Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen pohjoissaamen kääntäjän tehtävän

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoiduna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin. Työ alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.7.2022 asti ja mahdollisesti sen jälkeen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2597,07-2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 30.7.2021 mennessä osoitteeseen:
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b450ac2a

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi +358407262688. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

1.7.2021
Saamelaiskäräjät

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 29.6.2021

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 29.6.2021 klo 14.00-14.45 etäyhteyksin. Tilaisuudessa käydään läpi mikä tutkinto on ja miten siihen voi valmistautua. Tutkintoon ilmoittautuminen on elokuussa 2021. Infotilaisuudessa tutkinnosta ja työllistymismahdollisuuksista kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio. Infotilaisuus on suunnattu kaikille tutkinnosta kiinnostuneille.

Opetushallituksen hallinnoima auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2021. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon voi suorittaa kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja se on virallinen todistus kääntäjän ammattitaidosta. Tutkinnon sisällöstä voi lukea tarkemmin opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto on myös kelpoisuusvaatimuksena Saamelaiskäräjien kääntäjien virkaan Saamelaiskäräjistä annetun asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjät järjestää myöhemmin syksyllä erillisen valmistautumistilaisuuden tutkintoon.   

Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta osoitteessa: https://urly.fi/25YW

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
Mob. +358 40 707 5626
Tel. 010 839 3124

Saamelaiskäräjät julkaisee painetun version digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta

Saamelaiskäräjät ja Giellagas-instituutti julkaisevat painetun suomi–koltansaame-sanakirjan perjantaina 5.3.2021 klo 13.00.  Sanakirja on painettu versio Giellagas-instituutin aiemmin julkaisemasta digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta. Kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta osoitteessa https://urly.fi/1X2m  

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta! 

Nyt julkaistavassa painetussa sanakirjassa suomi–koltansaame on suomenkielisten hakusanojen määrä yli 20 000. Painettu sanakirja perustuu ensisijaisesti Satu ja Jouni Moshnikoffin alkuperäiseen sanalistaan, mutta mukaan on otettu jonkin verran myöhemminkin lisättyä sanastoa, kun ne on katsottu vakiintuneiksi tai erityisen tarpeellisiksi.  

Koltansaamen sanakirjojen toimitustyö on tehty pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopiston Giellagas-instituutille myöntämän erityisrahoituksen turvin. Toteutus on tehty Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaiskäräjien ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Toimituskunnassa olivat Eino Koponen, Miika Lehtinen, Merja Fofonoff ja Raija Lehtola.

Giellagas-instituutin koltansaamen yliopisto-opettaja Miika Lehtinen on toimittanut sanakirjan Tromssan yliopiston saamen kieliteknologian keskuksen, Giellateknon, alustalla elokuussa 2020 julkaistusta digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta.

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on huolehtinut painetun sanakirjan julkaisusta.  

Painettua sanakirjaa voi tilata Saamelaiskäräjien oppimateriaalien verkkokaupasta https://www.samediggi.fi/tuote/suomi-koltansaame-sanakirja/

Digitaalinen suomi–koltansaame-sanakirja löytyy osoitteesta https://saan.oahpa.no/fin/sms/

Lisätietoja: 

Saamelaiskäräjät: Marko Marjomaa, +358 10 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi 

Giellagas-instituutti: Miika Lehtinen, +358 50 5692300, miika.lehtinen(at)oulu.fi 

Niina Aikio-Siltala

Kielipesäohjaajana aloittanut Niina Aikio-Siltala

Saamelaiskäräjien ma. kielipesäohjaajaksi valittiin tammikuussa Niina Aikio-Siltala. Aikio-Siltala on koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja (KK) ja hän on työskennellyt aiemmin inarinsaamenkielisissä kielipesissä sekä Ivalon kouluilla inarinsaamen tuntiopettajana.

Kielipesäohjaajan tehtäviin kuuluu mm. kielipesien valtionavustuksen hallinnointi, kielipesätoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kielipesätyöntekijöiden koulutusten koordinointi sekä pedagogisen tuen tarjoaminen kielipesiin.

– Uusi työ on lähtenyt mukavasti käyntiin. Näin aluksi olen keskustellut kielipesätyöntekijöiden kanssa ajankohtaisista kuulumisista, työskennellyt valtionavustukseen liittyvien asioiden kanssa sekä suunnitellut kielipesätyöntekijöiden tämän vuoden koulutuksia. Myös kielineuvola tulee saamaan pian jatkoa ja Kuáti.fi- sivuston uudistamistyö on loppusuoralla, Aikio-Siltala kertoo.

