Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson puhe Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020–2023 juhlassa Sajoksessa, Inarissa 17.6.2022

Arvoisa Pääministeri Marin, Suomen Saamelaiskäräjien jäsenet ja hyvät juhlavieraat. Heti alkuun haluan toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi Saamelaiskäräjien tämän vaalikauden juhlaan.

Kuva: Kevin J. Francett / Kajastus Creative

Tavallisestihan Saamelaiskäräjillä järjestetään vaalikauden avajaiset, mutta kauden ollessa nyt jo yli puolessa välissä, päätimme juhlistaa tällä kertaa koko vaalikauttamme. Toisaalta tämä ajankohta juhlalle ei ole lainkaan hassumpi, sillä se tarjoaa meille mahdollisuuden katsoa hieman taaksepäin kulunutta kautta ja arvioida, mitä kaikkea olemme ehtineet jo saavuttaa. Samalla voimme peilata saavutuksiamme myös koko vaalikauden tavoitteisiin ja katsoa, mitä meillä vielä on tehtävänämme.

Vaalikaudelle asetettiin heti alussa kunnianhimoisia tavoitteita kuten esimerkiksi pohjoismaisen saamelaissopimuksen ratifioiminen, saamelaisten ihmisoikeuksien edistäminen yleisesti yhteiskunnan kaikilla tasoille, saamelaiskulttuurin ja perinteisten elinkeinojen suojan toimeenpano ja edistäminen, toimenpiteiden edistäminen ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi huomioiden saamelaisten oikeudet, kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen koko maassa, Saamen kieleen ja saamenkieliseen opetukseen liittyvät tavoitteet, saamelaisnuorten tukeminen eri tavoin, sekä Saamelaiskäräjien oman toiminnan kehittäminen.

Vaalikauden alussa tuskin kukaan meistä osasi ajatella, että tällä kaudella tulisimmekin asetettujen tavoitteiden edistämisen ohella viettämään ison osan aikaa painien myös globaalin koronavirsupandemian aiheuttamien poikkeusolojen, Ukrainan sodan synnyttämien vaikutusten sekä nyt Suomen NATO-jäsenyyttä koskettavan keskustelun kanssa. Nämä kaikki asiat kun koskettavat suoraan tai välillisesti myös meitä saamelaisia.

Edellä mainituista seikoista huolimatta olemme kuitenkin pystyneet kiitettävästi edistämään suurinta osaa päätavoitteistamme. Työtä on tehty valtavasti ja työtä riittää vielä myös seuraavaksi puoleksitoista vuodeksi. Saamelaisten oikeus kehittää ja ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan on turvattu Suomen perustuslaissa ja Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä asemaamme alkuperäiskansana koskevat asiat. Viimeisten vuosien aikana Saamelaiskäräjien tehtävät ovat lisääntyneet todella paljon ja esimerkiksi meille tulevien edustuspyyntöjen määrä on kasvanut 80 % vuoteen 2019 verrattuna. Tämä on heijastunut myös meidän henkilöstömme työhyvinvointiin merkittävällä tavalla, ja toukokuussa 2022 Saamelaiskäräjät ottikin käyttöön poikkeustilan, jonka aikana keskitymme huolehtimaan vain meille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoidosta.

Vaikka useita päätavoitteita onkin pystytty jo edistämään, se ei tietenkään tarkoita, etteikö meillä edelleen olisi paljon töitä tehtävänä ja neuvotteluja neuvoteltavana ennen kuin me saamen kansana voimme todeta, että meidän ihmisoikeudet, niin yksilö- kuin kollektiivisella tasollakin, toteutuvat yhdenvertaisesti valtaväestöön verrattuna. Näen, että Saamelaiskäräjien työtä ja saamelaisten itsehallinnon toteutumista edistäisi monella tapaa saamelaiskäräjälain uudistaminen. Vaikka saamelaiskäräjälain uudistusta valmistellut toimikunta on antanut mietintönsä ja mietintö on ollut kommenttikierroksella jo viime kesänä, odotamme edelleen Saamelaiskäräjillä tietoa lain etenemisestä. En toivoisi, että Suomi on oikeusvaltio, jossa saamelaisten oikeuksia loukkaavaa tilaa pidetään poliitikkojen keskuudessa hyväksyttävänä tai normaalina. Sen sijaan toivon, että tältä hallitukselta löytyy tahtotilaa ja oikeudentuntoa lähteä korjaamaan Suomessa vallitseva saamelaisten oikeuksia loukkaava tila.

Emmekä me saamelaiset ole tämän toiveemme kanssa yksin, sillä myös YK:n ihmisoikeuskomitea vuonna 2019 sekä YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea tällä viikolla ovat antaneet ratkaisunsa, joissa loukkaustilaa vaaditaan korjattavaksi. Olisi hurjaa, että nyt kun koko läntinen maailma painottaa YK:ssa yhdessä tehtyjen sopimusten merkitystä ja puhuu ihmisoikeuksien vahvemman toteutumisen puolesta, Suomi olisi valmis rikkomaan näitä sopimuksia omalla kohdallaan. Viime vuonna ilmestynyt esitys uudeksi Saamelaiskäräjälaiksi on mielestäni paras tähänastisista esityksistä ja toivon, että sen pohjalta pääsemme etenemään asiassa. Tällä hetkellä ratkaisun avaimet meidän kansamme tulevaisuutta ajatellen ovat kuitenkin Suomen valtion johdon käsissä, ja toivon, että ratkaisussanne tulette painotetaan nimenomaan meidän saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeuksien loukkauksien lisäksi toinen saamelaisyhteiskuntaa koko ajan enenevissä määrin huolestuttava asia on ilmastonmuutos ja sen vaikutukset alueemme luontoon. Näistä vaikutuksista saatiin esimakua talvella 2019–2020, joka oli lumiolosuhteiden vuoksi poikkeuksellinen ja erittäin haastava. Kaikki poronhoitajat eivät vieläkään ole täysin selvinneet tuon talven aiheuttamista vahingoista. Myös porotalouden kulut ovat nousseet huomattavasti ja esimerkiksi polttoaineiden hinnat ovat jo miltei kohtuuttomia. Tällä hetkellä se iskee erityisesti juuri poronhoitajiin, jotka käyttävät työssään muun muassa mönkijöitä ja moottorikelkkoja. Näiden työvälineiden sähköistäminen on edelleen lasten kengissä, ja tällä hetkellä ainoa vaihtoehtomme on käyttää fossiilisilla polttoaineilla kulkevia koneita.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös alueemme vesistöihin ja niiden eliöstöihin. Sillä on siis hyvin suoria ja merkittäviä vaikutuksia saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksiin ja tietysti myös kulttuuriimme ja kieliimme. Saamelaiskäräjillä on tällä kaudella panostettu erittäin paljon ilmastonmuutoskokonaisuuden työstämiseen. Tällä työllä haetaan erilaisia ratkaisuja ja valmiutta reagoida ja sopeutua vallitseviin ja tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuviinkin olosuhteisiin. Ilmastolain uudistamisen yhteydessä olemme onnistuneesti neuvotelleet saamelaisen ilmastoneuvoston perustamisesta, jonka osalta tosin asetusta ollaan edelleen viimeistelemässä. Tällä hetkellä Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa, jota myös Saamelaiskäräjät priorisoi työssään. Haluamme, että myös saamelaisten perinteisten elinkeinojen sopeutumistarpeet tulevat riittävällä tavalla huomioiduksi suunnitelmassa.

Edellä mainittujen lisäksi, olemme tehneet kovasti töitä tällä vaalikaudella saamelaisten poronhoitajien aseman parantamiseksi mm. edistämällä aktiivisesti sijaisapulain päivittämistä ja vaatimalla riittäviä korvauksia jo edellä mainitun vuoden 2019–2020 poikkeuksellisten lumiolosuhteiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Oppimateriaalipuolella olemme saaneet tuplattua oppimateriaalityöhön vuonna 2022 käytettävissä olevan summan. Sote-puolella uudistimme viime vuonna 30 vuotta täyttäneen yhteistyösopimuksen Kelan kanssa. Lisäksi vuonna 2021 saimme palkattua taloon uuden lakimiessihteerin, jonka virka vakinaistettiin tänä vuonna. Totuus- ja sovintokomissio asetettiin vuonna 2021 ja eilen saimme juhlia saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön virallisia avajaisia.

Vuonna 2021 Suomen korkein oikeus myönsi Saamelaiskäräjillä mitalin kunnianosoituksena sen arvokkaalle työlle saamelaisten alkuperäiskansan kieltä ja kulttuuria koskevassa itsehallinnossa. Tämä on mielestäni tärkeä muistutus myös meille saamelaisille siitä, että vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa riittää Saamelaiskäräjien toimintaan kriittisesti suhtautuvia yksilöitä, on kuitenkin myös niitä jotka arvostavat ja kunnioittavat tekemäämme työtä.

Saamelaisessa yhteiskunnassa on myös muutoin tapahtunut tärkeitä ja hienoja asioita, kuten muun muassa tänä keväänä korkeimman oikeuden antamat ennakkopäätökset koskien saamelaisten kalastusoikeuksia. Tässä yhteydessä haluan kiittää erityisesti teitä, jotka teitte tässä suurimman työn ja lähditte taistelemaan omien, ja samalla kaikkien Suomessa asuvien saamelaisten oikeuksista ylläpitää kulttuuriaan ja harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan. Valitettavasti tämä päätös ei heijastunut vielä tänä kesänä Tenojoen lohenkalastusta koskevaan sääntelyyn, mutta Saamelaiskäräjät tekee parhaansa, että tulevaisuudessa saamelaisten oikeus kehittää ja ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan huomioitaisiin myös Tenon lohenkalastukseen liittyvien rajoitusten suunnittelussa.

Kesäkuussa 2021 Utsjoen porotilojen yhteismetsä teki päätöksen suojella 700 hehtaaria vanhaa ikimetsää Muddusjärven paliskunnan alueella. Näen tämän merkittävänä päätöksenä, joka toivottavasti näyttää esimerkkiä myös muille. Yhteismetsä pyysi yhdessä paliskunnan kanssa Saamelaiskäräjiä auttamaan asian edistämisessä ja Saamelaiskäräjät edistikin omalta osaltaan asiaa ympäristöministeriössä ja ilmaisi tukensa suojelutarpeelle.

Kulttuuripuolella saamelaiset ovat vahvistaneet omaa jalansijaansa ollessaan näkyvästi esillä mm. Venezia taidebiennaalessa, jossa ensimmäistä kertaa kansallisessa paviljongissa on ainoastaan saamelaistaiteilijoita. Viime vuoden syksyllä juhlimme Kansallismuseolta tulleen reilun 2000 Saamenmaalta kerätyn esineen kotiinpaluuta ja vain muutama viikko sitten saimme viettää uudistuneen ja laajennetun Saamelaismuseo Siidan avajaisia.

Edellä nostetut esimerkit osoittavat mielestäni sen, mitä olen aiemminkin sanonut: ” Saamelaisessa yhteiskunnassa jokaisen tekemällä työllä on merkitystä ja yhdessä saamme aikaan parhaan lopputuloksen”. Vaikka Saamelaiskäräjät on saamelaisia virallisesti edustava elin Suomessa, työtä kansamme, kulttuurimme, kielemme ja perinteisten elinkeinojemme ylläpitämisen ja kehittymisen eteen tehdään valtavasti myös muualla yhteiskuntamme eri tasoilla. Haluan siis omalta osaltani kiittää teitä kaikkia, jotka tätä työtä teette.

Työtä saamelaisia koskettavien asioiden parissa tehdään myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Tänään meillä on kunnia saada vieraaksemme Suomen pääministeri Sanna Marin. Haluan kiittää myös teitä Pääministeri Marin hyvästä yhteistyöstämme ja saamelaisten asioiden edistämiseksi tähän asti tekemästänne työstä esimerkiksi Suomen arktisen strategian ja totuus- ja sovintokomission asettamisen yhteydessä. Toiveenani olisi, että tämä työ kansani, ja ennen kaikkea kansani oikeuksien toteutumisen puolesta jatkuisi myös tulevaisuudessa.

Saamelaiskäräjien nykyisenä puheenjohtajana tiedän, että työ saamelaisten oikeuksien ja aseman edistämiseksi ei useinkaan ole helppoa, eikä se aina ole myöskään hauskaa. Joskus tiukkojen paikkojen tullen on tärkeää, että ympärillä on ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella ja analysoida erilaisia asioita. Niissä tilanteissa on tärkeää myös muistaa, että yhteiskunnassamme on valtavasti osaamista, emmekä ole yksin painimassa vaikeiden kysymysten kanssa. Jo ennen meitä useat sukupolvet ovat tehneet töitä saamelaisen elämäntavan, kulttuurin ja kielen edistämiseksi. Itseäni vanhemmat kantavat mukanaan myös elämänkokemuksen tuomaa viisautta, ja tuota viisautta arvostan kovasti.

Olen oppinut oman siidani vanhemmilta henkilöiltä paljon elämästä ja yksi tärkeimmistä opeista on periksiantamattomuus. Samaa periksiantamattomuutta tarvitaan myös saamelaiskäräjien puheenjohtajana. Kun tunturissa olemme paimentamassa tokkaamme, tokka ei aina välttämättä pysy kasassa eivätkä asiat aina välttämättä mene ensimmäisellä kerralla niin kuin on suunniteltu. Poromies ei kuitenkaan koskaan voi antaa periksi, vaan omasta tokasta pidetään huolta. Samoin saamelaisten asioita edistettäessä, asiat eivät aina välttämättä onnistu ensimmäisellä kerralla, mutta sitten yritetään uudelleen ja oman kansan ohjaa aina työtämme.

Sofia Jannokin laulun sanoja lainaten, ”we are still here”, me olemme yhä täällä. Ja niin kauan kuin me olemme täällä, työ saamelaisten oikeuksien, kulttuurin, kielten ja elinkeinojen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi jatkuu.

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020–2023 juhlaan. Toivottavasti nautitte päivästä ja kaikista upeista esityksistä.

Kiitos.

Puheenjohtaja Juuso painottaa Saamen kansan luottamuksen merkitystä totuus- ja sovintoprosessin onnistumiseksi

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso piti yhden avauspuheenvuoroista tänään 8.2.2022 järjestettävässä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission aloitusseminaarissa. Puheenvuorossa Juuso korosti, että hän näkee totuus- ja sovintoprosessin onnistumisen kannalta yhtenä tärkeimmistä elementeistä Saamen kansan luottamuksen prosessia kohtaan.

