Näyttökuva Loga fal! -oppimateriaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät

Uusi äidinkielen tekstikokoelma Loga fal! julkaistu

Uusi äidinkielen tekstikokoelma Loga fal! (su. Lue vaan!) on julkaistu Saamelaiskäräjien digimateriaalialustalla. Loga fal! on suunnattu pohjoissaamen äidinkielisten opetukseen perusopetuksessa. Opettaja voi itse valita, miten käyttää tekstejä opetuksessaan.

Tekstikokoelman sisältö:

  • Novelli Ráhkis báiki ja sanaselitykset
  • Novelli Geađgevárjeakkis ja sanaselitykset
  • Runokokoelma Gákkesčiekčit ja sanaselitykset

Novellit Ráhkis báiki ja Geađgevárjeakkis on kirjoittanut Veikko Holmberg, kuvat novelleihin on piirtänyt Eveliina Kytömaa. Gákkesčiekčit-runokokoelma sisältää osan Pekka Lukkarin kirjoittamista runoista teoksessa Kaggesčiekčik. Runot on koonnut ja muuttanut nykyortografiaan Veikko Holmberg. Työryhmässä ovat olleet mukana Marita Aikio ja Arla Magga, tekstikokoelman digitaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Unni Länsman.

Tekstikokoelma täydentyy myöhemmin.

Lisätietoja:

Marita Aikio, oppimateriaalisuunnittelija
marita.aikio(at)samediggi.fi
040 662 9018

Tuuli Paadar, vs. oppimateriaalisihteeri
tuuli.paadar(at)samediggi.fi
040 353 3625

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Kaksi uutta koltansaamen kielen työkirjaa on julkaistu 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 1. luokan ja 2. luokan työkirjat. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj on perusopetuksen ensimmäisen luokan vieraan kielen opetuksen kevätlukukauden työkirja. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj on perusopetuksen toisen luokan vieraan kielen lukijoiden opetuksen syyslukukauden työkirja.

Työkirjat on koltansaamen kulttuuriin sovellettu ja käännetty pohjoissaamen kielen GEA-sarjan työkirjoista. Kirjojen käsikirjoitukset on tehnyt Oona Länsman ja kuvitukset Nora Bäck. Koltansaamen kielelle 1. kevään työkirjan on kääntänyt Kari Chan ja taiton tehnyt Anni Näkkäläjärvi. 2. syksyn työkirjan on kääntänyt Raija Lehtola ja taiton tehnyt Ester Berelowitsch.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta: 

Kevään työkirja: ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

Syksyn työkirja: ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj

Uusi Nigá 1 – DigiBargobihtát julkaistu

Nigá 1 – DigiBargobihtát (su. DigiTehtävät) on oppimateriaali, jonka tarkoituksena on johdattaa oppilaat lukemisen maailmaan erilaisten tehtävien avulla. DigiBargobihtát pohjautuu Jávrri-Juhán Niillaksen taikka Niilo Aikion kirjoittamaan Nigá novellikokoelmaan 1. Kirjan voi myös kuunnella äänikirjana. Molemmat voi ostaa Saamelaiskäräjien verkkokaupasta.

Novellit kertovat Nigá-nimisen saamelaispojan lapsuus- ja nuoruusajan tapahtumista, jotka ajoittuvat 1940–50-luvuille. Kirjan 25 novellin pohjalla on saamelaisperheen elämän tositapahtumia, kun perhe hankkii elantonsa metsästämällä ja kalastamalla pienessä tunturikylässä.

Oppimateriaali sisältää

  • tehtäviä, jotka sopivat kaikkiin novelleihin. Osio sisältää piirtämistä ja askartelutehtäviä, ja sopii erityisesti pienemmille oppilaille.
  • monipuolisia novellitehtäviä, jotka pohjautuvat tiettyihin novelleihin: oppilas pääsee etsimään synonyymeja, sukulaisnimityksiä ja verbejä tai laatimaan oman sukupuunsa.
  • lukemisen jälkeisiä tehtäviä, joissa oppilas pääsee pohtimaan kirjan tapahtumia omin sanoin.
  • novellianalyysin, joka sopii erityisesti yläkoulun ja lukion oppilaille.

Tehtävät: Gabriela Satokangas

Työryhmä: Arla Magga, Marita Aikio

Digitaalinen suunnittelu ja toteutus: Unni Länsman

Linkki materiaaliin: https://saamelaiskarajat-frame.cloubi.fi/web/site-2595268/state-jurdmobqgercytzr/front-page

Oppimateriaalin tuottamista on tukenut Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke. Oppimateriaali käännetään ja sovitetaan myöhemmin myös inarin- ja koltansaameksi.

“Álgu” – oppimateriaalit

Saamelaiskäräjät julkaisee uusia oppimateriaaleja pohjoissaamenkielisen alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta varten. Oppimateriaalit sopivat myös etäopetukseen. Materiaalit on kehittänyt Aura Mari Pieski. Álgu -materiaaliin ilmestyy vuoden 2023 aikana vähitellen lisää osia. Nyt julkaistaan kaksi osaa: 

Álgu-diajonot antavat mahdollisuuden pitää valmiita opetustuokioita äidinkielen eri aiheista. Digitaalisessa muodossa julkaistu materiaali on tarkoitettu peruskoulun ensimmäisen luokan äidinkielen opetukseen, mutta niistä voi olla apua myös esiopetuksessa tai ylemmillä luokkaasteilla. PowerPoint muotoinen oppimateriaali havainnollistaa asioita kuvien kautta, joita voi näyttää oppilaille tietokoneen, projektorin tai älytaulun kautta.  

Álgu-tavujonoihin on kerätty tavallisia pohjoissaamenkielisiä tavuja erilaisiiin taulukoihin. Materiaali on kehitetty peruskoulun ensimmäisen luokan lukemaan opettelemista ajatellen, mutta se voi olla avuksi myös ylemmillä luokkaasteilla ja erityisopetuksessa. Dokumenttiin on koottu esimerkkejä toiminnallisista harjoituksista ja peleistä. Oppimiateriaalin mukana on lisäksi pienet digitaaliset tavumuistipelit.  

Koulut Suomessa voivat tilata Álgu -materiaaleja Saamelaiskäräjiltä osoitteesta: unni.lansman@samediggi.fi 

Lisätietoja:

Aura Pieski
Pedagoginen sisältö/projektityöntekijä
aura.pieski@samediggi.fi

Marita Aikio
Oppimateriaalisuunnittelija
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi

 

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj

Uusi koltansaamenkielinen oppikirja on ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 2. luokan oppikirjan.

Oppikirja on koltansaamen kieleen käännetty pohjoissaamen kielen GEA 2 -kirjasta.

Kirjan tekijät ovat Oona Länsman, kuvituksen tekijä Nora Bäck, taitto Katja Lettinen. Koltansaamen kielelle oppikirjan on kääntänyt Raija Lehtola.

Uusi koltansaamenkielinen oppikirja on ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 3. luokan oppikirjan.

VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 on koltansaamen oppikirja perusopetuksen kolmannen luokan äidinkielen lukijoiden opetukseen.

Oppikirja on koltansaamen kieleen käännetty inarinsaamen kielen Virkkuuvääri 3 -kirjasta.

Kirjan tekijät ovat Petter Morottaja ja Miina Seurujärvi, kuvituksen ja taiton on tehnyt Mika Kolehmainen. Koltansaamen kielelle oppikirjan on kääntänyt Raija Lehtola.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta: VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 Jieʹnnǩiõll da ǩeerjlažvuõtt 3.kl

Lisätietoja:

Raija Lehtola
Oppimateriaalisuunnittelija
010 839 3194
raija.lehtola@samediggi.fi  

Petra Kuuva
Oppimateriaalisihteeri
010 839 3119
petra.kuuva@samediggi.fi

Uusi inarinsaamenkielinen oppikirja on julkaistu

Kuva: Heli Aikio

Virkkuuvääri 5 -kirja on julkaistu. Kirja on tarkoitettu 5.lk äidinkielen- ja kirjallisuuden opetukseen. Kirjassa on uusi Petter Morottajan kirjoittama jatkotarina, jossa nyt viidesluokkalaiset Täiđee, Kuávsui ja Čiiŋâs ratkaisevat uuden mysteerin samalla kun yrittävät voittaa aarrekisan. Kirjan pohjana on Otavan Uusi Kipinä 5 -kirja, jonka on inarinsaameksi kääntänyt ja sovittanut Emilia Nieminen.

