Ealáhus- ja vuoigatvuohta

Áigeguovdilis

Eana- ja meahccedoalloministeriija čielggada spiehkastatmuohtadili váikkuhusaid boazodollui

Eana- ja meahccedoalloministeriija lea addán 5.3.2020 mearrádusa…

Sámi álbmotbeaivi 6.2.

Sámediggi ordne rabas uvssaid beaivve Anára Sajosis sámi álbmotbeaivve…

Sámediggi evttoha Suoma stáhtii Deanu soahpamuša eretcealkima

Sámediggi evttoha Suoma stáhtii, ahte dat cealká eret soahpamuša…

Stuorámus lobálaš boazologut - bargojoavku ii evttot boazologuid vuolideami

Eana- ja meahccedoalloministeriija lea almmustahttán odne stuorámus…

Sámeturismma etihkalaš rávvagiid vuosttas ođđa govat leat gárvánan

Ráidogovvadáiddár Sunna Kitti sárgu govaid Vásttolaš ja…

Ruhtaministeriija čielggada Suoma ja Norgga rádjaguovlooktasašbarggu

Ruhtaministeriija ásahii Suoma ja Norgga rádjaguovlooktasašbarggu…

Sámediggi vuostálastá garrasit Jiekŋameara ruovdegeainnu joatkkaplánaid

Ođas Jiekŋameara ruovdegeaidnofidnu plánema álggaheamis bođii…

Bures boahtin ságastallat sámeturismma dárbbuin ja ovddideamis Anárii

Oassin Lappi turismastrategiija ráhkadeapmái gullevaš guovllu…

Sámeturismma etihkalaš rávvagat

Sámedikki čoahkkin dohkkehii 24.9.2018 vásttolaš ja etihkalaččat suvdilis sámeturismma doaibmanprinsihpaid. Etihkalaš rávvagiid váldoulbmilin lea jávkadit sápmelašvuođa ávkingeavaheaddji turismma sihke turismma bokte leavvi sámiid guoski boastto dieđu. Nubbin váldoáššin lea sihkkarastit turismma olggobeale olbmuid kulturvuogádagaid ja árbevieruid.