– Luottamuksen rakentaminen ei välttämättä ole helppo tehtävä ja se voi viedä aikaa. Sen lisäksi, että Saamen kansan tulee voida luottaa komissioon, on meidän voitava luottaa myös Suomen valtioon ja päättäjiin. Meidän on voitava luottaa siihen, että tästä prosessista seuraa muutos kohti parempaa ja myös saamelaisten näkökulmasta oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, toteaa Juuso puheessaan.

Lue puhe täältä.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja toivoo tiiviimpää yhteistyötä ministereiden kanssa

Saamelaisten kansallispäivän puheessaan 6.2.2022 Saamelaiskäräjien puheenjohtaja toivoi tiiviimpää yhteistyötä suoraan ministereiden kanssa. Lisäksi puheessa nousivat esille mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet saamelaiselinkeinoille, tarve saamelaiskäräjälain muutokselle sekä totuus- ja sovintokomission työn alkaminen.

-Yhteistyömme Suomen valtion suuntaan on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Monet ministerit ovat myös henkilökohtaisesti osallistuneet Saamelaiskäräjien kanssa käytyihin neuvotteluihin ja keskusteluihin. Toivon, että tämä yhteistyö vahvistuu entisestään tulevaisuudessa erityisesti valtioneuvoston jäsenten kanssa, totesi puheenjohtaja Juuso puheessaan.

Puheenjohtaja nosti esille myös ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset saamelaisten perinteisten elinkeinojen kuten poronhoidon ja kalastuksen harjoittajille. Hän painotti ilmastolain uudistuksen etenemisen tärkeyttä ja saamelaisten oikeuksien huomioimista myös kyseisen lain yhteydessä. Juuson mukaan saamelaisen ilmastoneuvoston olisi tärkeää päästä aloittamaan työnsä mahdollisimman nopeasti.

Myös tarve saamelaiskäräjälain muutokselle erityisesti ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta oli tärkeä teema puheenjohtajan kansallispäivän puheessa. 

-Haluankin esittää Suomen hallitukselle ja kansanedustajille pohdittavaksi arvokysymyksen siitä, onko Suomi sellainen valtio, jossa ihmisoikeuksien toteutumista edistetään kaikkien ihmisten osalta vai lähteekö Suomi sellaisten valtioiden mukaan, jotka tietoisesti jatkavat ihmisoikeuksien rikkomista, kysyy Juuso.

Juuso näkee saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamisen askeleena kahden kansan välisen yhteistyön parantamiseksi. Tärkeinä edellytyksinä komission työn onnistumiselle Juuso näkee sen, että saamen kansalla on luottamus prosessiin sekä laajemman asenneilmapiirin muutoksen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Puheenjohtaja Juuson puhe Saamelaisopetuksen pohjoismaisessa foorumissa

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso avasi Saamelaisopetuksen pohjoismaisen foorumin Inarissa 1.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismainen foorumi pyrkii luomaan kokonaiskuvaa saamelaisopetuksesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Foorumin tavoitteena on edistää opetuksen rajat ylittävää yhteistyötä ja koulutuspoliittista asemaa kotimaissaan. Foorumiin on ilmoittautunut suuri joukko viranomaisia, koulutuspoliittisia vaikuttajia, saamelaisopetuksen tutkijoita ja opettajia.

Lue puhe täältä.

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson puheenvuoro Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksen yhteydessä

Käännös saamesta suomeen 28.2.2020

Haluan kiittää Suomen Saamelaiskäräjien jäseniä ja myös saamelaisia tästä suuresta vastuusta, jonka olen nyt saanut. Otan Saamelaiskäräjien puheenjohtajan toimen vastaan suurella nöyryydellä ja tulen uurastamaan koko Saamen kansan oikeuksien ja asioiden puolesta.

Saamelaiskäräjät on tärkeä elin saamelaisille, meidän työmme on valvoa ja edistää saamelaisten etuja, oikeuksia ja prioriteettejä. Suomen perustuslakia ja Suomen kansainvälisiä sitoumuksia tulee toteuttaa ja myös sitä kautta vahvistaa ja edistää Saamelaiskäräjiä saamelaisten kielellisenä ja kulttuurisena itsehallintoelimenä. Nimenomaan saamelaisia edustavana elimenä.

Saamelaiskäräjälaki on aivan keskeisenä asiana tässä, miten meidän itsehallinto tulee kehittymään. On tärkeää muistaa, että alkuperäiskansojen oikeuksien tulee olla Saamelaiskäräjien aseman edistämisen perustana. Erityisesti YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista tulee olla ohjenuorana meille kaikille ja se, että Saamelaiskäräjien tulee rakentua saamelaisten arvojen pohjalle.

Ilmastonmuutos on tietenkin myös saamelaisille suuri uhka. Uusimman tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on vaikuttanut vahvasti saamelaisten elinkeinojen harjoittamiseen, ja erityisesti poronhoidon sopeutumiseen. Nykyisessä toimintasuunnitelmassa myös ilmastonmuutos on nostettu tärkeäksi ja merkitty tärkeäksi asiaksi ja hyvä niin. Uskon, että olemme kaikki hyvin suurella yksimielisyydellä painottamassa ilmastonmuutosta, saamelaiselinkeinoja ja luonnonmonimuotoisuutta koskevia asioita niin kuin toimintasuunnitelmassa lukee. Saamelaiskäräjien tulee työskennellä kovasti sen eteen, että tulevan ilmastolain uudistamisessa tulee ilmastonmuutosasia saamaan huomiota saamelaisten kannalta. Saamen ilmastopaneeli olisi yksi iso askel, miten saada saamelaisten oma ääni kuuluviin.

Saamelaiskäräjien yhtenä pidemmän ajan haasteena on ollut saamelaisten maa- ja vesioikeuksien edistäminen. Meidän tulee jatkaa tätä työtä, sekä edistää meidän oikeuksien tunnustamista ja toteuttamista. ILO 169 -sopimuksen ratifiointi on tärkeä asia saamelaisille, myös eri yhteyksissä kuten lainsäädännössä ja maiden ja vesien hyödyntämisen ja hallinnoinnin päätösprosesseissa. Toivon meidän pystyvän puolustamaan ja edistämään saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana.

Haluan nostaa esille hyvin periaatteellisen päätöksen, jonka Ruotsin korkein oikeus antoi Girjás palkisen ja Ruotsin valtion oikeudenkäynnissä. Suomen oikeushistoria on samankaltainen Ruotsin oikeushistorian kanssa. Girjás palkinen voitti Ruotsin valtion ruotsalaisessa korkeimmassa oikeusjärjestelmässä. Korkein oikeus päätti, että Girjás palkisella on yksinoikeus päättää, miten metsästyksestä ja kalastuksesta palkisessa päätetään. Tuomio oli ennakkotapaus ja sen odotamme vaikuttavan myös muiden saamelaisyhteisöjen juridiseen asemaan Ruotsissa ja myös Suomessa ja Norjassa. Ruotsin korkeimman oikeuden päätöksen mukaan saamelaisilla on oikeus päättää omasta kulttuurista, elinkeinoista ja identiteetistä. Minun näkemykseni mukaan Girjás palkisen ennakkotapaus tulee huomioida Suomessa saamelaiskäräjälain uudistamisen yhteydessä ja muutoin päätettäessä saamelaisten oikeusasemasta Suomessa ja erityisesti saamelaiselinkeinoja koskevissa oikeuksissa ja itsehallinnossa.