– Kielenelvytys, kielipesät ja saamelainen varhaiskasvatus ovat selkeästi itselleni niitä asioita, joiden kanssa haluan työskennellä nyt ja tulevaisuudessakin, joten olen todella iloinen että pääsin pienen tauon jälkeen takaisin kielipesien pariin.

Kielipesäohjaajaan voi ensisijaisesti olla yhteydessä kaikkiin kielipesätoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Kielipesäohjaaja seuraa yhdessä kieliturvasihteerin kanssa toiminnan toteutumista. Toimintaa koskevat päätökset ja linjaukset laatii Saamelaiskäräjien kielineuvosto.

Tältä sivulta löydät perustieota kielipesätoiminnasta:
https://www.samediggi.fi/toiminta/saamen-kieli/kielipesa/

Lisätietoja

Ma. kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala, 040 487 5414 / 0 10 839 3115, niina.aikio-siltala(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, 040 707 5626 / 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät julkaisee opaskirjan saamen kielen käyttämisestä perheissä

Saamelaiskäräjät julkaisee kirjan ”Onko kieli kotona? Saamen kielen siirtäminen lapselle”. Kirja on laadittu saamenkielisiä perheitä varten, mutta myös hyödyksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta saamelaisperheitä kohtaaville ammattilaisille. Kirjassa käsitellään saamen kielen käyttämistä perheessä pikkuvauvasta nuoruusikään.

Opaskirja julkaistaan, koska tietoa saamen kielten siirtämisestä sukupolvelta toiselle erilaisissa perhetilanteissa ja olosuhteissa on tarjolla melko vähän ja se saattaa olla vaikeaselkoista. Suomessa helposti saatavilla oleva kaksikielisyystieto puolestaan kuvaa yleensä aivan toisenlaisia kielitilanteita kuin ne, missä saamelaiset elävät. Vanhemmat eivät aina löydä omassa arjessaan tarvittavaa tukea saamen kielen siirtämisen, lapsen kielenkehityksen ja kielellisten oikeuksien parhaaksi.  Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto toivoo, että opaskirja paikkaa tietovajetta:

– Toivomme, että kirja osaltaan paikkaa näitä tunnistettuja puutteita ja kannustaa erilaisissa kielitilanteissa olevia perheitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. On tärkeää, että työtä kielen eteen tehdään monella eri tasolla aina perheiden arjesta yhteiskunnan kieli-ilmapiiriin, jotta uusien kieltenpuhujien sukupolvi voi kasvaa ylpeänä omasta kielestään ja kulttuuristaan.

Suomen puolella on aiemmin ilmestynyt yksi opaskirjanen samasta aihepiiristä, Stukesin vuonna 1993 julkaisema ja Aino Snellmanin ja Kerttu Vuolabin kirjoittama Puhu omaa kieltäsi lapsellesi – Hála mánnásat iežat eatnigiela. Nyt julkaistava opaskirja on Suomessa puhutuilla saamen kielellä ja suomeksi.

Julkaisun on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön tuki, jonka Saamelaiskäräjät sai osana laajempaa hanketta YK:n kansainvälisen alkuperäiskansojen kielten teemavuoden 2019 kunniaksi. Tekstiosuudet on koonnut kielentutkija FT Annika Pasanen. Kirjasessa on mukana kolme saamelaisperhettä jakamassa kokemuksiaan saamen kielen puhumisesta lapsille erilaisissa olosuhteissa.

Opaskirja on luettavana nettiversiona Saamelaiskäräjien nettisivuilta:

Leago giella ruovttus? Opaskirja pohjoissaameksi.
Lii-uv kielâ pääihist? Opaskirja inarinsaameksi.
Llij-a ǩiõll dååma? Opaskirja koltansaameksi.
Onko kieli kotona? Opaskirja suomeksi.

Opasta jaetaan myös saamelaisten kotiseutualueen kuntien neuvolatoiminnan kautta perheille.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, puh. +358 40 415 5969, anni.koivisto(at)samediggi.fi

Saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. +358 40 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Oikeuministeriö jakaa avustusta saamen kielilain soveltamiseen

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustuksia varten on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 150 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2021 jälkeen aiheutuneisiin tai aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Valtionavustusten hakuaika on 1.2.-26.2.2021. 

