Loppusyksy ja jäätyvä järvi. Taivaalla vaaleanpunaisen sävyjä.

Inarin ja Sør-Varangin kunnat saivat rahoituksen esihankkeelle koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi

Inarin ja Sør-Varangin kunnat aloittavat esihankkeen koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi. Hankkeelle myönnettiin rahoitus Interreg Aurora –ohjelman Sápmi-osiosta ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäisellä hakukierroksella. Hankeen kansallinen vastinrahoitus Norjassa tulee Saamelaiskäräjiltä ja Tromssan ja Finnmarkin lääniltä ja Suomessa vastinrahoittaja on Lapin liitto. Interreg Aurora 2021–2027 on uusi ohjelma Euroopan Interreg-yhteisössä rajat ylittävää yhteistyötä varten ja sen Sápmi-osio kattaa Saamenmaan alueet Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet eri tahot mm. Kolttakulttuurisäätiön edustajat ja Saamelaiskäräjien kieliasiantuntijat.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso pitää hanketta tärkeänä ja toteaa: ”Olen iloinen, että hanke toteutuu. Hanke on todella tärkeä koska se elvyttää ja vahvistaa koltansaamen kieltä ja kolttasaamelaista kulttuuria rajat ylittävällä yhteistyöllä.  Hanke edesauttaa myös osaltaan Saamelaiskäräjien Kielipoliittisessa toiminta- ja kehittämisohjelmassa 2020-2023 nimettyä tavoitetta selvittää mahdollisuuksia perustaa kielikeskuksia erityisesti niille alueille, joissa kielenelvytykselle on suurin tarve, kuten koltansaamen kielen puhuma-alueilla.”

Myös Saamelaiskäräjien kielineuvoston puheenjohtaja Tauno Ljetoff iloitsee uutisesta: ”On todella upeaa, että koltansaamen kieli- ja kulttuurikeskuksen esiselvityshankkeelle on myönnetty rahoitus. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten EU ja Interreg rahoitus voivat tukea kolttakulttuurin ja uhanalaisen koltansaamen kielen elvyttämistä ja osoitus siitä, että uhanalaiset pienet kieletkin nähdään arvokkaina. Koltansaamen kielen ja -kulttuurin elvyttäminen on luonnollista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Toivon, että kolttasaamelaiset sekä Inarin että Sør-Varangerin kunnassa osallistuvat esiselvityshankkeen aikana toteutettaviin kokouksiin suurella joukolla, jotta yhteisön näkemykset ja tarpeet tulevat kuulluiksi.”

Hanke toteutetaan 15.1.-15.7.2023 ja esihankkeen aikana suunnitellaan varsinaista monivuotista päähanketta koltansaamen kieli- ja kulttuurikeskuksen toteuttamiseksi. Hankkeen aikana kuullaan kolttasaamelaista väestöä laajasti heidän näkemyksistään ja tarpeistaan sekä Norjan että Suomen puolella.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri
050 438 2484 / 010 839 3183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Kuva: Ville Fofonoff

Kielineuvonta päättyy nykymuodossa Suomen Saamelaiskäräjillä

Suomen saamelaiskäräjät on tarjonnut kuluneena vuonna pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielineuvontaa. Tämä palvelu päättyy nykymuodossaan Suomen Saamelaiskäräjillä vuoden 2022 loppuun mennessä. Kielityöntekijät ovat tarjonneet kielineuvontaa saamen kielen toimistossa ja valmistelleet muun muassa termilistoja ja tehneet kielenhuoltoa. Saamelaiskäräjät on halunnut turvata saamen kielillä tehtävän kielityön väliaikaisella mallilla Sámi Giellagáldun perustamisprosessin ollessa kesken.

Saamelaiskäräjien pitkän aikavälin tavoitteena on ollut saada yhteispohjoismaisen saamen kielten resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminta vakinaistettua ja siirtää kielityö, kuten väestön kielineuvonta, Sámi Giellagáldulle. Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että pitkäjänteinen yhteispohjoismainen yhteistyö tuo tulosta:

– Suomen Saamelaiskäräjät haluaa kiittää Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjiä yhteistyöstä ja iloitsee, kun Sámi Giellagáldun vakinaistamiselle on löytynyt rahoitus sekä yhteinen ratkaisu, ja toiminta pääsee uuteen alkuun.