Suurin osa Saamelaiskäräjien jäsenistä on mediatietojen mukaan painottanut, että saamelaiskäräjälain uudistaminen ja itsehallinto sen puitteissa ovat tämän vaalikauden tärkeimmät asiat.

Haluan itse jatkaa vahvaa panostusta saamelaisten perinteisten elinkeinojen aseman edistämisessä! Muun muassa saamelaisten poronhoito, kalastus, metsästys ja käsityö ovat meidän kulttuurimme perusta ja tärkeä osa meidän kaikkien elämässä. Saamelaiset ovat pystyneet selviytymään erilaisten aikojen ja tilanteiden läpi ja toivon, että meidän työmme pohjana on perinteisten elinkeinojen säilyttäminen ja kehittäminen. Toivon myös hyvää yhteistyötä kaikkien elinkeinojen kanssa ja olen nähnyt, että Saamelaiskäräjistä on ollut apua esimerkiksi saamelaisporonhoidolle erilaisissa yhteyksissä. Katson myös, että saamelaisten perinteinen osaaminen on keskeisessä osassa siinä, minkälaisin arvoin ja näkemyksin Saamelaiskäräjät tulee ottamaan askeleita eteenpäin.

Samalla kun meidän kulttuurimme perustan vaaliminen on tärkeää, me elämme uusien haasteiden keskellä kansana. Tänä päivänä suurin osa meidän nuoristamme ja lapsistamme asuu Saamelaisalueen ulkopuolella ja heidän kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien edistämistä ja turvaamista tulee nostaa esille. Saamelaiset kotiseudullaan ja kotiseudun ulkopuolella tarvitsevat tukea ja apua Saamelaiskäräjiltä kielellisten oikeuksien toteuttamisessa ja muutenkin kulttuurin vahvistamisessa. Myös saamen kieltä ja saamenkielistä opetusta koskevat asiat ovat nyt toivottavasti uudistusten kohteena ja toivon todellakin hyviä tuloksia tästä työstä.

Meidän kulttuurimme aktiiviset toimijat ja kansalaisyhteisöt ovat toimineet kauan hyvin ahkerasti ja pienillä resursseilla. Toivon, että me Saamelaiskäräjien taholta pystymme vielä paremmin tukemaan kulttuurin ja taiteen alalla toimivia henkilöitä. Myös Saamelaiskäräjien sisällä toimivien keskusten roolien vahvistaminen on tärkeää. Olen erityisen iloinen Duodjeakatemian perustamista koskevasta prosessista ja toivon, että pystymme vakinaistamaan tämän toiminnan.

Me saamelaiset asumme neljässä valtiossa, hyvä yhteistyö Saamelaisessa parlamentaarisessa neuvostossa (SPN) on hyvin tärkeää. SPN:n toimintasuunnitelma on nimennyt selkeitä toimia, miten meidän yhteistyötä kehitetään,  esimerkiksi yhteinen vaalipäivä kaikissa Saamelaiskäräjissä on mielenkiintoinen ajatus. Myös yhteisen kulttuuriperinteen perustan rakentamista on tärkeää kehittää eteenpäin eri suunnitelmien yhteydessä. Haluan lausua, että SPN:n johtaminen Suomen Saamelaiskäräjillä jatkuu niin joustavasti kuin mahdollista.

Saamelaiskäräjät työskentelevät koko ajan, on paljon prosesseja vireillä juuri nyt, kun me olemme järjestäytymässä. Erilaisia lakiasioita ja työryhmiä on käynnissä: luonnonsuojelulaki, kaivoslaki, saamelaiskäräjälaki, saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen ja kielipesätoiminnan kehittäminen sekä sosiaali- ja terveysalan uudestaan organisoinnit ovat esimerkkejä niistä, joissa meidän täytyy tehokkaasti jatkaa Saamelaiskäräjien työtä.

Tärkein työväline on tietenkin meidän aikomusten tunnistaminen, mitä me tällä kaudella aiomme toteuttaa ja edistää. Vaalikauden toimintasuunnitelmaan toivonkin teiltä hyvin aktiivista vaikuttamista, josta täysistunnon täytyy lähiaikoina päättää.

Olen valmis keskusteluihin erilaisissa asioissa ja toivon hyvää ja aktiivista yhteydenpitoa teidän kanssanne hyvät Saamelaiskäräjien jäsenet.

Lopuksi toivon meille kaikille työrauhaa ja osaamista työskennellä saamelaisasioitten parissa. On hyvin tärkeää muistuttaa, että asiallinen käytös ja sihteeristön työrauhan varmistaminen on meidän kaikkien vastuulla.

Kiitos kaikille.

Tuomas Aslak Juuso
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
28.2.2020, Inari

Hyvää saamelaisten kansallispäivää!

Hyvä lukija,

saamelaisten kansallispäivänä ja uuden vuosikymmenen alussa vedän yhteen Saamelaiskäräjien kulunutta vaalikautta 2016-2019 sekä katson hieman tulevaan.

Vaalikausi 2016-2019 oli hyvin työntäyteinen. Saamelaiskäräjät on ollut aktiivisesti mukana keskeisissä valtion hallinnon uudistuksissa. Erityisesti Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistukset työllistivät merkittävästi myös Saamelaiskäräjiä. Vaalikauden aikana Saamelaiskäräjät edisti saamelaisten asemaa alkuperäiskansana ja oikeuksia sekä kehitti omaa hallintoaan. Yleisesti elinkeino-, oikeus- ja ympäristösektorilla tapahtui todella paljon vaalikauden aikana. Nähdäkseni varhaiskasvatus-, kielipesä-, koulutus- sekä saamen kielisektoreilla saatiin aikaan merkittävää edistystä. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorista. Merkittävää vaalikaudella oli se, että kansainvälisten perus- ja ihmisoikeuksien valvontaelinten lisäksi myös kansallisesti esimerkiksi oikeuskansleri antoi huomautuksia viranomaisten toiminnasta saamelaisasioiden hoidossa. Käsittelen joitain aiheita laajemmin alempana.

Vaalikaudelle sattui myös merkittävä juhlavuosi 2017. Saamelaisten kansallispäivänä neljän maan saamelaiset kokoontuivat Trondheimiin juhlistamaan saamelaisten poliittisen, rajat ylittävän yhteistyön 100-vuotisjuhlaa. Vuosi 2017 oli myös Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuosi.

Pohjoismainen saamelaissopimus

Pohjoismaisen saamelaissopimuksen osalta saavutettiin yksi merkkipaalu, kun vuodesta 2011 käynnissä olleet neuvottelut päättyivät ja tammikuussa 2017 sopimus parafoitiin. Sopimus eteni Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien käsiteltäväksi. Sopimusta käsiteltiin koordinoidusti käräjien kesken Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kautta. Neuvosto päätyi yhteiskäsittelyn jälkeen esittämään jatkoneuvotteluja muutamista muutosehdotuksista. Valtiot eivät ole antaneet kantaansa jatkoneuvotteluihin ryhtymisestä.

Jäämeren rata

Jäämeren rata -hanke lähti liikkeelle liikenne- ja viestintäministeri Bernerin kesäkuussa 2017 antamasta toimeksiannosta, jolla Liikennevirastoa pyydettiin selvittämään yhteistyössä Norjan liikenneviranomaisten kanssa mahdollisen Jäämeren radan toteuttamista ja tekemään sitä koskevan kannattavuusselvityksen. Vaikka selvitys katsoi, ettei rata ole taloudellisesti kannattava, ministeri linjasi, että jatkoselvitetään Rovaniemi-Kirkkoniemi-linjaus. Jatkoselvitystä varten asetettiin työryhmä. Jatkoselvitys päätyi myös samaan lopputulokseen kuin Liikenneviraston selvitys. Jäämeren rata -hanke on keskeisesti mukana myös Lapin liiton laatimassa Lappi-sopimuksessa sekä Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnoksessa 2040 saamelaistoimijoiden kovasta vastustuksesta huolimatta. Suomen puheenjohtajuuskautta Arktisessa neuvostossa varjosti saamelaisten näkökulmasta se, että Jäämeren rata nousi keskeiseksi teemaksi läpi leikaten miltei kaikkea Arktisen neuvoston toimintaa tilanteessa, jossa ratahanke ei ollut puheenjohtajuuskauden suunnitelmissa, ei edes puheen tasolla suunnitteluvaiheessa.

Eduskuntaryhmien ja Saamelaiskäräjien yhteistyöryhmä sekä inarinsaamelaisasiain neuvottelukunta

Eduskuntaryhmät ja Saamelaiskäräjät perustivat yhteistyöryhmän vuonna 2017, ja se on toiminnassa edelleen. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on vahvistaa ja parantaa vuoropuhelua, vaihtaa tietoja sekä pohtia saamelaisia koskevia asioita yhdessä suoran kontaktin kautta. Yhteistyöryhmä luo vahvemman pohjan demokraattisesti toimivalle Suomelle, ja antaa mahdollisuuden kaikille eduskuntaryhmille osallistua dialogiin saamelaisia koskevissa asioissa.

Saamelaiskäräjät perusti kokeilumielessä inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan ensin vuodeksi 2019 ja työjärjestysuudistuksen yhteydessä pysyväksi elimeksi vaalikauden viimeisessä täyskokouksessa 2019.

Saamelaiskäräjälain muutoksen valmistelu

Saamelaisten kannalta merkittävin vaalikaudella aloitetuista lainsäädännön uudistushankkeista oli saamelaiskäräjälain muutoshanke, jota varten oikeusministeriö asetti lokakuussa 2017 kuusihenkisen toimikunnan. Toimikunta päätti työnsä elokuussa 2018 ja luovutti mietintönsä ehdotukseksi valtioneuvostolle saamelaiskäräjälain muuttamiseksi. Toimikunnan työn seurantaa varten oikeusministeriö nimesi lisäksi parlamentaarisen seurantaryhmän. Saamelaiskäräjien kokous ei kuitenkaan hyväksynyt esitystä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaan kirjattiin: ”Jatketaan työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi.” Vaikka oikeusministerin kanssa sovittiin elokuussa 2019 uudistamistyön nopeasta aloittamisesta, pääsi esivalmisteleva työryhmä työhönsä vasta tammikuussa 2020. Työ jatkuu uusien Saamelaiskäräjien järjestäydyttyä.

Totuus- ja sovintoprosessi

Totuus- ja sovintoprosessi kirjattiin osaksi Saamelaiskäräjien vaalikauden 2016-2019 toimintaohjelmaa. Prosessia alettiin valmistella vuonna 2017. Valmistelun aikana järjestettiin mm. asiantuntijaseminaari kansainvälisistä kokemuksista, saamelaisten kuulemisia sekä itse neuvottelut. Valtioneuvosto, Kolttien kyläkokous ja Saamelaiskäräjien kokous hyväksyivät ehdotuksen saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamiseksi marras-joulukuussa 2019. Hyväksytyn ehdotuksen mukaan ”totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Totuus- ja sovintoprosessin pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta saamelaisista Suomen alkuperäiskansana. Tarkoituksena on myös, että totuus- ja sovintoprosessin tuloksena Suomen valtio kantaa vastuuta ja yhdessä saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja muiden saamelaistoimijoiden kanssa vahvistaa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa.”

Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvotteluvelvoite

Saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallintoaseman ja itsemääräämisoikeuden kehittämiseksi on tehtävissä paljon jo olemassa olevan, velvoittavan lainsäädännön puitteissa. Merkittävässä asemassa tällöin ovat erilaiset Saamelaiskäräjien ja Suomen valtion sekä kuntien ja muiden viranomaisten yhteistyön muodot. Merkittävässä asemassa on myös, miten olemassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan esimerkiksi saamelaisten ja Saamelaiskäräjien osallistamiseen sellaisten hankkeiden valmistelussa, joilla on merkitystä saamelaisille alkuperäiskansana muun muassa saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvotteluiden kautta.

Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö valmistelivat vuonna 2017 yhteistyössä soveltamisohjeen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi. Ohjeen keskeisenä sisältönä on, että saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen velvoitteen täyttämiseksi ei riitä pelkkä yksipuolinen kuuleminen, vaan Saamelaiskäräjille on varattava todellinen mahdollisuus aidosti neuvotella ja vaikuttaa neuvotteluiden kohteena olevaan asiaan. Tämän keskeisen periaatteen toteuttamiseksi ohje sisältää myös kriteereitä vähimmäisedellytyksiksi neuvotteluiden lähtökohtien osalta. Lisäksi nykyistä täsmällisempi neuvottelujen dokumentointi on tarpeen muun muassa siksi, että neuvottelutuloksen toteutumista voitaisiin paremmin seurata jälkikäteen.

Akwé: Kon -toimintamallin päivittäminen

Saamelaiskäräjät ja Metsähallitus aloittivat Akwé: Kon -toimintamallin päivittämiseen tähtäävät neuvottelut vuonna 2017. Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi uudistetun toimintamallin syksyllä 2019. Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien sopiman Akwé: Kon -toimintamallin on koettu parantavan suunnittelua ja siihen liittyvää arviointia suunnitelman vaikutuksista saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiin. Toimintamalli on työkalu tunnistaa ne saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset, jotka Metsähallituksen tulee ottaa huomioon maankäytön ja luonnonvarojen käytön suunnittelussa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Pystyvätkö valtiot pysäyttämään ilmastonmuutoksen etenemisen on kysymys, joka on saamelaisten tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä. Työkaluja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on, mutta onko niiden käyttäjiä? Valtiot ovat asettaneet tavoitteita, Suomi ihan kärkipäässä. Se on hyvä. Mutta tavoitteet eivät ole tekoja. Olemme kokeneet viimeisten vuosien aikana sellaisia sääilmiöitä, jotka ovat merkkejä pitkälle edenneestä ilmastonmuutoksesta. Ennen näkemätön hellekesä 2018 sekä ennätysluminen talvi 2019-2020 ennustanevat tulevasta normaalista. Ilmastonmuutoksen estämiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävissä ratkaisuissa tulee ottaa heikommassa asemassa oleva alkuperäiskansa saamelaiset huomioon. Ilmastonmuutos noussee seuraavien Saamelaiskäräjien agendalle erittäin keskeisenä teemana oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Sámi Giellagáldu – saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus

Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät aloittivat elokuussa 2015 Sámi Giellagáldun eli yhteispohjoismaisen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen toiminnan hankepohjalta. Toiminta jatkui mm. Interregin rahoittamana hankkeena 2016-toukokuu 2018. Tämän jälkeen Sámi Giellagáldun toiminta on jatkunut Saamelaiskäräjien välisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Suomessa Sámi Giellagáldun rahoitus saatiin varmistettua eduskunnan joululahjavaroista vuodelle 2019 ja vuodesta 2020 lähtien toiminnalle on varattu pysyvä rahoitus, n. 370 000 euroa/vuosi. Vuonna 2019 päädyttiin organisaatiomallin valinnassa siihen, että Sámi Giellagáldu perustetaan pysyvänä toimielimenä Norjan Saamelaiskäräjien alaisuuteen. Työ pysyvän organisaation rakentamiseksi jatkuu.

