JOIKAAMINEN JA TARINANKERRONTA – Koulutuspäivä opettajille, lastenhoitajille ja vanhemmille

INARISSA SAJOKSESSA 28.10.2020

Ohjelma:

9.00-9.30 Joikaamalla kasvattaminen (joikaaja Inga-Máret Gaup-Juuso)

9.30-10.00 Joikuperinteen elvyttäminen (muusikko Anna Näkkäläjärvi-Länsman)

Kokemuksia joikaamisen oppimisesta ja lasten opettamisesta

10.00-10.45 Kertojan keinot ja apuvälineet (näyttelijä Irene Länsman)

10.45-11.00 Saamelaismusiikki ja joikaaminen saamelaisopetuksessa (opettaja Maarit Niittyvuopio)

11.00-12.00 Ruokatauko

12.00-12.45 Kokemuksia joikaamisen opettamisesta ja oppimisesta (muusikko Tiina Aikio)

12.45-13.00 Kahvitauko

13.00-13.30 NIGÁ-lapsille ja nuorille (kirjailija Niilo Aikio, Jávrre Juhán Niillás)

Omalla kielellä, sävelellä ja mielellä

13.30-13.45 Hanna-Maaria Kiprianoff

13.45-14.00 Heli Aikio

14.00-14.15 Anna Näkkäläjärvi-Länsman

Lasten ääni kuuluviin

14.15-14.30 Koulun tai päiväkodin joiku tai laulu, Oula Guttorm ja Petra Magga-Vars

14.30-15.00 Yhteinen lopetus ja keskustelu + palautelomake

 

Ilmoittautumiset etukäteen 16.10. mennessä: petra.magga(at)samediggi.fi

Muuta tietoa:

Otamme koulutukseen paikan päälle Sajokseen sisälle enintään 50 henkilöä. Osallistujille tarjotaan kasvomaskit. Jos haluat osallistua etäyhteyksin, ilmoita se samalla, kun ilmoitat itsesi koulutukseen.

SAAMELAINEN LASTENKULTTUURIKESKUS MÁNNU JA SAAMELAISMUSIIKKIKESKUS

Julistekilpailu: Ilmasto muuttuu – ota kantaa!

”Ilmastonmuutos etenee Pohjois-Suomessa etelää nopeammin. Vuoteen 2040 mennessä lämpötilan odotetaan nousevan Suomessa kahdella asteella 1900-luvun loppuun verrattuna.” (ilmasto-opas.fi)

JULISTEKILPAILU on avattu nyt 11.11.2020 saakka.

Piirrä, maalaa, leikkaa tai liimaa kollaasi. Kuvaan voit liittää myös tekstiä. Keksi itse! – mutta muista VAIKUTTAA ja OTTAA KANTAA kuvallasi ilmastonmuutokseen.

Ilmasto muuttuu, se tulee eniten vaikuttamaan pohjoisessa. Onko tulevaisuudessa saamelaisia elinkeinoja? Ovatko jotkut eläimet vain kirjojen kuvissa? Itkeekö jääkarhu kun jää sulaa sen asuma-alueella? Missä tilanteessa saamelaiset ja muut pohjoiset alkperäiskansat ovat kun ilmasto muuttuu liian nopeasti?

Ryhmät:

7-9 v.      10-12 v.    13-15 v.     16-18 v.

Ohjeet> Kuvan koko: A3 tai A2 Tekniikka: vapaa.

Muista kirjoittaa omat tietosi (nimi, ikä, kotipaikka) erikseen ja lähetä kuvan mukana.

Otakuva julisteestai ja lähetä osoitteeseen: petra.magga@samediggi.fi  HUOM! Joka ryhmän paras palkitaan. Arvostelun tekee tuomaristo. Julisteista tehdään näyttely.

Sámegielat musihkkaboddu 27. miessemánu neahtas

Skuvllat leat rahpasan maid Sámis muhto dat ii dárkkut ahte buot áššit lea vel nu álki ordnet oktasaš deaivvademiin. MÁNNU ordne sámegielat musihkkabottu nehtii. Fárus leat  Aslak Holmberg, Máret-Elle Valkeapää, Aimo Aikio, Inga-Máret Gaup-Juuso, Heli Aikio, Matias Niemelä ja Tiina Sanila-Aikio. Juohkehaš sis lea govven iežas ovdanbuktima dieid vugiiguin movt lea vejolaš iežas  dáiddu ja áiggi dáfus. Bottu ulbmilin lea lasihit sámegielat vásáhusaid sámiide álkkes vugiiguin. Musihkkaboddu bistá sullii 20 min.

Dan dáhpáhusa buohta mii sávvat didjiide geain álga luopmu,

– Buori geasi ja bissot ain dearvvašin!

 

Bures boahtin Musihkkaboddui 27.5. rájes čujuhusas:

Fb@saamelainenlastenkulttuurikeskus ja www.samediggi.fi

 

Lássedieđuid addá petra.magga(at)samediggi.fi  tel. 040-7325503

Sámi mánáidkulturguovddaš MÁNNU fálla buđaldallanbottuid neahtas

Sámedikki mánáide ja nuoraide oaivvilduvvon kulturguovddaš MÁNNU ohca earalágan vugiid joksat iežas ulbmiljoavkkuid. MÁNNU gulla doaimmaide, mas guovddážis lea deaivvadit olmmuiguin iešguđetlágan dáhpáhusaid ja doaimmaid oktavuođas. Bajit dási rávvagiid mielde dal ii leat vejolaš čoahkkanit  ja deaivvadit dahje bargat ovttas eallilan olbmuiguin ja dáiddáriiguin ja eará čehppiiguin. Dal Sámi bearrašiin oahpahus lea ruovttuin ordnejuvvon ja dal sáhtta átnit veahkkin dan, maid earát fuomašit bargat.

MÁNU doaimmajođiheaddji Magga-Vars barga hálbbimusa mielde. Son hutka barggu, buđaldallama, duoji dahje árbevirolaš doaimma man son boahtá juohkit nehtii. Jurdda lea ahte govven  ii álot dárbbaš leat nu divrras ja “olles filbmadoaimmahus” fárus. MÁNU videot leat doaimmajođiheaddji iežas mánát govven ja boađus oažžuge leat olggos oaidnit ruovttus ráhkaduvvon. Dainnalágin háliidan čálmmustahttit movt mii sáhttit ieža juohke bearrašis ovttastallat, govvet dahje hutkat bargguid maid juohkit earáide. Dilli lea earalágan go muđui ja livččii buorre geavahit dal mediarusttegiid ávkin iešguđetládje, govvet maiddai dan áiggi go ii báljjo leat vejolaš vánddardit nu viidát. Ovttastallamis lea vuoibmi ja juohkehaš beassa oassalastit, lásiha MÁNU doaimmajođiheaddji Magga-Vars.

MÁNNU almmuha vahkkosaččat ovtta doaimma neahtas corona-virusa rádjema áigge ja vejolaččat maiddai boahtte áigge dan sáhtta váldit vierrun muhtun bargobájiid oktavuođas.

Vuosttaš fáddá lea goahti ja dasa dárbbaša čoarvvi, ulloláiggiid ja nanu árppu.

 

Geahča fb@saamelainenlastenkulttuurikeskus ja  www.samediggi.fi

Lássedieđuid addá petra.magga(at)samediggi.fi  tel. 040-7325503