Loading Events

« All Events

Ǩiõllseminaar

9.10. - 10.10.

Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ reäʹšše õhttsaž ǩiõllseminaar tuulkid, jåårǥlõʹttjid da jeeʹres ǩiõlltuâjjlaid.

Sääʹmteeʹǧǧ reäʹšše õõutveäkka 9.-10.10.2019 ǩiõllseminaar Aanrest õõuʹdmõsân siʹjjid, ǩeäk tuejjee sääʹmǩiõlivuiʹm: jåårǥlõʹttjen, tulkkân leʹbe jeeʹres ǩiõlltuâjjliʹžžen. Seminaar riâššât Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmtiiʹǧǧi da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi õhttsažtuâjjan da tõt lij sääʹmtiiʹǧǧi beäʹlnn nääʹll väʹldded lokku ÕM alggmeerǩiõli eeʹjj.

Täi koolm sääʹmteeʹǧǧ õhttsanji riâššâm šõddmõõžž jurddjen lij tuärjjeed ǩiõlltuâjjlai ämmat-tääid, uʹvdded vueiʹttemvuõđ saǥstõõllâd čiŋŋlõbân ǩiõllaaʹšši pirr da vuäjjned tuulki, jåårǥlõʹttji da ǩiõlltuâjjlai tuâj kuõskki kõõččmõõžžid, vueiʹttemvuõđid da vaʹǯǯtõõzzid. Seminaar lij še päiʹǩǩ raajjâd ođđ säiʹmmõõzz da õhttsažtuâjjõhttvuõđid ǩiõlltuâjjlai kõõsk da nääiʹt nââneed sääʹmǩiõli õuʹdde tuejjuum ǩiõlltuâj pâʹjjel raaji.

Sääʹmteeʹǧǧ kåčča puk ǩiõlltuâjjlaid ǩiõllseminaaʹre 9.-10.10.2019 Aanra!

Seminaar prograamm da jeeʹres teâđaid iʹlmmtet mâʹŋŋlõbân.

Seminaaʹre vuässõõttâmiʹlmmtõõttmõš ävvan čõhččǩeässa 2019.

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi, mäʹtǩǩteʹlfon. +358 40 7075626

Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje(at)samediggi.no, mäʹtǩǩteʹlfon: +47 412 65 375

Marie Louise Allas, marielouise.allas(at)sametinget.se, mäʹtǩǩteʹlfon +46 70-367 46 82

Details

Start:
9.10.
End:
10.10.
Event Category:

Venue

Sää´mkulttuurkõõskõs Sajos
Sajos
Aanar | Inari, 99870 Suomi
+ Google Map
Website:
www.sajos.fi

Details

Start:
9.10.
End:
10.10.
Event Category:

Venue

Sää´mkulttuurkõõskõs Sajos
Sajos
Aanar | Inari, 99870 Suomi
+ Google Map
Website:
www.sajos.fi