Nuorat

”Livččeba válggat vai beasašii jienastit”

Sámenuorra, ohcal Sámedikki válgalogahallamii, DÁL! Ovdal juohkehaš 18-jagi deavdán sámenuorra lea ožžon ohcanskovi ruoktot, muhto II ŠAT. Don fertet ieš leat aktiivvalaš. Sápmelaččaid riikkabeaivvit dahjege Sámediggi lea Suoma sápmelaččaid alimus politihkalaš orgána. Juohke njealját jagi válljejuvvojit válggaiguin Sámediggái 21 lahtu ja njealje várrelahtu. Válggain jienastit dat sápmelaččat, geat leat merkejuvvon válgalogahallamii. Jienastanvuoigatvuohta addá maiddái vuoigatvuođa leat evttohassan.

De!-prošeavttas ovddidit sámegielat nuoraiddoaimma

Sámedikki nuoraidráđi De!-prošeavttas ovddidit nuoraid astoáiggedoaimmaid buot Suomas hubmojuvvon sámegielain. Prošeavtta ulbmilin lea movttiidahttit sámenuoraid ieža plánet, makkár sámegielat astoáiggedoaimmaide sis livččii miella oassálastit. Prošeavtta ollašuhttit áiggis 1.10.2018-30.8.2019 ja dan ruhtada Leader Pohjoisin Lappi.

Dihtosis-prošeakta

Dihtosis lea Sámedikki Nuoraidráđi ja Nuoraid Akatemiija oktasašprošeakta, man ulbmilin lea lasihit váldoálbmoga nuoraid diđolašvuođa sámiin ja sámekultuvrras. Prošeavtta dárkkuhussan lea buvttadit materiálaid skuvlagalledemiid várás sihke ovddidit sámi álbmotbeaivve riikkadási temábeaivin.

Geassekummekampánjja kondomat maiddái golmma sámegillii!

Sámedikki nuoraidráđi temán leat dán jagi seksuáladearvvasvuođaáššit. Temá olis nuoraid gaskavuođas dovdojuvvon Geassekummekampánjja kondomat jorgaluvvojit Suomas hállon golmma sámegillii. Maiddái kampánjii gullevaš Ráhkistanmeašttir -seksuáladearvvasvuođajearahallama sáhttá dahkat sámegillii.

Nuoraidráđđi

Nuoraidráđđi válmmaštallá daid sámedikki čealkámušaid, álgagiid ja eará beali váldimiid, mat gusket sámenuoraid dahje sámenuoraid eallindiliid. Eará nuoraidráđi váldobarggut leat ovddidit sámenuoraid gielalaš ja kultuvrralaš vuoigatvuođaid miehtá Suoma sihke nannet sámenuoraid gullama sámekultuvrrii.