Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen inarinsaamen kääntäjän tehtävän

Työ alkaa 2.1.2023 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2023 asti. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion vuodelle 2023 hallituksen syyskuussa antaman esityksen mukaisesti.

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa inarinsaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoiduna kääntäjänä suomen kielestä inarinsaamen kieleen tai päinvastoin. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2649,02-2292,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 18.12.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?85fc7eaf

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.12.2022
Saamelaiskäräjät

Mii ovttas -verkosto jatkaa työtään marraskuussa

Saamelaiskäräjien ja Kelan yhteistyössä käynnistämä viranomaisverkosto Mii ovttas – Mij oovtâst – Mij õõutâst – Me yhdessä, jatkaa saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistyötä. Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään verkkotapaamisena Teamsin kautta 30.11.2022 klo 12–14.00.

Verkosto on avoin kaikille viranomaistahoille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Edellisiin verkoston tapaamisiin on osallistunut yli 20 eri viranomaistahoa. Saamenkielisten palveluiden kehittäminen eri viranomaisissa tuntuu olevan myötätuulessa, kertoo saamen kielilain toimeenpanoa työkseen seuraava kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

– On vielä paljon työtä tehtävä saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämiseksi ja, että edes jonkunlaisia palveluita olisi tarjolla, niin olen kuitenkin iloinen muuttuneesta asenneilmapiiristä ja siitä, että monilla viranomaisilla on herännyt halu kehittää saamenkielisiä palveluitaan.

Verkoston tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä, antaa vertaistukea ja kannustaa pitkäjänteiseen työhön saamenkielisten palveluiden kehittämiseksi. Marraskuun tapaamisessa kuullaan Mii ovttas -verkoston yhteyteen perustetun uuden nopean asiantuntijaryhmän työn tuloksia ja kokemuksia työtavasta. Ryhmä on selvittänyt saamenkielisten verkkopalveluiden haasteita ja tarjoaa ratkaisuna ”keittokirjaa” verkkopalveluiden kehittämiseksi. Tämän lisäksi pääsemme kuulemaan Kelan kirnu-työstä, joka on Kelan kehittämä sisäinen saamenkielisten palveluiden verkosto.

Seuraavaan verkoston tapaamiseen voi ilmoittautua täältä. Saamelaiskäräjät toivoo kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Lisätietoja verkostosta löytyy Saamelaiskäräjien sivuilta:

Saamelaisten kielelliset oikeudet – Samediggi.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio,
kieliturvasihteeri
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
+358 40 707 5626

Saamenkielisten lasten vanhemmat Helsingissä – vastaa kyselyyn!

Tapaamisemme tiistaina 15.11.2022 Helsingissä joudutaan perumaan sairastapauksen vuoksi. Tarkoituksenamme on siitä huolimatta kartoittaa kuitenkin vielä perheiden tarpeita saamenkielisen toiminnan suhteen pääkaupunkiseudulla. Haluaisimme kuulla mahdollisista toiveistanne ja ajatuksistanne paremmin.

Toivomme teidän vastaavan kyselyyn, joka löytyy alla olevasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A8691171AF66AB57

Tervehdykset Inarista!

Olemme tulossa tiistaina 15.11.2022 tapaamaan saamenkielisten lasten vanhempia Helsinkiin. Tarkoituksenamme on kartoittaa perheiden tarpeita saamenkielisen toiminnan suhteen. Haluaisimme kuulla mahdollisista toiveistanne ja ajatuksistanne paremmin. Tapaaminen järjestetään Susanna päiväkodin (Susannanpenger 1, 00240 Hki) ryhmässä Luopmánissa klo 17-19.

Toivomme teidän vastaavan sitä ennen kyselyyn, joka löytyy alla olevasta linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/A8691171AF66AB57

Vastata voi halutessaan myös vapaamuotoisesti lähettämällä s- postia meille:
onneli.sieppi@samediggi.fi tai niina.aikio-siltala@samediggi.fi Soittaakin saa!

Terveisin,

Niina Aikio-Siltala                                                                            
040 487 5414                                                                                       
Ma. Kielipesäohjaaja                                                                        

Onneli Sieppi
040 184 7746
Ma. materiaalisuunnittelija

Saamelaiskäräjät kehittää saamenkielisiä käännös- ja tulkkauspalveluita – uusi sivusto avattu

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on uudistanut sivuston, josta löytyy lista freelancer-kääntäjistä ja tulkeista. Uudelle sivustolle pääset tästä. Sivustolle on lisätty saamenkielten uusien kääntäjien ja tulkkien tiedot sekä ohjeet käännösten ja tulkkauksen tilaamiseen. Sen lisäksi hakutoimintoa on parannettu. Sivuston uudistustyön tarkoituksena on parantaa kääntäjien ja tulkkien saavutettavuutta sekä edistää saamenkielisten palveluiden toteutumista. Sivun kautta tulkit ja kääntäjät voivat halutessaan ilmoittaa tietonsa lisättäväksi sivustolle.

