Sámedikki stivrra čoahkkin

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Sámedikki stivrra čoahkkin

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Sámedikki stivrra čoahkkin

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Sámedikki stivrra čoahkkin

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Sámedikki stivrra čoahkkin 15/2021

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Sámedikki stivrra čoahkkin 1/2022

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Sámedikki stivrra čoahkkin 2/2022

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Sámedikki stivrra čoahkkin 3/2022

Sámekulturguovddáš Sajos Sajos, Anár | Inari

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 4/2022

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

Sámedikki stivrra čoahkkin 5/2022

Sámediggi vállje gaskavuođastis stivrra, masa gullet lahttun sámedikki ságajođiheaddji, guokte várreságajođiheaddji ja njeallje eará lahtu. Stivra doaibmá sámedikki čoahkkima vuollásažžan ja dan dehaleamos bargun lea vástidit politihkalaš doaimmas ja hálddahusas ja maiddái fuolahit sámedikki čoahkkimiid válmmaštallamis. Stivra čoahkkana sullii oktii mánotbajis.