Vuáju sämikulttuurân moobiilspeelâ peht

Nuorâirääđi almostit oovtâst Nuorâi Akatemiain Sukellus saamelaiskulttuuriin –moobiilspeelâ. Speelâ vievâst viggeh lasettiđ tiäđuid sämikulttuurist sierâ uáinui peht.

Seppo-spellâvuáđust spellâmnáál sämifáádáid siskeldeijee moobiilspellâ lii čuosâttum paješkoovlâ lasseen nube tääsi uáppeid. Spellâ iššeed uáppeid pirrâ Suomâ oppâđ já iberdiđ sämmilâšvuođâst já sämikulttuurist já tot kieđâvuš ei. sämmilij historjá, tááláá ääigi almonijd já ulmuid, sämimááccuh, kulttuurlii omâstem sehe ärbivuáválijd iäláttâsâid.

Seppo-moobiilspeelâ ulme lii movtijdittiđ šoddâdeijeid, máttáátteijeid já välmejeijeid máttááttiđ párnáid já nuoráid sämmilijn já sämikulttuurist. Spellâ ana sistees vuáđutiäđu sämmilijn sehe heiviitteijee já vuáijoo hárjuttâsâid. Speelâ peht movtijditeh nuorâid toimâđ jieš já hammiđ fáádást jieijâs uáivilijd sehe savâstâllâđ tain oovtâst eres nuorâiguin.

“Seppo-speelâ vuáváámân láá váldám fáárun säminuorâid ovdâmerkkân pargopaajijn. Nuorah láá vaiguttâm speelâ vuáháduvâi valjiimân sehe speelâ teemaid já fáádáid. Spellâ almostittoo mudágávt ovdil Sämmilij aalmugpeeivi 6.2. já tot lii šiev vyehi uápásmuđ já vuáijuđ sämikulttuurân oovtâst haavâ eres materiaalijguin ”, muštâl vs. nuorâičällee Elli-Marja Hetta speelâst.

Mávsuttes speelâ puáhtá tiiláđ Nuorâi Akatemia nettisiijđoin

Dihtosis- tiätupakkeet sämmilijn

 

Dihtosis -haahâ lii Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia ohtsâšhaahâ, mon ulmen lii lasettiđ válduaalmugân kullee nuorâi tiäđuid sämmilijn. Tiäđu já haavâ materiaalij vievâst viggeh pajediđ sämmilijd já sämikulttuur uássin nuorâi argâtiäđu. Fáádá movtijdittee kieđâvuššâm iästá siämmást sämipárnáid já -nuoráid čyeccee olgoštem, já naanood sämikuávlu ulguubeln ässee säminuorâi identiteet.  Haavâ ruttâd Máttááttâs- já kulttuurministeriö.

Lase Dihtosis -haavâst

 

Lasetiäđuh:

Vs. nuorâičällee, Sämitigge, Elli-Marja Hetta, 050 382 5179, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Proojeektkoordinaattor, Nuorâi Akatemia, Ulla Saalasti. 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

Uusâ fáárun tâi iävtut jeessân sämitige nuorâirááđán 2020-2021

Mij uuccâp nuorâirááđán fáárun aktiivlijd, sämiaašijn perustum nuorâid pirrâ Suomâ. Nuorârääđi valjiimist váldoo vuotân, et jesâneh ovdâsteh ubâ sämikuávlu sehe jieškote-uv kielâjuávhuid nuuvt pyereest ko máhđulâš. Sämikielâ táiđu lii tuáivuttettee. Valjiimist nuávditteh meid suhâpeelij koskâsii täsiáárvu. Nuorâirääđi jesâneh iä taarbâš leđe sämitige jesâneh.

Nuorâirááđán väljejuvvojeh čiččâm eidusâš jesânid sehe sijjân juáhážân persovnliih värijesâneh. Jesâneh kalgeh leđe 18–28-ihásiih aktiivliih säminuorah. Toos lasseen rááđán väljejuvvojeh vittâ pisovâš äššitobdee. Äššitobdeejesâneh kalgeh leđe valjiidijn 15–17-ihásiih. Nuorâirääđi taha sämitige stiivrân iävtuttâs jesânijn, kiäh väljejuvvojeh, já lopâlii miärádâs taha sämitige čuákkim.

