Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 1/2022

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 1/2022

Sää´mtee´ǧǧ puõ´tti sååbbar 1/2022 såbbrõõžžât 22.2.2022 čiâss 9 – 16 olgglõsõhttvuõđivuiʹm (Zoom). Jos koronavueʹǩǩ oudd, såbbar ââʹnet Aanrest.