Saamen kielilain mukaan Saamelaiskäräjien saamen kielen toimiston tehtävänä on toimittaa käännöksiä viranomaisille, ja Saamelaiskäräjiltä voi myös tilata käännöksiä. Ohjeet käännösten tilaamiseen Saamelaiskäräjiltä löytyvät täältä. Saamelaiskäräjät asettaa etusijalle tilaukset niiltä viranomaisilta, joita saamen kielilaki koskee. Saamen kielen toimisto auttaa freelancer-kääntäjien löytämisessä, jos toimiston kääntäjät eivät voi ottaa käännöstyötä vastaan. Toimisto auttaa myös tulkkien löytämisessä.

Saamelaiskäräjät on tehnyt uudistuksen yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vetämän Saamen kielten tulkkaus -hankkeen kanssa. Uudelta sivustolta löytyy hankkeessa tehdyt tulkkausesitteet ja niiden tulkkien nimet, jotka ovat suorittaneet saamenkielisen tulkkauskoulutuksen. Listaan on nyt myös täydennetty tietoja siitä, missä tulkit toimivat, millaisille aloille he ovat erikoistuneet ja kuinka heidät tavoittaa. Myös hakutoimintoa on parannettu, jotta tulkin tai kääntäjän löytäminen on helpompaa ja nopeampaa.

– Me olemme saaneet palautetta, että saamenkielisiä tulkkeja ja kääntäjiä on vaikea löytää, ja siksi olemme kehittäneet kyseistä sivustoa, kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja jatkaa: – Me koemme, että viranomaisilla on yhä enemmän halua tuottaa sisältöjä saameksi, ja käännös- ja tulkkaustarpeet ovat lisääntyneet kovasti. Toivomme että tämä into tuottaa saamenkielisiä palveluita ei laannu siksi, että tulkkeja ja kääntäjiä ei löydy.

Saamen kielen toimisto on tänä syksynä myös selvittämässä, kuinka edistää ja tehostaa saamen kielen toimiston käännöspalveluita, jotta se pystyisi yhä paremmin palvelemaan viranomaisten ja Saamelaiskäräjien omia käännöstarpeita. Saamelaiskäräjät toivoo, että ensi vuodelle ehdotetut lisäresurssit kääntäjien palkkaamiseksi vahvistetaan Suomen eduskunnassa ja siten saamelaisten kielellisten oikeuksien tilanne paranisi.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, kieliturvasihteeri
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
puh. 040 707 5626 / 010 839 3124

Kansainvälinen Saamen kielten viikko 24.-30.10.2022

Saamen kielten viikko kiinnittää huomiota saamen kieliin nyt neljättä vuotta peräkkäin. Saamelaiskäräjät Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kutsuvat kaikkia osallistumaan paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla tähän yhteiseen panostukseen. Toiveena on, että saamen kielet näkyvät, kuuluvat ja niitä käytetään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla Kieliviikon aikana. Kieliviikko järjestetään viikolla 43, 24.–30. lokakuuta.

Saamen kielten viikko käynnistettiin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alkuperäiskansakielten vuoden aikana (IYIL 2019). Nyt YK on nimennyt kymmenvuotiskauden 2022–2032 alkuperäiskansakielten vuosikymmeneksi, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Vuosikymmenen tulee innostaa panostuksiin säilyttää, suojella ja kehittää maailman kaikkia pieniä kieliä.

Yhteinen Saamen kielten viikon ja alkuperäiskansakielivuosikymmenen avajaisjuhla pidetään 23. lokakuuta Snåasessa, Norjassa. Avajaisjuhlallisuuksiin osallistuu Hänen Majesteettinsa Norjan Kuningas Harald V. Lisäksi osallistuvat Ruotsin Saamelaiskäräjien puheenjohtaja, Norjan Saamelaiskäräjien presidentti ja Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja Norjan Kunta- ja alueministeri. Vuosittain eri puolella Saamenmaata pidettävät Saamen kielten viikon avajaiset ovat merkki yhteisen juhlinnan ja saamen kielten näkyväksi tekemisen alkamiselle koko Saamenmaalla.