Saamenkielinen varhaiskasvatus sekä kielipesätoiminta

Saamelaiskäräjien vaalikauden 2016-2019 aikana on saamenkieliselle varhaiskasvatukselle eli ns. äidinkieliselle päivähoidolle sekä saamelaisten kieli- ja kulttuuripesätoiminnalle saatu neuvoteltua lisäresursseja. Vuodesta 2018 lähtien varhaiskasvatuksen määräraha tuplaantui pysyvästi 120 000 eurosta 240 000 euroon. Määräraha turvaa saamenkielisen päivähoidon säilymisen omina yksikköinään. Kielipesätoimintaan varattuja määrärahoja saatiin nostettua 300 000 eurolla. Sekä kotiseutualueella että sen ulkopuolella järjestettävään kielipesätoimintaan on siten käytettävissä yhteensä 1 200 000 euroa. Kielipesätoiminnan suurimpana haasteena on ollut toiminnan järjestämisen käytännön haasteet ja siksi toiminnan siirtämistä Saamelaiskäräjien alaisuuteen on aloitettu selvittää.

Saamen kielen ja saamenkielinen opetus

Saamen kielten opetus ja saamenkielinen opetus ovat edistyneet vaalikauden 2016-2019 aikana. Erityinen ilon aihe on se, että kaikkia kolmea Suomen saamen kieltä on mahdollista opiskella yliopistollisena pääaineena. Viimeisenä yliopistollisen oppiaineen aseman saaneen koltansaamen kielen opiskelumahdollisuus laajeni perusopinnoista aineopintoihin vuonna 2016.

Saamelaiskäräjien vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemä selvitys saamenkielisten opettajien tilanteesta ja saatavuudesta sekä Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä tehty hankehakemus johtivat hyvään tulokseen. Ministeriö myönsi yliopistolle rahoituksen kolmevuotista saamenkielisten aineenopettajien koulutushanketta varten.

Merkkejä saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella järjestettävän saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tilanteen parantumiseksi saatiin vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Utsjoen kunnalle rahoituksen kolmivuotista saamen kielten opetuksen etäyhteyksiä käyttävää pilottihanketta varten. Hanke käynnistyi Saamelaiskäräjien ja Utsjoen kunnan yhteistyönä kesällä 2018 ja opetus syyslukukauden 2018-2019 alussa. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun ja sen aikana on tarkoitus tehdä esitykset saamen kielten opetuksen vakiinnuttamisen edellyttämistä rahoitusta ja lainsäädäntöä koskevista muutoksista.

Vihapuhe ja viharikokset

Saamelaisiin kohdistunut vihapuhe sekä tahallisen väärinymmärryksen lisääntyminen etenkin sosiaalisessa mediassa on laaja yhteiskunnallinen ongelma. Vihapuhe voi jopa täyttää viharikosten tunnusmerkit. Sama ilmiö on havaittavissa Suomen lisäksi myös Norjassa ja Ruotsissa. Vihapuheessa oli nähtävissä piikki erityisesti saamelaiskäräjälain muutoksen valmistelun sekä saamelaiskäräjävaalien toimittamisen yhteydessä. Vihapuhe ei ole missään muodossa hyväksyttävää. Haastan suomalaisen yhteiskunnan päättäjineen näyttämään tukensa saamelaisille taistelussa vihapuhetta vastaan.

Rahoitus

Olen erittäin iloinen siitä, että vaalikauden 2016-2019 aikana käytyjen lukuisten valtion ja Saamelaiskäräjien välisten neuvottelujen tuloksena on saatu joko pysyviä tai hankemuotoisia rahoituksia eri toimintoihin. Saamelaiskäräjien toiminnan vahvistamisen näkökulmasta oli erittäin tärkeää, että vuodesta 2019 lähtien käräjien toimintaan tarkoitettua määrärahaa korotettiin 460 000 eurolla. Saamelaiskäräjille on korotuksen avulla perustettu kolme uutta virkaa; elinkeinosihteerin, kansainvälisten asioiden sihteerin sekä viestintäsihteerin virat. Korotuksella on myös vahvistettu Saamelaiskäräjien parlamentaarista toimintaa mm. lisäämällä täyskokouksien kestoa sekä varaamalla resursseja varapuheenjohtajien osa-aikaiseen palkkaukseen.

Lisäksi vaalikauden 2016-2019 aikana on saatu rahoitusta muun muassa varhaiskasvatuksen materiaalihankkeelle, Duodji-akatemian suunnitteluhankkeelle, YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuoden tapahtumien järjestämiseen, kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hankkeelle sekä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston eri hankkeille. Vaalikausi sai mukavan lopetuksen, kun Saamelaiskäräjien alaisille elokuva-, musiikki- ja lastenkulttuurikeskuksille sekä kulttuurin edistämiseen myönnettiin lisäresursseja vuodelle 2020.

Lopuksi

Lopuksi haluan kiittää kuluneesta vaalikaudesta Saamelaiskäräjien varapuheenjohtajia Heikki Palttoa ja Tuomas Aslak Juusoa, Saamelaiskäräjien jäseniä, hallitusta sekä lautakuntien ja neuvostojen jäseniä. Olen todella kiitollinen Saamelaiskäräjien henkilöstölle tuesta puheenjohtajan tehtävää hoitaessani. Kiitän saamelaisyhteisöä, Kolttien kyläkokousta, saamelaisyhdistyksiä, saamelaiselinkeinojen harjoittajia, kielen ja kulttuurin asiantuntijoita sekä yksittäisiä saamelaisaktiiveja tiiviistä yhteydenpidosta. Kiitän myös lukuisia sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita sekä eduskuntaa ja valtioneuvostoa hyvästä yhteistyöstä. Viimeiseksi haluan kiittää perhettäni, ystäviäni sekä tyttäreni ystävien perheitä rakkaudesta, kärsivällisyydestä ja tuesta puheenjohtajan pestin aikana.

Vuonna 2020 alkaa Saamelaiskäräjien seitsemäs vaalikausi, ja se on käräjien 24. toimintavuosi. Valitut Saamelaiskäräjien jäsenet järjestäytyvät valiten uuden puheenjohtajiston, hallituksen ja muut toimielimet. Saamelaiskäräjien ensimmäisenä tehtävänä on myös laatia vaalikauden 2020-2023 toimintaohjelma ja taloussuunnitelma. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 toimii erityisesti koontina ajankohtaisista ja työn alla olevista teemoista ja asiakokonaisuuksista, jotka siirtyvät seuraaville Saamelaiskäräjille.

Toivotan menestystä vaalikaudeksi 2020-2023 valituille Saamelaiskäräjien jäsenille! Eläköön Saamenmaa!

 

Inarissa 6.2.2020

Tiina Sanila-Aikio
puheenjohtaja

Suomen Saamelaiskäräjät toivottaa onnea Norjan Saamelaiskäräjille 30-vuotisjuhlapäivänä

Suomen Saamelaiskäräjät toivottaa onnea kaimalleen 30-vuotisjuhlassa taiteilija Heidi Gauriloffin maalaamalla ”Elämän virta pohjoisessa” -taululla. Kuvassa paulat virtaavat tunturilaakson joessa yhteistyön symbolina.

