Loading Šõddmõõžž

Pueʹtti Šõddmõõžž › Sääʹmteeʹǧǧ halltõs

Šõddmõõžž Search and Views Navigation

Šõddmõš Views Navigation

10/2020

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 12/2020

23.10.|09:00

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.

Looǥǥ lââʹzz »
+ Viiǥǥ šõddmõõžž