Saaʹmi meersažpeiʹvv – Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša peäss tobdstõõttâd Aanrest

Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet piirieeʹjji täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juhllvuõđid vieʹttjet tâʹl äʹrbbvuõđlânji jeeʹres beäʹlnn Sääʹmjânnam da še Sääʹmjânnam åålǥbeäʹlnn. Sääʹmteeʹǧǧ määŋgpeällsaž tåimmjummša peäss tobdstõõttâd Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest Sääʹmteeʹǧǧ pukid uhssäävai åårrai peeiʹvest.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz sååbbar 1/2023

Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koozz koʹlle vuäzzliʹžžen sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei, kueʹhtt vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei da nellj jeeʹres vuäzzla. Halltõs tuejjad sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuâllsiʹžžen da tõn vuõss-sâjjsaž tuâjjan lij vaʹstteed poliittlaž tuåimmjummšest da vaaldšummšest da ââʹnned huõl sääʹmteeʹǧǧ såbbri valmštõõllmõõžžâst. Halltõs noorââtt nuʹtt õʹhttešt määnpââʹjest leʹbe taarb mieʹldd.