Saamelainen luonnonkäyttö

Perinteiset elinkeinot

Lisää tähän tekstiä.

Kulttuuriperintö ja perinteinen tieto

Lisää tähän tekstiä.

Muu maankäyttö ja niiden suhde saamelaiseen luonnonkäyttöön

Metsätalous

Kullanhuuhdonta

Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu

(suorat linkit ko. kohtaan)