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio osallistuu Norjan Saamelaiskäräjien 30-vuotisjuhlaan tänään 25.9.2019 Kaarasjoella. Lue puhe täältä (pohjoissaameksi).

Lisätietoja

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Sanila-Aikio iloitsee kielen ja kulttuurin merkityksestä nuorille sukupolville kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlassa 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikiolla on suuri ilo ja kunnia tuoda Saamelaiskäräjien puolesta tervehdys kolttasaamelaisten asuttamisen ja Sevettijärven koulun 70-vuotisjuhlaan. SanilaAikio nostaa puheessaan esille, miten ylpeä on nuoremmista sukupolvista, jotka ovat ottaneet koltansaamen kielen takaisin ja haluavat tehdä työtä kolttasaamelaisen yhteisön eteen: 

Miten ylpeä olenkaan tänä päivänä nuoremmista sukupolvista, jotka ovat ottaneet kielemme takaisin, jotka haluavat tehdä työtä yhteisömme eteen, jotka valitsevat toimia perinteisen siitajärjestelmämme, Kolttien kyläkokouksen kautta ja jotka ovat ottaneet vastuuta kansamme tulevaisuudesta. Miten ylpeä olenkaan tänä päivänä niin Näätämön kuin Nellim-Keväjärven koltta-alueilla asuvista nuoremmista sukupolvista, jotka ovat valinneet perinteiset elinkeinot.” 

Olen ilokseni pannut merkille, että näkyvä osa kulttuuriamme, eli käsityö, on jälleen osa yhä useamman kolttasaamelaisen elävää arkea. Seuraava merkittävä kulttuurin osa-alue, johon meidän tulisi mielestäni keskittyä, on vaalia tapalakiamme ja siitajärjestelmäämme sekä elvyttää yhteyttämme maahan ja veteen”, jatkaa Sanila-Aikio puheessaan. 

Lue puhe kokonaisuudessaan täältä. 

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 70 vuotta kolttasaamelaisten asuttamisesta. Kolttasaamelaisten perinteinen asuinalue sijoittuu nykyisten Suomen, Norjan ja Venäjän raja-alueelle. Toisen maailmansodan jälkeen Petsamon alueelta Paatsjoen, Petsamon ja Suonikylän siidojen kolttasaamelaiset asutettiin Keväjärven, Nellimin ja Näätämön kyliin osin kolttasaamelaisten ja inarinsaamelaisten perinteisille alueille. 

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Kolttasaamelaisten asuttamisen ja Sevettijärven koulun 70-vuotisjuhla

Arvoisat kolttien luottamusmies Feodoroff, Sevettijärven koulun rehtori Nieminen, Norjan Saamelaiskäräjien presidentti Keskitalo, korkeasti pyhitetty Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, metropoliitat Elia ja Arseni sekä hyvät juhlavieraat,

minulla on suuri ilo ja kunnia tuoda Saamelaiskäräjien puolesta tervehdys kolttasaamelaisten asuttamisen ja Sevettijärven koulun 70-vuotisjuhlaan.

Meillä ihmisillä on tapana kokoontua viettämään juhlaa äärimmäisen onnen ja menetyksen hetkillä: uuden elämän ja kuoleman.

Nyt viidettä kertaa vietettävässä asuttamisen 10-vuotisjuhlassa tunnemme, vieläkin, haamusärkynä kaiken sen, mitä asuttamista edeltäneet menetykset kansaltamme veivät: omat maamme, vetemme ja mahdollisuuden muovata tulevaisuutta omista lähtökohdista. Ja samalla kuitenkin juhlistamme, edelleen, kansamme selviämistä. Juhlimme elämän jatkumista Näätämön ja Nellim-Keväjärven koltta-alueilla, missä kansamme on rakentanut uuden alun ja juurtumisen. Alueille, joista osa on ollut alunperinkin kolttasaamelaisten ja osa inarinsaamelaisten perinteisiä alueita. Tämä läsnäolomme juuri täällä, Sevettijärvi-Näätämö-alueella pyritään valitettavasti yhä edelleen poispyyhkimään niin suomalaisesta kuin saamelaisestakin historiankirjoituksesta. Silloin meidän tehtävämme on muistaa itse.

Miten ylpeä olenkaan tänä päivänä nuoremmista sukupolvista, jotka ovat ottaneet kielemme takaisin, jotka haluavat tehdä työtä yhteisömme eteen, jotka valitsevat toimia perinteisen siitajärjestelmämme, Kolttien kyläkokouksen kautta ja jotka ovat ottaneet vastuuta kansamme tulevaisuudesta. Miten ylpeä olenkaan tänä päivänä niin Näätämön kuin Nellim-Keväjärven koltta-alueilla asuvista nuoremmista sukupolvista, jotka ovat valinneet perinteiset elinkeinot.

Koltansaamen kieli kuuluu ja näkyy. Olen erittäin iloinen, että meillä on jälleen äidinkielisiä lapsia sekä uusia kielenpuhujia. Jaakko Gauriloff on muistuttanut meitä laulamalla jo monta vuosikymmentä, että puhukaa aina saamea. Miten välttämätön neuvo tämä olikaan. Jaakon sanoihin on helppo yhtyä. Mutta tätä neuvoa on valtavan vaikea noudattaa. Se neuvo täytyy valita, kerta toisensa jälkeen. Ja niitä valintoja kannustan meitä kaikkia tekemään. On erittäin tärkeää, että kaikki te, jotka osaatte vähänkään kieltä, puhuisitte sitä meille, koska muutoin me emme voi oppia, eikä kielenpuhujien ketju voi jatkua.

Koltansaamen kielityössä ja opetuksessa on menty valtavin askelin eteenpäin viimeisen viiden vuoden aikana. Siinä Sevettijärven koululla on ollut ja on yhä todella merkittävä rooli. Haluaisin kutsua Sevettijärven koulua komsioksi. Komsion pääkäyttötarkoitus on antaa turvaa, suojaa ja lämpöä lapselle, joka kapaloidaan komsion sisään. Sevettijärven koulu on kolttasaamelaisten lasten ja nuorten kasvupaikka, jollaista missään muualla ei ole. Koulu suojelee kalleimpiamme, meidän lapsiamme ja nuoriamme. Voin omakohtaisesti todeta, että tästä koulusta saa erityiset eväät elämää varten. Onnittelen Sevettijärven koulua koltansaamen kielen ja kulttuurin eteen tehdystä mittaamattoman arvokkaasta työstä. Toivon, että koulu jatkaa tällä polulla asettaen itselleen selkeitä tavoitteita tulevaisuuteen. Olen varma, että kolttasaamelainen yhteisö on tukemassa Saamelaiskäräjien tavoin näitä tavoitteita.

Olen ilokseni pannut merkille, että näkyvä osa kulttuuriamme, eli käsityö, on jälleen osa yhä useamman kolttasaamelaisen elävää arkea. Seuraava merkittävä kulttuurin osa-alue, johon meidän tulisi mielestäni keskittyä, on vaalia tapalakiamme ja siitajärjestelmäämme sekä elvyttää yhteyttämme maahan ja veteen.

