Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan tiedote vuoden 2023 äänestämiseen liittyen 

Saamelaiskäräjien meneillään olevat vaalit toimitetaan 4.9. – 2.10.2023. Äänestys tapahtuu lain saamelaiskäräjistä § 28 mukaisesti postin välityksellä. 

Vuoden 2023 vaaleissa ei vaalilautakunnan 26.2.2023 tekemän päätöksen mukaisesti järjestetä vaalipäivän äänestystä. 

Äänioikeutetut voivat toimittaa vaaliasiakirjat postitoimituksen ohella henkilökohtaisesti 18.-29.9 välisenä aikana vaalilautakunnan toimistoon Inarin Sajokseen tai saamelaisten kotiseutualueella kiertävään vaaliautoon, jonka aikataulu löytyy täältä

Saamelaiskäräjälain § 26 d:n mukaisesti henkilölle, joka esittää ennen ääntenlaskennan aloittamista vaalilautakunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan vuoden 2023 vaaliluetteloa koskeneen valituksensa nojalla, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja äänestää. Aiempia vaaleja koskevilla korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä ei ole mahdollista äänestää 2023 vaaleissa. 

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Yhteystiedot: 

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta 
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 
Menesjärventie 2A, 99870 Inari 
puh: 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155, 010 839 3153 
Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi 

Äänestys vuoden 2023 saamelaiskäräjien vaaleissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Näiden saamelaiskäräjien vaalien vaaliluettelossa oleville äänioikeutetuille on lähetetty vaaliasiakirjat postitse kirjattuna kirjelähetyksenä syyskuun 4. päivästä lukien.

Henkilölle, joka ennen ääntenlaskennan aloittamista esittää vaalilautakunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan vuoden 2023 vaalien vaaliluetteloa koskevan valituksen johdosta, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja äänestää.

Tuomioistuimen päätöksen perusteella äänestäessään henkilö on velvollinen luovuttamaan vaalilautakunnalle päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen vaaliluetteloon asiasta tehtävää merkintää varten.

Pyydämme asianomaisia henkilöitä olemaan yhteydessä vaalilautakunnan toimistoon, josta saa tarkemmat tiedot vaaliasiakirjojen saamisesta.

Huomioithan! Vaaliauto ei ole äänestyspaikka – siellä ei voi äänestää eikä sieltä voi noutaa vaaliasiakirjoja. Vaaliautoon voi ainoastaan palauttaa vaaliasiakirjat.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Yhteystiedot:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Menesjärventie 2A, 99870 Inari

puh: 010 839 3153, 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155

Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi

Äänestysasiakirjojen palautus – vaaliauto tulee!

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Äänioikeutetuille on lähetetty vaaliasiakirjat kirjattuna kirjelähetyksenä syyskuun 4. päivästä lukien.

Nouda kirje mahdollisimman pian saatuasi saapumisilmoituksen! Mikäli et ole saanut ilmoitusta saapuvasta kirjatusta kirjeestä keskiviikkoon 13.9.2023 mennessä, olethan yhteydessä vaalilautakunnan toimistoon.

Äänioikeutettu voi palauttaa äänestysasiakirjat eli allekirjoittamansa lähetekirjeen ja vaalikuoreen suljetun vaalilipun suljetussa palautuskuoressa:

  1. Postitse, josta saat kuitin lähetettävästä kirjeestä. Kuitissa olevan lähetysnumeron avulla voit seurata postin sivuilta kirjeen kulkua vaalilautakunnan toimistolle. Jätä palautuskuori postin kuljetettavaksi niin hyvissä ajoin, että se ehtii vaalilautakunnan toimistoon viimeistään 2.10.2023 ennen kello 18. Sen jälkeen saapuneita vaaliasiakirjoja ei voida ottaa huomioon.
  2. Henkilökohtaisesti 18.-29.9. välisenä virka-aikana (8-16) vaalilautakunnan toimistoon Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin.
  3. Henkilökohtaisesti 18.-29.9 välisenä aikana saamelaisalueella kiertävään vaaliautoon.


Äänioikeutettu: varaudu todistamaan henkilöllisyytesi, jos palautat asiakirjat vaaliautoon tai vaalilautakunnan toimistoon. Postiin jätettäessä henkilöllisyyttä ei tarvitse todistaa.

Huom! Vaaliautossa ei voi äänestää eikä sieltä voi noutaa vaaliasiakirjoja.

Muista noutaa kirjattuna kirjeenä saapuneet vaaliasiakirjasi postin toimipisteestä!

Vaaliauton puh: 010 839 3199 (vaaliautoon voi ottaa yhteyttä 18.-29.9. välisenä aikana)

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/.

