Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 5/2022

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 3/2022

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Saamelaiskäräjien kokous 3/2022 pidetään kesäkuun 23. päivä 2022 klo 9-18 Inarissa (Sajos).

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022 Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt. Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs.