KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 20.-21.4.2023 INARIIN

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 20.-21.4.2023 Inarin kirkonkylällä. Seuraavan verkostotapaamisen tavoitteena on:

 • Pohtia yhdessä miten vahvistaa saamelaisasiakkaiden luottamusta viranomaisiin? Miten rohkaista saamelaisasiakkaita käyttämään heille suunnattuja palveluja.
 • Vahvistaa verkoston toimintaa ja puhua vaikeistakin asioista yhdessä.
 • Käynnistää seuraava pienryhmätyöskentely.

Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.Verkostotapaamiset järjestetään yleensä Teams-kokouksena, mutta poikkeuksena kerran vuodessa fyysisenä tapaamisena. Tällä kertaa tapaaminen järjestetään Inarissa. Toivotamme uudet ja vanhat jäsenet tervetulleiksi tapaamiseen.

Alustava ohjelma 20.-21.4.2023

Torstaina 20.4.2023

10.00 Tervetuloa

 • Aloitussanat
 • Onnistumiset ja kehittämiset viime tapaamisen jälkeen

12.00 Lounas

13.00 Luottamuksen rakentaminen

 • Luottamuksen lisääminen
 • Miten lisätä asiakkaiden luottamusta ja lisätä asiointia saamenkielellä?
 • Työskentely ulkona

16.00 Päivän päätös

Perjantaina 21.4.2023

9.00 Sitoutuminen verkostotyöhön

 • Vastuullisuustyöstä Kelassa
 • Turhaumat – mikä pännii? Mikä ja miksi ei mene eteenpäin?
 • Verkostotyöstä luento

12.00 Lounas

13.00 Jotelis juávkku

 • Pienryhmätyö käynnistyy
 • Yhteinen ideointi asiakasymmärryksen porukan työlle

15.00 Lopetus

Jos olet aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, mutta et ole saanut kutsua tapaamiseen, voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli et ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, olet tervetullut mukaan ja voit ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta 13.4.2023 mennessä.

https://link.webropolsurveys.com/S/D042134B1AEA4962 

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:
Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

Opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille julkaistaan 14.3.2023

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä -verkoston työryhmä julkaisee 14.3.2023  opaskirjan ’Siula – kohti laadukkaita saamenkielisten palveluita’. Kirja on vapaasti luettavissa Saamelaiskäräjien sivustolla Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille.

Kirja tarjoaa vastauksia siihen, mitä saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämisen aloittavan organisaation ja asiantuntijan olisi hyvä ja tärkeää tietää. Tarkoituksena on kannustaa ja madaltaa kynnystä saamenkielisten verkkopalveluiden luomiseksi ja kehittämiseksi. Kirjaa kirjoitettaessa ajatuksena on ollut ’mitä olisit itse halunnut tietää, kun aloitit työskentelyn saamenkielisten palveluiden parissa’ Työryhmän jäsenet ovat hyödyntäneet omia kokemuksiaan kirjassa, ja se sisältääkin käytännöllistä tietoa saamenkielisten sivustojen tekemiseksi ja kehittämiseksi. Opaskirjaa tullaan päivittämään ja työryhmä toivoo lukijoilta palautetta oppaasta.

Saamelaiskäräjillä saamen kieliturvasihteerinä työskentelevä Anne Kirste Aikio on toiminut Mii ovttas -verkoston käynnistäjänä. Aikio on ollut mukana myös kirjatyöryhmässä alusta saakka ja hän toteaa, että saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämistyölle on suuri tarve. – Saamenkielisiä verkkoasiointimahdollisuuksia on vähän ja toivon, että tämä opas kannustaa useita viranomaisia kehittämään palveluitaan saamen kielilain mukaisesti ja oppaan tukemana, sanoo Aikio.

Saamelaiskäräjien saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen kokee, että Mii ovttas -verkostossa on muodostunut uudenlainen ja tärkeä joukko, jossa olemme voineet yhdessä oppia enemmän siitä, millaista työtä itse kussakin organisaatioissa tehdään.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen.

Kelassa saavutettavuusasiantuntijana työskentelevä Raila Äijö puolestaan korostaa, että on tärkeää, että on verkosto, jossa voidaan jakaa kokemuksia työstä sekä saada tukea työhön. Hän toivoo, että nyt julkaistava opas rohkaisee muita organisaatioita työhön sekä myös osallistumaan Mii Ovttas –verkoston toimintaan.