Tun puávtáh uuccâđ fáárun tâi iävtuttiđ jieijâd mielâst nuorâirááđán hiäivulijd 18–28-ihásijd säminuorâid já äššitobdeejesânin hiäivulijd 15–17- ihásijd säminuorâid. Iävtuttâsâid vuáđustâsâidiskuin puáhtá vuolgâttiđ 1.12.2019 räi šleđgâpostáin nuorâičällei čujottâsân elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

tâi poostâ peht

Nuorâirääđi
Sajos, 998700 Aanaar

Tun puávtáh tevdiđ meiddei uuccâmluámáttuv.

Sämitige ohtâvuođâst tuáimee nuorâirääđi váldupargon lii ovdediđ säminuorâi kielâlijd já kulttuurlijd vuoigâdvuođâid sehe nanodiđ säminuorâi identiteet nuorâipargo pehti. Lasseen rääđi valmâštâl taid sämitige iävtuttâsâid, alguid, ciälkkámušâid já eres uáivilijd, moh kyeskih säminuoráid.

Nuorâirääđi tooimân tun puávtáh uápásmuđ lase tääbbin www.nuor.fi

Lasetiäđuh

Vs. Nuorâičällee Elli-Marja Hetta puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Nuoráid čuosâttum seksuaalvuođâ sänikirje jurgâlum kuulmâ sämikielân

Väestöliitto nuoráid čuosâttum seksuaalvuođâ sänikirje lii jurgâlum tavesämi-, anarâš- já nuorttâlâškielân já almostittum Sämitige nuorâirääđi tooimâst.

Seksuaalvuotâ lii ohtâ tehálâš ulmuu ovdánem uási. Seksuaalvuotân lohtâseijee ääših láá lamaš tabu eromâšávt sämmilâšsiärváduvâst. Tain lii puáhtám leđe vaigâd sárnuđ, ige uđđâ fáádán lohtâseijee saanijd lah veltihánnáá lamaš sämikielâlâš vaastâ. Sänikiirjij vievâst mij ruokâsmittep säminuorâid kevttiđ jieijâs eenikielâs. Sänikiirjij jurgâlmist láá meid smiettâm sämikielâlii seksuaalčuovviittâs táárbuid.

”Sänikirje valmâštum láá vuárdám já lii suotâs, ete mij pyehtip almostittiđ taid eidu OA algâaalmugkielâi ive. Mij tuáivup, ete seksuaalvuođâ sänikirje juáhhoo vijđáht já váldoo ruokkâdávt anon. Ulmen lii meid, ete seksuaalvuođâst puáhtá sárnuđ älkkeebeht, ko toos láá säänih jieijâs kielâst”, illood nuorâirääđi värisaavâjođetteijee Ánte Veijola.

Nuorâirääđi jeessân Niila Rahko lii suogârdâllâm Väestöliitto blogist sämikielâlii seksuaalsänikirje merhâšume.  ”Mij tarbâšep seksuaalvuođâ kovvejeijee saanijd sämikielân. Sánádâh tuárju sämikielâ oppâm – kielâhân lii laasâ kulttuurân. Säminuorah tarbâšeh jieijâs sänikirje seksuaalsánádâhân, tastko tiäđu finnim jieijâs kielân lii merhâšittee. Säänih adeleh niävu olgospyehtiđ jieijâs tiervâs vuovvijn, já tondiet sämikielâlâš seksuaalvuođâ sänikirje lii merhâšittee já käibidum lase. Sämikielâlâš seksuaalvuođâ sänikirje fáálá meid rävisulmuid vuovijd pajediđ aašijd oovdân jieijâs párnáiguin”, smiättá Rahko.

