Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso já Heli Huovinen taaiđâtábáhtus tuámárin – tábáhtus ohjelm almostui

Elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, filmâtäsni/čaittâleijee Anni Kristiina Juuso já čaittâleijee/sämikielâlii párnái TV Unna Junná pyevtitteijee Heli Huovinen tuáimih 10.-11.4. Aanaar Sajosist ornimnáál Säminuorâi taaiđâtábáhtus tuámárin. Uárnejeijeeh ilodeh tobdos elleekove- já tv-taasnij mieldi puátimist. – Jieijâs kulttuur ovdâsteijee tobdos ulmui oinum jieijâs tábáhtusâst lii šiev äšši. Puáhtá tuše kuvâttâllâđ, ete maggaar tobdo lii oovdânpyehtiđ jieijâs teatter pirrâ maailm palhâšum taiđârij oovdâst, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus lekkâmeh ávuduvvojeh koskoho ehidist Saijoos stuorrâ auditoriost tme 18 rääjist. Lekkâmijn kuullâp muusik puoh kuulmâ Suomâ sämikielân. Nuorttâlij muusik oovdânpuáhtá Anna Lumikivi čuojâtteijen Katri Kittilä. AmocAilu Valle ráppáv anarâš- já tavesämikielân. Sámi musihkkaakademiij  ohjelmist lii ärbivuáválâš já uđđâ sämimuusik.

Taaiđâtábáhtus liäkká Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4. uáinip 12 säminuorâi teatteroovdânpyehtimid. Toos lasseen tábáhtussaajeest láá máhđulâšvuođah maaŋgâlágán pargopáájáid, sämikielâlii párnái- já nuorâikirjálâšvuotân uáppáásmân tâi veikâ sämikielâi foontij luođiimân jieijâs puhelimân já tabletân tâi kuuvij väldimân taaiđâtábáhtus selfie-seeini piällást.

Tábáhtusân vyerdip alda 500 uásálisted Helsig já Ucjuv kooskâst. Teatteroovdânpyehtimijn láá mieldi paijeel 100 nuorâd. Tábáhtus kiellân láá sämikielah.

Tuorâstuv 11.4. ohjelm:

8:00 Saijoos uuvsah lekkâseh
Almottâttâmsaje lekkâs aulast
Vuosâišesaje lekkâs
Pargopáájáh lekkâseh aulast
8:50 Auditorio uuvsah lekkâseh
9:00 Ohjelm álgá auditoriost
Čiččâm vuossâmuš oovdânpyehtimid
11:30 Peivimäälispuddâ álgá
Ohtsâškove puoh tábáhtus uásálistein Saijoos ovdâšiljoost
Mainâsláávu lekkâs Saijoos ovdâšiljoost

Pargopáájáh juátkojeh aulast

12:50 Auditorio uuvsah lekkâseh
13:00 Ohjelm juátkoo auditoriost
Kuttâ majemuš oovdânpyehtimid
15:00 Tuámáreh pääcih smiettâđ puátusijd
Pargopáájáh juátkojeh aulast

Mainâsláávu mainâseh juátkojeh

Auditoriost čáittojeh videoh

16:00 Puátusij almostittem já stipendij jyehim

Ohjelmân sättih puáttiđ nubástusah!

Tábáhtus jođettuvvoo tego ovdil-uv kuulmâ kielân: nuorttâlâš-, anarâš- já tavesämikielân. Tábáhtus jođetteijen láá nuorttâlâškielân Teemu Titola, anarâškielân Satu Aikio já tavesämikielân Aslak Uula Länsman.

Pargopáájái lasseen tábáhtusâst puáhtá teivâđ sämikielâlii párnái- já nuorâikirjálâšvuođâ kuástideijeid. Tábáhtusân láá puátimin Dávvi Girji, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Anarâškielâ servi sehe Kieletär. Toos lasseen Sámi giella- ja kulturguovddáš Kárášjuuvâst puátá jyehiđ Gába-loostâ.

Lasetiäđuh:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi(at)samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Tábáhtus hashtagih: #sndd2019 / #sntt2019

Kyehtnubáloh teatterčaitâlmid Säminuorâi taaiđâtábáhtusân!

Säminuorâi taaiđâtábáhtus almottâttâm nuuvâi 15.3., já mieldi almottâttii ennuv čaitâlmeh! Tábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4., uáinip 12 sämikielâlii čaaitâlm, main čaittâleh ohtsis paijeel čyeti pärnid já nuorâd. Taaiđâtábáhtus uárnejeijeeh ilodeh movtigis uásálistmist tábáhtusân!

