Saamelaiskulttuurikeskusten toiminta täytyy turvata

Saamelaiskäräjät vetoaa opetus- ja kulttuuriministeriöön yhdenvertaisen ja saavutettavan saamelaiskulttuurin edistämiseksi. Saamelaisyhteisön hyvinvoinnille elintärkeiden kulttuurikeskusten toiminnan rahoitus täytyy turvata, jotta saamelaiset kulttuuripalvelut olisivat elinvoimaisia ja kaikkien saavutettavissa.

Lastenkulttuurikeskus Mánnu osallistuu saamelaistapahtumien järjestämiseen tuottamalla ohjelmasisältöjä lapsille ja nuorille. Kuva: Petra Magga-Vars.

Saamelaiskäräjien alla toimivilla keskuksilla on suuri merkitys elävän saamelaiskulttuurin ja saamelaisyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. Elokuvakeskus Skábma, lastenkulttuurikeskus Mánnu ja Saamelaismusiikkikeskus ovat tukeneet sekä saamelaisten kulttuuri-identiteettiä että lisänneet saamelaistaiteiden näkyvyyttä. Niiden toiminnalla on ollut suuri merkitys erityisesti saamelaislapsille ja –nuorille, niin saamelaisalueella kuin sen ulkopuolellakin.

– Jos riittävää rahoitusta ei saada, pysähtyy esimerkiksi lastenkulttuurikeskus Mánnun toiminta täysin ensi vuonna, sillä rahoitus riittää vain työntekijän palkkakuluihin. Silloin kaikki fyysinen toiminta muuttuu suunnittelutyöksi, joka ei ole enää tarkoituksenmukaista. Olen huolissani, toteutuvatko saamelaislasten oikeudet, jos heille ei ole kielen ja kulttuurin mukaista omaa toimintaa tarjolla, sanoo saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen pitkäaikainen työntekijä Petra Magga-Vars.

Nykyinen rahoitus ei mahdollista keskusten täysimääräistä toimintaa, eivätkä ne pysty ilman lisärahoitusta tarjoamaan palvelujaan yhdenvertaisesti tai kehittämään tulevaa työtään. Saamelaiskäräjät vetoaakin opetus- ja kulttuuriministeriöön, että keskusten toiminta turvattaisiin myös jatkossa.

Duodji-akatemian käynnistäminen tärkeää

Toiminnassa olevien keskusten lisäksi on tärkeää päästä jatkamaan myös Duodji-akatemian työtä. Enontekiön kunnan kanssa kehitellyssä hankkeessa on ollut tavoitteena vahvistaa saamenkäsitöiden osaamista ja luoda uusia työpaikkoja, sekä Enontekiöllä että koko saamelaisalueella.

– Saamelaiskulttuurikeskusten ja Duodji-akatemian toimintojen turvaaminen on ehdottoman tärkeää. Akatemian muodostama monisukupolvinen ympäristö vahvistaisi myös yhteistyötä Ruotsin ja Norjan saamelaiskäsityön eli duodjin taitajien kanssa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Akatemian järjestämät kurssit elävöittävät saamelaiskulttuuria ja vahvistavat käsityötaidon siirtymistä sukupolvelta toiselle. Aiemmin kotona ja lähipiirissä siirtyneet taidot kaipaavat nyt tuekseen aktiivisia tukitoimia. Saamelaiskäräjien tavoitteena on saada Duodji-akatemia osaksi Saamelaiskäräjien kulttuurikeskustoimintaa.

Lue Saamelaiskäräjien vetoomus saavutettavamman, yhdenvertaisemman saamelaiskulttuurin edistämiseksi

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Petra Biret Magga-Vars
Toiminnanohjaaja
puh. 040 7325503
petra.magga@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien kulttuuriavustusten hakeminen 2023

Saamelaiskäräjät julistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (saamelainen kulttuurimääräraha) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2023 myönnettävät avustukset haettaviksi.

Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille viimeistään 31. lokakuuta 2022 klo 16.15 mennessä osoitteella: info@samediggi.fi tai Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa kulttuurisihteeriltä puh. 010 839 3103 ja sähköpostitse kulttuuri@samediggi.fi

Hakulomakkeet ovat myös tulostettavissa Saamelaiskäräjien verkkosivuilta osoitteesta www.samediggi.fi. Avustushakemukset voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen, lähettää sähköpostitse tai postitse. Avustushakemusten lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Lomakkeet

Voit ladata alta täytettävän pdf-lomakkeen. Lomakkeen voi täyttää myös osassa selaimista, kuten Google Chrome.

Tekniset ohjeet

Työskentelyapuraha

Yhdistyksen toiminta-avustus / projektiavustus

Projektiavustus

Tiliselvitys

Kuva: Ville Fofonoff

Puheenjohtaja Juuso ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Näkkäläjärvi osallistuvat Venetsian taidebiennaaliin

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi osallistuvat Venetsian taidebiennaaliin 21.4.-23.4.  Nyt ensimmäistä kertaa taidebiennaalin kansallisessa paviljongissa on ainoastaan saamelaistaiteilijoita ja myös ensimmäistä kertaa saamelaiset ovat kansana edustettuna paviljongissa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso iloitsee saamelaistaiteen vahvasta edustuksesta Venetsian taidebiennaalissa.

– Minulla on ilo osallistua Venetsian biennaaliin yhdessä muiden Saamelaiskäräjien edustajien kanssa. On tärkeää tukea saamelaistaiteilijoita ja pyrkiä edesauttamaan heidän tilaansa maailman taideareenoilla, sanoo Juuso.

Saamelaistaiteilijat Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara ja Anders Sunna muuttavat Venetsian 59. taidebiennaalin Pohjoismaisen paviljongin Saamen paviljongiksi. Muutos Saamen paviljongiksi juhlistaa saamelaisen alkuperäiskansan taidetta ja suvereniteettiä.

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto ja Office for Contemporary Art Norway (OCA) järjestävät Saamen paviljongin avajaiset torstaina 21.4. Suomen Saamelaiskäräjien edustajat puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi osallistuvat avajaisiin yhdessä Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien edustajien kanssa.

Saamen paviljongin avajaiset 21.4.2022. Kuvassa vasemmalta: Asta Balto, Tuomas Aslak Juuso, Pauliina Feodoroff ja Pirita Näkkäläjärvi. Kuva: Ánde Somby.

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärven mielestä yhteiskunnan on tärkeää kuunnella taiteilijoita. 

– Taiteilijoilla on kykyä ja rohkeutta kysyä kysymyksiä ja esittää näkökulmia, jotka muuten saattaisivat jäädä näkymättömiin. Venetsian biennaalissa saamelaistaiteilijat nostavat koko maailman tietoisuuteen ratkaisemattoman kysymyksen saamelaisten maaoikeuksista, Näkkäläjärvi sanoi.

Saamen paviljongin taidenäyttelyn on tuottanut ryhmä, jossa ovat mukana saamelainen tutkija Liisa-Rávná Finbog, saamelainen luonnonsuojelija ja käsityöntekijä Beaska Niillas ja OCA:n johtaja Katya García-Antón. Ryhmän avustajina toimivat Martina Petrelli, Liv Brissach ja Raisa Porsanger. OCA on Pohjoismaisen paviljongin pääedustaja vuonna 2022.

Venetsian taidebiennaali on joka toinen vuosi järjestettävä nykytaiteen kansainvälinen suurkatselmus. Biennaali koostuu pääosin näyttelyistä valtioiden vuosien saatossa rakennuttamissa paviljongeissa. Ensimmäinen Venetsian taidebiennaali järjestettiin vuonna 1895.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
040 3577 006
pirita.nakkalajarvi@gmail.com

Kulttuurilautakunta jakoi vuoden 2022 kulttuuriavustukset

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kulttuurilautakunnan kokouksessa 24.2.2022 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta vuodelle 2022 yhteensä 179 000 euroa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen, pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen ja saamelaiskirkkotupien ylläpitämiseen.

Saamelaiskäräjien toimistoon saapui Ruotsista ja Norjasta yhteensä 9 hakemusta, joissa avustuksia haettiin yhteensä 22 499 €.

Avustuksia myönnettiin seuraavasti: Kulttuurimääräraha 2022

Lisätietoja

Kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, 010-839 3103, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Kuva: Kari Kuivamäki

Puheenjohtajan puheenvuoro konferenssissa Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso avasi konferenssin Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta. Konferenssin tavoitteena on käsitellä kysymyksiä alkuperäiskansojen näkökulmasta, vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä ja lisätä osaamista Pohjoismaissa.

Lue puhe täältä.

Tervetuloa konferenssiin Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinteisen tiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta 11.11.2021

Kutsu

Ohjelma (englanniksi)

Konferenssi Pohjoismaiden alkuperäiskansojen, eli saamelaisten ja Grönlannin inuiittien perinteisen tiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta (IP) järjestetään osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuutta. Perinteisen tiedon suojaan sisältyvät myös perinteiset kulttuuri-ilmaukset kuten esimerkiksi käsityöt, suullinen perintö, nimet ja symbolit. Tavoitteena on käsitellä konferenssissa näitä kysymyksiä alkuperäiskansojen näkökulmasta ja vahvistaa alueellista rajat ylittävää yhteistyötä ja lisätä osaamista Pohjoismaissa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Yhteistyö keskittyy erityisesti siihen, miten nykyiset aineettomat oikeudet suojaavat perinteistä tietoa ja miten puutteita tulisi käsitellä. Alueellisilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan positiivisesti kansainvälisiin neuvotteluihin Maailman henkisen omaisuuden järjestössä WIPO:ssa.

Aika: torstaina 11.11.2021 klo 09.00-17.30 CET

Paikka: Sajos, Inari, Saamenmaa (Sápmi), Pohjois-Suomi (ja etäyhteyksillä)

Kielet: Konferenssin kielet ovat pohjoissaame ja englanti. Simultaanitulkkaus järjestetään pohjoissaameksi, englanniksi, suomeksi ja skandinaaviksi. Lisätietoa Dialogiportaalista.

Huom! Johtuen covid-19 pandemiasta tilaisuus tullaan järjestämään hybridimuodossa. Tapahtumapaikalla noudatetaan voimassaolevia suosituksia hygieniasta ja turvaväleistä.

Paikkoja on rajoitetusti. Pyydämme ilmoittautumaan keskiviikkona 21.10 mennessä täällä. Lämpimästi tervetuloa!

Oheistapahtumat 

Kuva: Outi Pieski, Cuolmmadit. EMMA 12.9.2018 – 6.1.2019. Kuva: Ari Karttunen / EMMA

Yleisöä Ijahis Idja musiikkifestivaalin eturivissä.

Saamelaiskäräjien kulttuuriavustusten hakeminen 2022

Saamelaiskäräjät julistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (saamelainen kulttuurimääräraha) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2022 myönnettävät avustukset haettaviksi.

Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille viimeistään 31. lokakuuta 2021 klo 16.15 mennessä osoitteella: info@samediggi.fi tai Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa kulttuurisihteeriltä puh. 010 839 3103 ja sähköpostitse kulttuuri@samediggi.fi

Hakulomakkeet ovat myös tulostettavissa Saamelaiskäräjien verkkosivuilta osoitteesta www.samediggi.fi. Avustushakemukset voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen, lähettää sähköpostitse tai postitse. Avustushakemusten lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Lomakkeet

Voit ladata alta täytettävän pdf-lomakkeen. Lomakkeen voi täyttää myös osassa selaimista, kuten Google Chrome.

Tekniset ohjeet

Työskentelyapuraha

Yhdistyksen toiminta-avustus / projektiavustus

Projektiavustus

Tiliselvitys

Kuva: Ville Fofonoff / Ijahis Idja

Puheenjohtaja Juuso iloitsee saamelaiskokoelman kotiinpaluusta

Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso osallistui 9.9.2021 Saamelaismuseo Siidan järjestämään juhlatilaisuuteen, jossa juhlistettiin Kansallismuseolta tulevan Saamelaiskokoelman kotiinpaluuta.

Puheenjohtaja Juuso iloitsee puheessaan saamelaiskokoelman kotiinpaluusta Saamelaismuseo Siidan uudistettuihin tiloihin.

– Nyt palautettavat esineet eivät ole vain esineitä, vaan ne yhdistävät meitä esivanhempiimme. Kokoelma käsittää pitkän siivun historiaamme ja kertoo tarinoita saamelaisyhteisön jokapäiväisestä elämästä vuosien takaa. Käsitöihin valitut materiaalit, niissä käytetyt tekniikat ja erilaiset tavat koristella esineitä – se kaikki lisää ja syventää ymmärrystä oman kansamme menneisyydestä, sanoo Juuso.

Saamelaiskäräjät on tällä vaalikaudella käynyt muinaismuistolain uudistuksen yhteydessä lähetekeskustelun, jossa on ollut vahva viesti itsemääräämisoikeuden ja itsehallinnon edistämisestä kulttuuriperinnön osalta.

Lisäksi Saamelaisessa parlamentaarisessa neuvostossa on päätetty aloittaa yhteisten linjauksien laatiminen saamelaisen kulttuuriperinnön osalta yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien sekä Saamelaisneuvoston kanssa. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen saamelaisten näkemys kulttuuriperintömme ja perinteisen tiedon itsehallinnosta, suojelusta ja hyödyntämisestä.

– Meillä saamelaisilla on yhteiskuntamme sisällä vahvaa osaamista ja asiantuntijuutta omaan kulttuuriperintöömme, sen säilyttämiseen ja sen hyödyntämiseen liittyen. Näen tärkeänä, että seuraavaksi varmistetaan, että saamen kansa pääsee tutustumaan kokoelmaan meille luontaisilla tavoilla ja ottamaan takaisin tätä osaa kulttuuriperinnöstämme, jatkaa Juuso.

Lue puhe täältä.

Saamelaiskokoelma käsittää runsaat 2000 esinettä, jotka on kerätty saamelaisalueelta vuosina 1830-1998. Saamelaismuseo vastaanottaa kokoelman uuteen, keväällä 2021 valmistuneeseen kokoelmayksikköön. Lue Saamelaismuseo Siidan tiedote.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus 2021

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kulttuurilautakunnan kokouksessa 27.1 ja 15.2.2021 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustusta vuodelle 2021 yhteensä 179 000 euroa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen, pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen ja saamelaiskirkkotupien ylläpitämiseen.

Avustuksia myönnettiin seuraavasti:

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus 2021

Lisätietoja:

Kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, 010 839 3103, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 22 000 euroa Sámi Duodji yhdistyksen Saamelaiskulttuuri taiteena Utsjoen hoitolaitoksiin -hankkeelle

Saamelaiskulttuuri taiteena Utsjoen hoitolaitoksiin -hanke toteutetaan yhteistyössä Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien kanssa. Hankeavustuksia on voinut hakea hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä tapahtumiin taidehankkeisiin, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle.

Hanke toteutetaan Utsjoen kunnan alueella. Hankkeessa tuodaan saamelaisten muistisairaiden ja ikäihmisten saataville saamelaista käsityötä eli duodjia sekä valokuvataidetta Utsjoen muistisairaiden palveluasumisyksikkö Dorvussa sekä vuodeosastolla. Hankkeen taidevalokuvat otetaan Utsjoen kunnan alueelta ja valokuvaajana toimii taiteilija Marja Helander. Myös käsityöt ostetaan paikallisilta käsityöntekijöiltä mahdollisuuksien mukaan.

Monelle muistisairaalle tai vanhukselle saamelainen käsityö luo ikkunan menneeseen elämään. Elämään milloin vielä jaksoi ja kykeni tehdä käsitöitä, käydä hillasuolla, poroerotuksissa ja lohenpyynnissä Tenolla tai muun ruokakalan pyynnissä tunturijärvissä. Elämää ennen hoitolaitokseen muuttamista. Valokuvat vahvistavat asukkaiden muistoja, kokemuksia eletystä elämästä. Käsitöiden kautta voi tuntea koskettamalla, pukemalla päälle tai katselemalla sitä aikaa, jolloin vielä laitoksen asukas jaksoi itse neuloa, ommella, vuolla ja työstää käsitöitä.

Kuviin taltioidaan Utsjoelle alueena ominaista saamelaista kulttuuria. Saamelaisten elinkeinot perustuvat kulttuuriin, omaan alueeseen ja sen luonnon monipuoliseen käyttöön. Perinteistä poronhoitoa harjoitetaan koko Utsjoen alueella ja jokisaamelaista kalastuskulttuuria Tenolaaksossa. Tenon ja sen sivujokien sekä tunturijärvien kalastus on ollut ja on edelleen hyvin tärkeä elinkeino saamelaisille. Utsjoella on perinteisesti myös karjankasvatusta, sillä Tenon rannoilla on reheviä kasvupaikkoja pelloille. Kuvia katselemalla, esimerkiksi lohensoudusta, porotöistä, talollisten elämästä, sekä pienistä kylistä kuten Nuvvuksesta, Dalvadaksesta, vanhasta Karigasniemestä yms. Kuvat toimivat ikkunana heidän kotipaikkaansa ja elämäänsä.

Taiteilija Marja Helander kuvaa vuoden 2021 aikana Utsjoen paikkoja sekä taltioi perinteistä saamelaista kulttuuria. Loppuvuodesta 2021 asiantuntijaryhmä valitsee yhdessä Helanderin kanssa Dorvuun ja vuodeosastolle valittavat teokset. Ryhmä koostuu saamelaisista kulttuuriasiantuntijoista: Sámi Duodji yhdistykseltä puheenjohtaja Marjaana Aikio ja saamen käsityön konsulentti Aune Musta, Saamelaiskäräjiltä kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, Utsjoen kunnalta perusturvajohtaja Nanna Miettunen sekä vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.

Toteutetaan vuoden 2021 aikana. Käsityöt ja taidevalokuvat sijoitetaan Utsjoen hoitolaitoksiin loppuvuoden 2021 aikana.

Lisätietoja:   

Aune Musta, +358 40 063 7178 aune.musta(at)samiduodji.com

Kaisa Tapiola-Länsman, +358 40 031 9852 kaisa.tapiola-lansman(at)utsjoki.fi

Riitta Orti-Berg, +358 40 840 0383 riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Kuva: Anja Vest