KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 20.-21.4.2023 INARIIN

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 20.-21.4.2023 Inarin kirkonkylällä. Seuraavan verkostotapaamisen tavoitteena on:

 • Pohtia yhdessä miten vahvistaa saamelaisasiakkaiden luottamusta viranomaisiin? Miten rohkaista saamelaisasiakkaita käyttämään heille suunnattuja palveluja.
 • Vahvistaa verkoston toimintaa ja puhua vaikeistakin asioista yhdessä.
 • Käynnistää seuraava pienryhmätyöskentely.

Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.Verkostotapaamiset järjestetään yleensä Teams-kokouksena, mutta poikkeuksena kerran vuodessa fyysisenä tapaamisena. Tällä kertaa tapaaminen järjestetään Inarissa. Toivotamme uudet ja vanhat jäsenet tervetulleiksi tapaamiseen.

Alustava ohjelma 20.-21.4.2023

Torstaina 20.4.2023

10.00 Tervetuloa

 • Aloitussanat
 • Onnistumiset ja kehittämiset viime tapaamisen jälkeen

12.00 Lounas

13.00 Luottamuksen rakentaminen

 • Luottamuksen lisääminen
 • Miten lisätä asiakkaiden luottamusta ja lisätä asiointia saamenkielellä?
 • Työskentely ulkona

16.00 Päivän päätös

Perjantaina 21.4.2023

9.00 Sitoutuminen verkostotyöhön

 • Vastuullisuustyöstä Kelassa
 • Turhaumat – mikä pännii? Mikä ja miksi ei mene eteenpäin?
 • Verkostotyöstä luento

12.00 Lounas

13.00 Jotelis juávkku

 • Pienryhmätyö käynnistyy
 • Yhteinen ideointi asiakasymmärryksen porukan työlle

15.00 Lopetus

Jos olet aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, mutta et ole saanut kutsua tapaamiseen, voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli et ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, olet tervetullut mukaan ja voit ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta 13.4.2023 mennessä.

https://link.webropolsurveys.com/S/D042134B1AEA4962 

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:
Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

Opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille julkaistaan 14.3.2023

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä -verkoston työryhmä julkaisee 14.3.2023  opaskirjan ’Siula – kohti laadukkaita saamenkielisten palveluita’. Kirja on vapaasti luettavissa Saamelaiskäräjien sivustolla Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille.

Kirja tarjoaa vastauksia siihen, mitä saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämisen aloittavan organisaation ja asiantuntijan olisi hyvä ja tärkeää tietää. Tarkoituksena on kannustaa ja madaltaa kynnystä saamenkielisten verkkopalveluiden luomiseksi ja kehittämiseksi. Kirjaa kirjoitettaessa ajatuksena on ollut ’mitä olisit itse halunnut tietää, kun aloitit työskentelyn saamenkielisten palveluiden parissa’ Työryhmän jäsenet ovat hyödyntäneet omia kokemuksiaan kirjassa, ja se sisältääkin käytännöllistä tietoa saamenkielisten sivustojen tekemiseksi ja kehittämiseksi. Opaskirjaa tullaan päivittämään ja työryhmä toivoo lukijoilta palautetta oppaasta.

Saamelaiskäräjillä saamen kieliturvasihteerinä työskentelevä Anne Kirste Aikio on toiminut Mii ovttas -verkoston käynnistäjänä. Aikio on ollut mukana myös kirjatyöryhmässä alusta saakka ja hän toteaa, että saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämistyölle on suuri tarve. – Saamenkielisiä verkkoasiointimahdollisuuksia on vähän ja toivon, että tämä opas kannustaa useita viranomaisia kehittämään palveluitaan saamen kielilain mukaisesti ja oppaan tukemana, sanoo Aikio.

Saamelaiskäräjien saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen kokee, että Mii ovttas -verkostossa on muodostunut uudenlainen ja tärkeä joukko, jossa olemme voineet yhdessä oppia enemmän siitä, millaista työtä itse kussakin organisaatioissa tehdään.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen.

