Uusi koltansaamen kielen lukukirja ja syksyn työkirja ovat ilmestyneet

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamen luku-ja työkirjan.

ǨIÕČČ 3 on koltansaamen oppikirja perusopetuksen kolmannen luokan vieraan kielen opetukseen. Kirjaan kuuluvat syksyn- ja kevään työkirjat, joista kevään työkirja julkaistaan myöhemmin. Oppikirja ja työkirja on käännetty ja sovitettu pohjoissaamen kielen GEA 3 kirjoista.  Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt Oona Länsman ja kuvituksen Nora Bäck. Koltansaamenkieliset kirjat on taittanut Anni Näkkäläjärvi ja koltansaamen kielelle kääntänyt Raija Lehtola.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta:

Lukukirja https://www.samediggi.fi/tuote/kiocc-3-lookkamkerjj-nuorttsaamkioll-veeres-kiollan/

Syksyn työkirja https://www.samediggi.fi/tuote/kiocc-3-cohccpaaj-tuejjkerjj/

Uusi pohjoissaamen äidinkielen oppikirja ilmestynyt

Biellocizáš 9 on pohjoissaamen äidinkielen oppikirja peruskoulun 9. luokan oppilaille. Kirjaan kuuluu myös harjoituskirja. Kirjasarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Biellocizáš 7 ja 8 sekä niihin kuuluvat harjoituskirjat.

Oppikirjan tekijä: Helmi Länsman ja työryhmä, kannen kuvitus Esther Berelowitsch

Kirjoja voi tilata nettikaupastamme:

https://www.samediggi.fi/tuote/biellocizas-9-oahppogirji/

https://www.samediggi.fi/tuote/biellocizas-9-harjehusgirji/

Saamelaiskäräjät 2021, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni -oppimateriaali on ilmestynyt

Mitä nimet kertovat lähiympäristöstä?

Onko paikka käyttämätön, vaikka siinä ei näy käytön jälkiä?

Millaisia ääniä lähiympäristöstä löytyy?

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni on opetusmateriaali, jonka tavoitteena on tuoda oppilaille näkyväksi saamelainen kulttuuriperintö ja erilaiset kulttuuriympäristöt. Oppimateriaali sisältää kuusi eri laajuista harjoitusta saamelaisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön ymmärtämiseen ja oppimiseen. Julkaisun tavoitteena on innostaa opettajia sekä kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta. Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää erilaisten opetusryhmien kanssa ja soveltaa helposti myös osaksi varhaiskasvatusta tai kielipesätoimintaa.

Materiaali on koottu yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatus seuran, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Arktista pedagogiikkaa II hankkeen ja Saamelaismuseo Siidan kanssa. Materiaalin ovat toimittaneet Marita Aikio, Unni Länsman, Eija Ojanlatva, Miina Seurujärvi, Jaakko Tuominen ja Anna Väänänen.

Materiaali on koltan- inarin- ja pohjoissaamen kielellä Kulttuurin vuosikello -sivuilla!
Sivuilta löytyy myös materiaalin suomenkielinen käsikirjoitus pdf-muodossa.

Mallikirjaimet tutuksi!

Čále bustávaid on alkuopetukseen tarkoitettu harjoitusvihko pohjoissaamen mallikirjainten harjoitteluun. Vihon avulla oppilaat harjoittelevat pienten ja suurten kirjaimien sekä tuttujen sanojen kirjoittamista. Kirjaimien oppimisen ohella oppilaan hienomotoriset taidot vahvistuvat. Jokaisella sivulla on myös kuvan vieressä laatikko, johon oppilas voi itse piirtää ja maalata.  

Čále bustávaid -vihon on kuvittanut Nora Bäck, joka on kuvittanut myös pohjoissaamen vieraan kielen opetukseen tarkoitetun GEA-sarjan. Vihon on toimittanut, suunnitellut ja taittanut Anni Näkkäläjärvi. Tämän työn alkuideana on ollut Petra Kuuvan inarinsaamenkielinen ”Puustavhárjuttâsvihko”.   Näissä kirjoitusvihoissa on käytetty tekstauskirjaimista muodostuvaa Alku-fonttiperheen kirjaimistoa. Fontit on suunnitellut Jarno Lukkarila ja julkaissut Opetushallitus. Lisätietoja fonteista löydät osoitteesta http://alku.typolar.com/

Vihkoja voi tilata Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistosta: https://www.samediggi.fi/tuote/cale-bustavaid/

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA -kirjasarjaan.

Uusin työkirja GEA 3 bargogirji giđđii on tarkoitettu peruskoulun kolmannen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia kevätlukukaudelle. GEA -kirjasarjan tekstit on kirjoittanut Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck.