Sänikiirjij jurgâlmân kullui ennuv terminologiapargo, tastko puoh sänikirjeest orroo säänih iä lah vala kiävtust tâi normâdum.  Sänikiirjij jurgâlusah láá šoddâm korrâ pargo puáđusin iivij 2018 já 2019 ääigi. Jurgâlempargoost porgui ennuv oovtâstpargo Säämi Kielâkäldein.

“Mun lam eromâš tuđâvâš, ete finnip nuorttâlâškielân uđđâ seksuaalsánáduv. Säänih láá lamaš ovdil uccáá, mondiet jo tuše jurgâlem lii lamaš hástulâš. Hástulâšvuođâst muštâl jo tot, ete kieđâvuššâmnáál säniliiston pottii ohtsis 441 säännid, maid mij lep nuorttâlâškielâ kielâjuáhus čuákkimijn kieđâvuššâm. Seksuaalvuotân lohtâseijee aašijn iä lah ovdil savâstâllâm já tot oinui meid keevâtlii kielâpargoost: jurgâlusah láá lamaš väädis kavnâđ já ennuv láá kevttum njuolgâ lovnâsäänih. Motomáid saanijd láá lamaš ennuv muulsâiävtuh, moi uccâ merhâšumeiäruin mij lep uuccâm tiäđu.” muštâl nuorttâlâškielâ kielâpargee Mervi Semenoff  sänikiirjij jurgâlemprosesist.

Jo paijeel 10 ihheed tassaaš Väestöliitto huámmášij, ete nuorah koijâdeh ennuv seksuaalvuotân já seeksin lohtâseijee saanijd, tuáváduvâid já miäruštâlmijd. Sänikirje vievâst halijdii čielgâsmittiđ seksuaalvuotân lohtâseijee teermijd, vâi fáádást ličij älkkeb sárnuđ. Ton vievâst halijdii vaiguttiđ toos, ete nuorah finnejeh hiäivulii tiäđu, mii jieijâs peeleest rikkoo seksuaalvuotân lohtâseijee tabuid já oskomušâid. Seksuaalvuotân lohtâseijee tuáváduvah já miäruštâlmeh láá ennuv já lase šadda ohtânmaanoost. Tondiet lii tehálâš uđâsmittiđ sänikirje hiäivulijn kooskâin, muštâl Väestöliitto äššitobdee Sari Hälinen.

Uáppáásm seksuaalvuođâ sänikiirján suomâkielân, tavesämikielân, anarâškielânnuorttâlâškielân.

Nuorâirääđi jeessân Niila Rahko lii čáállám Väestöliitto blogin jurduidis seksuaalvuođâ sänikiirjijn. Luuvâ lase https://vaestoliitonblogi.com/2019/09/30/saamenkielinen-seksuaalisana-lisaa-hyvinvointia-ja-tietoisuutta/

Lasetiäđuh

Vs. Nuorâičällee Elli-Marja Hetta puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Väestöliitto, äššitobdee Sari Hälinen, 050 302 5935, sari.halinen(at)vaestoliitto.fi

 

     

Sämikielâliih nuorâi tiätu- já ravvimsiijđoh lekkâseh

Siijđoid, moh almostuveh kuulmâ sämikielân já suomâkielân, lii pyevtittâm Sämitige nuorâirääđi.

”Mij ilodep, ete peessâp säämi kielâoho kunnen lekkâđ uđđâ siijđoid. Mij siijđoin tun kaavnah eereeb iärásij tiäđu nuorâirääđist já ton tooimâst,  säminuorâi tiätu- já ravvimpalvâlusâid já videoblogijd. Maŋeláá tun peesah meid čäälliđ  savâstâllâmfoorumân”, muštâl nuorâirääđi saavâjođetteijee Risten Mustonen.

Siijđoi siskáldâsah láá čuosâttum eromâšávt säminuoráid. Toos lasseen siijđoin láá meid tiäđuh almolávt puohháid ovdâmerkkân Dihtosis- tiätupakkeet häämist. Siijđoi teema lii siärvuslâšvuotâ. “Mij halijdep, ete taah siijđoh láá puoh säminuorâi várás, mon peri kuávlust sij ääsih. Mij tuáivuttep säminuorâid tiervâpuáttim uásálistiđ meid siskáldâs pyevtitmân teevstâi, kuuvij já videoi peht”, Risten Mustonen muštâl.