Lue tiedote täältä

Tietoa tapahtumista ympäri Saamenmaata, Saamen kielten viikon aikana käytettävästä designista ja muusta käytettävästä materiaalista löytyy www.giellavahkku.org

Saamen kielten viikkoa voi seurata myös sosiaalisissa medioissa hashtagien avulla:

Eteläsaame: #gïelevåhkoe
Uumajansaame: #giällavahkkuo
Piitimensaame: #giellavahkko
Luulajansaame: #giellavahkko
Pohjoissaame: #giellavahkku
Inarinsaame: #kielâokko
Koltansaame: #ǩiõllneä’ttel

Kaksi lasta pelaa muistipeliä pöydällä.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipulaan saadaan pientä helpotusta syksyn aikana 

Saamelaiskäräjien Saamen kielen toimistossa työskentelee tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen materiaalityöntekijää, toukokuussa aloittanut Anni Saara Aikio ja heinäkuussa aloittanut Onneli Sieppi. Molemmat ovat varhaiskasvatuksen opettajia ja työskennelleet saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. 

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi suurista haasteista on edelleen materiaalipula. Puutetta on kaikesta materiaalista; kirjoista, lautapeleistä, musiikista, pedagogisesta opettajien materiaaleista, ammattikirjallisuudesta ja leluista. Saamelaisen varhaiskasvatuksen työntekijät ovat todella taitavia soveltamaan, kääntämään ja valmistamaan itse materiaalia, mutta käyttövalmista ja saamelaisen pedagogiikan pohjalta tehtyä materiaalia kaivataan jatkuvasti. 

Tilanteeseen saadaan pientä helpotusta kuluvan syksyn aikana. Materiaalia tuotetaan sekä painettuina kirjoina, kortteina ja peleinä että digimuodossa. Projekteja on käynnissä useita ja osa on jo valmistunutkin, kun painosta on tullut kolmikielinen Perhe- muistipeli ja Kuáti.fi- materiaalipankkiin on ladattu 10 uutta värityskuvaa, joissa saamelainen kulttuuri on keskiössä. Lisäksi aiemmin aloitettu Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä valmistettu laaja tunnekasvatusmateriaali, Värinauttien mörkökirja tunteista – Opettajan opas on valmistunut.  

– Olen todella iloinen, että saamme uutta materiaalia saamelaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsille on tärkeää nähdä, että me ja meidän kulttuurimme on peleissä, kirjoissa ja värityskuvissa läsnä. Kun pelaamme suomalaista muistipeliä perheestä, löydämme isän, äidin, serkun, sisarukset ja isovanhemmat, mutta saamelaisessa pelissä meillä on lisäksi kummit, kummisiskot ja -veljet ja tätien ja setien puolisot, ja toki tätejä ja setiäkin on moninkertainen määrä suomalaiseen peliin nähden. Kuvissa äidin nuorempi sisko kutoo pauloja, osalla on saamenpuvut, joillain karvalakit. Hahmot ovat kalassa, hillastamassa ja kummiveljellä on vasa sylissään. Nämä voivat kuulostaa pieniltä asioilta, mutta ovat oikeasti isoja ja tärkeitä. Värityskuvissa meillä taas on esimerkiksi pyörätuolissa istuva lapsi. Tällaista representaatiota saamelaislapset näkevät kovin vähän, kertoo kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala.  

– Myös henkilöstölle nämä materiaalit ovat toivottavasti suureksi avuksi. Esimerkiksi Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä tehdyssä materiaalissa meillä on valtava määrä tunteisiin liittyviä sanoja, jotka ovat vähemmän arkikielessä läsnä. Kuáti.fi- sivustolle perustattavaan blogiin puolestaan on tulossa erilaisia artikkeleita saamelaisesta pedagogiista, joilla pystymme hieman korjaamaan ammattikirjallisuuden puutetta, jatkaa Aikio-Siltala. 

Saamen kielen toimistossa tuotettavat materiaalit rahoitetaan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan valtionavustuksesta ja ne jaetaan ilmaiseksi saamenkielisiin varhaiskasvatusyksiköihin ja saamenkieliseen esiopetukseen. Materiaalia voi tilata omaan yksikköön toistaiseksi sähköpostitse kielipesäohjaajalta. 

Lisätietoja:  

Niina Aikio-Siltala 
ma. kielipesäohjaaja 
010 839 3115 / 040 487 5414 
niina.aikio-siltala@samediggi.fi 

Anni Saara Aikio 
ma. materiaalisuunnittelija 
010 839 3132 / 040 610 9773 
anni-saara.aikio@samediggi.fi 

Onneli Sieppi  
ma. materiaalisuunnittelija 
010 839 3132 / 040 610 9773 
onneli.sieppi@samediggi.fi 

Yhteiskuva Mii ovttas viranomaisverkostosta. Kuvassa osallistuja paikan päällä sekä etänä.

