Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 1/2022

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Saamelaiskäräjien kokous 1/2022

Saamelaiskäräjien seuraava kokous 1/2022 pidetään 22.2.2022 klo 9 – 16 etäyhteyksin (Zoom). Mikäli koronatilanne sallii, kokous pidetään Inarissa.