Saamen kielten viikko

Saamen kielten viikko järjestetään 24.-30.10.2022. Saamelaiskäräjät kutsuu kaikkia osallistumaan teemaviikkoon ja tuomaan saamen kieliä esille teemaviikon aikana eri tavoin esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, kampanjoita tai käyttämään saamen kieliä ilmoituksissa ja teksteissä.

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 11/2022

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Saamelaiskäräjien kokous 6/2022

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos, Inari

Saamelaiskäräjien kokous 7/2022 pidetään 29.11.2023 klo 9 – 17 Inarissa (Sajos).

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 12/2022

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Saamelaiskäräjien kokous 7/2022

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos, Inari

Saamelaiskäräjien kokous 6/2022 pidetään 20.12.2022 klo 9 – 18 Inarissa (Sajos).

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelu – saamelaiskulttuuria koskeva kuulemistilaisuus 12.1.2023 Hetassa

Metsähallitus ja Saamelaiskäräjät järjestävät saamelaiskulttuuria koskevan kuulemistilaisuuden torstaina 12. tammikuuta 2023. Tilaisuuden tarkoituksena on tukea saamelaiskulttuurin ja saamelaisten oikeuksien huomioimista Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyössä. Tilaisuus alkaa klo 14 Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hetassa (Peuratie 15). Kuulemiseen on järjestetty simultaanitulkkaus. Tervetuloa!

Turvallisuustyöpaja Saamelaisten kotiseutualueella -alueen asukkaille

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Sajos, Inari

Mitä minun pitää tietää varautumisesta? – Turvallisuustyöpaja Saamelaisten kotiseutualueella -alueen asukkaille Tilaisuudessa käsitellään sekä yksilön että yhteisön varautumista. Tarkoituksena on selvittää, mitä erityispiirteitä ja huomioitavaa liittyy varautumiseen Lapin alueella yleisesti ja saamelaisalueella erityisesti. Tapaamisessa ammattilaiset kertovat varautumisesta ja käydään siitä myös yhteistä keskustelua. MIKSI tilaisuus järjestetään? Onko Pohjois- Suomen kokemukset unohdettu varautumis- ja turvallisuusasioissa? Keräämme […]