Lasetiäđuid tábáhtusâst já ton äigitaavluin almostittep majemustáá vástuppeeivi 29.3. Tääl lii kuittâg jo vises, ete tuorâstuv 11.4. ohjelm álgá ovdebáá tiäđust spiekâstmáin jo tme 9.00, vâi  puoh oovdânpyehtimij várás lii tuárvi äigi já sij, kiäst lii kuhes päikkimätki, peesih ääigild vyelgiđ pááikán.

Ohjelm puudâi ääigi puáhtá eereeb iärásij uápásmuđ sämikielâlii párnáikirjálâšvuotân, maid puátih oovdânpyehtiđ Dávvi Girji, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Anarâškielâ servi já Kieletär. Toos lasseen puudâi ääigi puáhtá eelliđ mainâstemláávust kuldâlmin mainâsijd tâi jotteeđ pargopáájáin ovdâmerkkân rähtimin jieijâs taaiđâtábáhtusraddemeerhâ tâi joba jieijâs kirje! Taaiđâtábáhtusân puátá meid “jieččieseini” já uápistem sämikielâ pustavij luođiimist puhelimân tâi tabletân. Pargopáájáid ij taarbâš almottâttâđ muuneeld.

Taaiđâtábáhtus vuálgá joton lekkâmjuuhlijn koskoho ehidist 10.4. tme 18 Saijoos stuorrâ auditoriost. Tábáhtusân láá almottâttâm juávhuh Helsigist Ucjuuhân já vyerdimist lii oppeet ivnáás já ilolâš sämikielâlâš juhlepeivi! Tiervâpuáttim! Uáinip Sajosist!

Lasetiäđuh:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi(at)samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Tábáhtus hashtageh: #sndd2019 / #sntt2019

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân almottâttâm aalgij

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân lii álgám, já tot tábáhtuvá neetist, Webropolist. Almottâttâm lii áávus 1.-15.3 Puohah, kiäh uásálisteh tábáhtusân, kalgeh tevdiđ almolii almottâttâmluámáttuv – meiddei sij, kiäh iä uásálist teatter- teikkâ muštâlemkištoid.

 

Kyehtipiäivásâš taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo taan kiiđâ Anarist Sämikulttuurkuávdáš Saijoosist 10.-11.4 Tábáhtus riijkâvijđosâš teeman lii teatter já sämiteeman Mainâstem maaŋgah häämih. Tábáhtus lekkâmtilálâšvuotâ lii koskoho 10.4 tijme 18.00 äälgin.

 

Almottâttâmluámáttuvah láá tääbbin:

 

  • Luámáttâh, moin almottuvvojeh puoh tábáhtusân uásálisteeh sáátui já puurâdmij ornim tiet.

https://link.webropolsurveys.com/S/C67FF7C6292352B1

 

Toos lasseen teatter- já muštâlemkištoid uásálistee juávhuh kalgeh tevdiđ vala sierâ almottâttâmluámáttuv.

  • Luámáttâh, teatterteeman uásálistee juávhuh.

https://link.webropolsurveys.com/S/106AE0C82FC95EED

 

Teatterteemast lii eenâb tiätu TEATRIS -tábáhtus siijđoin:

https://nuorikulttuuri.fi/teatris/

 

3) Luámáttâh, mainâstem maaŋgah häämih -teeman uásálisteeh. https://link.webropolsurveys.com/S/D42DD998146685CB

 

Mainâstem maaŋgah häämih lii teeman uáli viijđes, já tast lii lope kevttiđ mielâkuvviittâs! Tehálumos lii, et muštâlem lii sämikielân já ton vuolgâsaje lii sämikulttuurist. Teeman hiäivulâš čájáttâs puáhtá leđe ovdâmerkkân mainâstem, tiivtâ luuhâm, stand-up -koomik, juáigus, leuʹdd teikkâ livđe – sänitaaiđâ, mon oovdânpyehtip läävdi alne!

 

Taaiđâtábáhtuspargen lii algâttâm 25.2 Anna Lumikivi, kiäin puáhtá leđe ohtâvuođâst puoh tábáhtusân kyeskee aašijn. Sämitigge uárnee taan-uv ive uásálistei sáátuid, táárbu mield ijâstâllâmsoojijd já tábáhtus váldupeeivi purâdem.

 

Tábáhtus postereh láá valmâštum, taid finnee Škovlim- já oppâmaterialtoimâttuvâst Sämitiggeest, Saijoosist. Taan ive poster kove lii máálám 13-ihásâš Aslak Pieski Kärigâsnjaargâ škoovlâst.

 

 

Lasetiäđuh:

Anna Lumikivi

010 839 3174, 040 684 1957

anna.lumikivi(at)samediggi.fi

Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus

Tábáhtus hashtagih: #sndd2019 / #sntt2019