Sämitige kulttuurtorjui uuccâm 2021

Sämitigge almoot uuccâmnáál Máttááttâs- já kulttuurministeriö moom. 29.80.52 (Säämi kulttuurmeriruttâ) torjuid, moh mieđettuvvojeh sämikielâlâš kulttuur oovdedmân já sämiseervij toimâmân ihán 2021 čujottum meriruuđâst. Toorjâucâmušâid kalga čujottiđ Sämitiigán majemustáá 31. roovvâdmáánu 2020 tme 16.15 räi čujottâssáin: info(at)samediggi.fi teikâ Sämitigge, Sajos, 99870 Aanaar.

Uuccâmluámáttuvâid já lasetiäđuid uážžu kulttuurčällest puh. 010 839 3103 já šleđgâpoostâ pehti riitta.orti-berg(at)samediggi.fi. Uuccâmluámáttuvâid puáhtá meid printtiđ Sämitige internetsiijđoin čujottâsâst www.samediggi.fi.

Toorjâucâmušâid puáhtá toimâttiđ persovnlávt tâi äššialmaa pehti, vuolgâttiđ šleđgâpoostâ teikâ poostâ pehti. Toorjâucâmušâi vuolgâttem tábáhtuvá vuolgâtteijee ovdâsvástádâssáin.

Luámáttuvah

Tun puávtáh luodiđ vuoluubeln tevdimnáál pdf-luámáttuv. Luámáttuv puáhtá tevdiđ meid motomijn laađđâmijn, tego Chrome tâi Internet Explorer.

Teknisâš ravvuuh

Pargoišeruttâ

Seervi toimâtoorjâ / proojeekttoorjâ

Proojeekttoorjâ

Tiličielgiittâs

Ijâttes ijjâ -konsert njuolgâ vuolgâttâssân porgemáánust

Ijâttes ijjâ -festivaal konsert vuolgâttuvvoo njuolgâ vuolgâttâssân 15.8.2020 Anarist, säämi kulttuurkuávdáš Sajosist. Konsertvuolgâttâs čuávvum lii nuuvtá, saje alne ep vääldi ulmuid. Konsertist lávdásteh ráp-artist Ailu Valle, Gájanas-juávkku sehe jyeigeeh Iŋgá-Máret Gaup-Juuso já Juha Tornensis.

Ijâttes ijjâ Suomâ Kietâruottâs stuorrâ tuoddârij peeleest

Kietâruottâs kuávlun čyeccih tääl maaŋgah kuáivuttâhsyergi haavah. Kuáivuttâhtoimâ vaiguttičij merhâšitteht Kietâruottâs herkis luándun já elleid. Kuávlu eellimvyeimi vuáđđud luándu kilelis kiävtun, tego luánduiäláttâssáid, luándumaađhâšmân já virkosmittemkiävtun. Kuáivuttâhtoimâ vaiguttičij vaahâglávt putes čassijd, elleid já enâmân. Ijâttes ijjâ -festivaal haalijd čäittiđ torjuus Kietâruottâs kuávlu tovláárájásáid kevtteid já ettâđ oovtâst ij kuáivuttâhtooimân Sämienâmist. Teemakonsertist lávdástává jyeigeeh Iŋgá-Máret Gaup-JuusoJuha Tornensis. Toos lasseen kuávlu ärbivuáválij iäláttâsâi hárjutteijeeh šaddeh kulluđ.

Ailu Valle já Gájanas-juávkku fäälih moodeern sämimuusik

Ailu Valle lii ráp-artist, kote láávdást tavesämikielân, suomâkielân já eŋgâlâskielân. Suu stiijlâst ovtâstuveh uáivil almotteijee saahâ, teknisâšvuotâ já tobdoh. Valle almostitij suu kuálmád studioalbum “Viidon sieiddit” ađai “Vijđánâm sieidih” 27.7.2019. Albumist Valle suogârd šoŋŋâdâhnubástus áigáduv jurdâččemvuovijd já luándukoskâvuođâ vuáimálávt filosooflijn vuovvijn; juáigus já spoken word sehe tavesämi-, suomâ- já eŋgâlâskielâlii ráp vuovijguin. Ijâttes ijjâ -konsertist Ailu Valle mieldi láá DJ Uyarakq sehe tánssájeijeeh Janita Rantanen já Niina Rajaniemi.