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen 30.11.2022 klo 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 30.11.2022 klo 12-14 etäyhteyksin. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaamisen ohjelma tarkentuu myöhemmin tälle sivulle.

Jos haluat osallistua verkostoon, olet tervetullut.

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen tämän linkin kautta.

Samasta linkistä voit myös ilmoittaa haluavasi osallistua jatkossa, mutta et voi osallistua marraskuun tapaamiseen.

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

GOLLEGIELLA – Pohjoismainen saamen kielen kielipalkinto jaetaan syksyllä 2022

GOLLEGIELLA – pohjoismainen saamen kielipalkinto jaetaan 10. kerran syksyllä 2022 saamelaisasioista vastaavien ministereiden ja saamelaiskäräjien puheenjohtajien tapaamisessa, joka järjestetään myöhäissyksyllä 2022 Ruotsissa. Palkinto myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä saamen kielten edistämisestä.

Gollegiella palkinnon ovat perustaneet saamelaisasioista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa vastaavat ministerit ja näiden maiden saamelaiskäräjien puheenjohtajat. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Kielipalkinnon tavoite
Kielipalkinnon tavoitteena on myötävaikuttaa saamen kielten edistämiseen, kehittämiseen tai säilymiseen Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä.

Kuka voi saada palkinnon?
Kielipalkinto myönnetään yksityishenkilöille, ryhmille tai yhteisöille (ml. yhdistys, laitos), jotka ovat ansioituneet toimimalla merkittävällä tavalla saamen kielten edistämiseksi, kehittämiseksi tai säilymiseksi. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi kirjallisista, suullisista tai muista ansioista, jotka sijoittuvat hyvin laajalti eri toimialueille. Palkinto voidaan jakaa kahden palkinnonsaajan kesken.

Ilmoita oma ehdokkaasi!
Yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä voi tehdä oman ehdotuksensa vuoden 2022 palkinnon saajasta. Ehdotus palkinnon saajaksi ja korkeintaan 1-2 sivun kirjallinen perustelu tulee toimittaa viimeistään 07.08.2022 osoitteeseen:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

Lisätietoja antaa:
Anita Kitok arviointikomitean sihteeri
anita.kitok@sametinget.se
+ 46 (0)980-681 98

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamenkielisen lastenmateriaalin kehittämishankkeen määräaikaisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja kestää 30.12.2022 saakka.

Materiaalityöntekijän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalin tuottamista kolmella saamen kielellä sekä tuottaa ja päivittää sisältöjä Kuáti.fi- materiaalipankkiin. Lisäksi tehtävään kuuluu pedagogisen materiaalin suunnittelua, koordinointia ja tuottamista yhteistyössä kielipesäohjaajan ja toisen materiaalisuunnittelijan kanssa. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös saamenkielisen kieltä elvyttävän toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Helsingin alueella. Suunnittelija vastaa hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista. Hankkeesta vastaa saamen kielen toimisto ja esimiehenä toimii kieliturvasihteeri.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksekästä hoitamista edesauttaa saamelaiskulttuurin tuntemus, saamelaisen varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan tuntemus, materiaalityön ja digitaalisen toimintaympäristön tuntemus ja kyky itsenäiseen suunnittelutyöhön ja toteutukseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävä voi sisältää matkustamista. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.
Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III-IV mukaan (peruspalkka 2698,37–2649,02 e). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Suunnittelijan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, ja työn hoitaminen osittain etätyönä on sopimuksen mukaan mahdollista. Vapaamuotoiset työhakemukset liitteineen tulee toimittaa 1.7.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c3adffa7

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi / puh. 010 839 3124.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 17.6.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi suunnittelijan määräaikaisen tehtävän

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee määräaikaista suunnittelijaa, jonka tehtävänä on toteuttaa saamen kielten käännöstoiminnan ja tulkkauspalveluiden kehittämistä koskeva selvitys- ja kehittämistyö. Tarkoituksena on selvittää saamen kielilain toimeenpanon edellyttämiä käännös- ja tulkkausresursseja ja eri toimijoiden tarpeita ja suunnitelmia liittyen käännös- ja tulkkauspalveluihin. Työ alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaisten kielellisten oikeuksien, käännös- ja tulkkaustoiminnan sekä saamelaiskulttuurin ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaan (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä saamelaisalueella työskennellessä 24 %:n saamelaisalueen lisä. Tehtävässä noudatetaan kahden viikon koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 29.7.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9087c9e0

Lisätietoja työstä antaa 23.6.2022 saakka kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 010 839 3124 . Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 14.6.2022
Saamelaiskäräjät