Saamelaiskäräjien koulutussihteeriksi Bigga-Helena Magga

Saamelaiskäräjien täyskokous valitsi kokouksessaan 24.2.2023 koulutussihteerin virkaan Bigga-Helena Maggan. Magga on toiminut koulutussihteerin viransijaisena vuoden 2023 alusta alkaen.

Bigga-Helena Magga. Kuva: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät.

Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esihenkilönä sekä koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Bigga-Helena Magga jatkaa koulutussihteerin tehtävässä odottaen mielenkiinnolla työn tuomia mahdollisuuksia ja haasteita.

–On mukavaa päästä edistämään koulutusasioita ja huolehtimaan koulumaailmasta saamelaisesta näkökulmasta. Saamelaiskäräjät voi vaikuttaa oppimispoliittisin linjauksin niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin, sanoo Magga.

Bigga-Helena Magga on aiemmin työskennellyt Saamelaiskäräjillä oppimateriaalityöntekijänä sekä Saamen kielikaltion pohjoissaamenkielen kielityöntekijänä. Hänellä on työkokemusta myös opettajan tehtävistä sekä johtamiskokemusta projekteista sekä rehtorin työstä. Vuoden 2023 alusta alkaen Magga on toiminut koulutussihteerin viransijaisena.

Saamelaiskäräjät julisti haettavaksi koulutussihteerin viran tammikuussa pitkäaikaisen koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskarin siirtyessä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteerin tehtävään. Koulutussihteerin virkaan tuli yhteensä neljä hakemusta, ja Saamelaiskäräjien hallitus haastatteli hakijat kokouksessaan 10.2.2023.

Haastattelujen jälkeen Saamelaiskäräjien hallitus päätti yksimielisesti esittää täyskokoukselle Bigga-Helena Maggaa koulutussihteerin virkaan. Magga valittiin äänestyksen jälkeen: täyskokous äänesti Maggan ja virkaa myös hakeneen Petra Kuuvan välillä. Magga nimitettiin virkaan  äänin 11–5.

 

Lisätietoja

Bigga-Helena Magga
vs. Koulutussihteeri
010 839 3121 / 040 570 2786
bigga-helena.magga(at)samediggi.fi

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Ilmoita oppilas saamen kielten etäopetukseen lukuvuodelle 2023–2024!

Ilmoita oppilas Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen lukuvuoden 2023–2024 opetukseen 31.3.2023 mennessä. Ilmoittautuminen koskee sekä uusia että hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Ilmoita oppilas opetukseen Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä.

Mikä opetus ja kenelle?

Etäopetushanke tarjoaa saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta 2 vt. Myös esiopetuksen oppilaat voivat osallistua hankkeen opetukseen. Opetus on tarkoitettu saamelaisoppilaille ja -opiskelijoille, jotka asuvat saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella ja joiden perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhutuista saamen kielistä (inarinsaame, koltansaame tai pohjoissaame). Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen. Hanke ei tarjoa opetusta aikuisille.

Kuka voi ilmoittaa?

Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja. Kun ilmoittautumisen tekee huoltaja, toivomme huoltajan olevan yhteydessä oppilaan kouluun, ja kertovan oppilaan halukkuudesta ja mahdollisuudesta osallistua saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen.

Ilmoittautumisen jälkeen?

Ilmoittaja saa vahvistusviestin sähköpostiin. Opetukseen osallistumisesta sovitaan oppilaan kotikunnan kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä. Tämän jälkeen alkaa opetusryhmien ja saamen opetuksen lukujärjestyksen laadinta yhteistyössä koulujen kanssa. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden ikä- ja kielitaso, lukujärjestys sekä koulukuljetukset mahdollisimman hyvin huomioiden. Opetus järjestetään kielissä ja ryhmissä, joissa on vähintään kaksi oppilasta tai opiskelijaa.

Huomioithan, että jotkut kaupungit (mm. Helsinki, Oulu ja Rovaniemi) järjestävät pohjoissaamen kielen opetusta myös lähiopetuksena. Halutessasi opetukseen, ota yhteys oman koulun rehtoriin tai kaupunkisi kouluvirastoon!

Saamen kielten lukuvuosikoulutuksia ja eritasoisia lyhytkoulutuksia järjestää Saamelaisalueen koulutuskeskus, joka tarjoaa ainoana ammatillisena oppilaitoksena saamen kielten ja kulttuurin koulutusta Suomessa. Tutustu oppilaitoksen koulutustarjontaan!

Tulevia tapahtumia

Saamen kielten etäopetuksen vanhempainilta ja infotilaisuus etäopetuksesta kiinnostuneille vanhemmille

ke 15.3.2023 klo 18.00–19.00

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tervetuloa mukaan saamen kielten etäopetukseen!

Lisätietoja:

Hanna Helander, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta myös tänä vuonna ikärajaton – Saamelaiskäräjien hallitus myönsi lisärahoituksen 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023, että se varaa kertaluonteisen 15 000 euron lisäyksen vuoden 2023 Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseen. Hallitus ohjeistaa, että taidetapahtuma järjestettäisiin tänäkin vuonna ikärajattomasti aiempien vuosien tapaan. Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 17.3.2023. 

Tapahtuman järjestelyitä on hankaloittanut se, ettei opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus, eivätkä tapahtumalle varatut tilat ole enää riittäneet ilman erityisjärjestelyitä. Aiemmin tiedotettiin suunnitelmista nostaa taidetapahtuman ikärajaa 9-20-vuotiaisiin nuoriin. 

– Ymmärrämme hyvin nousevien kustannusten ja lisääntyvien kävijämäärien tuomat haasteet tapahtuman suunnitteluun. Halusimme kuitenkin käsitellä asiaa vielä hallituksessa ja etsiä yhdessä muita ratkaisuja, jotta kaikki saamelaislapset pääsisivät osallistumaan. Tänä vuonna asia ratkaistaan lisärahoituksen turvin, mutta jatkoa varten täytyy selvittää, mikä on paras tapa toimia, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Puheenjohtaja Juuso iloitsee, että tapahtuma kiinnostaa kaiken ikäisiä saamelaislapsia vuodesta toiseen. – Tapahtuman tärkeydestä kertoo myös se, että saimme useita ikärajoista huolestuneita yhteydenottoja, Juuso jatkaa. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman uudistamiseen toivotaan Saamen kansan näkemyksiä  

Saamelaiskäräjät tulee selvittämään, millaisia toiveita saamelaisilla on oman taidetapahtumansa tulevaisuuden suhteen. Tavoitteena on pohtia, kuinka tapahtuma voidaan nykyresursseillaan toteuttaa myös tulevaisuudessa mahdollisimman saavutettavasti.  

– Olen tyytyväinen, että pystymme tänäkin vuonna järjestämään taidetapahtuman ikärajattomasti. Seuraavaksi meidän tulee selvittää, millaisia toiveita Saamen kansalla on tämän perinteikkään taidetapahtuman tulevaisuudelle. Tulemmekin kuulemaan laajasti saamelaisia lapsia, nuoria, opettajia ja vanhempia, kertoo vs. koulutussihteeri Bigga-Helena Magga. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -verkostoon, jonka toimintamalli on muuttunut vuonna 2021. Verkoston monitaiteelliset tapahtumat on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille, ja ne järjestetään joka toinen vuosi verkossa, joka toinen vuosi yhteisessä tapahtumassa. Tänä vuonna Kuopiossa 25.–27.5. järjestettävään festivaaliin lähetetään edustajat myös saamelaisnuorten huhtikuisesta taidetapahtumasta. 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa 26.-27.4.2023. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Bigga-Helena Magga 
Vs. koulutussihteeri 
010 839 3121 / 040 570 2786 
bigga-helena.magga@samediggi.fi  

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.5.2023 asti. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että taidetapahtuman rahoitus myönnetään esityksen mukaisesti.

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista ja tapahtuman jälkitöistä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 26.-27.4.2023 Inarissa, Sajoksessa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-II mukaan (peruspalkka 2292,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 28.2.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?640bd4a6

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. koulutussihteeri Bigga-Helena Magga, puh. 010 839 3121

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 14.2.2023
Saamelaiskäräjät

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj

Uusi koltansaamenkielinen oppikirja on ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 2. luokan oppikirjan.

Oppikirja on koltansaamen kieleen käännetty pohjoissaamen kielen GEA 2 -kirjasta.

Kirjan tekijät ovat Oona Länsman, kuvituksen tekijä Nora Bäck, taitto Katja Lettinen. Koltansaamen kielelle oppikirjan on kääntänyt Raija Lehtola.

Muu suuhâ, muu sokkân, mu sohka, minun sukuni – virtuaaliset oppitunnit saamelaisten kansallispäivän kunniaksi 7.–9.2.2023

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke juhlistaa 6.2. vietettävää saamelaisten kansallispäivää ja järjestää virtuaaliset oppitunnit 7.–9.2.2023. Oppitunteja on yhteensä kolme, ja niiden aiheena on suku. Oppitunneilla selviää, miten suku ilmenee saamelaisessa perinnemusiikissa, saamenkielisessä sanastossa ja saamenpuvussa. 

Oppitunnit on suunnattu eri luokka-asteille, mutta oppitunneille ovat tervetulleita kaikki saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista kiinnostuneet. Tunneille voi osallistua kukin oppija itsenäisesti tai koko luokka yhdessä samaan tuokioon yhteiseltä laitteelta. Opetus on pääasiassa saameksi (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kieli), tukikielenä on suomi. Tunnit sopivat siis myös saamen kielen oppijoille.

Tunteja pääsee seuraamaan suorana liittymislinkkejä klikkaamalla tai katsomalla oppituntien tallenteet. Tuntien seuraaminen on maksutonta eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tunneilla on myös mahdollisuus kysyä ja keskustella chatissa. Tallenteiden katseluaika on 10.–24.2. osoitteessa https://www.saamenetaopetus.com/tapahtumat-ja-tallenteet.

Aikataulu: 

tiistai 7.2. klo 10.00–10.45
Suku ja leu’ddit koltansaameksi
Luokille 3–6
Opettajana Hanna-Maaria Kiprianoff 
Liittymislinkki

keskiviikko 8.2. klo 10.00–10.45
Suku ja sanasto inarinsaameksi
Luokille 0–2
Opettajana Heli Aikio
Liittymislinkki

torstai 9.2. klo 10.00–10.45
Suku ja saamenpuku pohjoissaameksi
Yläkoululaiset ja toinen aste
Opettajana Anne Olli
Liittymislinkki

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa! 

Lisätietoja: 

Hanna Helander, hankepäällikkö
hanna.helander@edu.utsjoki.fi  
040 701 2094  

Arla Magga, hankekoordinaattori 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain helmikuun 6. päivänä. Juhlallisuuksia järjestetään silloin perinteisesti eri puolilla Saamenmaata ja nykyisin myös Saamenmaan ulkopuolella.  

Voit osallistua saamelaisten kansallispäivään myös seuraavin tavoin:  

  • Tutustu Saamelaiskäräjien monipuoliseen toimintaan Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa avointen ovien päivässä 6.2.
  • Tutustu Oktavuohta – saamelaistietoa opetukseen -sivustoon. Sivustolta löytyy eri koulu- ja luokka-asteille suunniteltuja, aihepiireittäin jäsenneltyjä osioita ja tehtäviä.  
  • Tilaa video-oppitunteja saamelaisaiheiden käsittelyyn koulussa. 
  • Tutustu saamelaista kulttuuria käsitteleviin mobiilipeleihin ja harjoituksia sisältävään menetelmäpakkaan Nuorten Akatemian sivulla.  
  • Tutustu Sano se saameksi -puhekieliseen fraasisanakirjaan pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Sivustolla myös viisi lyhytdokumenttia, pikaopas saamelaiskulttuuriin, soundboard sekä kaksi kieliaiheista artikkelia. 
  • Opettele pohjoissaamea Saamelaisneuvoston IndyLan-kielenoppimissovelluksen avulla. Sovellus ladattavissa Apple Storesta ja Google Playsta.
  • Opettele pohjois-, inarin- tai koltansaamea lapsille suunnatulla Kaupunkiseikkailu-pelillä, joka on yhdistelmä lauta- ja korttipeliä. Peli on ladattavissa Apple Storesta ja Google Playsta.
  • Katso Muumilaakso-sarjaa Yle Areenassa pohjoissaameksi, inarinsaameksi tai koltansaameksi.

Saamen kielten etäopetus vahvistaa saamelaisoppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeella on voitu parantaa saamelaisoppilaiden mahdollisuuksia opiskella saamen kieliä, vahvistaa saamelaisuuttaan ja siten saamen kielten ja kulttuurin säilymistä ja elpymistä maassamme, todetaan tuoreessa arviointiraportissa.

Pöydällä avonainen oppikirja, jonka päällä kuulokkeet.
Etäopetuksessa tarvittava oppikirja ja sankakuulokkeet. Kuva: Saamelaiskäräjät / Arla Magga

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi keväällä 2022 saamen kielten etäopetushankkeen toimivuutta ja opetuksen vaikuttavuutta. Etäyhteyksin toteutettua opetusta on järjestetty vuodesta 2018 alkaen. Etäopetuspilottia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja johtaa Utsjoen kunta. Hankkeen koordinaatiosta vastaa Saamelaiskäräjät.

Etäopetushankkeen tavoitteena on ollut saavuttaa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvia lapsia ja nuoria, joiden perheen tai suvun kieli on jokin kolmesta Suomessa puhutusta saamen kielestä (inarin-, koltan- ja pohjoissaame), tarjota heille saamen kielten opetusta. Arviointi osoitti, että kieltä ei ole ilman kulttuuria, ja suvun tai perheen kielen osaaminen vahvistaa huoltajien käsitysten mukaan yhteisöllisyyttä ja pitää saamen kielen ja kulttuurin hengissä. Hankkeen oppilasmäärä on kolminkertaistunut hankkeen aikana, ja se on lukuvuonna 2022–2023 noin 150 oppilasta noin 90 eri koulusta ja 40 eri kunnasta.

Hyvinä käytänteinä etäopetuspilotissa nousi esiin muun muassa huoltajien aktiivinen osallis­tuminen lastensa saamen kielen opiskeluun. Vuorovaikutus koulun ja huoltajien välillä toimi hyvin ja erityisesti lapsen ohjaajalla on vuorovaikutuksessa tärkeä rooli. Etäopetuspilotin opettajat ovat päteviä, mikä heijastuu myös oppilaiden motivoitumiseen ja haluun oppia saamen kieltä. Oppilaiden mielestä tunneilla on kivaa, sillä siellä on monenlaista tekemistä, ja oppilas saa lisätehtäviä halutessaan. Opettajat puhuvat tunneilla paljon saamea ja lapsilla on myös kotona mahdollisuuksia käyttää kieltä. Eri­laiset mediat ovat luonnollinen osa opetusta.

Opetukseen hakeutuminen helppoa, huoltajien aktiivisuus avainasemassa

Tällä hetkellä yli 70 % saamelaislapsista ja -nuorista asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Tieto oppilaan saamelaisuudesta ei aina välity kouluun, ja siksi huoltajan ja oppilaan itsensä on oltava aktiivisia opetukseen hakeutumisessa.Opetuksen järjestäjien ja koulujen mukaan hankkeen vahvuus oli se, että yksikin oppilas riittää opetuksen käynnistämiseen koulussa; ilman etäopetushanketta opetusta ei voitaisi tarjota yksittäiselle oppilaalle.

Vaikka tiedotus ja ohjeistus on hankkeen elinkaaren aikana selkeästi parantunut, on tiedotusta edelleen kehitettävä opetuksen saavutettavuuden lisäämiseksi. Myös kuntien ja koulujen tulee lisätä tiedottamistaan oppilaiden mahdollisuudesta osallistua etäyhteyksin toteutettavaan saamen kielten opetukseen.

Saamen kielen asema opetussuunnitelman perusteissa selkeytettävä

Etäopetuspilotissa annettava opetus on perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää opetusta, jota tarjotaan saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamelaisoppilaille. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa, ja oppitunnit ovat usein koulupäivän päätteeksi tai heti sen alussa.

Saamen kielten erityisasema elvytettävinä kielinä tulee huomioida painokkaammin opetussuunnitelmien perusteita uudistettaessa. Myös kotiseutualueen ulkopuolella tulisi olla mahdollista tarjota eri oppimääriä saamen kielestä, sillä osalle oppilaista saame on äidinkieli, mutta iso osa oppilaista aloittaa saamen opiskelun alkeista. Opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä tulee huomioida selkeämmin saamelaispedagogiikka, saamelainen kulttuuri ja elämäntapa sekä saamen kielten uhanalainen tilanne sekä asema maamme ainoina alkuperäiskielinä.

