Hae mukaan tai esitä jäsentä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoon toimikaudelle 2024-2025

Haemme nuorisoneuvostoon mukaan aktiivisia saamelaisasioista kiinnostuneita saamelaisnuoria ympäri Suomen. Nuorisoneuvoston valinnassa tullaan ottamaan huomioon, että jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti koko saamelaisaluetta sekä eri kieliryhmiä. Valinnassa noudatetaan myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Nuorisoneuvoston jäsenten ei tarvitse olla saamelaiskäräjien jäseniä.

Nuorisoneuvostoon valitaan seitsemän varsinaista jäsentä sekä heille jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten tulee olla 18–28-vuotiaita aktiivisia saamelaisnuoria. Nuorisoneuvosto tekee saamelaiskäräjien hallitukselle ehdotuksen valittavista jäsenistä ja lopullisen päätöksen tekee saamelaiskäräjien kokous.

Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan neuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nuorisoneuvosto myös nimeää enintään 5 pysyvää asiantuntijaa. Asiantuntijajäsenten tulee valituksi tullessaan olla 15–17-vuotiaita.

Voit hakea mukaan tai ehdottaa mielestänne nuorisoneuvostoon sopivia 18–28-vuotiaita saamelaisnuoria ja asiantuntijajäseneksi sopivia 15–17-vuotiaita saamelaisnuoria. Ehdotukset perusteluineen voi lähettää 1.12.2023 mennessä sähköpostitse info(at)samediggi.fi

tai postitse

Nuorisoneuvosto
Sajos, 998700 Inari  

Voit täyttää myös nettisivuillamme hakulomakkeen.

Saamelaiskäräjien yhteydessä toimivan nuorisoneuvoston pääasiallisena tehtävänä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia sekä vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä nuorisotyön kautta. Lisäksi neuvosto tulee valmistelemaan ne saamelaiskäräjien esitykset, aloitteet, lausunnot ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria. Nuorisoneuvoston toimintaan voit tutustua lisää täällä www.nuor.fi

Lisätietoja

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja, Anni-Sofia Niittyvuopio, puh. 040 708 2072 anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät toivottaa hyvää Sápmi Pridea!

Sápmi Pridea vietetään tänä vuonna Hetassa 11.–13.8. Saamelaiskäräjiä tapahtumassa edustaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio. Kulkue lähtee Hetan koululta lauantaina klo 12.

Sápmi Pride järjestetään vuosittain eri puolella Saamenmaata. Varsinaisen kulkueen lisäksi ohjelmassa on monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille.

– Viikonlopun aikana on luvassa esimerkiksi kylttityöpaja, keskustelupaneeleja sekä perheystävällinen iltajuhla aikuisten iltajuhlan lisäksi. Myös psykososiaalisen tuen yksikkö Uvja on mukana tapahtumassa, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Yhdenvertaisuus tärkeä arvo Saamelaiskäräjillä

Saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on nostettu Saamelaiskäräjien toiminnan arvoksi myös vaalikauden 2020–2023 toimintaohjelmassa.

– On hienoa, että nämä meille tärkeät arvot näkyvät toiminnassamme myös ulospäin. Erityisesti on tärkeää, että kaikki yhteisössä kokevat itsensä hyväksytyksi juuri sellaisina kuin he ovat, sanoo II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto julkaisee nettisivuillaan Sápmi Priden kunniaksi jutun Sápmi Pride: yhdessä ihmisoikeuksien puolesta. Siitä löytyy tietoa Sápmi Pridesta sekä Anne Ollin haastattelu.

Lisätietoja Sápmi Priden virallisilla sivuilla.

Lisätietoja:

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio(a)samediggi.fi

Anni-Sofia Niittyvuopio
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja
040 708 2072
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät pettynyt Dihtosis-rahoituksen päättymiseen: saamelaistiedon saatavuudelle olennaisen hankkeen toiminta on keskeytynyt 

Saamelaiskäräjät on pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen olla myöntämättä nuorisoneuvostolle 30 000 e lisämäärärahaa Dihtosis-toiminnan vakinaistamiseksi. Dihtosiksella on ollut olennainen asema saamelaistiedon saatavuuden turvaamisessa. Dihtosis-toiminnassa nuoret ovat oppineet saamelaiskulttuurista, ja se on nostanut saamelaisia sekä saamelaiskulttuuria osaksi nuorten arkitietoa. Toiminnalla on myös tuettu saamelaisnuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. 

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on toteuttanut neljän lukuvuoden ajan Dihtosis-kouluvierailuja, joissa saamelaisnuoret vierailevat kertomassa saamelaisuudesta ja saamelaisesta kulttuurista. Hankkeen aikana on toteutettu opetuksen tueksi menetelmäpakka, mobiilipelejä ja video-oppitunteja. Dihtosis-toiminnalle on ollut valtava tarve, ja hanke on ylittänyt vuosittain asetetut tavoitteet moninkertaisesti. Myös sen vaikuttavuutta tutkinut, nuorisoneuvoston kanssa yhteistyössä toteutettu pro gradu -työ (Heinola, 2022) osoitti, että Dihtosis on tarpeellinen ja tärkeä myös opettajien mielestä, ja että sillä on ollut suuri merkitys saamelaisnuorten hyvinvoinnille. 

– Suomen valtio on itsekin nostanut Dihtosis-hankkeen positiiviseksi esimerkiksi kansainvälisessä ihmisoikeusraportoinnissa siitä, kuinka Suomi edistää saamelaistietoa. Suomen valtio ei ole kuitenkaan aidosti sitoutunut toiminnan edistämiseen ja kansainvälisten velvoitteidensa toteuttamiseen, sillä toiminta loppuu vakituisen rahoituksen puutteessa, kertoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio. 

Yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa toteutettua hankemuotoista Dihtosis-toimintaa on toteutettu OKM:n erillisrahoituksella vuosina 2018–2022. Hanketoiminta päättyi 30.6.2022.  Hankkeen tarkoituksena on tehdä saamelaisia ja saamelaiskulttuuria tunnetuksi valtaväestön nuorille. Nuorisoneuvoston tavoitteena on Dihtosis-toiminnan vakiinnuttaminen osaksi nuorisoneuvoston perustoimintaa, ja tähän tarvitaan 30 000 euron lisämääräraha. Hankemuotoinen toiminta ei ole kestävä ratkaisu, vaan saamelaistiedon edistämiseksi tarvitaan tavoitteellista työtä. 

– Valtion taloudessa 30 000 euroa on huomattavan pieni summa, mutta sillä on merkittäviä vaikutuksia saamelaisnuorten osallisuudelle, saamelaistiedon lisäämiselle sekä vihapuheen ja stereotypioiden vähentämiselle. On perusteltua odottaa valtiolta tätä panostusta, sanoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio. 

Saamelaistiedolle on valtava tarve 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston tuoreen selvityksen mukaan saamelaislapset toivovat Suomeen enemmän tietoa saamelaisista. Myös OKM:n kehittämistyöryhmän selvitys totesi, etteivät perusopetuksen oppimateriaalit vastaa riittävästi saamelaistiedon tarpeeseen, sillä niiden sisältämää saamelaistietoa on vähäisesti, ja se on puutteellista tai jopa väärää. Lapsiasiavaltuutetun selvityksessä lapset kokevat, että saamelaisuudesta, saamen kielistä ja kulttuurista tiedetään Suomessa todella vähän. Ennen kaikkea selvitykseen osallistuneet lapset toivat esille tiedon lisäämisen tärkeyden. Jos saamelaisuudesta tiedettäisiin enemmän, ennakkoluuloja ja syrjintää olisi vähemmän. Syrjintään liittyvät epäkohdat tulisi lasten mielestä nostaa avoimesti esille. Selvityksen toimenpide-ehdotuksena on saamelaistiedon lisääminen kouluissa ja eri tiedotuskanavissa syrjinnän ja kiusaamisen vähentämiseksi. 