Kelassa saavutettavuusasiantuntijana työskentelevä Raila Äijö puolestaan korostaa, että on tärkeää, että on verkosto, jossa voidaan jakaa kokemuksia työstä sekä saada tukea työhön. Hän toivoo, että nyt julkaistava opas rohkaisee muita organisaatioita työhön sekä myös osallistumaan Mii Ovttas –verkoston toimintaan.

Kelan saavutettavuusasiantuntija Raila Äijö.

Mii ovttas -verkosto

Saamelaiskäräjät on käynnistänyt vuonna 2022 Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä viranomaisverkoston, minkä tarkoituksena on kehittää viranomaisten tarjoamia saamenkielisiä palveluita.  Verkoston taustalla on Kelan järjestämä sarja verkkotyöpajoja saamenkielisten palvelujen kehittämisestä. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelualusta saamenkielisten palveluiden ajankohtaisiin aiheisiin. Viranomaisverkosto on suunnattu ja avoin kaikille valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Lisätietojahttps://www.samediggi.fi/mii-ovttas  

Anne Kirste Aikio
Saamen kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 14.2.2023 KLO 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 14.2.2023 klo 12-14 etäyhteyksin. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaaminen järjetetään Teams-kokouksena ja ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tapamiseen sähköpostitse.

Jos olet aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, mutta et ole saanut kutsua tapaamiseen, voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli et ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, olet tervetullut mukaan ja voit ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

 

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen tämän linkin kautta.

Samasta linkistä voit myös ilmoittaa haluavasi saada tietoa verkoston tapahtumista jatkossa, vaikka et halua osallistua vielä helmikuun tapaamiseen.

 

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

 

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

Yhteiskuva Mii ovttas viranomaisverkostosta. Kuvassa osallistuja paikan päällä sekä etänä.

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen 30.11.2022 klo 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 30.11.2022 klo 12-14 etäyhteyksin. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaamisen ohjelma tarkentuu myöhemmin tälle sivulle.

Jos haluat osallistua verkostoon, olet tervetullut.

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen tämän linkin kautta.

Samasta linkistä voit myös ilmoittaa haluavasi osallistua jatkossa, mutta et voi osallistua marraskuun tapaamiseen.

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen Inariin 18.-19.8.2022.

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran Inarissa 18.-19.8.2022. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätietoja verkostosta lisätään pian Saamelaiskäräjien sivulle: www.samediggi.fi/mii-ovttas

Verkostotapaamisen alustava ohjelma (ohjelma voi muuttua):

Torstaina 18.8.2022

Sajos, Dollagaddi

12.00–13.30 Verkostotyöskentelyn aloitus

Anne Kirste Aikio, Saamealaiskäräjät

Lahja Johansen-Lampsijärvi, Kela

13.30-14.00 Kahvitauko

14.00-15:00 Verkostotyöskentetelyä

15.30-16.30 Vierailu Yle Sapmissa

Maiju Saijets, päällikkö

18.00 Illallinen Hotelli Kultahovi (omakustanteinen)

 

Perjantaina 19.8.2022

Saamelaismuseo ja  Ylä-Lapin luontokeskus Siidan auditorio

09.00–10.00 Luento: 

Kirsimarja Blomqvist

10.00–11.00 Verkostotyöskentelyä

11.00–12.00 Lounas (omakustanteinen)

12.00–13.00 Paneelikeskustelu: Onnistumista saamelaisten palveluiden kehittämisessä ja työskentelyssä 

Niko Partanen, kansalliskirjasto

Heidi Eriksen, Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö

Outi Törmänen, Kela

Tuuli Miettunen, Lapin hyvinvointialue

14.00 Lopetus ja verkoston jatko

14.30 – 16.00 Vierailu saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida, opastettu kierros

Verkostotapaamisen jälkeen on mahdollista jäädä Inariin nauttimaan Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalista. Festivaalista löytyy lisätietoa sivulta täältä.

Pyydän huomioimaan, että Inarin alueella on paljon matkailijoita ko. ajankohtana, joten kannattaa varata majoitus Inarista hyvissä ajoin, jos suunnittelee osallistuvansa verkoston seuraavaan tapaamiseen. Ohjelmasta osaan voi osallistua myös etäyhteyksin.

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen viimeistään 7.8.2022 https://link.webropolsurveys.com/S/51E0EF930C5EC411

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi