Loading Šõddmõõžž

Pueʹtti Šõddmõõžž › Šõddmõõžž

Šõddmõõžž Search and Views Navigation

Šõddmõš Views Navigation

10/2021

Sääʹmǩiõli neäʹttel 2021

25.10. - 31.10.

Kuäʹss: 25.–31.10.2021 Koʹst: Ceâlai Lääʹddjânnmest, Ruõccjânnmest da Taarrjânnmest Ǩeäzz:  Puk vuäiʹtte vuässõõttâd da pueʹtted mieʹldd Tuâǥǥõs Eeʹǩǩ 2019 leäi ÕM riikkikõskksaž alggmeerai ǩiõli eeʹǩǩ – International Year of Indigenous Language (iyil2019.org). Teeʹmmeeʹjjest leʹjje määŋg sõddmõõžž, kookk raʹjje alggmeeraiǩiõlid kuâsttjeei pirr maaiʹlm. Sääʹm ǩiõli neäʹttel järjsteš vuõssmõs vuâra eeʹjj 2019.  Eeʹjj 2020 oʹnnstum Sääʹm ǩiõli neäʹttel mâŋŋa Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ tuåivvu, što ǩiõllneäʹttel leʹčči juõʹǩǩekksaž šõddmõš. Sääʹm ǩiõl Lääʹddjânnmest Säʹmmla lie Euroopp Unioon oʹdinakai alggmeer. Lääʹddjânnmest säʹmmlai ǩiõlʼla da kulttuurla vuõiggâdvuõđi…

Looǥǥ lââʹzz »
+ Viiǥǥ šõddmõõžž