– Olisi harmillista, jos hanke loppuisi nyt, kun opettajat ovat löytäneet hankkeen toiminnan ja materiaalit. Keräämämme palautteen mukaan opettajien on ollut helpompi käsitellä saamelaisuutta opetuksessa kouluvierailujen jälkeen, ja he ovat aidosti sitoutuneita saamelaistiedon tuomiseksi osaksi opetustaan, jatkaa nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Maria Mäkinen. 

Lisätietoja: 

Leo Aikio 
Saamelaiskäräjien II puheenjohtaja 
leo.aikio(at)samediggi.fi 
040 621 6505 

Anni-Sofia Niittyvuopio  
nuorisoneuvoston puheenjohtaja  
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi  
040 610 7905 

Elli-Marja Hetta, 
Nuorisosihteeri 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi  

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston päätehtäviä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Nuorisoneuvosto valmistelee myös ne Saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja. 

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta myös tänä vuonna ikärajaton – Saamelaiskäräjien hallitus myönsi lisärahoituksen 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023, että se varaa kertaluonteisen 15 000 euron lisäyksen vuoden 2023 Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseen. Hallitus ohjeistaa, että taidetapahtuma järjestettäisiin tänäkin vuonna ikärajattomasti aiempien vuosien tapaan. Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 17.3.2023. 

Tapahtuman järjestelyitä on hankaloittanut se, ettei opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus, eivätkä tapahtumalle varatut tilat ole enää riittäneet ilman erityisjärjestelyitä. Aiemmin tiedotettiin suunnitelmista nostaa taidetapahtuman ikärajaa 9-20-vuotiaisiin nuoriin. 

– Ymmärrämme hyvin nousevien kustannusten ja lisääntyvien kävijämäärien tuomat haasteet tapahtuman suunnitteluun. Halusimme kuitenkin käsitellä asiaa vielä hallituksessa ja etsiä yhdessä muita ratkaisuja, jotta kaikki saamelaislapset pääsisivät osallistumaan. Tänä vuonna asia ratkaistaan lisärahoituksen turvin, mutta jatkoa varten täytyy selvittää, mikä on paras tapa toimia, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Puheenjohtaja Juuso iloitsee, että tapahtuma kiinnostaa kaiken ikäisiä saamelaislapsia vuodesta toiseen. – Tapahtuman tärkeydestä kertoo myös se, että saimme useita ikärajoista huolestuneita yhteydenottoja, Juuso jatkaa. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman uudistamiseen toivotaan Saamen kansan näkemyksiä  

Saamelaiskäräjät tulee selvittämään, millaisia toiveita saamelaisilla on oman taidetapahtumansa tulevaisuuden suhteen. Tavoitteena on pohtia, kuinka tapahtuma voidaan nykyresursseillaan toteuttaa myös tulevaisuudessa mahdollisimman saavutettavasti.  

– Olen tyytyväinen, että pystymme tänäkin vuonna järjestämään taidetapahtuman ikärajattomasti. Seuraavaksi meidän tulee selvittää, millaisia toiveita Saamen kansalla on tämän perinteikkään taidetapahtuman tulevaisuudelle. Tulemmekin kuulemaan laajasti saamelaisia lapsia, nuoria, opettajia ja vanhempia, kertoo vs. koulutussihteeri Bigga-Helena Magga. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -verkostoon, jonka toimintamalli on muuttunut vuonna 2021. Verkoston monitaiteelliset tapahtumat on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille, ja ne järjestetään joka toinen vuosi verkossa, joka toinen vuosi yhteisessä tapahtumassa. Tänä vuonna Kuopiossa 25.–27.5. järjestettävään festivaaliin lähetetään edustajat myös saamelaisnuorten huhtikuisesta taidetapahtumasta. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa 26.-27.4.2023. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Bigga-Helena Magga 
Vs. koulutussihteeri 
010 839 3121 / 040 570 2786 
bigga-helena.magga@samediggi.fi  

Tuore selvitys valaisee saamelaislasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista – Vahva luontosuhde vahvistaa hyvinvointia, mutta lapset joutuvat myös välttelemään saamelaisuuden esille tuomista tietyissä tilanteissa 

Lapsiasiavaltuutettu julkaisi 7.2. Saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen -selvityksen, jossa saamelaislapset pääsivät itse kertomaan näkemyksiään. Selvitys toi esille sekä ilahduttavia että huolestuttavia seikkoja saamelaislasten tilanteesta. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso toivoo, että lasten huolet esimerkiksi ilmastonmuuton vaikutuksista ja saamelaistiedon vähäisyydestä otetaan vakavasti.  