Yhteystiedot:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A, 99870 Inari
puh: 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155, 010 839 3153
Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi

Saamelaiskäräjävaalit 4.9.–2.10.2023

Vaaliasiakirjat postitetaan kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle 4.9.2023 alkaen.

Äänioikeutettu voi äänestää palauttamalla vaaliasiakirjat postin välityksellä tai palauttamalla vaaliasiakirjat kiertävään vaaliautoon tai suoraan vaalilautakunnan toimistoon. Postin välityksellä lähetettyjen asiakirjojen tulee olla vaalilautakunnan toimistossa Inarissa viimeistään 2.10.2023 ääntenlaskennan aloittamiseen mennessä. Äänioikeutettu voi palauttaa omat vaaliasiakirjansa henkilökohtaisesti 18.9.–29.9.2023 välisenä aikana vaalilautakunnan toimistoon; Inari, Sajos, Menesjärventie 2A tai saamelaisalueella kiertävään vaaliautoon puh. 010 839 3199.

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa laitoksissa hoidettavat henkilöt, sekä ne kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää, saavat tarvittaessa avustajan hoitopaikassaan äänestystä varten. Asiasta tulee ottaa yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon os. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, puh 010 839 3155, 010 839 3177 tai vaalit@samediggi.fi.

Inarissa 11.8.2023

Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalien ehdokasasettelu päättyy 4.8.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta muistuttaa saamelaiskäräjien vaalien 2023 ehdokasasettelun päättyvän pe 4.8. klo 16. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan/ehdokashakemuksen tulee olla vaalilautakunnalla Inarissa Sajoksen toimipisteessä sanottuun aikarajaan mennessä (osoite: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 INARI).

Valitsijayhdistysten kannattaa huomioida tämä etenkin toimitettaessa asiakirjat postitse. Vaalilautakunnalla ei ole muuta toimipistettä, jossa asiakirjoja otettaisiin vastaan.

Äänioikeutettu voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen, tai hänen nimensä poistetaan kaikista valitsijayhdistyksistä. Valitsijayhdistyksen asiamiehellä on mahdollisuus täydentää tai oikaista hakemuksen tietoja ti 8.8.2023 klo 16 asti.

Ehdokasasettelulomakkeet löytyvät Saamelaiskäräjien verkkosivuilta osoitteesta www.samediggi.fi/vaalit-2023/ ja niitä saa vaalilautakunnan toimistosta Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta.

Vaaliasiakirjojen toimittamisen varmistamiseksi vaalilautakunta pyytää 1.6.2023 jälkeen muuttaneita ja ulkomailla muuttaneita henkilöitä toimittamaan ajantasaiset osoitetietonsa vaalilautakunnalle joko sähköpostitse vaalit@samediggi.fi, suojatun sähköpostin kautta https://secmail.com/send/m7jcWH7B, puhelimitse 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174 tai postitse Saamelaiskäräjät / vaalilautakunta, Menesjärventie 2A, 99870 INARI.

Ehdokkaan asettaminen saamelaiskäräjien vaaleissa

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 4.9–2.10.2023.

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/95, muut.1279/02) 27 §:n mukaisesti ehdokkaan saamelaiskäräjien vaaleissa voi asettaa vähintään kolme henkilöä, jotka on merkitty äänioikeutetuksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Ehdokasasettelua varten täytetään valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja ehdokkaan suostumuslomake, jotka allekirjoitettuna on palautettava vaalilautakunnalle viimeistään elokuun 4. päivänä 2023 ennen klo 16.00.

Lomakkeita ja tarkempia tietoja saa vaalilautakunnan toimistosta osoite:

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Saamelaiskäräjät, vaalilautakunta
Menesjärventie 2A
99870 Inari
puh. 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174
sähköpostitse vaalit@samediggi.fi tai https://secmail.com/send/m7jcWH7B

Lomakkeita voi myös tulostaa www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Vaalilautakunta

Tiedote saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluettelon vahvistamiseen liittyen

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta laati ja vahvisti 28.2.2023 vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleissa käytettävän vaaliluettelon edellisten vaalien lainvoimaisen vaaliluettelon ja väestötietojärjestelmässä olevien tietojen pohjalta.

