Seuraava verkostotapaaminen Helsingissä 21.9.2023

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä -verkosto kutsuu seuraavaan tapaamiseen Helsinkiin Kelan pääkonttorille 21.9.2023 kello 9.00-16.00. Seuraavassa tapaamisessa on tarkoitus syventyä teemaan ”kotikielestä arjen asiointikieleksi” eri näkökulmista. Inarin tapaamisessa huhtikuussa keskustelimme saamelaisten luottamuksesta viranomaisiin ja nyt onkin luonnollista syventyä tarkemmin siihen, mitä käytännössä voit tehdä, että saamenkielinen asiointi organisaatiossasi onnistuu? Miten rohkaisemme asiakkaita käyttämään saamenkielisiä palveluita? Miten rohkaisemme organisaatiota ottaa käyttöön saamenkielisiä palveluita?

 

Tämän teeman äärellä tapaamme seuraavan kerran Helsingissä ja Kela ottaa meidät vieraaksemme. Verkostotapaamisen yhteydessä on mahdollista päästä tutustumaan myös Kelan päärakennuksen arkkitehtuuriin. Pyydämme verkoston toiminnasta kiinnostuneita laittamaan kalenteriin varaus 21.9.2023 ja ilmoittautumaan tapahtumaan.

 

Alustava ohjelma ja ilmoittautuminen:

21.9.2023

Kelan päärakennus

Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

 

08.45 Kahvit ja tutustuminen

09.00 Ohjelma alkaa

Verkostotyö innostaa saamenkielisten palveluiden kehittämiseen! Aloituspuheenvuoro Anne Kirste Saamelaiskäräjät

Kelakertut kertovat – koordinaatioryhmän tervehdys / Lahja ja Outi

10.00-10.45 Paneelikeskustelu teemasta ”Kotikielestä arjen asiointikieleksi”

Opitun reflektointia: Mitä tärkeää kuulin tässä?

Ideariihi: mitä aletaan tehdä?

12.00 Lounas (tarjotaan osallistujille) ja hetki aikaa hoitaa sähköpostia

13.00-13.45. Kelan arkkitehtuurikierros

Kahvit

14.00 Saamen kielten viikko tulee – mitä minä voin tehdä? Marko Marjomaa, Saamelaiskäräjät

14:10 Työskentelyä teemaryhmissä

15:00 Yhteenveto ja verkoston tulevista tapaamisista sopiminen

Viimeistään klo 16:00 lopetus

 

Pyydämme ilmoittautumaan 19.8.2023 mennessä tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/26D5E86FE04CFD6F.

Tapaamisen tavoite: Tapaamisessa pyrimme löytämään keinoja, kuinka kotikielestä saadaan arjen asiointikieli.

Tapahtumaan ei voi osallistua tällä kertaa etäyhteyksin, mutta jatkossa verkosto tulee järjestämään tapaamisia myös etäyhteyksin. Verkoston toiminta on avointa ja on tarkoitettu kaikille saamenkielisiä palveluista vastaaville viranomaisille.

 

Saamelaiskäräjät on käynnistänyt vuonna 2022 Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä viranomaisverkoston, minkä tarkoituksena on kehittää viranomaisten tarjoamia saamenkielisiä palveluita.  Verkoston taustalla on Kelan järjestämä sarja verkkotyöpajoja saamenkielisten palvelujen kehittämisestä. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelualusta saamenkielisten palveluiden ajankohtaisiin aiheisiin. Viranomaisverkosto on suunnattu ja avoin kaikille valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

 

Lisätietoja Saamelaiskäräjien nettisivuilla verkostosta:

Mii ovttas -verkosto – Samediggi

 

Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille:

Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille – Samediggi

 

Lisätiedot:

Anne Kirste Aikio

kieliturvasihteeri

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

010 839 3124

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 20.-21.4.2023 INARIIN

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 20.-21.4.2023 Inarin kirkonkylällä. Seuraavan verkostotapaamisen tavoitteena on:

 • Pohtia yhdessä miten vahvistaa saamelaisasiakkaiden luottamusta viranomaisiin? Miten rohkaista saamelaisasiakkaita käyttämään heille suunnattuja palveluja.
 • Vahvistaa verkoston toimintaa ja puhua vaikeistakin asioista yhdessä.
 • Käynnistää seuraava pienryhmätyöskentely.

Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.V erkostotapaamiset järjestetään yleensä Teams-kokouksena, mutta poikkeuksena kerran vuodessa fyysisenä tapaamisena. Tällä kertaa tapaaminen järjestetään Inarissa. Toivotamme uudet ja vanhat jäsenet tervetulleiksi tapaamiseen.

Vahvistettu ohjelma 20.-21.4.2023

Torstaina 20.4.2023

Kokoonnumme Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Soljussa

Menesjärventie 2

Teemana luottamus

10.00 Tervetuloa

 • Aloitussanat
 • Onnistumiset ja kehittämiset viime tapaamisen jälkeen

12.00 Lounas

Lounaan jälkeen siirrymme Saamelaisalueen koulutuskeskukseen

Lassinkota

13.00 Luottamuksen rakentaminen

Luottamuksen rakentaminen, mitkä ovat lähtökohdat saamelaisväestön osalta, totuus- ja sovintokomission sihteeristön alustus.

Valtioneuvosto on asettanut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission valtioneuvoston istunnossa 28. lokakuuta 2021. Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin päämääränä on mm.ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Keskustelua ja ryhmissä työskentelyä

 • Miten lisätä asiakkaiden luottamusta ja asiointia saamen kielellä?

16.00 Päivän päätös

Iltapäivällä on mahdollisuus päästä tutustumaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimintaan ja opetustiloihin.

Perjantaina 21.4.2023

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Soljussa

Menesjärventie 2

Teemana sitoutuminen verkostoon

9.00 Sitoutuminen verkostotyöhön

 • Vastuullisuustyö organisaatioissa, Pirita Alaoja
 • Turhaumat – mikä pännii? Mikä ja miksi ei mene eteenpäin?
 • Verkostotyöstä luento – Timo Järvensivu. Timo Järvensivu on verkostotyön, verkostojen johtamisen ja dialogisuuden tutkija, kehittäjä ja kouluttaja

12.00 Lounas

13.00 Jotelis juávkku

 • Pienryhmätyö käynnistyy
 • Yhteinen ideointi asiakasymmärryksen porukan työlle

15.00 Lopetus

Jos olet aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, mutta et ole saanut kutsua tapaamiseen, voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli et ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, olet tervetullut mukaan ja voit ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta 13.4.2023 mennessä.

https://link.webropolsurveys.com/S/D042134B1AEA4962 

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:
Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

Opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille julkaistaan 14.3.2023

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä -verkoston työryhmä julkaisee 14.3.2023  opaskirjan ’Siula – kohti laadukkaita saamenkielisten palveluita’. Kirja on vapaasti luettavissa Saamelaiskäräjien sivustolla Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille.

Kirja tarjoaa vastauksia siihen, mitä saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämisen aloittavan organisaation ja asiantuntijan olisi hyvä ja tärkeää tietää. Tarkoituksena on kannustaa ja madaltaa kynnystä saamenkielisten verkkopalveluiden luomiseksi ja kehittämiseksi. Kirjaa kirjoitettaessa ajatuksena on ollut ’mitä olisit itse halunnut tietää, kun aloitit työskentelyn saamenkielisten palveluiden parissa’ Työryhmän jäsenet ovat hyödyntäneet omia kokemuksiaan kirjassa, ja se sisältääkin käytännöllistä tietoa saamenkielisten sivustojen tekemiseksi ja kehittämiseksi. Opaskirjaa tullaan päivittämään ja työryhmä toivoo lukijoilta palautetta oppaasta.

Saamelaiskäräjillä saamen kieliturvasihteerinä työskentelevä Anne Kirste Aikio on toiminut Mii ovttas -verkoston käynnistäjänä. Aikio on ollut mukana myös kirjatyöryhmässä alusta saakka ja hän toteaa, että saamenkielisten verkkopalveluiden kehittämistyölle on suuri tarve. – Saamenkielisiä verkkoasiointimahdollisuuksia on vähän ja toivon, että tämä opas kannustaa useita viranomaisia kehittämään palveluitaan saamen kielilain mukaisesti ja oppaan tukemana, sanoo Aikio.

Saamelaiskäräjien saamen kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen kokee, että Mii ovttas -verkostossa on muodostunut uudenlainen ja tärkeä joukko, jossa olemme voineet yhdessä oppia enemmän siitä, millaista työtä itse kussakin organisaatioissa tehdään.

Kansalliskirjaston Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa -hankkeen projektipäällikkö Niko Partanen.