Kuva: Ville Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Selvityksessä saamelaislapset esittävät toimenpiteitä hyvinvointinsa ja oikeuksiensa toteutumisen tueksi. Toimenpiteitä kaivataan mm. saamelaistiedon lisäämiseksi, saamenkielisen vapaa-ajantoiminnan lisäämiseksi, saamenkielisten oppimateriaalien tuottamiseksi sekä liikkumisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Lapset toivat esille myös huolta valtaväestön suhtautumisesta saamen kieltä, kulttuuria ja saamelaisten oikeuksia kohtaan. Erillisessä kannanotossaan (9.2.) lapsiasiavaltuutettu korosti myös saamelaiskäräjälain uudistamisen välttämättömyyttä lasten oikeuksien kannalta. 

– Pidän erityisen huolestuttavana, että jopa 64 % lapsista kertoi välttävänsä saamelaisuuden esille tuomista ainakin jossain tilanteissa.  Kun he vielä kertoivat, että yleisin syy tälle oli pelko pilkasta tai ennakkoluuloista, niin näen, että tämä on otettava vakavasti, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.  

Saamelaislapset myös kokivat, että saamelaisuudesta, saamen kielistä ja kulttuurista tiedetään Suomessa todella vähän. Samaan lopputulokseen on päätynyt myös Opetus- ja kulttuuriministeriön saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän tuottama selvitys. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto on aktiivisesti pyrkinyt lisäämään tietoa esimerkiksi Dihtosis-hankkeen avulla, mutta hankkeella ei tällä hetkellä ole rahoitusta.  

Luontosuhde tuo saamelaislapsille voimia, mutta ilmastonmuutos huolestuttaa 

Puheenjohtaja Juuso myös iloitsee selvityksessä esille nousseista tiedoista: saamelaislapset voivat hyvin ja kokevat elämänsä merkitykselliseksi. 

– Tulosten mukaan saamelaislasten tilanne on monelta osin hyvä ja saamelaisten vahva luontosuhde tuo voimaa myös lapsillemme. Sen vastapainona kuitenkin on myös jo varhain kannettu huoli kulttuurin säilymisestä, erityisesti ilmastonmuutoksen ja sen konkreettisten vaikutusten takia. Tähän huoleen on tartuttava, puheenjohtaja Juuso painottaa.   

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toteutti selvityksen osana kansallista lapsistrategiaa vuoden 2022 aikana. Selvitykseen osallistui lähes sata 11–17-vuotiasta, itsensä saamelaiseksi kokevaa lasta kaikkialta Suomesta. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa.  

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi   

Anne Länsman-Magga 
Sosiaali- ja terveyssihteeri 
040 182 9998 
anne.lansman-magga@samediggi.fi  

Elli-Marja Hetta 
Nuorisosihteeri 
050 382 5179 
elli-marja.hetta@samediggi.fi  

Riitta Lehtola-Kosonen 
Ma. Suunnittelija 
040 168 5978 
riitta.lehtola-kosonen@samediggi.fi  

Linkit: 

Dihtosis-hanke 

www.samediggi.fi 

Viesti nuorisoneuvoston järjestämässä saamelaiskäräjälain seminaarissa selkeä – tallenne katsottavissa 

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto järjesti 11.10. seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamisesta Helsingissä eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Seminaarissa puhui useita ihmisoikeuksien edistämiseksi toimivia viranomaisia ja järjestöjä. Heidän puheenvuorojen viesti oli selkeä: saamelaiskäräjälaki on uudistettava, pian.  