Saamelaiskäräjät on pyrkinyt pitkään ratkaisemaan kysymyksen siitä, miten yhteispohjoismainen saamen kielten kieliyhteistyö tulisi järjestää. Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo, että prosessi on ollut monivaiheinen:

– Ei ole helppoa perustaa saamelaisten yhteistä organisaatiota ja olemme törmänneet hyvin monenlaisiin haasteisiin työssä. Meillä on vielä paljon rajaesteitä, mitkä estävät ja hidastavat tällaisen koko saamelaisalueen kattavan työn tekemistä. On kuitenkin tärkeintä, etteivät valtioiden rajat vaikuta liikaa saamen kielten kehitykseen, ja että yhteispohjoismainen kielityö saamen kielten eteen voi jatkua.

Jatkossa Norjan, Suomen ja Ruotsin Saamelaiskäräjien yhdessä rahoittama Sámi Giellagáldu vastaa kielityöstä. Sami Giellagaldu on itsenäinen organisaatio, mikä toimii hallinnollisesta Norjan Saamelaiskäräjien yhteydessä. Sami Giellagaldun toimintaa johtaa hallitus, mihin kolmen maan Saamelaiskäräjät ovat nimenneet jäsenet. Puheenjohtajana toimii Suomen Saamelaiskäräjien nimeämä jäsen Tauno Ljetoff.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, gielladorvočálli
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
010 839 3124 / 040 707 5626

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen inarinsaamen kääntäjän tehtävän

Työ alkaa 2.1.2023 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2023 asti. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion vuodelle 2023 hallituksen syyskuussa antaman esityksen mukaisesti.

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa inarinsaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoiduna kääntäjänä suomen kielestä inarinsaamen kieleen tai päinvastoin. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2649,02-2292,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 18.12.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?85fc7eaf

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.12.2022
Saamelaiskäräjät

Mii ovttas -verkosto jatkaa työtään marraskuussa

Saamelaiskäräjien ja Kelan yhteistyössä käynnistämä viranomaisverkosto Mii ovttas – Mij oovtâst – Mij õõutâst – Me yhdessä, jatkaa saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistyötä. Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään verkkotapaamisena Teamsin kautta 30.11.2022 klo 12–14.00.

Verkosto on avoin kaikille viranomaistahoille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Edellisiin verkoston tapaamisiin on osallistunut yli 20 eri viranomaistahoa. Saamenkielisten palveluiden kehittäminen eri viranomaisissa tuntuu olevan myötätuulessa, kertoo saamen kielilain toimeenpanoa työkseen seuraava kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

– On vielä paljon työtä tehtävä saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämiseksi ja, että edes jonkunlaisia palveluita olisi tarjolla, niin olen kuitenkin iloinen muuttuneesta asenneilmapiiristä ja siitä, että monilla viranomaisilla on herännyt halu kehittää saamenkielisiä palveluitaan.

Verkoston tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä, antaa vertaistukea ja kannustaa pitkäjänteiseen työhön saamenkielisten palveluiden kehittämiseksi. Marraskuun tapaamisessa kuullaan Mii ovttas -verkoston yhteyteen perustetun uuden nopean asiantuntijaryhmän työn tuloksia ja kokemuksia työtavasta. Ryhmä on selvittänyt saamenkielisten verkkopalveluiden haasteita ja tarjoaa ratkaisuna ”keittokirjaa” verkkopalveluiden kehittämiseksi. Tämän lisäksi pääsemme kuulemaan Kelan kirnu-työstä, joka on Kelan kehittämä sisäinen saamenkielisten palveluiden verkosto.

Seuraavaan verkoston tapaamiseen voi ilmoittautua täältä. Saamelaiskäräjät toivoo kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Lisätietoja verkostosta löytyy Saamelaiskäräjien sivuilta:

Saamelaisten kielelliset oikeudet – Samediggi.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio,
kieliturvasihteeri
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
+358 40 707 5626

Saamenkielisten lasten vanhemmat Helsingissä – vastaa kyselyyn!

Tapaamisemme tiistaina 15.11.2022 Helsingissä joudutaan perumaan sairastapauksen vuoksi. Tarkoituksenamme on siitä huolimatta kartoittaa kuitenkin vielä perheiden tarpeita saamenkielisen toiminnan suhteen pääkaupunkiseudulla. Haluaisimme kuulla mahdollisista toiveistanne ja ajatuksistanne paremmin.

