Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõs: Teâđtempodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid 

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čiõlǥtet haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzz da iʹlmmtõõttmõõžž. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin di vaʹstteed mättʼtõõzz järjesteeʹji kõõččmõõžžid.

Recurring

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Recurring

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩääž

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čuäjtõõlât haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz tuâjjlaid di uʹčteeʹlid. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin.

Recurring

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Recurring

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Recurring

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Recurring

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Recurring

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Sääʹmparlamentniiʹǩǩi konfereʹnss

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Kuuđad Sääʹmparlamentniiʹǩǩi konfereʹnss jäʹrjstet Aanrest 19.05.2022. Konfereʹnss leäi miârktõs ââʹnned 2020, leša tõt mâʹjjni koronapandemia diõtt. Õõutpeivvsaž konferenssa vuässâʹtte Sääʹmparlamentneeʹǩǩ Lääʹddest, Ruõccâst da Taarrâst.