Tilaisuudessa kuultiin lakiesityksen sisällöstä ja ihmisoikeuksien asiantuntijoiden puheenvuoroja. Tilaisuudessa puhuivat oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, lakimuutosta valmistelleen toimikunnan jäsen Pirita Näkkäläjärvi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, Amnestyn ihmisoikeustyönjohtaja Niina Laajapuro, Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Katso seminaarin tallenne tästä.

“Toivon, että saamme lähiviikkoina tiedon, että valtioneuvosto on käsitellyt esityksen ja vie sen eteenpäin. Vain näin voidaan turvata, että seuraavat saamelaiskäräjävaalit voidaan toteuttaa tavalla, joka aidosti kunnioittaa saamelaisten itsemäärämisoikeutta”, totesi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman seminaarissa. 

“Nyt mitataan aidosti, miten valmis Suomi on aidosti tukemaan alkuperäiskansan itsemäärämisoikeutta”, yhdenvertaisuusvaltuutettu jatkoi. 

“Kuten olemme kuulleet tätä saamelaiskäräjälain uudistusta on yritetty vuosia ja hallituskausia. Nyt uudistus tulee Ihmisoikeusliiton mielestä toteuttaa kiireellisesti alkuperäiskansan itsemäärämisoikeuden toteutumiseksi”, sanoi Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila seminaarissa. 

“Suomi siis loukkaa saamelaisten oikeuksia. Ja näiden loukkauksien keskiössä on Suomen nykyinen saamelaiskäräjälaki ja sen tulkinta. Sen takia saamelaiskäräjälain uudistaminen on äärimmäisen tärkeä ja kiireellinen asia ja sen toivoisi olevan ihmisoikeuksiin ohjelmassaan sitoutuneen hallituksen prioriteettilistan kärjessä”, muistutti Amnestys ihmisoikeustyönjohtaja Niina Laajapuro. 

“Suomella on käsissään valtava, häpeällinen ihmisoikeusongelma, jota se tuntuu vuosi vuodelta olevansa haluton ratkaisemaan kansallisella tasolla, vaikka se on luvannut sen saamelaisille joka vuosi kansainvälisillä foorumeilla”, totesi Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso seminaarissa. 

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
nuorisoneuvoston puheenjohtaja 
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi 
040 610 7905 

Elli-Marja Hetta 
Nuorisosihteeri 
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi 
050 382 5179 

Nuorisoneuvosto järjestää nuorisokiertueen

Nuorisoneuvosto järjestää syksyllä 2022 saamelaisnuorille kohdistetun vapaa-ajan toiminnan kiertueen. Nuorisoneuvoston projektityöntekijänä on aloittanut Miia Ruokojärvi.

Miia Ruokojärvi aloitti syyskuun alussa nuorisoneuvoston projektityöntekijänä. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa saamenkielisen ja -kulttuurin mukaisen vapaa-ajan toiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa ja saamelaisnuorille kohdistetun nuorten vapaa-ajantoiminnan kiertueen suunnittelu ja toteuttaminen. Tavoitteena on vahvistaa saamenkielistä nuorisokulttuuria ja rohkaista nuoria käyttämään saamen kieliä myös vapaa-ajallaan.

– On hienoa päästä työskentelemään saamelaisnuorten kanssa. Olen itse pieneltä paikkakunnalta kotoisin, jossa ei ole ollut saamenkielistä vapaa-ajantoimintaa. Projektissa työskentely tuntuu siis erityisen tärkeältä, sanoo nuorisoneuvoston projektityöntekijä Miia Ruokojärvi.

– Toivon, että mahdollisimman moni saamelaisnuori osallistuu järjestämäämme toimintaan. Toimintaa suunnitellaan nuorten toiveiden mukaisesti ja sisältönä on muun muassa saamen käsitöitä, lautapelejä ja yhdessä oloa. Olen koulutukseltani vaatetusalan artesaani, joten käsillä tekeminen ja käsityöt nousevatkin luontevaksi teemaksi kiertueen aikana, Ruokojärvi jatkaa.  