Valtionavustusten tavoitteena on tukea saamen kielilain toteutumista kattamalla lain soveltamisesta aiheutuvia erityisiä lisäkustannuksia.  Avustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: käännös-ja tulkkauskulut (ml. julkaisutoiminta), tiedottamiseen, koulutuksen ja kieliopintojen aikaiset sijaiskustannukset, sekä saamen kielilain soveltamisen edistämiseen liittyvät kulut.

Ohjeet ja lisätiedot:

Saamen kielilain mukaiset avustukset – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Lisätietoja:

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle 200 000 euroa lisärahaa ensi vuodelle

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta esittää lisärahoitusta saamen kielten elvyttämiseen ensi vuodelle niin sanotuista joululahjarahoista. Valtionvarainvaliokunnan esityksen mukaan saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettäisiin 200 000 euroa lisärahaa vuodelle 2021, jolloin kulttuuri- ja kielipesätoiminnalle myönnettävän avustuksen kokonaissumma olisi 1,4 miljoonaa euroa.

Saamelaiskäräjät on esittänyt eduskunnalle kulttuuri- ja kielipesätoiminnan rahoituksen nostamista, jotta toimintaa voidaan jatkaa tarvittavassa laajuudessa. Valiokunnan mietinnön mukaan korotus vastaa saamen kielen elvyttämisohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitetta, jonka mukaan kielipesätoiminnan rahoitus tulisi nostaa asteittain 1,4 miljoonaan euroon.  Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että lisäystä olisi tulossa.

– Hienoa, että joululahjarahojen kautta voidaan nopeasti lisätä rahoitusta akuutteihin tarpeisiin. Saamen kielten elvyttämistyö tarvitsee tehokkaita toimenpiteitä, koska kielten tilanne on yhä uhanalainen. Toivottavasti tämä myös antaa viitteitä siitä, että rahoitusta oltaisiin pysyvästi korottamassa.

Lisäyksellä pystytään turvaamaan kaikkien nykyisten kulttuuri- ja kielipesien toiminta, mutta myös kehittämään toimintaa. Valtion talousarviossa on vuodesta 2011 lähtien osoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta määräraha saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa varten. Saamelaiskäräjät jakaa avustuksen eteenpäin toiminnan järjestäjille. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaa järjestetään pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella ja sitä pidetään yhtenä tehokkaimpana toimenpiteenä saamen kielten elvyttämiseksi.

Valtiovarainvaliokunnan talousarvion lisäykset käsitellään eduskunnassa vuoden 2021 valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä ennen joulua. Marraskuun täydentävässä esityksessä valtion vuoden 2021 talousarvioksi on huomioitu lisäyksenä 34 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, ja näin ollen saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuviin menoihin esitetään vuodelle 2021 yhteensä 3 943 000 euroa. Saamelaiskäräjillä oli myös muita esityksiä lisämäärärahaksi, mutta niitä ei huomioitu tällä kertaa.

Esitys valtion 2021 talousarvion lisämäärärahaa koskien

Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa lisäystä hallinnon kehittämiseen

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso p. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio p. 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen kielipesäohjaajan tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen kielipesäohjaajan tehtävän. Työ alkaa 11.1.2021 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka ja mahdollisesti pidempään, riippuen erillisrahoituksen toteutumisesta. Kielipesäohjaajan tehtäviin kuuluu mm. saamelaisten kielipesätoiminnan ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kielipesien valtionavustuksen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokonaisvaltaista pedagogista näkemystä saamelaisesta varhaiskasvatuksesta, kielen elvytysmenetelmien tuntemusta, perehtyneisyyttä saamelaiskulttuuriin sekä valtionavustuksen hallinnointiin liittyviin tehtäviin. Tehtävään valittavalta toivotaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II-III mukaan (peruspalkka 2625,08–2 565,88). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 7.1.2021 mennessä osoitteessa:

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7c206795

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 8393124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 15.12.2020 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien ja saamelaisasioista vastaavien ministerien kokouksessa esillä saamelaissopimus ja Saamen Kielikaltion rahoitus

Saamelaiskäräjien puheenjohtajat ja saamelaisasioista vastaavat ministerit Suomesta, Ruotsista ja Norjasta tapasivat etäyhteyksin 18. marraskuuta 2020. Tilaisuuden yhteydessä jaettiin Gollegiella – Pohjoismainen saamen kielipalkinto.