Samalla julkaistiin myös koltansaamenkielinen Virkkâdvääʹrr 3.

Kirja on saatavilla Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: Virkkuuvääri 5 eenikielâ já kirjálâšvuotâ

Pikku kirjat -sarja ilmestyi inarin- ja pohjoissaameksi

Uʹcc ǩeerja (Pikku kirjat) koltansaamenkielinen digikirjasarja on ilmestynyt inarin- ja pohjoissaameksi. Kirjat opastavat tavallisiin saamen kielen sanoihin, kuten kulkemisverbeihin ja väreihin, ja vaatteiden ja ruokien nimityksiin. Kirjat edistävät samalla kielioppiasioita ja lukemaan oppimista. Kirjoista on valmistettu kaksi versiota, tavutettu ja ilman tavuja sekä lisäksi kuhunkin teemaan liittyvä harjoituskirja. 

Uʹcc ǩeerja -digikirjojen sarja syntyi Sevettijärven koulun koltansaamen kielen opettaja Maria Porsangerin ehdotuksesta.

Kirjat on käsikirjoittanut ja kuvittanut Esther Berelowitsch, joka työskentelee Saamelaiskäräjillä oppimateriaalin projektityöntekijänä. Laura Ylinampa on kääntänyt kirjat inarinsaameksi, ja Arla Magga pohjoissaameksi.

Uʹcc ǩeerja -työryhmään kuuluvat Maria Porsanger, Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio, Anna-Katariina Feodoroff, Petra Kuuva, Heli Aikio ja Aura Pieski. Digikirjan teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet Unni Länsman ja Esther Berelowitsch.

Sarja täydentyy edelleen ensi vuonna.

Kaikille avoimet linkit inarinsaamenkielisiin kirjoihin: 

Kaikille avoimet linkit pohjoissaamenkielisiin kirjoihin: 

Kirjat on julkaissut Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto.

Lisätietoja: 

Esther Berelowitsch
Koltansaamenkielinen oppimateriaalin projektityöntekijä
esther.berelowitsch@samediggi.fi

Kuvassa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston julkaisemat KEI 1 inarinsaamen oppikirja ja syksyn harjoituskirja.

Saamelaiskäräjät julkaisi KEI 1 inarinsaamen oppikirjan ja syksyn harjoituskirjan

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut KEI 1 inarinsaamen oppikirjan ja syksyn harjoituskirjan.

KEI 1 Kollemecci on tarkoitettu peruskoulun ensimmäisen luokan inarinsaame vieraana kielenä opetukseen. Oppikirja on käännetty ja sovitettu inarinsaameenvuonna 2022 uudistetun pohjoissaamen GEA 1 Gollemeahcci-kirjan pohjalta. Harjoituskirja sisältää tehtäviä oppikirjan syysosan opetussisältöjen harjoitteluun.

Kirjat on käsikirjoittanut Oona Länsman ja kuvittanut Nora Bäck. Inarinsaameksi kirjat on kääntänyt ja inarinsaamelaiseen kulttuuriin sovittanut Minna Lampinen. Kirjojen taiton on tehnyt Susanna Kaartinen.

Nyt julkaistut inarinsaamenkieliset KEI-kirjat ovat osa Saamelaiskäräjien omaa tuotantoa, johon kuuluvat alkuperäinen pohjoissaamenkielinen GEA-kirjasarja ja koltansaamenkielinen ǨIÕČČ-kirjasarja.

Tilaukset Saamelaiskäräjien verkkokaupasta:

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA-kirjasarjaan. Uusin työkirja GEA 4 bargogirji čakčii on tarkoitettu peruskoulun neljännen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia syyslukukaudelle. GEA-kirjasarjan tekijä on Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck.

Kirja on saatavilla Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-4-bargogirji-cakcii/