Gájanas lii sämikielâlâš etno-proge muusikjuávkku Suomâ tavemuu uásist, Ucjuv-Aanaar kooskâst. juávkku lii väljejum eereeb iärrás Kaustisii aalmugmuusikjuuhlij ive juávkkun ive 2017. Juávhu muusik täävist sämmilii ärbivyevi, mii kuáhtáá tááláá ääigi ivnáás oohtân suddâlummeen. Gájanas muusikist puáhtá kuullâđ savâstâllâm ärbivuáválii já tááláá sämimuusik kooskâ. Toos lasseen tast tiäduttuvvoo algâaalmug noonâ ohtâvuotâ luándun. Jieškote-uv stiijlah ovtâstuveh já rähtih maidnii uđđâ já áinoošlajâsii.

Ijâttes ijjâ -konsert njuolgâ vuolgâttâssân lávurduv 15.8. tme 19.00 rääjist čujottâsâst www.sajos.fi/live. Konsert uárnejeh oovtâstpargoost Ijâttes ijjâ -festivaal, Anára Sámisearvi ry, Suomâ Sämitige säämi muusikkuávdáš, säämi kulttuurkuávdáš Sajos já Säämi máttááttâskuávdáá medialinjâš.

Lasetiäđuh:

Pyevtitteijee Oula Guttorm
+358 40 667 4545
oula.guttorm(at)samediggi.fi
www.ijahisidja.fi
www.sajos.fi/live

Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem sämikielâlii kulttuur ovdedem ”juovlâskeŋkkâruttâ”

Sämitige kulttuurlävdikodde juovij 19.5.2020 čuákkimist staatâ ive 2020 budjetist ovdâskode lasettem nk. juovlâskeŋkkâruuđâ ohtsis 100 000 eurod, main 45 000 sämikielâlii kulttuur oovdedmân.

Torjuid mieđettii roovvâdmáánu 2019 ucâmušâi vuáđuld.

Kulttuurmeriruttâ juohhui čuávuvávt:

Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem sämikielâlii kulttuur ovdedem juovlâskeŋkkâruttâ

Lasetiäđuh:

kulttuurčällee Riitta Orti-Bergist 010-839 3103 riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

kulttuurlävdikodde sj. Pirita Näkkäläjärvis 040-357 7006 pirita.nakkalajarvi(at)gmail.com

Kove: Johanna Alatorvinen

Säämi aalmugpeivi 6.2.

Sämitigge uárnee ávus uuvsâi peeivi Aanaar Sajosist säämi aalmugpeeivi 6.2.2020 tme 11-15. Puáđi uápásmuđ Sämitige tooimân!

Sämitige almos toimâttâh, škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh já sämikielâ toimâttâh  oovdânpyehtih toimâidis Sajosist. Sämitigge kuásut kuossijd juhlekäähvi já Saijoos raavâdviäsu Čaijust puáhtá uástiđ aalmugpeeivi peivimáállás.

Säämi aalmugpeeivi 6.2. ohjelm Anarist

Tiervâpuáttim puohháid!

tijme 7.00 rääjist
Yle Säämi vuolgât sämikielâlâš radiovuolgâttâs kuulmâ sämikielâin.
Nettiradio: yle.fi/sapmi

9 Sämiliipu pajedem já Säämi suuvâ laavlâ, SIIDA

9-17 Siijdâ čáitálduvváid lii nuuvtá siisâpeessâm ubâ peeivi, SIIDA

9.30-11 SAJOS, auditorio
• Anaar škoovlâ sämiluokah lávluh, čaittâleh já tánssájeh
• Oovtâst lávlum já muusik, Säämi párnáikulttuurkuávdáš Máánu
• Filmâ, Säämi máttááttâskuávdáš

10.30-13 Aalmugpeeivi peivipurrâmuš, SERVIKODDETÁÁLU, Sámi Soster rs ja Aanaar servikodde

11-15 SAJOS
• Sämitige ávus uuvsah. Sämitigge kuásut kuossijd juhlekäähvi.
• Sämiarkkâduv ávus uuvsah

12 ”Njuuvčâ suájáiguin – Čällee Yrjö Kokko luodâi alne”, Yrjö-Kokko -servi/Ilkka Vaura, SAJOS

12 Siida uuđâsm 2020-2022, SIIDA auditoriost

12.30 Siäiluttiđ Säämi äärbi, pop up -čáitálduv lehâstem, SIIDA pajeviäskárist

13- Pispemessu, Aanaar kirkko, Aanaar servikodde
Meesu maŋa kirkkokäähvih, Aanaar servikoddetáálu, SámiSoster rs já Aanaar servikodde

18 Elleekove-eehid, SAJOS
Elleekove-eehid uárnejuvvoo ovtâspargoost Sämitaiđuu toorjâseervi Visuálaš Sápmi -Leader havváin.

 • Siuttajoen erotus 2019, 2 min, Ville-Riiko Fofonoff, Säämi/ Suomâ
 • Čáhcerávga 2019, 5 min, Suvi West, Säämi/ Suomâ
 • Seavdnjadasa ja čuovgga gaskka 2019, 7 min, Sara Beate Eira Person, Säämi / Taažâ
 • Jearrat máttaráhkus 2019, 4 min, Marja Viitahuhta / Anna Näkkäläjärvi-Länsman, Säämi / Suomâ
 • Eadni, juoiggastivččet go? 2019, 9 min, Máret Inger Aslaksdatter Anti, Säämi / Taažâ
 • Bántafáŋga 2019, 4 min, Ingá Márjá Sarre, Säämi / Taažâ
 • dissociate (gáidat / máhccat) 2019, 3 min, Sunna Nousuniemi, Säämi / Suomâ
 • Jaakko Gauriloff – Laulan sinulle 2019, 12 min, Heli Valkama, Säämi / Suomâ
 • Giitu giitu 2019, 6 min, Elle Sofe Sara, Säämi / Taažâ
 • Sámás muinna 2019, 3 min, Ville-Riiko Fofonoff, Säämi / Suomâ
 • Fanas Jovnna 2019, 9 min, Sakari Maliniemi, Säämi / Suomâ
 • Ribadit 2019, 10 min, Elle Sofe Sara, Säämi / Taažâ

   

      

 

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem sierânâstoorjâ 2020

Sämitige kulttuurlävdikodde juovij kulttuurlävdikode čuákkimist 16.12.2019 Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem staatâtorjuu ihán 2020 ohtsis 179 000 eurod sämikielâlii kulttuur oovdedmân, Tave-eennâmlij sämiseervij tuárjumân já Sämmilâškirkkotuuvij paijeentolâmân.

Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem sierânâstoorjâ 2020

Jaakko Gauriloff eellimpálgá kulttuurpalhâšume ávudem lâi 24.1.2020 Sajosist. Kove: Tomi Lampinen

Lasetiäđuh:

Kulttuurčällee Riitta Orti-Berg, 010 839 3103, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Sämitige ive 2020 kulttuurpalhâšume Jaakko Gauriloffin

SÄMITIGE KULTTUURPALHŠUME

Kulttuurlävdikodde juáhá ive 2020 kulttuurpalhâšume Jaakko Gauriloffin.

Kulttuurpalhâšume juáhhoo vástuppeeivi 24.1.2020 tme 19.15 Anarist Sajosist.

Jaakko Gauriloff lii šoddâm 1939 Syennjilsiijdâst Piäccámist já lii nuorttâlâš lávloo. Sun lii tiäđui mield vuossâmuš populaarmuusik nuorttâlâškielân lávlum lávloo. Veikâ sun lii tobdos časkoslávlon, te sun haaldâš meid nuorttâlii ärbivuáválii leuʹdd.

Kulttuurpalhâšume mieđettuvvoo ucâmušttáá já ton ulmen lii palhâšiđ kulttuur rähtee/rähteid tâi taaiđâr/taiđârijd tubdâstâssân merhâšittee pargoost sämmilii kulttuureellim pyerrin.

Ohjelmist ei. muusik ja kähvikuásuttem. Nuuvtá siisâpeessâm.

TIERVÂPUÁTTIM!

Lasetiäđuh:

Kulttuurčällee Riitta Orti-Bergist 010-839 3103
riitta.orti-berg(at)samediggi.fi

Oovtâspargoost: Skábmagovat Film Festival
www.skabmagovat.fi

Kove: Ville-Riiko Fofonoff

Uusâ hárjuttâllen Walt Disney Animation Studiosân

Lah-uv jotemin uápuid tâi eidu valmâštum uáppee taiđuu, animaatio, graafâlii teikkâ filmâ syergist? Walt Disney Animation Studios oceh hárjuttâlleid kiäsán 2020. Talent Development -hárjuttâllen tust lii eromâš máhđulâšvuotâ porgâđ oovtâst Disney stivrejeijein já tutkâđ puoh peelijd taaiđâ-, mainâstem- já filmâsyergist.

Hárjuttâllâmohjelm pištá love okkod já syergih, moos tun puávtáh uuccâđ. Luuvâ eenâb sii hárjuttâllâmohjelmist já iävtuin täst:

Story

Production Management

Character, CG Artist

Environment, CG Artist

Visual Development

CG Animation

Technology Tools

Technology Research Graduate

Intern Meander Drawing Software

Graduate Intern Appearance Modeling and Rendering

Real-Time Rendering Intern

Environment Software

Uuccâmäigi WDAS hárjuttâllen já mätkistipendin: 13.01.20 tme 9:00 Taažâ/Ruotâ ääigi já 10:00 Suomâ ääigi.

Mätkistipend

Hárjuttâllee puáhtá uuccâđ 10,000 $ stuárusii mätkistipend, mon Sämirääđi já Sämitigeh ruttâdeh. Occest kalga leđe sämituávááš, sun kalga tevdiđ WDAS iävtuid hárjuttâllei já sust kalga leđe vuávám tast, ete maht sun áigu pyehtiđ tiäđu maasâd sämmilii siärvádâhân , ovdâmerkkân sosiaallii media peht, luvâlduvâin jna.

Čääli ucâmuš, enâmustáá 1 sijđo, mast tun čielgiih jieijâd tuáváá já vuávám toos, ete maht tun ááiguh pyehtiđ tiäđu maasâd.

Merkkii ucâmušân “WDAS internship” já vuolgât tom taan čujottâsân: kmr@saamicouncil.net

Uuccâmäigi WDAS hárjuttâllen já mätkistipendin: 13.01.20 tme 9:00 Taažâ/Ruotâ ääigi já 10:00 Suomâ ääigi.

Ohtâvuotâtiäđuh

Christina Hætta, Sämirääđi
+47 48021734
kmr(at)saamicouncil.net

 

Sämitige kulttuurtorjui uuccâm 2020

Sämitigge almoot uuccâmnáál Máttááttâs- já kulttuurministeriö moom. 29.80.52 (Säämi kulttuurmeriruttâ) torjuid, moh mieđettuvvojeh sämikielâlâš kulttuur oovdedmân já sämiseervij toimâmân ihán 2020 čujottum meriruuđâst. Toorjâucâmušâid kalga čujottiđ Sämitiigán majemustáá 31. roovvâdmáánu 2019 tme 16.15 räi čujottâssáin: info@samediggi.fi teikâ Sämitigge, Sajos, 99870 Aanaar. Uuccâmluámáttuvâid já lasetiäđuid uážžu kulttuurčällest puh. 010 839 3103 já šleđgâpoostâ pehti riitta.orti-berg(at)samediggi.fi. Uuccâmluámáttuvâid puáhtá meid printtiđ Sämitige internetsiijđoin čujottâsâst www.samediggi.fi.

Toorjâucâmušâid puáhtá toimâttiđ persovnlávt tâi äššialmaa pehti, vuolgâttiđ šleđgâpoostâ teikâ poostâ pehti. Toorjâucâmušâi vuolgâttem tábáhtuvá vuolgâtteijee ovdâsvástádâssáin.

Kove: Ijahis Idja 2019, Jari Rantapelkonen

Luámáttuvah

Tun puávtáh luodiđ vuoluubeln tevdimnáál pdf-luámáttuv. Luámáttuv puáhtá tevdiđ meid motomijn laađđâmijn, tego Chrome tâi Internet Explorer.