Kiertue toteutetaan syksyn aikana saamelaisalueen kunnissa ja saamelaisalueen ulkopuolelta alustavat paikkakunnat ovat Oulu, Helsinki, Tampere ja Jyväskylä. Kiertueen etenemistä voi seurata Saamelaiskäräjien ja nuorisoneuvoston nettisivuilla sekä nuorisoneuvoston Instagramissa ja Facebookissa. Kiertueen suunnittelussa hyödynnetään Ijahis Idja -festivaalin aikana kerättyjä ideoita nuorisoneuvoston toimintaa varten.

– Nuorisoneuvoston tavoitteena on ollut useiden vuosien ajan vakiinnuttaa saamenkielinen ja kulttuurinmukainen nuorisotyö. Nuorisokiertueen aikana pääsemme jalkautumaan nuorten pariin, mutta myös tutustumaan kuntien nuorisotyöhön ja ratkaisemaan yhteistyössä puutteita, jotka ovat aikaisemmissa selvityksissämme nousseet esille, toteaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio

Nuorisoneuvoston tavoitteena on kiertueen pohjalta aloittaa ensi vuonna hanke, jonka aikana vahvistetaan saamenkielistä nuorisokulttuuria, lisätään yhteistyötä kuntien toimijoiden kanssa ja selvitetään saamenkielisen nuorisokoordinaattorin palkkaamista Saamelaiskäräjille. Koordinaattori edistäisi saamenkielisen ja saamelaiseen kulttuuriin perustuvan nuorisotyön saatavuutta saamelaisten kotiseutualueen kunnissa esimerkiksi luomalla malli tarjota kotiseutualueen kunnille ostopalveluna saamenkielistä nuorisotyötä.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi
040 610 7905

Miia Ruokojärvi
nuorisoneuvoston projektityöntekijä
miia.ruokojarvi(a)samediggi.fi
040 537 8481

Elli-Marja Hetta
nuorisosihteeri
elli-marja.hetta(a)samediggi.f
050  382 5179

Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamisesta 11.10.2022 

Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamisesta Helsingissä. Seminaarin teemana on Saamelaisnuorten tulevaisuutta rakentamassa. Tilaisuus järjestetään Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tiistaina 11. lokakuuta kello 8.05–10.00

– Nuorisoneuvosto haluaa nostaa esille saamelaiskäräjälain merkitystä saamelaisnuorille sekä käydä keskustelua lain uudistamisesta päättäjien kanssa, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio. 

– Tilaisuudessa puhuu useita ihmisoikeuksien asiantuntijoita, joiden kanssa onkin arvokasta päästä käymään keskustelua saamelaisnuorten ihmisoikeuksien ja tulevaisuuden näkökulmasta, jatkaa nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Maria Mäkinen. 

Tilaisuudessa esitellään toimikunnan esityksessä ehdotettuja uudistuksia, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja käydään keskustelua lain uudistamisesta erityisesti saamelaisnuorten näkökulmasta. Tilaisuudessa on kahvi- ja aamupalatarjoilu.  

Tilaisuus on avoin ja sitä on mahdollista seurata myös etänä. Tilaisuudesta tehdään tallenne. Paikan päällä osallistuminen on suunnattu ensisijaisesti kansanedustajille, eduskunnan työntekijöille ja medialle. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Kansalaisinfon ovi aukeaa kello 8.00 ja ovella on turvatarkastus eduskunnan ulkopuolelta tuleville. 

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 9.10.2022 mennessä täältä. Tilaisuutta voi seurata etänä Sajoksen Youtube-kanavalla.  

Seminaarin ohjelma: 

8.05 Kahvi- ja aamupalatarjoilu 

8.15 Seminaarin avaus, Ihmisoikeuskeskus, Susan Villa, asiantuntija 

8.20 Nuorisoneuvoston puheenvuoro, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuorisoneuvoston puheenjohtaja 

8.30 Uudistuksen valmisteluprosessi, Yrsa Nyman, oikeusministeriön neuvotteleva virkamies 

8.40 Lakiesityksen sisältö, Pirita Näkkäläjärvi, lakimuutosta valmistelleen toimikunnan jäsen 

8.50 Yhdenvertaisuusvaltuutetun puheenvuoro, Kristina Stenman 

9.00 Amnestyn puheenvuoro, Niina Laajapuro, ihmisoikeustyön johtaja 

9.05 Ihmisoikeusliiton puheenvuoro, Kaari Mattila, pääsihteeri 

9.10 Yhteenveto, Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja 

9.20 Keskustelua 

9.55 Tilaisuuden päättäminen 
 

Tutustu nuorisoneuvoston lausuntoon saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä täältä

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
nuorisoneuvoston puheenjohtaja 
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi 
040 610 7905 

Elli-Marja Hetta 
nuorisosihteeri 
elli-marja.hetta(a)samediggi.fi 
050 382 5179 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tulokset – kiitos osallistujille

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin 14.-15.9.2022 Inarissa. Tapahtumassa nähtiin 17 esitystä kolmella saamen kielellä. Järjestäjät kiittävät järjestelyihin osallistuneita, tuomareita ja juontajia sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

Tapahtumassa oli kolme lajia: musiikki, runous sekä kirjallinen runous ja musiikki. Tapahtumassa oli myös kolme ikäluokkaa: alle 10-vuotiaat, alle 16-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat. Jokaisesta lajista ja sarjasta palkittiin tuomariston valitsemat esitykset. Valitettavasti kirjallisten teosten tuloksia ei pystytty vielä julkistamaan ja tiedotamme tuloksista mahdollisimman pian.

Palkittujen esitysten tekijät pääsevät sijoituksensa mukaan valitsemaan 50–200 euron palkkion Duodji Shopista tai Siida Shopista. Järjestäjät ovat yhteydessä palkittuihin ensi viikon aikana.

 

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkitut esitykset

Alle 10-vuotiaat

Musiikki

  1. Suga suga su Utsjoelta
  2. Vulge go ohcat Karigasniemeltä
  3. Árvedávgi Karigasniemeltä

Runous

Soorkõõzz tueʹlesveärr Sevettijärveltä

 

Alle 16-vuotiaat

Musiikki

  1. Goaskinvieljja ja Vuolgge mu mielde Bassivárrái Ivalosta
  2. Mii tät lij? Sevettijärveltä
  3. Dovdameahtumii Utsjoelta

Kunniamaininnat

Čáži lávlla, Mikkel Korhonen Rovaniemeltä

Vuoibme-luohti Vuotsosta

Runous

  1. Äigi lii kullum , Emma Gahmberg Ivalosta
  2. Guovssahasaid lávlu Hetasta
  3. Mu ruoktu lea mu váimmus Karesuvannosta

Kunniamaininta Eanodaga rievssahat Hetasta

 

16-20-vuotiaat

Musiikki

Sealggát Beaivvášii – Ado (sámegielat cover), Jesse Ruokolainen Utsjoelta

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Petter Morottaja, Aimo Aikio ja Janita Känsälä taidetapahtuman tuomareiksi

Kirjailija Petter Morottaja, muusikko Aimo Aikio ja laulaja Janita Känsälä toimivat Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina 15.9.2022. Tapahtumassa esiintyy Ailu Valle.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa odotetaan 350 lasta ja -nuorta ympäri maan ja tapahtumassa nähdään 18 esitystä. Lisäksi taidetapahtumaan odotetaan seuraajia Youtube-striimiin, minkä linkkiä jaetaan taidetapahtuman sosiaalisessa mediassa.

Tapahtuma juonnetaan kolmella saamen kielellä. Tapahtuman juontavat inarinsaameksi Ainomaija Mäenpää, koltansaameksi Johannes Porsanger ja pohjoissaameksi Xia Torikka.

 

Ohjelma torstai 15.9.2022

10.00 Taidetapahtuma alkaa
12–13.30 Ruokailu, raati kokoontuu
14.00 Konsertti
15.30 Kotiinlähtö

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905