Kelassa saavutettavuusasiantuntijana työskentelevä Raila Äijö puolestaan korostaa, että on tärkeää, että on verkosto, jossa voidaan jakaa kokemuksia työstä sekä saada tukea työhön. Hän toivoo, että nyt julkaistava opas rohkaisee muita organisaatioita työhön sekä myös osallistumaan Mii Ovttas –verkoston toimintaan.

Kelan saavutettavuusasiantuntija Raila Äijö.

Mii ovttas -verkosto

Saamelaiskäräjät on käynnistänyt vuonna 2022 Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä viranomaisverkoston, minkä tarkoituksena on kehittää viranomaisten tarjoamia saamenkielisiä palveluita.  Verkoston taustalla on Kelan järjestämä sarja verkkotyöpajoja saamenkielisten palvelujen kehittämisestä. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelualusta saamenkielisten palveluiden ajankohtaisiin aiheisiin. Viranomaisverkosto on suunnattu ja avoin kaikille valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

Lisätietojahttps://www.samediggi.fi/mii-ovttas  

Anne Kirste Aikio
Saamen kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 14.2.2023 KLO 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 14.2.2023 klo 12-14 etäyhteyksin. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaaminen järjetetään Teams-kokouksena ja ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tapamiseen sähköpostitse.

Jos olet aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, mutta et ole saanut kutsua tapaamiseen, voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli et ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, olet tervetullut mukaan ja voit ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

 

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen tämän linkin kautta.

Samasta linkistä voit myös ilmoittaa haluavasi saada tietoa verkoston tapahtumista jatkossa, vaikka et halua osallistua vielä helmikuun tapaamiseen.

 

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

 

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa
kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät
marko.marjomaa@samediggi.fi

Yhteiskuva Mii ovttas viranomaisverkostosta. Kuvassa osallistuja paikan päällä sekä etänä.

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen 30.11.2022 klo 12-14.00

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 30.11.2022 klo 12-14 etäyhteyksin. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaamisen ohjelma tarkentuu myöhemmin tälle sivulle.

Jos haluat osallistua verkostoon, olet tervetullut.

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen tämän linkin kautta.

Samasta linkistä voit myös ilmoittaa haluavasi osallistua jatkossa, mutta et voi osallistua marraskuun tapaamiseen.

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen Inariin 18.-19.8.2022.

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran Inarissa 18.-19.8.2022. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätietoja verkostosta lisätään pian Saamelaiskäräjien sivulle: www.samediggi.fi/mii-ovttas

Verkostotapaamisen alustava ohjelma (ohjelma voi muuttua):

Torstaina 18.8.2022

Sajos, Dollagaddi

12.00–13.30 Verkostotyöskentelyn aloitus

Anne Kirste Aikio, Saamealaiskäräjät

Lahja Johansen-Lampsijärvi, Kela

13.30-14.00 Kahvitauko

14.00-15:00 Verkostotyöskentetelyä

15.30-16.30 Vierailu Yle Sapmissa

Maiju Saijets, päällikkö

18.00 Illallinen Hotelli Kultahovi (omakustanteinen)

 

Perjantaina 19.8.2022

Saamelaismuseo ja  Ylä-Lapin luontokeskus Siidan auditorio

09.00–10.00 Luento: 

Kirsimarja Blomqvist

10.00–11.00 Verkostotyöskentelyä

11.00–12.00 Lounas (omakustanteinen)

12.00–13.00 Paneelikeskustelu: Onnistumista saamelaisten palveluiden kehittämisessä ja työskentelyssä 

Niko Partanen, kansalliskirjasto

Heidi Eriksen, Saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö

Outi Törmänen, Kela

Tuuli Miettunen, Lapin hyvinvointialue

14.00 Lopetus ja verkoston jatko

14.30 – 16.00 Vierailu saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida, opastettu kierros

Verkostotapaamisen jälkeen on mahdollista jäädä Inariin nauttimaan Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalista. Festivaalista löytyy lisätietoa sivulta täältä.

Pyydän huomioimaan, että Inarin alueella on paljon matkailijoita ko. ajankohtana, joten kannattaa varata majoitus Inarista hyvissä ajoin, jos suunnittelee osallistuvansa verkoston seuraavaan tapaamiseen. Ohjelmasta osaan voi osallistua myös etäyhteyksin.

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen viimeistään 7.8.2022 https://link.webropolsurveys.com/S/51E0EF930C5EC411

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio
kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät
anne-kirste.aikio@samediggi.fi