Loading Šõddmõõžž

Past Šõddmõõžž › Šõddmõõžž

Šõddmõõžž Search and Views Navigation

Šõddmõš Views Navigation

11/2020

Sääʹmteeʹǧǧ kuullâmpoodd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummšid kuõskeeʹl – aanarsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd

11.11.2020|18:00 - 20:30

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast kuullâmpooddid sääʹm meeru tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummši pirr. Koronavueʹjj diõtt pooddid tuõʹllʼjet ougglõsõhttvuõđin.

Looǥǥ lââʹzz »

Sääʹmteeʹǧǧ kuullâmpoodd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummšid kuõskeeʹl – sääʹmnuõri kuullâmpodd

12.11.2020|18:00 - 20:30

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast kuullâmpooddid sääʹm meeru tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummši pirr. Koronavueʹjj diõtt pooddid tuõʹllʼjet ougglõsõhttvuõđin.

Looǥǥ lââʹzz »

Sääʹmteeʹǧǧ kuullâmpoodd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummšid kuõskeeʹl – tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kuullâmpodd Uccjooǥǥ da Jeänõõǥǥ vuuʹdest jälsteeʹjid

16.11.2020|18:00 - 20:30

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast kuullâmpooddid sääʹm meeru tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummši pirr. Koronavueʹjj diõtt pooddid tuõʹllʼjet ougglõsõhttvuõđin.

Looǥǥ lââʹzz »

Sääʹmteeʹǧǧ kuullâmpoodd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummšid kuõskeeʹl – nuorttâlâškielâlâš kuullâm

17.11.2020|18:00 - 20:30

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast kuullâmpooddid sääʹm meeru tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissaari vaʹlljummši pirr. Koronavueʹjj diõtt pooddid tuõʹllʼjet ougglõsõhttvuõđin.

Looǥǥ lââʹzz »

6/2021

Neʹttvuõlttõs: Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muuttâs

8.6.|18:00 - 20:00

Sääʹmteʹǧǧ reäšš neʹttvuõlttõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsest mââibaarǥ ǩieʹssmannu 8. peeiʹv čiâss 18-20. Vuäitak vuõltteed ouddǩiõʹtte kõõččmõõžžid vuõlttõõzz vääras.

Looǥǥ lââʹzz »

Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõs

14.6.|14:00 - 16:00
|Taaujâs Šõddmõš (Ǩiõčč puk)

Õhtt šõddmõš 21.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 28.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 9.8.2021 čiâss 14:00

Sääʹmteʹǧǧ da Arktista pedagogiikkaa ll-haʹŋǩǩõs jäʹrjste Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõõzz ǩieʹssmannu äiʹǧǧen. Škooultõs lij äävai pukid pâʹjjel 15-âkksaid ǩeäin miõll ǩeäss digimateriaal raajjma.

Looǥǥ lââʹzz »

Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõs

21.6.|14:00 - 16:00
|Taaujâs Šõddmõš (Ǩiõčč puk)

Õhtt šõddmõš 21.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 28.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 9.8.2021 čiâss 14:00

Sääʹmteʹǧǧ da Arktista pedagogiikkaa ll-haʹŋǩǩõs jäʹrjste Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõõzz ǩieʹssmannu äiʹǧǧen. Škooultõs lij äävai pukid pâʹjjel 15-âkksaid ǩeäin miõll ǩeäss digimateriaal raajjma.

Looǥǥ lââʹzz »

Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõs

28.6.|14:00 - 16:00
|Taaujâs Šõddmõš (Ǩiõčč puk)

Õhtt šõddmõš 21.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 28.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 9.8.2021 čiâss 14:00

Sääʹmteʹǧǧ da Arktista pedagogiikkaa ll-haʹŋǩǩõs jäʹrjste Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõõzz ǩieʹssmannu äiʹǧǧen. Škooultõs lij äävai pukid pâʹjjel 15-âkksaid ǩeäin miõll ǩeäss digimateriaal raajjma.

Looǥǥ lââʹzz »

Infopodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst

29.6.|14:00 - 14:45
Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 29.6.2021 čiâss 14.00-14.45 ougglõsõhttvuõđin. Pooddâst mõõnât čõõđ mii tuʹtǩǩõs lij da mäʹhtt tõõzz vuäitt valmštõõttâd. Jiõčč tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij påʹrǧǧmannust. Infopooddâst tuʹtǩǩõõzz pirr maainast ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio. Infopodd lij jurddum pukid ǩeäi miõl tuʹtǩǩõs ǩeäss. 

Looǥǥ lââʹzz »

8/2021

Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõs

9.8.|14:00 - 16:00
|Taaujâs Šõddmõš (Ǩiõčč puk)

Õhtt šõddmõš 21.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 28.6.2021 čiâss 14:00

Õhtt šõddmõš 9.8.2021 čiâss 14:00

Sääʹmteʹǧǧ da Arktista pedagogiikkaa ll-haʹŋǩǩõs jäʹrjste Cloubi-digimateriaalvuâđ ââʹnnemškooultõõzz ǩieʹssmannu äiʹǧǧen. Škooultõs lij äävai pukid pâʹjjel 15-âkksaid ǩeäin miõll ǩeäss digimateriaal raajjma.

Looǥǥ lââʹzz »
+ Viiǥǥ šõddmõõžž