Toivomme teidän vastaavan kyselyyn, joka löytyy alla olevasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A8691171AF66AB57

Tervehdykset Inarista!

Olemme tulossa tiistaina 15.11.2022 tapaamaan saamenkielisten lasten vanhempia Helsinkiin. Tarkoituksenamme on kartoittaa perheiden tarpeita saamenkielisen toiminnan suhteen. Haluaisimme kuulla mahdollisista toiveistanne ja ajatuksistanne paremmin. Tapaaminen järjestetään Susanna päiväkodin (Susannanpenger 1, 00240 Hki) ryhmässä Luopmánissa klo 17-19.

Toivomme teidän vastaavan sitä ennen kyselyyn, joka löytyy alla olevasta linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/A8691171AF66AB57

Vastata voi halutessaan myös vapaamuotoisesti lähettämällä s- postia meille:
onneli.sieppi@samediggi.fi tai niina.aikio-siltala@samediggi.fi Soittaakin saa!

Terveisin,

Niina Aikio-Siltala                                                                            
040 487 5414                                                                                       
Ma. Kielipesäohjaaja                                                                        

Onneli Sieppi
040 184 7746
Ma. materiaalisuunnittelija

Saamelaiskäräjät kehittää saamenkielisiä käännös- ja tulkkauspalveluita – uusi sivusto avattu

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on uudistanut sivuston, josta löytyy lista freelancer-kääntäjistä ja tulkeista. Uudelle sivustolle pääset tästä. Sivustolle on lisätty saamenkielten uusien kääntäjien ja tulkkien tiedot sekä ohjeet käännösten ja tulkkauksen tilaamiseen. Sen lisäksi hakutoimintoa on parannettu. Sivuston uudistustyön tarkoituksena on parantaa kääntäjien ja tulkkien saavutettavuutta sekä edistää saamenkielisten palveluiden toteutumista. Sivun kautta tulkit ja kääntäjät voivat halutessaan ilmoittaa tietonsa lisättäväksi sivustolle.

Saamen kielilain mukaan Saamelaiskäräjien saamen kielen toimiston tehtävänä on toimittaa käännöksiä viranomaisille, ja Saamelaiskäräjiltä voi myös tilata käännöksiä. Ohjeet käännösten tilaamiseen Saamelaiskäräjiltä löytyvät täältä. Saamelaiskäräjät asettaa etusijalle tilaukset niiltä viranomaisilta, joita saamen kielilaki koskee. Saamen kielen toimisto auttaa freelancer-kääntäjien löytämisessä, jos toimiston kääntäjät eivät voi ottaa käännöstyötä vastaan. Toimisto auttaa myös tulkkien löytämisessä.

Saamelaiskäräjät on tehnyt uudistuksen yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vetämän Saamen kielten tulkkaus -hankkeen kanssa. Uudelta sivustolta löytyy hankkeessa tehdyt tulkkausesitteet ja niiden tulkkien nimet, jotka ovat suorittaneet saamenkielisen tulkkauskoulutuksen. Listaan on nyt myös täydennetty tietoja siitä, missä tulkit toimivat, millaisille aloille he ovat erikoistuneet ja kuinka heidät tavoittaa. Myös hakutoimintoa on parannettu, jotta tulkin tai kääntäjän löytäminen on helpompaa ja nopeampaa.

– Me olemme saaneet palautetta, että saamenkielisiä tulkkeja ja kääntäjiä on vaikea löytää, ja siksi olemme kehittäneet kyseistä sivustoa, kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja jatkaa: – Me koemme, että viranomaisilla on yhä enemmän halua tuottaa sisältöjä saameksi, ja käännös- ja tulkkaustarpeet ovat lisääntyneet kovasti. Toivomme että tämä into tuottaa saamenkielisiä palveluita ei laannu siksi, että tulkkeja ja kääntäjiä ei löydy.

