Recurring

Cloubi-digimateriálavuođu geavaheaddjiskuvlejupmi

Sámediggi ja Árktalaš pedagogihkka II -prošeakta ordneba skuvlejumi Cloubi-digimateriálavuođu geavaheapmái geassemánu áigge. Skuvlejupmi lea rabas buohkaide geat leat beroštuvvan digimaterialaid ráhkadeamis ja leat badjel 15 jahkásaččat.

Recurring

Cloubi-digimateriálavuođu geavaheaddjiskuvlejupmi

Sámediggi ja Árktalaš pedagogihkka II -prošeakta ordneba skuvlejumi Cloubi-digimateriálavuođu geavaheapmái geassemánu áigge. Skuvlejupmi lea rabas buohkaide geat leat beroštuvvan digimaterialaid ráhkadeamis ja leat badjel 15 jahkásaččat.

Recurring

Cloubi-digimateriálavuođu geavaheaddjiskuvlejupmi

Sámediggi ja Árktalaš pedagogihkka II -prošeakta ordneba skuvlejumi Cloubi-digimateriálavuođu geavaheapmái geassemánu áigge. Skuvlejupmi lea rabas buohkaide geat leat beroštuvvan digimaterialaid ráhkadeamis ja leat badjel 15 jahkásaččat.

Recurring

Cloubi-digimateriálavuođu geavaheaddjiskuvlejupmi

Sámediggi ja Árktalaš pedagogihkka II -prošeakta ordneba skuvlejumi Cloubi-digimateriálavuođu geavaheapmái geassemánu áigge. Skuvlejupmi lea rabas buohkaide geat leat beroštuvvan digimaterialaid ráhkadeamis ja leat badjel 15 jahkásaččat.