Pargoišeruttâ

Proojeekttoorjâ

Seervi toimâtoorjâ / proojeekttoorjâ

 

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ luuhâmihán 2019-2020

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten Akatemia) ohtsâšhaahâ Dihtosis lii škovlim uđđâ škovlâkuosijd mieldi tooimân. Ohtsis 14, puáris já uđđâ, škovlâkyessid joteh tiilámij mield Suomâ škoovlâin. Luuhâmive 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá čuosâttum paješkovláid já puáhtá tiiláđ ááigán 17.9.2019-31.5.2020.

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ uáivikaavpugkuávlun, Tuurkun, Tamperen, Jyväskylän, Oulun, Ruávinjaargân sehe toi aldakuávlun. Kolliistâllâm pištem miärášuvá oppâlájádâs oppâtiijmij kukkoduv mield. Oppâtijme šadda uánihis info-uásist sehe toimâlijn hárjuttâsâin. Tiijmij ääigi uáppeeh peesih vuáijuđ fáádán oovtâst porgâmáin, savâstâlmáin já suogârdâlmáin. Kolliistâlmeh láá oppâlájádâssáid nuuvtá. Škovlâkolliistâllâm tuu oppâlájádâsân tun puávtáh tiiláđ čujottâsâst: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

Dihtosis-haahâ lii Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia ohtsâšhaahâ, mon ulmen lii lasettiđ válduaalmug nuorâi tiäđuid sämmilijn já sämikulttuurist. Haavâ ruttâd Máttááttâs- já kulttuurministeriö.

 

Lasetiäđuh:

Proojeektpargee, Sämitigge, Minna Lehtola 040 650 3620 minna.lehtola(a)samediggi.fi

Proojeektkoordinaattor, Nuorten Akatemia, Ulla Saalasti 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

Tiervâpuáttim savâstâllâđ sämimađhâšem táárbuin já oovdedmist Anarân

Uássin Laapi mađhâšemstrategia rähtimân lohtâseijee kuávluin jotteem Laapi litto uárnee Sämitiggijn 8.5.2019 tilálâšvuođâ, kuus mij pivdep savâstâllâđ sämimađhâšem já sämmilij päikkikuávlun sundešuvvee mađhâšem táárbuin já uáinuin. Taan pargopáájá ulmen lii kavnâđ sämimaađhâšmân já sämmilij päikkikuávlun sundešuvvee maađhâšmân lohtâseijee ideaid já uánuid čäällimnáál Laapi mađhâšemstrategian.

Laapi mađhâšemstrategia čáittá mađhâšem ovdedem tehálijd tiäddusoojijd já čuujoot almos torjuu. Mađhâšemstrategia linjáá meid tooimâid, moiguin puáhtá tarvaniđ uđđâ mađhâšem šoddâm máhđulâšvuođáid pehtilávt, mutâ nuuvt, ete kunnijâteh kilelis ovdánem prinsiipijd. Sämimađhâšem ovdedem oovtâstpargoost já ovdâsvástádâslávt lii tehálâš puoh uásipeelijd.

Tilálâšvuotâ uárnejuvvoo 8.5.2019, tme 13.00–16.00 Kollehovist, Anarist. Almottât tilálâšvuotân taan liiŋkâ peht 30.4.2019 räi: https://fi.surveymonkey.com/r/Inari

Kulttuurlávt ovdâsvástádâslâš sämimađhâšem – haahâ lii finnim máttááttâs- já kulttuurministeriöst jotkâruttâdem 60 000 €. Taan ruttâdem vievâst haahâ juátká tooimâs vuosâsajasii ulmen levâttiđ vijđáht tiäđu Sämitige čuákkimist čohčâmáánust 2018 tuhhiittum Ovdâsvástádâslii já eettisávt kilelis sämimađhâšem toimâprinsiipeh– ravvuin.

Kove: Anja Vest

 

Lasetiäđuh

Kirsi Suomi
Vuávájeijee, Kulttuurlávt ovdâsvástádâslâš sämimađhâšem
010 839 3118
kirsi.suomi(at)samediggi.fi

Kristian Sievers
Proojeekthovdâ
040 828 4095
kristian.sievers(at)lapinliitto.fi
http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-arktinen-matkailuekosysteemi
http://www.lappi.fi/matkailu