Saamen kielen toimisto on tänä syksynä myös selvittämässä, kuinka edistää ja tehostaa saamen kielen toimiston käännöspalveluita, jotta se pystyisi yhä paremmin palvelemaan viranomaisten ja Saamelaiskäräjien omia käännöstarpeita. Saamelaiskäräjät toivoo, että ensi vuodelle ehdotetut lisäresurssit kääntäjien palkkaamiseksi vahvistetaan Suomen eduskunnassa ja siten saamelaisten kielellisten oikeuksien tilanne paranisi.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, kieliturvasihteeri
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
puh. 040 707 5626 / 010 839 3124

Kansainvälinen Saamen kielten viikko 24.-30.10.2022

Saamen kielten viikko kiinnittää huomiota saamen kieliin nyt neljättä vuotta peräkkäin. Saamelaiskäräjät Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kutsuvat kaikkia osallistumaan paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla tähän yhteiseen panostukseen. Toiveena on, että saamen kielet näkyvät, kuuluvat ja niitä käytetään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla Kieliviikon aikana. Kieliviikko järjestetään viikolla 43, 24.–30. lokakuuta.

Saamen kielten viikko käynnistettiin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alkuperäiskansakielten vuoden aikana (IYIL 2019). Nyt YK on nimennyt kymmenvuotiskauden 2022–2032 alkuperäiskansakielten vuosikymmeneksi, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Vuosikymmenen tulee innostaa panostuksiin säilyttää, suojella ja kehittää maailman kaikkia pieniä kieliä.

Yhteinen Saamen kielten viikon ja alkuperäiskansakielivuosikymmenen avajaisjuhla pidetään 23. lokakuuta Snåasessa, Norjassa. Avajaisjuhlallisuuksiin osallistuu Hänen Majesteettinsa Norjan Kuningas Harald V. Lisäksi osallistuvat Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja, Norjan Saamelaiskäräjien presidentti ja Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja Norjan Kunta- ja alueministeri. Vuosittain eri puolella Saamenmaata pidettävät Saamen kielten viikon avajaiset ovat merkki yhteisen juhlinnan ja saamen kielten näkyväksi tekemisen alkamiselle koko Saamenmaalla.

Lue tiedote täältä

Tietoa tapahtumista ympäri Saamenmaata, Saamen kielten viikon aikana käytettävästä designista ja muusta käytettävästä materiaalista löytyy www.giellavahkku.org

Saamen kielten viikkoa voi seurata myös sosiaalisissa medioissa hashtagien avulla:

Eteläsaame: #gïelevåhkoe
Uumajansaame: #giällavahkkuo
Piitimensaame: #giellavahkko
Luulajansaame: #giellavahkko
Pohjoissaame: #giellavahkku
Inarinsaame: #kielâokko
Koltansaame: #ǩiõllneä’ttel

Kaksi lasta pelaa muistipeliä pöydällä.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipulaan saadaan pientä helpotusta syksyn aikana 

Saamelaiskäräjien Saamen kielen toimistossa työskentelee tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen materiaalityöntekijää, toukokuussa aloittanut Anni Saara Aikio ja heinäkuussa aloittanut Onneli Sieppi. Molemmat ovat varhaiskasvatuksen opettajia ja työskennelleet saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. 

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi suurista haasteista on edelleen materiaalipula. Puutetta on kaikesta materiaalista; kirjoista, lautapeleistä, musiikista, pedagogisesta opettajien materiaaleista, ammattikirjallisuudesta ja leluista. Saamelaisen varhaiskasvatuksen työntekijät ovat todella taitavia soveltamaan, kääntämään ja valmistamaan itse materiaalia, mutta käyttövalmista ja saamelaisen pedagogiikan pohjalta tehtyä materiaalia kaivataan jatkuvasti. 

Tilanteeseen saadaan pientä helpotusta kuluvan syksyn aikana. Materiaalia tuotetaan sekä painettuina kirjoina, kortteina ja peleinä että digimuodossa. Projekteja on käynnissä useita ja osa on jo valmistunutkin, kun painosta on tullut kolmikielinen Perhe- muistipeli ja Kuáti.fi- materiaalipankkiin on ladattu 10 uutta värityskuvaa, joissa saamelainen kulttuuri on keskiössä. Lisäksi aiemmin aloitettu Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä valmistettu laaja tunnekasvatusmateriaali, Värinauttien mörkökirja tunteista – Opettajan opas on valmistunut.  