Kelan saavutettavuusasiantuntija Raila Äijö.

Mii ovttas -verkosto

Saamelaiskäräjät on käynnistänyt vuonna 2022 Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä viranomaisverkoston, minkä tarkoituksena on kehittää viranomaisten tarjoamia saamenkielisiä palveluita.  Verkoston taustalla on Kelan järjestämä sarja verkkotyöpajoja saamenkielisten palvelujen kehittämisestä. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelualusta saamenkielisten palveluiden ajankohtaisiin aiheisiin. Viranomaisverkosto on suunnattu ja avoin kaikille valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Lisätietojahttps://www.samediggi.fi/mii-ovttas  

Anne Kirste Aikio
Saamen kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät hakee pohjoissaamen kääntäjän sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Sijaisuus on ajalle 15.3.–10.9.2023 tai sopimuksen mukaan. Sijaiseksi valittavan pitää täyttää vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetut ehdot.

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin.

Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V/II tai IV/IV mukaisesti (peruspalkka 2292,63–2649,02 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 1.3.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?49677b1d

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. +358 40 707 5626 tai anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

15.2.2023
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi pohjoissaamen kääntäjän viran

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä saamen kielen toimistossa.

Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaisesti (peruspalkka 2649,02 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.3.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?905e68f8

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio 040 707 5626 tai anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

15.2.2023 Inarissa
Saamelaiskäräjät

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 14.2.2023 KLO 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 14.2.2023 klo 12-14 etäyhteyksin. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaaminen järjetetään Teams-kokouksena ja ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tapamiseen sähköpostitse.

Jos olet aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, mutta et ole saanut kutsua tapaamiseen, voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli et ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, olet tervetullut mukaan ja voit ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

 

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen tämän linkin kautta.

Samasta linkistä voit myös ilmoittaa haluavasi saada tietoa verkoston tapahtumista jatkossa, vaikka et halua osallistua vielä helmikuun tapaamiseen.

 

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

 

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

Gollegiella-kielipalkinto Ole Henrik Maggalle

Ole Henrik Magga

Emeritusprofessori Ole Henrik Magga.   Kuva: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pohjoismainen saamen kielipalkinto Gollegiella on myönnetty vuonna 2022 emeritusprofessori Ole Henrik Maggalle. Hän on koko elämänsä ajan tehnyt merkittävää työtä saamen kielten edistämiseksi, kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. Hän on elämäntyöllään osoittanut saamelaisille ja ulkomaailmalle, että saame on tärkeä ja elävä kieli.

Ruotsi toimi isäntämaana tänä vuonna, kun joka toinen vuosi jaettava Gollegiella-kielipalkinto jaettiin kymmenennen kerran. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Tukholmassa 18.1.2023 pidetyssä ministerien ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajien kokouksen yhteydessä.

– Saamen kielten säilyttäminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää. Ole Henrik Magga on ollut pitkään suurena esikuvana saamen kielen käytössä, ja siksi olen ylpeä voidessani luovuttaa Gollegiella-kielipalkinnon tänään Ole Henrikille, toteaa kulttuuriministeri Parisa Liljestrand.

– Olen erittäin iloinen voidessani onnitella Ole Henrik Maggaa Gollegiella-palkinnosta 2022. Hänen koko elämäntyönsä osoittaa, että hän ansaitsee sekä tunnustuksen että palkinnon, sanoo Saamelaiskäräjien hallituksen puheenjohtaja Håkan Jonsson.

Ole Henrik Magga on syntynyt vuonna 1947 Kautokeinossa Pohjois-Norjassa. Ole Henrik Magga on vuosikymmeniä työskennellyt kielten kehittämiseksi, muun muassa eri akateemisten opintojen, tutkimuksen ja oppimateriaalien kehittämisen sekä opetuksen kautta. Magga on kehittänyt nykyisen pohjoissaamen kirjoitusjärjestelmän, kirjoittanut eteläsaamen kieliopin yhdessä Lajla Mattsson Maggan kanssa ja osallistunut sekä uumajan- että piitimensaamen kirjoitusjärjestelmien kehittämiseen.

