De!-projekti

Projektin aikana toteutetaan nuorten suunnittelemia saamenkielisen vapaa-ajantoiminnan pilotteja. Tavoitteena on vahvistaa saamenkielistä nuorisokulttuuria ja rohkaista nuoria käyttämään saamen kieliä myös vapaa-ajallaan. De!-projektin etenemistä voi seurata Nuorisoneuvoston sosiaalisen median kanavissa, Instagramissa ja Facebookissa. Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2018-30.8.2019 ja sitä rahoittaa Leader Pohjoisin Lappi.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä Tuuli Miettunen, tuuli.miettunen@samediggi.fi, puh. 010 839 3133 / 040 650 7505