– Olen todella iloinen, että saamme uutta materiaalia saamelaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsille on tärkeää nähdä, että me ja meidän kulttuurimme on peleissä, kirjoissa ja värityskuvissa läsnä. Kun pelaamme suomalaista muistipeliä perheestä, löydämme isän, äidin, serkun, sisarukset ja isovanhemmat, mutta saamelaisessa pelissä meillä on lisäksi kummit, kummisiskot ja -veljet ja tätien ja setien puolisot, ja toki tätejä ja setiäkin on moninkertainen määrä suomalaiseen peliin nähden. Kuvissa äidin nuorempi sisko kutoo pauloja, osalla on saamenpuvut, joillain karvalakit. Hahmot ovat kalassa, hillastamassa ja kummiveljellä on vasa sylissään. Nämä voivat kuulostaa pieniltä asioilta, mutta ovat oikeasti isoja ja tärkeitä. Värityskuvissa meillä taas on esimerkiksi pyörätuolissa istuva lapsi. Tällaista representaatiota saamelaislapset näkevät kovin vähän, kertoo kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala.  

– Myös henkilöstölle nämä materiaalit ovat toivottavasti suureksi avuksi. Esimerkiksi Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä tehdyssä materiaalissa meillä on valtava määrä tunteisiin liittyviä sanoja, jotka ovat vähemmän arkikielessä läsnä. Kuáti.fi- sivustolle perustattavaan blogiin puolestaan on tulossa erilaisia artikkeleita saamelaisesta pedagogiista, joilla pystymme hieman korjaamaan ammattikirjallisuuden puutetta, jatkaa Aikio-Siltala. 

Saamen kielen toimistossa tuotettavat materiaalit rahoitetaan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan valtionavustuksesta ja ne jaetaan ilmaiseksi saamenkielisiin varhaiskasvatusyksiköihin ja saamenkieliseen esiopetukseen. Materiaalia voi tilata omaan yksikköön toistaiseksi sähköpostitse kielipesäohjaajalta. 

Lisätietoja:  

Niina Aikio-Siltala 
ma. kielipesäohjaaja 
010 839 3115 / 040 487 5414 
niina.aikio-siltala@samediggi.fi 

Anni Saara Aikio 
ma. materiaalisuunnittelija 
010 839 3132 / 040 610 9773 
anni-saara.aikio@samediggi.fi 

Onneli Sieppi  
ma. materiaalisuunnittelija 
010 839 3132 / 040 610 9773 
onneli.sieppi@samediggi.fi 

Yhteiskuva Mii ovttas viranomaisverkostosta. Kuvassa osallistuja paikan päällä sekä etänä.

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen 30.11.2022 klo 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 30.11.2022 klo 12-14 etäyhteyksin. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaamisen ohjelma tarkentuu myöhemmin tälle sivulle.

Jos haluat osallistua verkostoon, olet tervetullut.

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen tämän linkin kautta.

Samasta linkistä voit myös ilmoittaa haluavasi osallistua jatkossa, mutta et voi osallistua marraskuun tapaamiseen.

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

GOLLEGIELLA – Pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto jaetaan syksyllä 2022

GOLLEGIELLA – pohjoismainen saamen kielipalkinto jaetaan 10. kerran syksyllä 2022 saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien tapaamisessa, joka järjestetään myöhäissyksyllä 2022 Ruotsissa. Palkinto myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä saamen kielten edistämisestä.

Gollegiella palkinnon ovat perustaneet saamelaisasioista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa vastaavat ministerit ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajat. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Kielipalkinnon tavoite
Kielipalkinnon tavoitteena on myötävaikuttaa saamen kielten edistämiseen, kehittämiseen tai säilymiseen Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä.

Kuka voi saada palkinnon?
Kielipalkinto myönnetään yksityishenkilöille, ryhmille tai yhteisöille (ml. yhdistys, laitos), jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielten edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilymiseksi. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi kirjallisista, suullisista tai muista ansioista, jotka sijoittuvat hyvin laajalti eri toimialueille. Palkinto voidaan jakaa kahden palkinnonsaajan kesken.

Ilmoita oma ehdokkaasi!
Yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä voi tehdä oman ehdotuksensa vuoden 2022 palkinnon saajasta. Ehdotus palkinnon saajaksi ja korkeintaan 1-2 sivun kirjallinen perustelu tulee toimittaa viimeistään 07.08.2022 osoitteeseen:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lisätietoja antaa:
Anita Kitok arviointikomitean sihteeri
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98