– Toivon, että näiden keskustelujen pohjalta saamme muutoksia aikaan ja pääsemme jatkamaan keskustelua pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämiseksi. Nostimme esille myös Saamen Kielikaltion merkityksen saamelaisyhteiskunnalle ja toivon todella, että valtiot huomioivat Saamelaiskäräjien toiveen pysyvän ja riittävän rahoituksen turvaamisesta Kielikaltion toiminnan varmistamiseksi, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajat ja saamelaisasioista vastaavat ministerit keskustelivat tapaamisessa muun muassa pohjoismaisen saamelasissopimuksen käsittelystä, pysyvän Saamen Kielikaltion (Sámi Giellagáldu) perustamisesta sekä koronapandemian vaikutuksista saamelaisväestöön. Lisäksi tapaamisessa nousivat esille väestöryhmien välisten suhteiden edistäminen ja viharetoriikan torjuminen, sekä saamen kielten käyttömahdollisuuksien parantaminen digitaalisissa ympäristöissä. Lopuksi keskustelua käytiin vielä elinvoimaisen saamelaisyhteiskunnan peruspilareista.

Gollegiella-kielipalkinto Ellen Pautamolle ja Joonar Thomassonille

Vuoden 2020 Gollegiella-palkinnon saivat saamen kielen ja kulttuurin lehtori Ergon Máreha Ánne Elle-Máret, Ellen Pautamo ansioistaan pohjoissaamen kielen opettajana ja kieliasiantuntija Jonar Thomasson työstään eteläsaamen kielen hyväksi. Palkinnon luovutti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Gollegiella myönnetään yksityishenkilöille tai yhteisöille Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä saamen kielten edistämisestä. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa. Tänä vuonna palkittuja on kaksi, joten summa jaetaan Pautamon ja Thomassonin kesken.

– Todella mahtavaa, että voimme näin muistaa tällaisia henkilöitä, jotka päivittäin työskentelevät saamen kielten tilanteen parantamiseksi, toteaa saamen kielineuvoston ja arviointikomitean puheenjohtaja Tauno Ljetoff.

 

Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (utan översättning) https://youtu.be/_xN_ZYyavz0

Pohjoismainen saamen kielen palkinto Gollegiella 2020 (suomi) https://youtu.be/9fHGrEvmi_4

Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella 2020 (svenska) https://youtu.be/Kruls6kLHzI

Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi Gollegiella 2020 (davvisámegillii) https://youtu.be/umfWrb4WmuA

Lisätietoa Gollegiella-palkinnosta

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Saamen kielineuvoston ja arviointikomitean puheenjohtaja Tauno Ljetoff, puh. 040 5893249, tauno.ljetoff(at)gmail.com

Puheenjohtajan avustaja Laura Olsén-Ljetoff puh. 010 839 3190 / 040 617 5113, laura.olsen-ljetoff(at)samediggi.fi

Sámi Giellagáldun hallituksen puheenjohtaja valittu

Sámi Giellagaldun hallitus on nyt nimitetty, ja hallitus on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen asiantuntijaelin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on saamen kirjakielten ja puhekielten muodostaman kulttuuriperinnön säilyttäminen, vaaliminen ja kehittäminen. Hallinnollisesti Sámi Giellagáldu toimii Norjan Saamelaiskäräjien yhteydessä.

Sámi Giellagáldua johtaa hallitus, jossa kolmella Saamelaiskäräjillä on yhdenvertainen edustus.

Sámi Giellagáldun hallitus:

Ole Henrik Magga, varajäsen: Raimo Valle

Tauno Ljetoff, varajäsen: Neeta Jääskö

Sig-Britt Persson, varajäsen: Karin Rensberg Ripa

Mikael Svonni, varajäsen: Per-Eric Kuoljok

Magreta Sara, varajäsen: Klemetti Näkkäläjärvi

Ann-Mari Thomassen, varajäsen: Maja-Lisa Kappfjell

Hallituksen puheenjohtaja: Ole Henrik Magga

Varapuheenjohtajat: Tauno Ljetoff ja Sig-Britt Persson

 

Sámi Giellagáldun hallitus on valittu neljäksi vuodeksi, 2020-2023. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimintakausi on puolitoista vuotta, jonka jälkeen valitaan uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

 

Lisätietoja antavat:

Saamelaiskäräjät Suomessa, Pia Ruotsala-Kangasniemi, +358 40 726 2688

Saamelaiskäräjät Norjassa, Inger Marit Eira Åhrén, +47 971 29 744

Saamelaiskäräjät Ruotsissa, Anita Kitok, +46(0)73-049 41 04