Sosiála ja dearvvašvuohta

Áigeguovdilis

Sámi álbmotbeaivi 6.2.

Sámediggi ordne rabas uvssaid beaivve Anára Sajosis sámi álbmotbeaivve…

Sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargit čoahkkanit Sajosis

Sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargiid oktasaš…

Ruhtaministeriija čielggada Suoma ja Norgga rádjaguovlooktasašbarggu

Ruhtaministeriija ásahii Suoma ja Norgga rádjaguovlooktasašbarggu…

Munnuide šaddá njuoratmánná: Rávagirji njuoratmáná vuordimii ja dikšumii davvisámegillii

Munnuide šaddá njuoratmánná -rávagirji lea oaivvilduvvon…