Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 3/2023

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 2/2023 riâššât 14.4.2023 čiâss 10 – 16 Aanrest (Sajos) / Zoom. Sää´mtee´ǧǧ såbbar piâzzak seuʹrrjed Zoom webinaar pääiʹǩ.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 7/2023

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.