Nuorâi tiätu- ja ravvimpargo lii estâdeijee nuorâipargo, mii fáálá tiäđu, stivrim já ravvim sierâlágán nuorâi elimân lohtâseijee koččâmušâin já tilálâšvuođâin. Pargohaamijn tuárjuh nuorâi šoddâm, jiečânâssân šoddâm já pyereestvaijeem já toh vuáđuduveh nuorâi tiäđu já torjuu tárboid.

Siijđo uássin láá meid nuorâirääđi uđâsmittum siijđoh. Siijđoin tun pasteh uápásmuđ nuorâirääđi tooimân já čuávvuđ, ete maggaar toimâ rääđist lii tääl já puátteevuođâst. Siijđoh lekkâseh koskoho 23.10. čujottâsâst www.nuor.fi.

Tiätu- já ravvimsiijđoh ovdeduvvojeh ohtânmaanoost. Mij väldip vuástá ideaid siskáldâsân. Jis tust láá ideah siijđoi siskáldâsâst, te vääldi ohtâvuođâ mii hahâpargei.

Siijđoh láá uási DigiÁrran-haavâ, mii lii nuorâirääđi já Kuávluhaldâttâhvirgáduv oovtâstpargo.

Lasetiäđuh:

Kati Eriksen
DigiÁrran-haahâ
Sämitigge
kati.eriksen(at)samediggi.fi

Sämikielâlii nuorâi astoäigitooimân lii tárbu puoh sämikuávlu kieldâin

Sämitige nuorâirääđi De! -haavâst finnejum feerimij vuáđuld sämikielâlii nuorâi astoäigitooimân lii tárbu puoh sämikuávlu kieldâin. Toimâ váátá ruotâsmittem eromâšávt tain tuárispel siijdâin, main ij ovdil lah lamaš maggaargin toimâ nuoráid. Nuorâirääđi haavâ toimâ nuuvâi 30.8.2019.

Haavâst uárnejii ei. nuorâiehidijd, main lâi älkkee puáttiđ sehe lijjii fáárust stuárráábijn tábáhtusâin, tego Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst já Ijâttes ijjâ-festivaalist. Haavâ ääigi uárnejii ohtsis 24 tábáhtus, main láá lamaš ohtsis 945 uásálisted. Tábáhtusâin nuorâid láá ruokâsmittâm kevttiđ sämikielâid uđđâ pirrâsijn já toollâđ ohtâvuođâ kuávlu eres sämikielâláid nuoráid kieldâraajij rasta.

De!-Haavâ ääigi láá vuáđudâm noonâ oovtâstpargoviärmáduv Ucjuv, Aanaar já Suáđigil kuávlui nuorâipargo tuáimeiguin já uásálistám Aanaar kuávlu estee uáiváditteepargo Selvä Peli-tooimân. Haavâ mield nuorâirääđi puovtij uásálistiđ konkreetlávt Selvä Peli-tooimân já vuossâmuu tove Suomâbeln orniđ meid sämikielâlii estee uáiváditteepargo nuoráid. Haavâst láá meid porgâm oovtâstpargo sämiservijguin, tego Sámi Siida ry, Vuáču sämiservi, Nuorttâlâškulttuursiättus, Nuorttâlij sijdâčuákkim já Sámi Duodji ry. Proojeekt lii porgâm oovtâstpargo meid Leader-ruttâdum Youth Activator Network-havváin.  Oovtâstpargo lâi meid sierâ sämitábáhtusâiguin já toi uárnejeijeiguin.

“Haavâ aalgâst mij raahtijm nuoráid čuosâttum webropol-koijâdâllâm orjâlâškielân, anarâškielân, nuorttâlâškielân já suomâkielân. Koijâdâllâm vuáđuld karttijm nuorâi tuoivuid sämikielâlii astoäigitooimâ háárán. Koijâdâlmân pottii 43 vástádâssâd. Toos lasseen mij kollijm Čevejäävri škoovlâst, vâi peesâim kuullâđ nuorttâlâškielâlij nuorâi tuoivuid. Tai vástádâsâi vuáđuld mij olášutškuođijm oovtâstpargoviärmáduvâst nuorâi ideaid väldimáin huámmášumán páihálii kielâtile já resursijd”, muštâl De!-haavâ proojeektpargen porgâm Tuuli Miettunen.

Nuorâirääđi juátká oovtâstpargo sämikuávlu nuorâipargeiguin já Selvä Peli-viärmáduvváin. Nuorâid movtijditeh jiešráđálii tooimâ orniimân tienuuvt, ete fäälih sijjân ovdâmerkkân speelâid já eres materiaal luoikkâsân. Materiaalijd puáhtá puátteevuođâst luoihâttiđ meid servijd, jis toh halijdeh orniđ sämikielâlii tooimâ nuoráid.

“Mij ilodep tast, mon ennuv haahâ lii juksâm nuorâid já mon maaŋgâpiälásii tooimâ mij lep pastam faallâđ já návt toimâidânguin västidiđ nuorâi jieijâs tuoivuid. Haahâ lii čáittám, ete sämikielâlii nuorâipaargon já ton fastâdmân lii stuorrâ tárbu. Nuorâilaavâ 8 § mield nuorâipargo kulá kieldâi pargoid. Haavâ ääigi vuáđudum oovtâstpargoviärmáduvâi peht lii pyeri juátkiđ kieldâiguin tuáimee oovtâstpargo já ovdediđ sämikielâlii nuorâipargo”, nuorâirääđi saavâjođetteijee Risten Mustonen paahud.

Haavâ ulmen lii lamaš karttiđ sämmilij päikkikuávlust sehe eres Suomâ kuávluin sämikielâlij astoäigitooimâi táárbu já olášutteid sehe movtijdittiđ sierâ tuáimed pyevtittiđ sämikielâlii nuorâikulttuur. Ohtân tehálâš ulmen lii lamaš sierâ tuáimei viärmádâttâm. Haavâst láá myensteristám sierâlágán astoäigitooimâid Ucjuv, Aanaar já Suáđigil kieldâi kuávlust.

De!-haavâ ruttâdij Leader Pohjoisin Lappi já haavâ olášuttii 1.10.2018-30.8.2019 koskâsii ääigi.

Lasetiäđuh

Nuorâirääđi saavâjođetteijee Risten Mustonen, risten.mustonen(at)samediggi.fi

Vs. Nuorâičällee Elli-Marja Hetta puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ luuhâmihán 2019-2020

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten Akatemia) ohtsâšhaahâ Dihtosis lii škovlim uđđâ škovlâkuosijd mieldi tooimân. Ohtsis 14, puáris já uđđâ, škovlâkyessid joteh tiilámij mield Suomâ škoovlâin. Luuhâmive 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá čuosâttum paješkovláid já puáhtá tiiláđ ááigán 17.9.2019-31.5.2020.

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ uáivikaavpugkuávlun, Tuurkun, Tamperen, Jyväskylän, Oulun, Ruávinjaargân sehe toi aldakuávlun. Kolliistâllâm pištem miärášuvá oppâlájádâs oppâtiijmij kukkoduv mield. Oppâtijme šadda uánihis info-uásist sehe toimâlijn hárjuttâsâin. Tiijmij ääigi uáppeeh peesih vuáijuđ fáádán oovtâst porgâmáin, savâstâlmáin já suogârdâlmáin. Kolliistâlmeh láá oppâlájádâssáid nuuvtá. Škovlâkolliistâllâm tuu oppâlájádâsân tun puávtáh tiiláđ čujottâsâst: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Dihtosis-haahâ lii Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia ohtsâšhaahâ, mon ulmen lii lasettiđ válduaalmug nuorâi tiäđuid sämmilijn já sämikulttuurist. Haavâ ruttâd Máttááttâs- já kulttuurministeriö.

