Uusâ fáárun tâi iävtut jeessân Sämitige nuorâirááđán toimâpajan 2022-2023

Mij uuccâp nuorâirááđán fáárun aktiivlijd, sämiaašijn perustum nuorâid pirrâ Suomâ. Nuorârääđi valjiimist váldoo vuotân, et jesâneh ovdâsteh ubâ sämikuávlu sehe jieškote-uv kielâjuávhuid nuuvt pyereest ko máhđulâš. Valjiimist nuávdittep meid suhâpeelij koskâsii täsiáárvu. Nuorâirääđi jesâneh iä taarbâš leđe sämitige jesâneh. 

Nuorâirááđán väljejuvvojeh čiččâm eidusâš jesânid sehe sijjân juáhážân persovnliih värijesâneh. Jesâneh kalgeh leđe 18–28-ihásiih aktiivliih säminuorah. Nuorâirääđi taha sämitige stiivrân iävtuttâs jesânijn, kiäh väljejuvvojeh, já lopâlii miärádâs taha sämitige čuákkim.

Nuorâirääđi väljee juávhustis rááđán kyevti ihán häävild saavâjođetteijee já värisaavâjođetteijee. Nuorâirääđi meid noomât enâmustáá 5 pisováá äššitobdee. Äššitobdeejesâneh kalgeh leđe 15-17 -ihásiih, ko šaddeh väljejuđ.

Tun puávtáh uuccâđ fáárun tâi iävtuttiđ jieijâd mielâst nuorâirááđán hiäivulijd 18–28-ihásijd säminuorâid já äššitobdeejesânin hiäivulijd 15–17-ihásijd säminuorâid. Iävtuttâsâid vuáđustâsâiguin puáhtá vuolgâttiđ 14.11.2021 räi šleđgâpostáin info(at)samediggi.fi

tâi poostâ peht

Nuorâirääđi

Sajos, 998700 Aanaar  

Tun puávtáh tevdiđ uuccâmluámáttuv meid mii nettisiijđoin.

Sämitige ohtâvuođâst tuáimee nuorâirääđi váldupargon lii ovdediđ säminuorâi kielâlijd já kulttuurlijd vuoigâdvuođâid sehe nanodiđ säminuorâi identiteet nuorâipargo pehti. Lasseen rääđi valmâštâl taid sämitige iävtuttâsâid, alguid, ciälkkámušâid já eres uáivilijd, moh kyeskih säminuoráid. Nuorâirääđi tooimân tun puávtáh uápásmuđ lase tääbbin www.nuor.fi

Lasetiäđuh

Nuorâirääđi saavâjođetteijee, Anni-Sofia Niittyvuopio, puh. 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuorâičällee Elli-Marja Hetta puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Säminuorah väätih tooimâid šoŋŋâdâhnubástus raijim tiet

Mij tubdâstep šoŋŋâdâhkriisâ já vaattâp tállán tooimâid pirâsnubástusâi raijim tiet. Mist lii vuoigâdvuotâ puátteevuotân já tot kalga leđe mii hámásâš.  

Säminuorâi almosciälkkámuš loptee oovdân huolâ Säämi luándu tiileest ja puátteevuođâst sehe čuákkee toimâiävtuttâsâid. Säminuorah väätih tooimâid šoŋŋâdâhnubástus raijim tiet já toos vuáhádumán. Säminuorah láá huolâst šoŋŋâdâhnubástus vaiguttâsâin eromâšávt sämmilij ärbivuáválâš iäláttâssáid já kulttuurân.  

– Almosciälkkámušâst mij vaattâp, ete sämmilâš ärbitiätu loptejuvvoo täsiárvusâš tiäđu kälden, ko totkeh já sárnuh šoŋŋâdâhnubástusâs, kuávlui kiävtust já ärbivuáválâš iäláttâsâin. IPCC raapoort muštâl korrâ tuotâvuođâ šoŋŋâdâhkriisâst. Mij lep sárnum šoŋŋâdâhnubástus čuávumušâin já mii siärvusân kuoskâm vaiguttâsâin jo iivijd. Mij ep pyevti estiđ vaiguttâsâid, pic mij kolgâp algâttiđ vuáhádume mii kulttuur, kielâi já iäláttâsâi turviimân”, ettâv Suomâ Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio já Ruotâ Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee Maria Unnes, kiäh lává lamaš mieldi čälimin almosciälkkámuš.  

Suomâ Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio já Ruotâ Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee Maria Unnes.  

Ton lasseen almosciälkkámušâst eteh, ete ohtsâšpargo säminuorâi kooskâst kalga turviđ ohtsâš tábáhtusâiguin já čokkânmijguin já ohtsâšpargo sämmilij kooskâst staatâraajij paijeel já eres algâaalmugijguin kalga nonniđ já lasettiđ.  

Säminuorah laa valmâštâllâm almosciälkkámuš ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi konferens uássin. Almosciälkkámuš lii pargoniävvun ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi ohtsâšpargoost já tot lii toimâmallin staatâraajij paijeel šoŋŋâdâhnubástus vuástá.  

Almosciälkkámuš lii luuhâmnáál:

Ohtsâštave-eennâmlâš säminuorâi konferens tollui káidustábáhtussân 26.8.2021. Konferens váldu-uárnejeijen tooimâi Sämitige nuorâirääđi já tot uárnejui ohtsâšpargoost Taažâ, Ruotâ já Suomâ Sämitigj nuorâituáimeiguin. Konferensist sahâvuáruid tollii Suomâ pirâs- já šoŋŋâdâhminister Krista Mikkonen, Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođetteijee Aili Keskitalo, Sämitige saavâjođetteijee Tyemes Aaslâk Juuso já nuorâ puásuialmai Jussá Seurujärvi. Pargopaajijd tollii somevaigutteijee Emmi Nuorgam, artivist Pauliina Feodoroff já gloobaal nuorâiorganisaatio Youth4Nature. Konferens teeman lâi šoŋŋâdâhnubástus já ton uássin rahtii almociälkkámuš.  

Lasetiäđuh  

Anni-Sofia Niittyvuopio 
Suomâ sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee  
+358 40 708 2072 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Maria Unnes 
Ruotâ sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee  
maria.unnes(at)sametinget.se 

Elli-Marja Hetta 
Suomâ sämitige nuorâičällee 
+358 50 382 5179 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Säminuorah čuákkejeh vuoimijdis šoŋŋâdâhnubástus vuástá konferensist 26.8.

Ohtsâštave-eennâmlâš säminuorâi konferens uárnejuvvoo 26.8.2021. Konferens teeman lii šoŋŋâdâhnubástus já tot uárnejuvvoo káidusohtâvuođâiguin. Konferens lii nuuvtá já áávus puoh säminuoráid.

Sämitige proojeektpargee Milla Pulska já nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio tuáivuttává säminuorâid tiervâpuáttim káiduskonferensân.

– Lii fijnâ äšši, ete säminuorah staatâraajij rasta peesih kuhes ááigán savâstâllâđ sijjân äigikyevdilis já tehálâš aašijn. Mun oskom, ete mij pyehtip oovdân tehálijd huámášuumijd šoŋŋâdâhnubástusâst já ton vuástásii pargoost, mutâ meiddei vuáhádumán lohtâseijee aašijd, illood nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio.

Konferensist kuullâp mielâkiddiivâš sahâvuáruid pirâs- já šoŋŋâdâhminister Krista Mikkosist, Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođetteijee Aili Keskitalost, nuorâ puásuialmai Jussá Seurujärvist já Sämitige saavâjođetteijee Tyemes Aaslâk Juusost. Sahâvuárui lasseen konferensist láá pargopääjih. Pargopaajijd tuálih nuorâi jođettem gloobaal orgaan Youth4Nature, somevaigutteijee Emmi Nuorgam já aktivist, stivrejeijee-kietâčällee, Pauliina Feodoroff.

– Mij tuáivup, ete nuorah uásálisteh ruokkâdávt pargopaajijd, main oceh olssis hiäivulijd vaiguttemvuovijd. Šoŋŋâdâhnubástus puáhta šlundodiđ, mutâ mij halijdep movtijdittiđ ohtsâš vyeimi já saavâ ucâmân šoŋŋâdâhnubástus vuástásii ohtsâškodálii pargoost, muštâl konferens proojeektpargee Milla Pulska.

Šoŋŋâdâhnubástus vaaigut korrâsumosávt arktisâš algâaalmugáid já säminuorah láá-uv huolâst šoŋŋâdâhnubástus vaiguttâsâin sämmilij ärbivuáválâš iäláttâssáid já sämikulttuurân. Konferens mield hämmejeh šoŋŋâđâhnubástus vuástásii almosciälkkámuš já vuávájeh säminuorâi ohtsâš toimâmaalijd staatâraajij rasta.

Säämi parlamentaarlii rääđi vuálásâš nuorâirääđi uárnee jyehi nube ive tave-eennâmlii säminuorâi konferens. Konferens uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Taažâ, Ruotâ já Suomâ Sämitigij nuorâituáimeiguin. Konferens váldu-uárnejeijee lii Sämitige nuorâirääđi. Konferens ulmen lii movtijdittiđ säminuorâid ohtsâškode oovdedmân.

Lasetiäđuh konferensist:  www.nuor.fi

Lasetiäđuh:

Anni-Sofia Niittyvuopio
Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijee
040 7082 072
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Milla Pulska
proojeektpargee
0406695295
milla.pulska(at)samediggi.fi

Tiervâpuáttim ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi konferensân!

Äigi: 26.8.2021 Suomâ ääigi tijme 9.00-15.00

Saje: Zoom

Konferens lii nuuvtá já áávus puoh säminuoráid. Mij jyehip almottâttâm ulmuid pargopaajijd já viggâp väldiđ tuoivuid huámášumân. Konferensist lii simultaantulkkum. Puoh uásálisteid vuolgâttep kovetaaiđâr Arsi Keva hammim t-pääiđi.

Konferens teeman lii šoŋŋâdâhnubástus. Šoŋŋâdâhnubástus vaaigut korrâsumosávt arktisâš algâaalmugáid.  Säminuorah láá eromâšávt huolâst šoŋŋâdâhnubástus vaiguttâsâst sämmilij ärbivuáválâš iäláttâssáid já sämikulttuurân. Konferens uássin säminuorah hämmejeh ohtsii šoŋŋâdâhnubástus vuástásii uáinu já vuávájeh toos toimâmaalijd.

Säämi parlamentaarlii rääđi vuálásâš nuorâirääđi uárnee jyehi nube ive ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi konferens. Konferens uárnejuvvoo ohtsâšpargoost Taažâ, Ruotâ já Suomâ Sämitigij nuorâi tuáimeiguin. Konferens váldu-uárnejeijee lii Sämitige nuorâirääđi.

Almottâttâm ovdil 25.8.2021 tijme 12.00: https://link.webropolsurveys.com/S/6985FB61DC299178

Povdiittâs

Ohjelm

9.00 Algâttem

9.15 Sahâvuáru: Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođetteijee Aili Keskitalo

9.30 Sahâvuáru: Nuorâ puásuialmai Jussá Seurujärvi

9.45 Sahâvuáru: Pirâs- já šoŋŋâdâhminister Krista Mikkonen

10.00 Pargopääjih

1. Youth4Nature: Mobilising Youth to Lead for Nature and Climate,Storytelling
Kielâ: eŋgâlâškielâ

2. Emmi Nuorgam: Sosiaallâš media já vaiguttem
Kielâ: suomâkielâ

3. Pauliina Feodoroff: Šoŋŋâdâhaktivism Säämi
Kielâ: eŋgâlâškielâ

12.00 Purâdempuddâ

12.45 Sahâvuáru: Suomâ Sämitige saavâjođetteijee Tyemes Aaslâk Juuso

13.00 Almosciälkkámuš-pargopääjih juávhui mield

14.14 Čuákánkiäsu

15.00 Lopâttem

Lasetiäđuh:

proojeektpargee Milla Pulska
puh.  0406695295
milla.pulska(at)samediggi.fi

Nuorâirääđi jurgâl Seta arvetävgisánáduv sämikieláid

Arvetävgisämmilij čuávvoo suhâpuolvâ uážžu šoddâđ tienuuvt, ete sij pasteh sanniđ jieijâs identiteet sämikielân.

Sämitige nuorâirääđi jurgâl Seta rs arvetävgisánáduv anarâš-, nuorttâlâš- já tavesämikielân já almostit taid nuorâirääđi tiätu- já ravvimsiijđoin. Sánádâh norá oohtân suhâpeeli- já seksuaalucceeblovvoid kyeskee tuáváduvâid já teermâid. Veikâ sánáduvâst láá meid eres säänih já teermah arvetävgisiärváduv ooleest, te ton válduášálâš siskáldâs lii suhâpele já seksuaallii sundešume maaŋgâhámásâšvuotâ.

– Arvetävgisánáduv jurgâlem lii pyeri jotkâ ovdil jurgâlum seksuaallâšvuođâ sänikiirján. Jurgâlmáin sánáduv mij pastep faallâđ arvetävgisämmiláid sánáduv jieijâs miäruštâlmân, mutâ meid lasettep sii oohtânkulluuvâšvuođâ sämmilâšsiärvádâhân já sämmilâšsiärváduv arvetävgitiäđuid, paahud nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio.

Sánáduv jurgâlem já nuurrâm lii tehálâš sämmilâšnuorâi seksuaal- já suhâpeeli-identiteet ovdánmân. Sánáduv vievâst sij pasteh miäruštâllâđ jieijâs já kommunikistiđ nubij arvetävgisämmilijguin meid staatâraajij rasta. Sánádâh ij kuittâg paste aaibâs juksâđ arvetävgisämmilij maaŋgâhámásâšvuođâ, tastko juáhháást lii jieijâs uáinu alnestis já jieijâs identiteetist.  Sánáduv jurgâlem vievâst nuorâirääđi viggá meid algâttiđ savâstâllâm seksuaal- já suhâpeeliucceeblovoi vuoigâdvuođâin já sajattuvâst sämmilâšsiärváduvâst.

Jurgâlempargo olášuttoo terminologia uásild oovtâstpargoost Säämi Kielâkäldein. Maaŋgâin sánáduvâst orroo saanijn lii jo Säämi Kielâkäldee kielâjuáhusijn normâdum termâ. Jurgâlempargo norá jo orroo saanijd juksâmnáál já älkkeht luuhâmnáál háámán. Uđđâ teermâi puotâ uárnejuvvojeh pargopáájáh arvetävgisämmiláid já tánávt arvetävgisiärvádâh lii mieldi uđđâ teermâi ovdedempargoost.

Tiätu sánáduv jurgâlmist lii juksâm sämmilâšnuorâid staatâraajij rasta. Nuorâirääđi tuáivu oovtâstpargo sánáduv olášutmân já máhđulávt sánáduv jurgâlmân meid nubbijd sämikieláid.

Sápmi Pride uárnejui ive 2017 Anarist. Kove: Ville-Riiko Fofonoff

Lisätietoja: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja 
040 7082 072 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi 

Elli-Marja Hetta 
Nuorisosihteeri 
050 382 5179 / 010 839 3134 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Säminuorâi taaiđâtábáhtus vuolgâttâs lii keččâmnáál

Säminuorâi taaiđâtábáhtus puáhtá tääl keččâđ vyelni orroo liiŋkâi peht. Vuolgâttâs lii juohhum kuulmâ uásán.

 

Vuossâmuš uási (ovdil purâdem): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

Nubbe uási (purâdem maŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

Ravggon lávdástem: https://youtu.be/5haYPUkUK6c

 

Lasetiäđuh:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2021 lappâd – keejâ puátusijd

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui 18.5. viermitábáhtussân. Tábáhtusâst čáittojii 38 videod pirrâ eennâm. Uárnejeijeeh kijtteh puohâid kiäh láá uásálistám orniimân, tuámárijd já läiđejeijeid sehe puohâid kiäh uásálistii tábáhtusân.

Taaiđâtábáhtusâst lijjii kyehti luoka, 13–20-ihásiih já vuálá 13-ihásiih, main kuábbáást-uv väljejuvvojii kulmâ vyeittee. Ton lasseen taaiđâtábáhtusâst juohhui ohtâ kunneemainâšume.

 

Taaiđâtábáhtus 2021 vyeitteeh:

13–20-ihásiih

1. saje Traditional Goahka Show, Ucjuv sämiluvâttâh

Senja Aikio, Elle Raudasoja já Jesse Ruokolainen. Stivrejeijee Solja Magga.

Juohhum 2. saje Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Heta pajetääsi já Iänuduv tuodârluvâttâh

Sara-Elina Valkeapää, Biret Juliánná Hætta, Elen-Anne Juuso, Paulus Labba, Per-Jona Labba já Máret-Elle Valkeapää. Stivrejeijee Anne-Mari Kukkonen já Sinikka Labba.

Juohhum 2. saje Mij leäʼp čieʼpp mainstõõllâd – Čeʼvet, Čevetjäävri škovlâ

Veera Nykänen, Maija Leivo, Markus Porsanger, Johannes Porsanger, Janna-Maria Semenoff, Inari Jomppanen, Iida Jomppanen já Anna Lias. Stivrejeijee Hanna-Maaria Kiprianoff.

 

Vuálá 13-ihásiih

1. saje Mun lean čeahppi dánsut, Käresavvoon škovlâ

Ebba Valkeapää. Stivrejeijee Taina Syväjärvi.

2. saje Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen, Čevetjäävri škovlâ

Ilmari Leivo já Aarni Seri. Stivrejeijee Hanna-Maaria Kiprianoff.

3. saje Mii leat čeahppit dahkat vaikko maid, Aanaar škovlâ

Biret-Elle Ruotsala, Sara Ellen Safronova, Kenja Tervaniemi, Ann-Elle Näkkäläjärvi , Gábrellen Wolfiina Magga, Paulus Rauhala, Uula Kosonen, Juhan-Henrik Magga, Ante Mihkkal Safronov já Nils-Matti Paltto. Stivrejeijee Siiri Magga.

 

Kunneemainâšume: Čepis viiljah, Sämikielâ káidusmáttááttâshaahâ

Benjamin Arola já Kaius Erola. Stivrejeijee Henna Aikio.

 

Oovdânpyehtimeh Traditional Goahka Show, Mii leat čeahpit suohtastallat ja ráfáidit, Mij leäʼp čieʼpp mainstõõllâd – Čeʼvet, Mun lean čeahppi dánsut já Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen uásálisteh säminuorâi ovdâsteijen väldikodálii Nuori Kulttuuri -tábáhtusân, mii uárnejuvvoo 22.5.

Vuossâmužžân puáttám oovdânpyehteeh finnejeh palhâšummeen selfie/youtubečuovâ já steellig puátteš videoi rähtim várás. Ton lasseen puoh palhâšum oovdânpyehtimij rähteeh finnejeh kuulmâjuálgág steellig videoi rähtim várás.

 

Lasetiäđuh:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii proojeektpargee tooimâ

Proojeektpargee pargon lii västidiđ ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi konferens vuáváámist, ornimijn, tieđeetmist, eres muuneeld porgâmnáál valmâštâlmijn sehe pargoin tábáhtus maŋa. Pargo álgá 14.6.2021 já juátkoo 27.8.2021 räi.

Ohtsâštave-eennâmlâš säminuorâi konferens uárnejuvvoo porgemáánust 2021 káidusohtâvuođâiguin. Konferens váldu-uárnejeijee lii Sämitige nuorâirääđi já tot uárnejuvvoo oovtâstpargoost Säämi parlamentaarlii rääđi nuorâilävdikuddijn.

Hiäivulâš škovlim, sämikielâ táiđu sehe kelijdeijee eŋgâlâskielâ táiđu išedeh pargo šiev hoittám.  Mij anneep áárvust naavcâ jiečânâs já huolâlii porgâmân sehe šiev oovtâstpargo- já vuáruvaikuttâstááiđuid. Pälkki meriduvvoo sämitige pälkkivuáháduv vátávâšvuotâtääsi V já tast II juávhu mield (vuáđupälkki 2247,67 eurod/mp). Vuáđupäälhi lasseen máksojeh káiduspargo sajaduv mield 24 % sämikuávlu lase sehe hárjánemlaseh, moh meriduvvojeh pargohárjánem mield. Proojeektpargee parga iänááš káidusin.

Ucâmušâid uáppu- já pargotuođâštusâiguin kalga toimâttiđ Sämitige čäällimkoodán vástuppeeivi 4.6.2021 čujottâsân: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?6f492549

Lasetiäđuid pargoost adelává nuorâičällee Elli-Marja Hetta, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, puh. 050 3825 179 já nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi, puh. 040 7082 072

Sämitige tooimân puáhtá uápásmuđ nettičujottâsâst www.samediggi.fi já nuorâirääđi tooimân čujottâsâst www.nuor.fi

Anarist 21.5.2021                   

Sämitigge

Pyeri puáttim čuávvuđ Säminuorâi taaiđâtábáhtus káidusin 18.5. tme 10

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa voi seurata tiistaina 18.5. kello 10 alkaen osoitteessa https://www.sajos.fi/live

Ohjelmaan voi tutustua täällä: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/ 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju já Sunna Nousuniemi taaiđâtábáhtus tuámárin – tábáhtus ohjelm almostittum

Elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, freelance-toimâtteijee Sáárá Seipiharju já elleekoverähtee Sunna Nousuniemi tuáimih tuámárin Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst, mii uárnejuvvoo puáttee majebaargâ 18.5.2021. 

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo káidusin tijme 10 rääjist. Erke Eriksen lekkâs tábáhtus jieijâs muusikáin. Meid Ravggon čuojât uđđâ muusik já Talent Suomâst oinum ráppár Mihkku Laiti kolliistâl vuolgâttâsâst! Tun puávtáh uápásmuđ ohjelmân tärhibeht vuoluubeln. 

Ravggon-juávkku lii ráhtám uđđâ skiäru oovtâst pyevtitteijein Duomis HeandaratijnSkiärru lii masa vaalmâšJuávhu jesâneh láá siämmááh ko ovdil, mutâ muusik lii muttum aakuustlii folk-pop -muusikist váhá ruávásub já joba keččâleijee suundánNuotah láá finnim inspiraatio sovđâ muštoin, persovnlijn kaašmârdmijn já ibbeerdmijn sehe paaloost, ete mii tábáhtuvá luándun, ko mihheen ij innig pijssáá. Taan tábáhtusâst Ravggon čuojât ucceeb juávkkun já čuojât meid uđđâ pittáid, moh iä lah ovdil almolávt čuojâttum. 

Mij vyerdip Säminuorâi taaiđâtábáhtusân paijeel 300 pärnid já nuorâd pirrâ eennâm já uáinip tábáhtusâst 38 videodToos lasseen vyerdip čuávvoid taaiđâtábáhtus almolii Youtube-streamvuolgâttâsân, mon liiŋkâ jyehip taaiđâtábáhtus sosiaallii mediast 

Tábáhtus jođettuvvoo kuulmâ sämikielânJođetteijen tuáimih nuorttâlâškielân Anna Lumikivianarâškielân Satu Aikio já tavesämikielân Teija Kaartokallio. 

 

Ohjelma tiistaina 18.5.

9.45 Linjáh lekkâseh 
10.00 Viermitábáhtus ohjelm álgá 
Erke Eriksen muusik 
Säämi párnáikulttuurkuávdáá Mánnu video poccui čoorvijn 
Vuossâmuuh videoh 
10.55 Ohtsâš puddâjumppa 
11.00 Ravggon čuojât 
11.30 Peivimäälispuddâ – Sukkâršooki sketsih já koveh ovdebijn tábáhtusâin
12.30 Viermitábáhtus ohjelm juátkoo 
Kyessin Mihkku Laiti 
12.45 Loopah videoh 
14.00 Puátusij almostittem já tábáhtus lopâttem 

Ohjelmân sättih vala puáttiđ nubástusahUáinip forgâ! 

 

Lasetiäđuh:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132