Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 3/2020

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 3/2020 riâššât 17. – 18.9.2020 čiâss 10 – 18 Aanrest (Sajos). Jos koronavueʹǩǩ vuuʹdest huânnʼnan, såbbar ââʹnet olgglõsõhttvuõđivuiʹm.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 4/2020

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar norrââtt 4-5 vuâra eeʹjjest täujja Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest. Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed live stream mieʹldd addrõõzzâst www.samediggi.fi/live. Vuõigg vuõlttõõzz pääiʹǩ lij vueiʹtlvaž kulddled tuʹlǩǩuum ǩiõl kueʹrncest kullum ǩiõl lââʹssen. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 1/2021

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 1/2021 riâššât 18.2.2021 čiâss 10 – 18 Aanrest (Sajos) / Zoom. Jos koronavueʹǩǩ oudd, såbbar ââʹnet Aanrest.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 4/2021

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 4/2021 riâššât 28.9.2021 čiâss 9 – 18 Aanrest (Sajos). Jos koronavueʹǩǩ vuuʹdest huânnʼnan, såbbar ââʹnet olgglõsõhttvuõđivuiʹm.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 5/2021

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 1/2022

Sää´mtee´ǧǧ puõ´tti sååbbar 1/2022 såbbrõõžžât 22.2.2022 čiâss 9 – 16 olgglõsõhttvuõđivuiʹm (Zoom). Jos koronavueʹǩǩ oudd, såbbar ââʹnet Aanrest.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 2/2022

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 2/2022 riâššât 13.4.2022 čiâss 9 – 17. Sååbbar ââʹnet hybridsåbbren da aalmi vuäitt seuʹrrjed såbbar Zoom webinaar pääiʹǩ. Sajoozz parlameʹnttkueʹrnca jiâ vääʹld aalmjid pääiʹǩ ool.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 3/2022

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos Sajos, Aanar | Inari

Saamelaiskäräjien kokous 3/2022 pidetään kesäkuun 23. päivä 2022 klo 9-18 Inarissa (Sajos).