Tilaukset: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-3-bargogirji-giddii/

Saamelaiskäräjät julkaisee painetun version digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta

Saamelaiskäräjät ja Giellagas-instituutti julkaisevat painetun suomi–koltansaame-sanakirjan perjantaina 5.3.2021 klo 13.00.  Sanakirja on painettu versio Giellagas-instituutin aiemmin julkaisemasta digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta. Kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta osoitteessa https://urly.fi/1X2m  

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta! 

Nyt julkaistavassa painetussa sanakirjassa suomi–koltansaame on suomenkielisten hakusanojen määrä yli 20 000. Painettu sanakirja perustuu ensisijaisesti Satu ja Jouni Moshnikoffin alkuperäiseen sanalistaan, mutta mukaan on otettu jonkin verran myöhemminkin lisättyä sanastoa, kun ne on katsottu vakiintuneiksi tai erityisen tarpeellisiksi.  

Koltansaamen sanakirjojen toimitustyö on tehty pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopiston Giellagas-instituutille myöntämän erityisrahoituksen turvin. Toteutus on tehty Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaiskäräjien ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Toimituskunnassa olivat Eino Koponen, Miika Lehtinen, Merja Fofonoff ja Raija Lehtola.

Giellagas-instituutin koltansaamen yliopisto-opettaja Miika Lehtinen on toimittanut sanakirjan Tromssan yliopiston saamen kieliteknologian keskuksen, Giellateknon, alustalla elokuussa 2020 julkaistusta digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta.

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on huolehtinut painetun sanakirjan julkaisusta.  

Painettua sanakirjaa voi tilata Saamelaiskäräjien oppimateriaalien verkkokaupasta https://www.samediggi.fi/tuote/suomi-koltansaame-sanakirja/

Digitaalinen suomi–koltansaame-sanakirja löytyy osoitteesta https://saan.oahpa.no/fin/sms/

Lisätietoja: 

Saamelaiskäräjät: Marko Marjomaa, +358 10 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi 

Giellagas-instituutti: Miika Lehtinen, +358 50 5692300, miika.lehtinen(at)oulu.fi 

Sammallahden sanakirjaa on taas saatavilla

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on ottanut uuden painoksen Pekka Sammallahden Saamelais-suomalais-saamelaisesta sanakirjasta. Sammallahden sanakirja ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1993, ja nyt otettu uusintapainos on 7. sarjassaan. Kyse on lisäpainoksesta, eikä sanakirjan sisältöä ole muutettu.

 Sanakirjan lisäpainosta on toivottu paljon, koska kirja on ollut jo jonkin aikaa loppuunmyyty. Saamen kielen toimisto päätti loppuvuonna ottaa sanakirjasta uuden painoksen:

– Erityisesti saamelaisten kotiseutualueen kunnista tehtävä kielistrategiatyö on kannustanut ottamaan sanakirjasta uuden painoksen. Sanakirjasta on paljon hyötyä henkilöille, jotka käyttävät saamen kieltä työssään ja myös saamen kieltä opiskeleville. Toivottavasti kirjoja riittää edes vähäksi aikaa, toteaa saamen kielen toimistosta saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio

Sanakirjasta on otettu 350 kpl painos.

Kirja on saatavissa Saamelaiskäräjien oppimateriaalien verkkokaupasta: www.samediggi.fi/tuote/sami-suoma-sami-satnegirji/

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, tel. 010 839 3124 / +358 40 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Uudistettu koltansaamen kielioppikirja ilmestyi

Uudistettu koltansaamen kielioppikirja on ilmestynyt. Kirjan ovat käsikirjoittaneet Satu ja Jouni Mosnikoff, Eino Koponen ja Miika Lehtinen. Uudistettu painos on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluivat Anna-Katariina Feodoroff, Tiina Sanila-Aikio, Miika Lehtinen ja Eino Koponen.

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff on iloinen koltansaamen opetukselle välttämättömien oppimateriaalien edistymisestä. – Kielioppikirja on perusaineistoa, jota ilman kielen opetus olisi hankalaa. Kieliopin ilmestyminen juuri nyt on merkittävä tapaus. Koltansaamen kielen opetus koulussa on menossa eteenpäin ja yliopistossa on enemmän koltansaamen opiskelijoita kuin koskaan aiemmin, sanoo Ljetoff.

Koltansaamen kielen opettajana Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa toimiva Tiina Sanila-Aikio pitää kielioppikirjan ilmestymistä merkittävänä. – Koltansaamen kielityö on mennyt valtavia askeleita eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja siksi on tärkeää, että keskeinen kielioppikirja on ajantasaistettu. Uskon, että käytämme kielioppikirjaa koltansaamen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kanssa miltei joka päivä.

Kirjan on julkaissut Saamelaiskäräjät. Sen graafisesta suunnittelusta vastaa Anni Näkkäläjärvi.

Kirja on saatavissa Saamelaiskäräjien oppimateriaalien verkkokaupasta:

https://www.samediggi.fi/tuote/koltansaamen-kielioppi/