 

Lasetiäđuh:

Proojeektpargee, Sämitigge, Minna Lehtola 040 650 3620 minna.lehtola(a)samediggi.fi

Proojeektkoordinaattor, Nuorten Akatemia, Ulla Saalasti 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

Dihtosis-haahâ viggá lasettiđ nuorâi tiäđuid sämmilijn

Euroop raasism já soováášmettumvuođâ vuástásâš komissio ECRI (European Commission against Racism) lii adelâm Suomân oppeet avžuuttâsâid raasism já soováášmettumvuođâ vuástásii paargon. Vorâs raportist komissio puovtij oovdân huolâs eereeb iärásij sämikulttuur uccáá tubdâmist Suomâst. (Yle 12.9.) Raportist mainâšuvvoo meid, ete škoovlâin já válduaalmug juávhust kolgâččij lasettiđ tiäđuid sämmilijn sierâlágán kampanjaiguin.

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten Akatemia) ohtsâšhaahâ Dihtosis lii viggâm jieijâs uásild västidiđ taan táárbun já lasettiđ syemmilij nuorâi já oppâlájádâsâi tiäđuid sämmilijn. Haavâ mield lii šoddâm vyehikorttâpakkâ, mii lii tievâ tiäđuin já mon vievâst máttáátteijeeh pyehtih keessiđ sämmilâšfáádáid siskeldeijee oppâtiijmijd jieš. Toos lasseen Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia láá škovlim škovlâkuosijd, kiäh láá kolliistâllâm oppâlájádâsâid pirrâ Suomâ. Škovlâkyesih láá säminuorah.

Máttááttâs- já kulttuurministeriö ruttâdmáin olášuttum haahâ valdui algâivveest iloin vuástá, já fallum škovlâkolliistâlmijd väridii loopân tállán. Movtigis vuástáväldim muštâlij kuittâg eidu tast, maid ECRI raapoort-uv tiädut: tiäđuh sämmilijn iä lah tuárvi. Máttááttâsmateriaalijn sämmilâšvuođâst muštâluvvoo kenski tuše muáddi celkkust. Oovtâ škovlâkolliistâllâm ääigi nuorâ tiäđulâšvuotâ sämmilijn sáttá-uv lasaniđ merhâšitteht.

Mij juátkip pargo Dihtosis-haavâ ooleest stuorrâ iloin já čiävláht, mutâ sääni ”haahâ” muštâl jo tom, ete koččâmušâst ij veltihánnáá lah pisovâš toimâhäämi. Tondiet ličij-uv eromâš tehálâš vuáđudiđ pisováid ráhtusijd, vâi párnái já nuorâi tiäđulâšvuotâ sämmilijn ij liččii kiddâ sierâlágán haavâin tâi ovdâmerkkân škovlâkolliistâlmij finniimist. Sämmiliih láá Euroop áinoo algâaalmug, mast syemmilâš škovlâlájádâs kolgâččij pyehtiđ muštâliđ oovtviärdásávt puoh syemmilâš nuoráid.

 

Minna Lehtola, proojeektpargee, Sämitige nuorâirääđi,  puh: 010 839 3132, minna.lehtola@samediggi.fi

Ulla Saalasti, proojeektkoordinaattor, Nuorâi Akatemia, puh: 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

Nuorâirääđi Kuplat rikki-leeirâst uáivikaavpugkuávlust 28.8-1.9.2019

Kuplat rikki 2 -leirâ uárnejuvvoo Helsigist Östersundom leirâkuávdáást 28.8-1.9.2019.  Sämitige nuorâirääđist leeirân uásálisteh kulmâ säminuorâ sehe stivrejeijen nuorâičällee. Puáttee leeirâ teeman nuorah láá tuáivum oovtviärdásâšvuođâ ovdedeijee teemaid sehe nuorâi škovliimân já ámáttân lohtâseijee teemaid. Toos lasseen ohtân tergâdis teeman láá pirâsääših. Nuorah teivâdeh meid ei. máttááttâsminister Li Andersson, pirâsminister Krista Mikkonen sehe máttááttâshaldâttâs uáivihoovdâ Olli-Pekka Heinonen. Toos lasseen láá soppum, ete teivâdeh oovtviärdásâšvuođâváldálii toimâttuv pajetärhisteijee Matti Jutila sehe Suomâ pirâskuávdáá hoovdâ Eeva Furman.

”Mun vuárdám leeirâst eromâšávt, ete peesâm uápásmuđ uđđâ nuoráid já savâstâllâđ aašijn, main nuorah láá perustum, tego šoŋŋâdâhnubástusâst. Mun vuárdám leeirâ moovtâ, ko oovdeb keesi leirâ lâi tuođâi luhostum. Mij peessâp leeirâst teivâdiđ máttááttâsminister já meid pirâsminister. Mun tuáivum, ete mij pyehtip teivâdmijn pyehtiđ oovdân mijjân tehálijd teemaid já peessâp vaiguttiđ”, muštâl nuorâirääđi värisaavâjođetteijee Ánte Veijola jurduidis ovdil leeirâ. Nuorâirääđi ovdâsteijen Ánte Veijola lasseen láá Marianne Ketola já Jasmin Semenoff.

Kuplat rikki lii Sämitige nuorâirääđi, Helsig-, Tornio nuorâiraađij sehe Espoo já Aanaar nuorâiparlamentij ohtsâšhaahâ. Haavâ ulmen lii lasettiđ ibárdâs vaikutteijeenuorâi kooskâst, vijđediđ sii uáinu staatâ siste orroo kulttuurij maaŋgâhámásâšvuođâst sehe vaikuttemmáhđulâšvuođâin.

Haavâst uárnejui uásálistemleirâ Aanaar Vasatokkast keessiv 2018. Leeirâ ohjelmist oovdânpuohtui ei. tave jiešvuođah sehe tave luándu eromâšvuotâ já ton merhâšume páiháláid ulmuid. Toos lasseen nuorah juohhii nubijdis konkreetlijd vuovijd, maht uážžuđ nuorâi jienâ sierâlágán vuovijguin kulluđ. Leeirâ tehálâš pargon lâi adeliđ nuoráid máhđulâšvuođâ vuáváđ haahân joođhâ. Leeirâst šoodâi nuorâin tuoivâ orniđ västideijee leeirâ, mast uárnejeijee peeli liččii uáivikaavpugkuávlu nuorah.

Oovtâstpargopeleh: Sämitige nuorâirääđi, Espoo nuorâiparlament, Tornio nuorâirääđi, Helsig nuorâirääđi

Lassidieđut

Nuorâičällee Elli-Marja Hetta tel. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Vyelgi tun-uv mieldi škovlâkyessin

Luuhâmpaje 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá vyelgimin joton čohčâmáánu 17. peeivi. Eidu álgám luuhâmpaje loopâ räi lii ulmen olášuttiđ ohtsis 80 kolliistâlmid pirrâ Suomâ. Kolliistâlmin eelih 18-ihheed tiävdám säminuorah. Oulu kuávlust kyessin toimâm Teija Kaartokallio muštâl, ete kolliistâlmeh máttááttii meid suu. ”Lii lamaš  suotâs peessâđ feeriđ tom, ko luokkaast uáppeeh tuođâi kuldâleh já láá perustum sämifáádáin, maid máhđulávt iä kieđâvušâččii  ollágin kolliistâlmijttáá. Maaŋgâ kolliistâllâm maŋa lii šoddâm hirmâd luhostum tobdo, ko uáppeeh láá-uv vala pááccám koijâdiđ lase tâi muštâliđ njuolgist, ete mon hitruu lâi.”

Ohtâ kolliistâllâm pištá 75-90 minuttid, oppâlájádâs mield, já tondiet škovlâkolliistâlmeh heivejeh pyereest uáppeid tâi uálgipargon. ”Uáppee elimân kolliistâlmin eellim heivee pyereest. Kolliistâlmin puáhtá eelliđ eidu nuuvt ennuv já eidu talle ko olssis heivee, já ton suujâst toh láá-uv lamaš šiev lasetienâs aargân.”, muštâl Teija, ko sust koijâduvvoo, ete mon pyereest kolliistâlmeh šiettii moonnâm kiiđâ suu kalenderân.

Čoovčâ škovlâkolliistâllâmuuccâm lii ávus 30.8. räi. Eromâšávt uáivikaavpugkuávlun já Tamperen oceh uđđâ kuosijd. Uđđâ kuossijd uárnejuvvoo škovlim vuossaargâ 16.9. Helsigist Nuorten Akatemia tiilijn. Jyehi kolliistâlmist mäksih 54 euro päälhi sehe sajanmäksih mätkikoloid. Rijjâhámásijd ucâmušâid kalga toimâttiđ čujottâsân: minna.lehtola(at)samediggi.fi.

Škovlâkolliistâlmeh láá uási Sämitige nuorâirääđi já Nuorten akatemia Dihtosis- ohtsâšhaavâ, mon ulmen lii lasettiđ válduaalmug nuorâi tiäđu sämmilijn sierâlágán vuovijguin. Máttááttâs- já kulttuurministeriö ruttâd haavâ. Haahâ juátkoo 30.6.2020 räi.

Máren-Elle tooimâi meid škovlâkyessin kiđđuv 2019. Sun lii Nuorten Akatemia porgemáánu škovlâkyessi. Tääbbin tun puávtáh luuhâđ suu jurduid tooimâst.

Lasetiäđuh:

Proojeektpargee Minna Lehtola, tel: 010 839 3132 | +358 40 650 3620, minna.lehtola(a)samediggi.fi

Sämitigge nomâttâm neelji “Sámásteaddji – Säämsteei – Sámásteijee”

Ijâttes ijjâ -festivaal teeman láá OA algâaalmugkielâive mield sämikielah. Sämitigge haalijd pajediđ sämikielâid uáinusân já lii nomâttâm neelji sämikielâlii kielâuápisteijee: Sámásteaddji – Säämsteei – Sámásteijee.

Tai Sámásteijei pargon lii movtijdittiđ eromâšávt párnáid já nuorâid sámástiđ; Sámásteijeid puáhtá teivâdiđ festivaal ääigi nuorâirääđi festivaalláávust já festivaalist čáittojeh Sámásteijei rähtim uccâ filmiih. Sämitige kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio lii ilolâš, ko kielâive lááčá máhđulâšvuođâid utkâđ puohlágán tooimâid sämikielâi uáinusân tohâmân.

– Mun tuáivum ete taah sámásteijeeh pyehtih leđe mijjân ovdâkovveen já hástuttiđ mii puohâid sámástiđ eenâb sehe argâpeeivist nubbe nuubán, mutâ meiddei sosiaallâš mediain já eres tilálâšvuođâin.

Mii nelji sámásteijee ovdâsteh puoh Suomâst sarnum sämikielâid já sij láá: Marianne Ketola, Sáárá Seipiharju, Teemu Titola Teija Kaartokallio. Sámásteijeeh láá väljejum ohtsâšpargoost Sämitige nuorâirađđijn.

Taat toimâ olášuttoo máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem ruttâdmáin OA algâalmugij kielâi ive huámášumán väldimân. Ruttâdmáin lii ulmen olášuttiđ sämikielâi kevttimân movtijdittee kampanjaid, lasettiđ sämikielâi oinum Suomâst já pyevtittiđ eromâšávt párnáid já nuoráid tábáhtusâid já materiaalijd, moh tuárjuh kielâ máttááttâllâm já kevttim.

Sámásteijeeh, sämitige kielâuásáduv pargeeh já nuorâirääđi jesâneh láá teivâdemnáál vástuppeeivi Ijâttes iijâ tásnááh -konsertist já festivaalkuávlust lávurduv 17.8.2019 tme 15-22. Festivaalláávust puávtáh ei. oppâđ lase sämikielâlâš heiviittâsâi kevttimist.

Lasetiäđuh:

Kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio, puh. 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Kielâive proojeektpargee Tarja Porsanger, puh. 010 839 3182, tarja.porsanger(at)samediggi.fi