Nuorat

www.nuor.fi

Siiddut leat dárkkuhuvvon Dutnje, sámenuorra, ássetba gos guovllos máilmmi beare! Háliidat, ahte gávnnat dáppe DIEĐUID du smiehtahahtti gažaldagain, erenomážit dakkáriin, mat laktásit sápmelašvuhtii. Háliidat RÁVVET, juos don háliidat fuola dahje gažaldaga minguin juogadit. Lassin háliidat justa Du fárrui ovddidit siidduid, juohkit iežat árgga dahje muđui dušše čálasit (chat) ovttas eará nuoraiguin.

Nuoraidráđđi

Nuoraidráđđi válmmaštallá daid sámedikki čealkámušaid, álgagiid ja eará beali váldimiid, mat gusket sámenuoraid dahje sámenuoraid eallindiliid. Eará nuoraidráđi váldobarggut leat ovddidit sámenuoraid gielalaš ja kultuvrralaš vuoigatvuođaid miehtá Suoma sihke nannet sámenuoraid gullama sámekultuvrrii.

Áigeguovdilis

Oza mielde dahje evttot lahtu Sámedikki nuoraidráđđái doaibmabadjái 2022-2023

Ohcat nuoraidráđđái movttegis ja aktiivvalaš sámenuoraid…

Sámenuorat gáibidit doaimmaid dálkkádatrievdama goahcamii

Mii dovdát dálkkádatroasu ja gáibidit njulges doaimmaid…

Sámenuorat čohkkejit fámuideaset dálkkádatrievdama vuostá konferánssas 26.8.

Davviriikkalaš sámenuoraid konferánsa lágiduvvo 26.8.2021.…

Bures boahtin davviriikkalaš sámenuoraid konferánsii!

Áigi: 26.8.2021 Suoma áigge dmu 9.00-15.00 Báiki: Zoom Konferánsa…

Nuoraidráđđi jorgalahttá Seta arvedávgesániid sámegielaide

Čuovvovaš buolva arvedávgesápmelaččain oažžu šaddat…

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa báddejupmi geahččanláhkái

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa báddejupmi lea dál geahččanláhkái liŋkkain vuollelis. Báddejupmi leat juhkojuvvon golmma oassái.   Vuosttas…

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 2021 lea meattá – geahča bohtosiid

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvui 18.5. neahttadáhpáhussan.…

Sámediggi almmuha ohcanláhkái mearreáigásaš prošeaktabargi doaimma

Prošeaktabargi bargun lea vástidit davviriikkalaš sámenuoraid…

Buresboahtin čuovvut Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa fierpmis 18.5. diibmu 10

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa sáhttá čuovvut máŋŋebárga…

Almmuheapmi sámenuoraid dáiddadáhpáhussii nohka 5.5.2021

Almmuheapmi dáiddadáhpáhussii nohka 5.5.2021. Muitáthan almmuhit…

Ráhkat sisdoalu dáiddadáhpáhusa siidduide!

Go dáiddadáhpáhus lágiduvvo gáiddusin, háliidit oassálahttit…