Meillä on muistissa vielä kansamme tapalaki, joka on ennen ohjannut siitoja ratkaisuissaan. Oli kyseessä sitten kalavesien tai perinnön jako, riitojen tai rikosten sovittaminen tai suhteiden hoito naapurisiitoihin. Uskon, että tapalain takaisin palauttaminen osaksi yhteisöämme ja toimintatapojamme olisi vielä mahdollista. Palauttaminen olisi kansaamme parantava, vahvistava ja voimauttava asia. Uskon, että tapalain tunnistaminen ja tunnustaminen antaisi toimiessamme toisenlaisen perspektiivin käsiteltäviin asioihin. Kansamme aiempi toimintatapa palauttaisi mieliimme sen, mikä on toimiessamme tärkeintä: ympäröivän luonnon suojeleminen, jotta se riittäisi meille vielä ensi vuonna, 20 vuoden päästä tai kolmen sukupolven päästä.

Olisi tärkeää palauttaa tapalaki sekä vahvistaa siitajärjestelmää myös sen vuoksi, koska ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma muutos tulee olemaan kaiken muuttava. Tiedän, että perinteinen tietomme sekä tapalakimme siitajärjestelmineen ja luonnonvarojen hallinnoimisineen tulevat auttamaan meitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, jotta selviäisimme myös tästä koettelemuksesta kansana seuraavaan aikaan. Jos haluamme siirtää kansamme tulevaan aikaan perinteisine elinkeinoinemme, kielinemme ja kulttuureinemme, emme saa enää antaa maitamme ja vesiämme elämäntavalle, joka on elämänvastainen. Erityisesti Nellim-Keväjärven alueen sekä Näätämön alueen kolttasaamelaisilla on suuri vastuu siitä, että kyläkokousjärjestelmä tapalakeineen toimii, uudistuu vastaamaan nykyajan tarpeita ja siirtyy tuleville sukupolville. Sen olemme velkaa heille, jotka eivät enää ole täällä.

Lopuksi haluaisin Saamelaiskäräjien puolesta muistaa pienellä lahjalla Kolttien kyläkokousta. Tämän taulun on tehnyt Merja Aletta Ranttila vanhan, kolttasaamelaisen Kåʹllmuõrâž-tarinan mukaan. Kuva symboloi mielestäni todella hyvin sitä, kuinka syvä yhteys meillä on ollut ja voisi yhä olla luonnon kanssa. Pyydän luottamusmiestä ottamaan lahjan vastaan.

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Varapuheenjohtaja Juuso peräänkuuluttaa rakentavaa dialogia – Suomen valtiolla aikaa heinäkuun loppuun raportoida YK:n ihmisoikeuskomitealle

Tiistaina 16.7. Genevessä Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin (EMRIP) istunnossa käsiteltiin Asiantuntijamekanismin maavierailuja. Asiantuntijamekanismi vieraili Suomessa helmikuussa 2018 ja antoi maaliskuussa 2018 neuvoa-antavat kommentit vierailunsa perusteella. Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso esitti istunnossa Saamelaiskäräjien puheenvuoron ja tilannekatsauksen viimeaikaisista tapahtumista Suomessa saamelaiskäräjälakiuudistukseen ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitean helmikuussa antamiin ratkaisuihin liittyen. 

Puheenvuorossaan tiistaina Juuso kertasi saamelaiskäräjälakiuudistuksen etenemistä aina vuoden 2018 syyskuusta tähän päivään. Juuso kertoi saamelaisasioita koskeviin kysymyksiin liittyvien keskustelujen Suomen nykyisten hallituspuolueiden jäsenten kanssa sujuneen rakentavassa hengessä esim. Suomen uutta hallitusohjelmaa laadittaessa. Hallitusohjelmassa on mainittuna mm. saamelaiskäräjälain uudistamiseen liittyvän työn jatkaminen, ja Juuson mukaan Saamelaiskäräjät odottavatkin, että asiaa lähdetään edistämään kiireellisesti. 

YK:n ihmisoikeuskomitean helmikuussa 2019 antamat ratkaisut nousivat myös esille puheenvuorossa. Ihmisoikeuskomitea totesi ratkaisussaan, että Suomen Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätökset ottaa yhteensä 97 henkilöä vuosina 2011 ja 2015 Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vastoin Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen kantaa, loukkasivat kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 25 artiklaa sekä yksin että tulkittuna yhdessä 27 artiklan kanssa ja 1 artiklan valossa.  

Ihmisoikeuskomitean ratkaisussa todetaan, että “Sopimusvaltio on myös velvollinen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen vastaavat loukkaukset tulevaisuudessa”. Juuson mukaan Saamelaiskäräjät on ehdottanut valtion taholle keinoja vastaavien loukkausten estämiseksi, ja nostaa esille Saamelaiskäräjien hallituksen KHO:lle jättämän purkuhakemuksen aiemmin mainittuja KHO:n vuosien 2011 ja 2015 päätöksiä koskien. Tämän lisäksi Saamelaiskäräjien kokous päätti kesäkuussa esittää valtioneuvostolle Saamelaiskäräjien vaalien ajankohdan muuttamistajonka tavoitteena olisi ollut varmistaa saamelaiskäräjälain muutosten valmistelu, käsittely ja toimeenpano ennen seuraavien vaalien toimittamista. Molemmat ehdotukset saivat kuitenkin kielteisen vastaanoton, sillä Suomen oikeusministeriö julkaisi 27.6.2019 tiedotteen, jossa ilmoitti, ettei Saamelaiskäräjävaalien ajankohdan muuttamien aikataulun vuoksi ollut enää mahdollista. Myös KHO julkaisi 5.7.2019 tiedotteen, jossa ilmoitti hylkäävänsä Saamelaiskäräjien purkuhakemuksen 

Juuso ilmaisikin puheenvuorossa huolensa ihmisoikeuskomitean ratkaisussa esille nostettujen loukkausten tapahtumisesta uudelleen. Tällä hetkellä ainakaan Juuson tiedossa ei ole, että valtion taholta olisi suunnittelemissa toimenpiteitä, joilla loukkaukset pyrittäisiin estämään lähitulevaisuudessa. Suomella on heinäkuun loppuun asti aikaa raportoida YK:n ihmisoikeuskomitealle niistä toimista, joihin on komitean ratkaisujen pohjalta ryhtynyt. Puheenvuorossa Juuso painotti, että Saamelaiskäräjät “odottaa Suomen ehdoitta kunnioittavan Ihmisoikeuskomitean ratkaisua ja huolehtivan sen täydellisestä täytäntöönpanosta”. Juuson mukaan tilanne, jossa Suomi tietoisesti antaisi näiden loukkausten jatkua ja tapahtua tulevaisuudessa tuntuisi epätodelliselta. 

Puheenvuoron lopussa Juuso ilmaisi toiveensa tiiviin yhteistyön jatkumisesta Asiantuntijamekanismin kanssa Suomen maavierailun seurantaan liittyen. Hän peräänkuulutti myös rakentavaa dialogia eri tahojen välillä ja toivoi ratkaisun tilanteeseen löytyvän. 

Saamelaiskäräjät kutsui Asiantuntijamekanismin Suomeen maavierailulle, joka toteutui helmikuussa 2018. Vierailun pohjalta Asiantuntijamekanismi antoi neuvoa-antavat kommentit, jossa keskityttiin Saamelaiskäräjälain uudistamiseen erityisesti 3 ja 9 §:ien osalta. 

Asiantuntijamekanismin istunto jatkuu tänään Genevessä.
https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Session12.aspx 

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 1871331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi