GOLLEGIELLA – Pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto jaetaan syksyllä 2022

GOLLEGIELLA – pohjoismainen saamen kielipalkinto jaetaan 10. kerran syksyllä 2022 saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien tapaamisessa, joka järjestetään myöhäissyksyllä 2022 Ruotsissa. Palkinto myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä saamen kielten edistämisestä.

Gollegiella palkinnon ovat perustaneet saamelaisasioista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa vastaavat ministerit ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajat. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Kielipalkinnon tavoite
Kielipalkinnon tavoitteena on myötävaikuttaa saamen kielten edistämiseen, kehittämiseen tai säilymiseen Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä.

Kuka voi saada palkinnon?
Kielipalkinto myönnetään yksityishenkilöille, ryhmille tai yhteisöille (ml. yhdistys, laitos), jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielten edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilymiseksi. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi kirjallisista, suullisista tai muista ansioista, jotka sijoittuvat hyvin laajalti eri toimialueille. Palkinto voidaan jakaa kahden palkinnonsaajan kesken.

Ilmoita oma ehdokkaasi!
Yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä voi tehdä oman ehdotuksensa vuoden 2022 palkinnon saajasta. Ehdotus palkinnon saajaksi ja korkeintaan 1-2 sivun kirjallinen perustelu tulee toimittaa viimeistään 07.08.2022 osoitteeseen:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lisätietoja antaa:
Anita Kitok arviointikomitean sihteeri
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamenkielisen lastenmateriaalin kehittämishankkeen määräaikaisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 30.12.2022 saakka.

Materiaalityöntekijän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalin tuottamista kolmella saamen kielellä sekä tuottaa ja päivittää sisältöjä Kuáti.fi- materiaalipankkiin. Lisäksi tehtävään kuuluu pedagogisen materiaalin suunnittelua, koordinointia ja tuottamista yhteistyössä kielipesäohjaajan ja toisen materiaalisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös saamenkielisen kieltä elvyttävän toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Helsingin alueella. Suunnittelija vastaa hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista. Hankkeesta vastaa saamen kielen toimisto ja esimiehenä toimii kieliturvasihteeri.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksekästä hoitamista edesauttaa saamelaiskulttuurin tuntemus, saamelaisen varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan tuntemus, materiaalityön ja digitaalisen toimintaympäristön tuntemus ja kyky itsenäiseen suunnittelutyöhön ja toteutukseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävä voi sisältää matkustamista. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.
Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III-IV mukaan (peruspalkka 2698,37–2649,02 e). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Suunnittelijan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, ja työn hoitaminen osittain etätyönä on sopimuksen mukaan mahdollista. Vapaamuotoiset työhakemukset liitteineen tulee toimittaa 1.7.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c3adffa7

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi / puh. 010 839 3124.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 17.6.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista suunnittelijaa, jonka tehtävänä on toteuttaa saamen kielten käännöstoiminnan ja tulkkauspalveluiden kehittämistä koskeva selvitys- ja kehittämistyö. Tarkoituksena on selvittää saamen kielilain toimeenpanon edellyttämiä käännös- ja tulkkausresursseja ja eri toimijoiden tarpeita ja suunnitelmia liittyen käännös- ja tulkkauspalveluihin. Työ alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaisten kielellisten oikeuksien, käännös- ja tulkkaustoiminnan sekä saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Tehtävässä noudatetaan kahden viikon koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.7.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9087c9e0

Lisätietoja työstä antaa 23.6.2022 saakka kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 010 839 3124 . Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 14.6.2022
Saamelaiskäräjät

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 22.6.2022

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 22.6.2022, klo. 14.00-14.45 etäyhteyksin. Tilaisuudessa käydään läpi mikä tutkinto on ja miten siihen voi valmistautua. Tutkintoon ilmoittautuminen on elokuussa 2022. Infotilaisuudessa tutkinnosta ja työllistymismahdollisuuksista kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja auktorisoitu kääntäjä Tiina Sanila-Aikio. Infotilaisuus on suunnattu kaikille tutkinnosta kiinnostuneille.

Opetushallituksen hallinnoima auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2022. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon voi suorittaa kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja se on virallinen todistus kääntäjän ammattitaidosta. Tutkinnon sisällöstä voi lukea tarkemmin opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto on myös kelpoisuusvaatimuksena Saamelaiskäräjien kääntäjien virkaan Saamelaiskäräjistä annetun asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjät järjestää myöhemmin syksyllä erillisen valmistautumistilaisuuden tutkintoon.   

Infotilaisuuteen voi osallistua etäyhteyksin:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Mob. +358 40 707 5626

Tel. 010 839 3124

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Mijá tekno -kieliteknologiaseminaari Luulajassa

Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät kutsuvat kieliteknologiaseminaariin Luulajaan.

Toukokuun 10.–11. päivä järjestävät Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät Mijá tekno –kieliteknologiaseminaarin Luulajassa. Seminaari on osa Saamelaiskäräjien alkuperäiskansakielten kansainvälisen vuosikymmenen yhteydessä tapahtuvaa (IDIL 2022-2032) yhteistyötä. Seminaarin tavoitteena on löytää saamelainen kärkiprojekti (Flagship-projekti) kieliteknologian alalta, jonka puolesta Saamelaiskäräjät uurastavat ja joka on hyödyksi koko saamelaiselle yhteisölle.

Kieliteknologia kehittyy nopeasti ympäri maailmaa. Siksi on Saamelaiskäräjien mielestä erityisen tärkeää, että me saamelaiset kykenemme seuraamaan kehitystä, ja tällä tavoin varmistamaan kieliemme tulevaisuuden. Saamelaiskäräjät pitävät myös tärkeänä sitä, että saamen kansa on mukana muotoilemassa tulevaisuuden ratkaisuja, joilla kohotamme ja edistämme kieliämme – myös kieliteknologian maailmassa.

Seminaariin on kutsuttu luennoitsijoita eri saamelaisista laitoksista ja instituutioista ja tarkoituksena on tarkastella, että millaisia kieliteknologisia tarpeita saamelaisessa yhteiskunnassa on. Seminaarin ensimmäisenä päivänä on luentoja ja paneelikeskustelu. Seminaarin toinen päivä on varattu työpajalle, jossa päästään yhdessä kokoamaan ajatuksia ja tuomaan esille tarpeita.

Seminaaria ei striimata eikä siihen ole mahdollista osallistua etänä.

Seminaari: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Miten kieliteknologia voi edistää saamen kieliä?)

Milloin: Toukokuun10.–11. 2022

Missä: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Luulaja

Ilmoittautuminen: Määräaika 8.4.2022

https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lisätietoja antavat:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, tlf. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, tlf. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, tlf +47 78 48 42 07

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kieliasiainsihteerin viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kieliasiainsihteerin viran. Kieliasiansihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 35 §:ssä. Kieliasiansihteerin tehtävänä on mm. hoitaa saamen kieliyhteistyöhön liittyviä tehtäviä, toimia saamen kielineuvoston esittelijänä ja sihteerinä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa, ylläpitää ja kehittää Suomessa käytettäviä saamen kieliä, edistää saamen kielten elvytystoimintaa ja kieliä koskevaa tutkimustoimintaa, jakaa tietoa saamen kielestä ja harjoittaa yhteistyötä saamen kielen tutkimuksen ja huollon alalla toimivien kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten kanssa.
Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, saamen kieliin liittyvää asiantuntemusta sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2706,50 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Virka täytetään 1.7.2022 alkaen ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 30.04.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?626f57f1

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 010 839 3124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 1.4.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi määräaikaisen pohjoissaamen kääntäjän tehtävän

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin. Työ alkaa 11.4.2022 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.8.2022 asti ja mahdollisesti sen jälkeen.

Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2597,07–2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 3.4.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?37911de4

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. +358 40 707 5626 tai anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

21.3.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista suunnittelijaa, jonka tehtävänä on laatia tiedotusmateriaalia saamen kielilaista ja muista saamelaisten kielellisistä oikeuksista saamelaisväestölle nettisivuille ja muille kanaville.  Työ alkaa 1.4.2022 tai sopimuksen mukaan ja kestää 30.6.2022 saakka ja mahdollisesti sen jälkeen. Työ on mahdollista tehdä myös osa-aikaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaisten kielellisten oikeuksien, saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä viestintätaitoja. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Tehtävässä noudatetaan kahden viikon koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 7.3.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0855aa64&lang=fi-FI

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 010 839 3124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 16.2.2022
Saamelaiskäräjät

Keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Saamelaiskäräjät järjestää maaliskuun aikana keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia saamelaislasten ja –nuorten kielellisistä oikeuksista varhaiskasvatuksessa, opetuksessa  sekä lapsiperheille järjestetyissä palveluissa. Tilaisuudet järjestetään alueittain ja kieliryhmittäin. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella saamen kieliin liittyvistä palveluista ja niiden järjestämisestä kunnissa.

Keskustelutilaisuudet ovat avoimia kaikille, myös koulutuksen järjestäjille, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tästä päivittyvästä tiedotteesta löydät tilaisuuksien aikataulut sekä Teams- linkit.

Huom! Oulun keskustelutilaisuus siirretty pidettäväksi tiistaina 5.4. klo 18-20.

Keskustelutilaisuudet:

Enontekiö
tiistai 1.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Kittilä
keskiviikko 2.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Utsjoki
tiistai 15.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Inari, pohjoissaame
keskiviikko 16.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Inari, inarinsaame
tiistai 22.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Inari, koltansaame
keskiviikko 23.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Sodankylä ja Vuotso
tiistai 29.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Rovaniemi
keskiviikko 30.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Helsinki
torstai 31.3. klo 18-20
osallistumislinkki

Oulu
tiistai 5.4. klo 18-20
osallistumislinkki

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot:

koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, 010 8393 112

kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, 010 8393 124

ma. kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala, niina.aikio-siltala@samediggi.fi, 010 8393 115

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin puolen Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen ammattilaiselin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on suojella, vaalia ja edistää kulttuuriperintöä, kuten saamen kirja- ja puhekieliä. Muodollisesti Sámi Giellagáldulla on yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille. Sitä johtaa hallitus, jossa kullakin kolmella saamelaiskäräjillä on yhtä monta edustajaa.

Avoin virka

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on toiminut Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston alaisena vuodesta 2013 saakka, ja nyt haemme johtajaa perustamaan, johtamaan, vahvistamaan ja laajemmin kehittämään Sámi Giellagáldua.

Liitytkö sinä tähän joukkoon?

Työtehtävät

Sámi Giellagáldu vastaa saamen kielistä. Sámi Giellagáldun pitää toimia yhteisenä asiantuntevana ammattielimenä saamen kirjakielten normittamista koskevissa asioissa. Tämä koskee terminologian ja kirjoitussääntöjen normittamista. Sámi Giellagáldun tulee rikastaa saamen kieliä ja tällä tavoin vaikuttaa saamen kielten turvaamiseen tulevaisuudessa.

Sámi Giellagáldussa tulee olla työntekijöitä kuhunkin kolmeen maahan sijoitettuna, ja he ovat saman hallinnollisen johtajan alaisia. Johtaja toimii Sámi Giellagáldun ylimpänä hallinnollisena johtajana ja hänellä on vastuu toiminnan hallinnollisesta ja ammatillisesta johtamisesta. Johtajan tulee valmistella ja neuvoa asioissa, jotka viedään hallitukseen, ja hänellä on vastuu hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Johtaja vastaa myös siitä, että taloudellinen toiminta tapahtuu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimukset

Etsimme johtajaa, jolla on maisterin koulutus, ensisijaisesti saamen kielessä. Hakijalla tulee olla kokemusta johtamisesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tietoa ja osaamista saamelaisesta yhteiskunnasta ja saamen kielestä vaaditaan. Sen lisäksi korostamme hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, hyvää johtamistaitoa ja taitoa saavuttaa tuloksia yhteistyössä muiden kanssa.

Valitun tulee osata saamea ja norjaa tai ruotsia tai suomea. Useamman saamen kielen taito katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös, jos osaa sekä suomea ja norjaa tai ruotsia. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkka ja työehdot

Työn alkaa niin pian kun mahdollista.

Viran palkka on valtion säännöksen mukaan virkakoodi 1060 osastojohtaja.

Sámi Giellagáldun työntekijöillä on muodollinen yhteys Norjan puolen Saamelaiskäräjille päätoimielimenä, ja jollei toisin ole päätetty, nämä samat työehdot kuin Saamelaiskäräjien työntekijöillä Norjassa, pätevät myös tässä.

Toimisto on lähtökohtaisesti yhdessä näissä saamelaiskäräjien toimistotiloista Inari, Utsjoki, Hetta, Vuononperä, Kaarasjoki, Kautokeino, Manndalen, Tromssa, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokimukka tai Östersund, mikäli tyhjiä toimistoja on. Toisenlaisesta ratkaisusta on mahdollista sopia.

Sámi Giellagáldu haluaa kuvastaa kansan kirjavuutta ja hyötyä yksittäisen henkilön kokonaisvaltaisesta kelpoisuudesta. Kehotamme päteviä ehdokkaita hakemaan huolimatta toimintakyvystä, iästä, sukupuolesta, etnisiteetistä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

Sámi Giellagáldu painottaa työtilanteen järjestämistä ihmisille, joilla on heikentynyt toimintakyky.

Kaikille, jotka asuvat Finnmarkissa ja Pohjois-Tromssassa, pätee valtion lainakassan opintolainan pienentäminen 10 % vuosittain 25 000 kruunuun saakka ja erityinen verovähennys.

Muutoin työntekijät nimitetään voimassa olevien lakien, sääntöjen ja sopimusten mukaan, koskien myös palkkaa ja eläkettä, sekä kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut

Tarkempia tietoja virasta voi saada ottamalla yhteyttä:

Saamelaiskäräjille Suomen puolella
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät Norjan puolella
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Saamelaiskäräjät Ruotsin puolella
Fredrik Österling
+46(0)730216531 – fredrik.osterling@sametinget.se

Hakuaika on 21.01.2022 saakka

Hakemus lähetetään jobbnorgen kautta:Apply for this job