Vuoden 2023 vaaliluetteloa laatiessaan vaalilautakunnan on ollut otettava huomioon oikeustilassa vuoden 2019 vaaliluettelon laadinnan jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset. Julkisen vallan käyttäjänä vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaaliluettelo on sisällöltään lainmukainen ja turvaa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Vaalilautakunnan on osaltaan Suomen perustuslain 22 §:n mukaisesti turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vuosina 2011 – 2021 korkein hallinto-oikeus on ratkaissut suuren määrän eri vuosien saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloja koskeneita asioita. Osa niistä on kansainvälisellä tasolla todettu Suomen kansainvälisiä ihmisoikeussopimusvelvoitteita loukkaaviksi. Päätösten seurauksena vaaliluetteloon määräämistä koskevasta soveltamiskäytännöstä on tullut epäjohdonmukainen ja sisäisesti ristiriitainen. Eräissä tapauksissa korkein hallinto-oikeus on näennäisesti päättänyt henkilön määräämisestä sellaiseen vaaliluetteloon, jonka laadintaa ei ollut edes aloitettu. Korkein hallinto-oikeus on myös johtanut yksilöitä koskevista ja useissa tapauksissa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita loukkaavista ratkaisuistaan oikeusvaikutuksia suhteessa tällaisten henkilöiden jälkeläisten oikeuteen tulla otetuiksi vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin useissa vuoden 2019 saamelaiskäräjävaaleihin liittyvissä päätöksissään osoittanut muuttaneensa saamelaiskäräjälain 3 §:n tulkintaa siten, että Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet vastaisuudessa otettaisiin asianmukaisesti huomioon. Oikeustila on monissa tapauksissa merkittävästi muuttunut siitä, millaisena korkein hallinto-oikeus sen näki yksittäistä päätöstä tehdessään.

Näissä olosuhteissa vaalilautakunta on katsonut velvollisuudekseen pyrkiä turvaamaan, että vuoden 2023 vaaliluettelo on sisällöltään lain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukainen ja kohtelee yksilöitä yhtäläisin ja hyväksyttävin perustein, ja että jokaisen yksilön menettelyllisestä oikeussuojasta huolehditaan tarkoin.

Tämän vuoksi vaalilautakunta ei ole voinut helmikuun 28. päivän määräaikaan mennessä sisällyttää vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon kaikkia sellaisia henkilöitä, joiden vaaliluetteloon merkinnän perusteena on korkeimman hallinto-oikeuden antamat ja jäljemmin muuttuneen oikeustilan piiriin asettuvat aiemmat ratkaisut.

Henkilöt, jotka katsovat tulleensa oikeudettomasti jätetyiksi pois vuoden 2023 vaaliluettelosta, voivat hakea asiassaan oikaisua saamelaiskäräjälain § 26 mukaisesti. Vaalilautakunta tulee käsittelemään oikaisuvaatimukset objektiivisesti, yhdenvertaisesti ja laillisesti, arvioiden oikaisuvaatimuksen tekijän esittämät perusteet vaaliluetteloon ottamiselle.

Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaleissa on ennätysmäärä äänioikeutettuja, ensimmäistä kertaa yli 6000. Uusia äänestäjiä merkittiin vaaliluetteloon yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2019.

Lisätietoja saamelaiskäräjien vaaleista: https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Inarissa 16.3.2023
Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalit 2023

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9. – 2.10.2023 välisenä aikana.

Vaaliluettelo pidetään nähtävänä maaliskuun 20.3. – 31.3.2023 päivien aikana arkipäivisin ma-pe kello 14.00 – 17.00 seuraavissa paikoissa:

Tunturi-Lapin luontokeskusHetta, Peuratie 5
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, kokoushuone Silba 1. krsInari, Sajos, Menesjärventie 2A
Utsjoen kylätalo GiisáUtsjoki, Utsjoentie 9
Vuotson koulu   Vuotso, Ivalontie 8716

Jokaisella on mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat vaaliluetteloon merkityt tiedot suoraan vaalilautakunnan toimistosta puh. 010 839 3155, 010 839 3177, suojatun sähköpostin kautta: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi taikka käymällä katsomassa vaaliluettelosta yllä olevissa paikoissa mainittuna aikana.

Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaalilautakunnalta viimeistään huhtikuun 14. päivänä ennen kello 16.00. Oikaisumenettelyohjeet saa vaalilautakunnan toimistosta tai ne voi tulostaa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/.

Inarissa 2.3.2023
Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi toimistosihteerin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja jatkuu 31.10.2023 saakka.

Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.
Toimistosihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, joita ovat mm. saapuvan ja lähtevän postin diariointi, osoitetietojen päivitys ja osoitekorttien tulostus, asiakirjojen kopiointi ja postitus sekä muut tavanomaiset toimistotyöt ja vaalilautakunnan sihteerin erikseen määräämät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Kokemus vaalilautakunnan työstä katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI ja II ryhmän mukaan (peruspalkka 2017,90 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 16.3.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?17fa1df6

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio p.+ 358 10 839 3148, vaalilautakunnan esittelijäsihteeri Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬‬‬

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.3.2023
Saamelaiskäräjät