Magga on myös osallistunut alkuperäiskansojen instituutioiden perustamiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla mm. toimimalla YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin ensimmäisenä puheenjohtajana ja oli perustamassa Norjan Saamelaiskäräjiä, ja jonka ensimmäisenä puheenjohtajana Ole Henrik Magga toimi.

Lisätietoja

Lehdistötiedote Gollegiella (ruotsiksi)

Loppusyksy ja jäätyvä järvi. Taivaalla vaaleanpunaisen sävyjä.

Inarin ja Sør-Varangin kunnat saivat rahoituksen esihankkeelle koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi

Inarin ja Sør-Varangin kunnat aloittavat esihankkeen koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi. Hankkeelle myönnettiin rahoitus Interreg Aurora –ohjelman Sápmi-osiosta ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäisellä hakukierroksella. Hankeen kansallinen vastinrahoitus Norjassa tulee Saamelaiskäräjiltä ja Tromssan ja Finnmarkin lääniltä ja Suomessa vastinrahoittaja on Lapin liitto. Interreg Aurora 2021–2027 on uusi ohjelma Euroopan Interreg-yhteisössä rajat ylittävää yhteistyötä varten ja sen Sápmi-osio kattaa Saamenmaan alueet Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet eri tahot mm. Kolttakulttuurisäätiön edustajat ja Saamelaiskäräjien kieliasiantuntijat.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso pitää hanketta tärkeänä ja toteaa: ”Olen iloinen, että hanke toteutuu. Hanke on todella tärkeä koska se elvyttää ja vahvistaa koltansaamen kieltä ja kolttasaamelaista kulttuuria rajat ylittävällä yhteistyöllä.  Hanke edesauttaa myös osaltaan Saamelaiskäräjien Kielipoliittisessa toiminta- ja kehittämisohjelmassa 2020-2023 nimettyä tavoitetta selvittää mahdollisuuksia perustaa kielikeskuksia erityisesti niille alueille, joissa kielenelvytykselle on suurin tarve, kuten koltansaamen kielen puhuma-alueilla.”

Myös Saamelaiskäräjien kielineuvoston puheenjohtaja Tauno Ljetoff iloitsee uutisesta: ”On todella upeaa, että koltansaamen kieli- ja kulttuurikeskuksen esiselvityshankkeelle on myönnetty rahoitus. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten EU ja Interreg rahoitus voivat tukea kolttakulttuurin ja uhanalaisen koltansaamen kielen elvyttämistä ja osoitus siitä, että uhanalaiset pienet kieletkin nähdään arvokkaina. Koltansaamen kielen ja -kulttuurin elvyttäminen on luonnollista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Toivon, että kolttasaamelaiset sekä Inarin että Sør-Varangerin kunnassa osallistuvat esiselvityshankkeen aikana toteutettaviin kokouksiin suurella joukolla, jotta yhteisön näkemykset ja tarpeet tulevat kuulluiksi.”

Hanke toteutetaan 15.1.-15.7.2023 ja esihankkeen aikana suunnitellaan varsinaista monivuotista päähanketta koltansaamen kieli- ja kulttuurikeskuksen toteuttamiseksi. Hankkeen aikana kuullaan kolttasaamelaista väestöä laajasti heidän näkemyksistään ja tarpeistaan sekä Norjan että Suomen puolella.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri
050 438 2484 / 010 839 3183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Kuva: Ville Fofonoff

Kielineuvonta päättyy nykymuodossa Suomen Saamelaiskäräjillä

Suomen saamelaiskäräjät on tarjonnut kuluneena vuonna pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielineuvontaa. Tämä palvelu päättyy nykymuodossaan Suomen Saamelaiskäräjillä vuoden 2022 loppuun mennessä. Kielityöntekijät ovat tarjonneet kielineuvontaa saamen kielen toimistossa ja valmistelleet muun muassa termilistoja ja tehneet kielenhuoltoa. Saamelaiskäräjät on halunnut turvata saamen kielillä tehtävän kielityön väliaikaisella mallilla Sámi Giellagáldun perustamisprosessin ollessa kesken.

Saamelaiskäräjien pitkän aikavälin tavoitteena on ollut saada yhteispohjoismaisen saamen kielten resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminta vakinaistettua ja siirtää kielityö, kuten väestön kielineuvonta, Sámi Giellagáldulle. Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että pitkäjänteinen yhteispohjoismainen yhteistyö tuo tulosta:

– Suomen Saamelaiskäräjät haluaa kiittää Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjiä yhteistyöstä ja iloitsee, kun Sámi Giellagáldun vakinaistamiselle on löytynyt rahoitus sekä yhteinen ratkaisu, ja toiminta pääsee uuteen alkuun.

Saamelaiskäräjät on pyrkinyt pitkään ratkaisemaan kysymyksen siitä, miten yhteispohjoismainen saamen kielten kieliyhteistyö tulisi järjestää. Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo, että prosessi on ollut monivaiheinen:

– Ei ole helppoa perustaa saamelaisten yhteistä organisaatiota ja olemme törmänneet hyvin monenlaisiin haasteisiin työssä. Meillä on vielä paljon rajaesteitä, mitkä estävät ja hidastavat tällaisen koko saamelaisalueen kattavan työn tekemistä. On kuitenkin tärkeintä, etteivät valtioiden rajat vaikuta liikaa saamen kielten kehitykseen, ja että yhteispohjoismainen kielityö saamen kielten eteen voi jatkua.

Jatkossa Norjan, Suomen ja Ruotsin Saamelaiskäräjien yhdessä rahoittama Sámi Giellagáldu vastaa kielityöstä. Sami Giellagaldu on itsenäinen organisaatio, mikä toimii hallinnollisesta Norjan Saamelaiskäräjien yhteydessä. Sami Giellagaldun toimintaa johtaa hallitus, mihin kolmen maan Saamelaiskäräjät ovat nimenneet jäsenet. Puheenjohtajana toimii Suomen Saamelaiskäräjien nimeämä jäsen Tauno Ljetoff.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, gielladorvočálli
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
010 839 3124 / 040 707 5626

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen inarinsaamen kääntäjän tehtävän

Työ alkaa 2.1.2023 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2023 asti. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion vuodelle 2023 hallituksen syyskuussa antaman esityksen mukaisesti.

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa inarinsaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoiduna kääntäjänä suomen kielestä inarinsaamen kieleen tai päinvastoin. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2649,02-2292,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 18.12.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?85fc7eaf

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.12.2022
Saamelaiskäräjät

Mii ovttas -verkosto jatkaa työtään marraskuussa

Saamelaiskäräjien ja Kelan yhteistyössä käynnistämä viranomaisverkosto Mii ovttas – Mij oovtâst – Mij õõutâst – Me yhdessä, jatkaa saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistyötä. Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään verkkotapaamisena Teamsin kautta 30.11.2022 klo 12–14.00.

Verkosto on avoin kaikille viranomaistahoille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Edellisiin verkoston tapaamisiin on osallistunut yli 20 eri viranomaistahoa. Saamenkielisten palveluiden kehittäminen eri viranomaisissa tuntuu olevan myötätuulessa, kertoo saamen kielilain toimeenpanoa työkseen seuraava kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

– On vielä paljon työtä tehtävä saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämiseksi ja, että edes jonkunlaisia palveluita olisi tarjolla, niin olen kuitenkin iloinen muuttuneesta asenneilmapiiristä ja siitä, että monilla viranomaisilla on herännyt halu kehittää saamenkielisiä palveluitaan.

Verkoston tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä, antaa vertaistukea ja kannustaa pitkäjänteiseen työhön saamenkielisten palveluiden kehittämiseksi. Marraskuun tapaamisessa kuullaan Mii ovttas -verkoston yhteyteen perustetun uuden nopean asiantuntijaryhmän työn tuloksia ja kokemuksia työtavasta. Ryhmä on selvittänyt saamenkielisten verkkopalveluiden haasteita ja tarjoaa ratkaisuna ”keittokirjaa” verkkopalveluiden kehittämiseksi. Tämän lisäksi pääsemme kuulemaan Kelan kirnu-työstä, joka on Kelan kehittämä sisäinen saamenkielisten palveluiden verkosto.

Seuraavaan verkoston tapaamiseen voi ilmoittautua täältä. Saamelaiskäräjät toivoo kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Lisätietoja verkostosta löytyy Saamelaiskäräjien sivuilta:

Saamelaisten kielelliset oikeudet – Samediggi.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio,
kieliturvasihteeri
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
+358 40 707 5626