Dokumeanttat

Fuom! Sámedikki dokumeantabáŋku ii doaimma Internet Explorer -neahttaloganiin. Amma geavahat man nu eará neahttalogana.

Beavdegirjjiid oaidninláhkai doallan

Sámedikki bargoortnega 64 §:a mielde Sámedikki čoahkkima ja stivrra beavdegirjjit dasa laktojuvvon váidalančujuhusain dollojuvvojit dárkkisteami maŋŋá almmolaččat oaidninláhkai nu mo das lea ovddalgihtii almmuhuvvon. Eará doaibmaorgána beavdegirjji oaidninláhkai doallamis mearrida áššáigullevaš doaibmaorgána ieš.

Beavdegirji dollojuvvo almmolaččat oaidninláhkai Sámedikki neahttasiidduin čujuhusas www.samediggi.fi uhcimustá beavdegirjji váidalanáigge, juos ii čiegusindoallama guoski njuolggadusain eará čuovo.

Čoahkkimat