Arvioinnin mukaan hankkeen yhtenä haasteena oli oppituntien sijoittelu lukujärjestykseen. Mitä suurempi koulu, sitä vaikeampaa yksittäisen oppilaan tuntien sijoittaminen lukujärjestykseen oli ollut. Kehittämissuosituksena arvioinnissa esitetään saamen kielen saamista osaksi tuntijakoa, mikä tekisi saamen kielten aseman näkyvämmäksi myös koulutuspoliittisesti. Samoin arvioinnissa esitetään, että viimeksi 90-luvulla uudistettua perusopetuslakia tulee tarkistaa saamelaislasten osalta siten, että se vahvistaisi saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamelaisoppilaiden lisäksi myös kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamelaisoppilaille oikeuden saamen kieleen ja saamenkieliseen opetukseen.

Lisätietoja:

Marita Härmälä
Johtava arviointiasiantuntija, Karvi
+358 29 533 5560
marita.harmala@karvi.fi

Hanna Helander
Projektipäällikkö, saamen kielten etäopetushanke
+358 40 7012 094
hanna.helander@edu.utsjoki.fi

Linkit:

Härmälä, M., Sarivaara, E. & Laihonen P. 2022. ”Paljon on tehty, mutta paljon on vielä kehitettävää.” Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin arviointi 2022.

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia ja kehittää saamen kielten etäopetuksen pedagogiikkaa. Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäopetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa.

Uusi koltansaamenkielinen oppikirja on ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 3. luokan oppikirjan.

VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 on koltansaamen oppikirja perusopetuksen kolmannen luokan äidinkielen lukijoiden opetukseen.

Oppikirja on koltansaamen kieleen käännetty inarinsaamen kielen Virkkuuvääri 3 -kirjasta.

Kirjan tekijät ovat Petter Morottaja ja Miina Seurujärvi, kuvituksen ja taiton on tehnyt Mika Kolehmainen. Koltansaamen kielelle oppikirjan on kääntänyt Raija Lehtola.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta: VIRKKÂDVÄÄʹRR 3 Jieʹnnǩiõll da ǩeerjlažvuõtt 3.kl

Lisätietoja:

Raija Lehtola
Oppimateriaalisuunnittelija
010 839 3194
raija.lehtola@samediggi.fi  

Petra Kuuva
Oppimateriaalisihteeri
010 839 3119
petra.kuuva@samediggi.fi

Uusi inarinsaamenkielinen oppikirja on julkaistu

Kuva: Heli Aikio

Virkkuuvääri 5 -kirja on julkaistu. Kirja on tarkoitettu 5.lk äidinkielen- ja kirjallisuuden opetukseen. Kirjassa on uusi Petter Morottajan kirjoittama jatkotarina, jossa nyt viidesluokkalaiset Täiđee, Kuávsui ja Čiiŋâs ratkaisevat uuden mysteerin samalla kun yrittävät voittaa aarrekisan. Kirjan pohjana on Otavan Uusi Kipinä 5 -kirja, jonka on inarinsaameksi kääntänyt ja sovittanut Emilia Nieminen.

Samalla julkaistiin myös koltansaamenkielinen Virkkâdvääʹrr 3.

Kirja on saatavilla Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: Virkkuuvääri 5 eenikielâ já kirjálâšvuotâ

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 26.-27.4.2023

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa, Sajoksessa 26.-27.4.2023. Teemana on tänä vuonna esittävät taiteet ja erityisteemana saamelainen käsityö.

Saamelaiskäräjät järjestää saamelaisnuorten taidetapahtuman Inarissa, saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 26.-27.4.2023.  Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri-tapahtuma on uudistunut ja se järjestetään tänä vuonna monitaidefestivaalina Kuopiossa 25.-27.5.2023. Valtakunnallista tapahtumaa mukaillen saamelaisnuorten taidetapahtuman teema on tänä vuonna esittävät taiteet, jollaista voi olla esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi, stand up ja lavarunous. Toisena teemana saamelaisnuorten taidetapahtumassa on tänä vuonna saamelainen käsityö (duodji, tyeji, ǩiõtt-tuejj) – saamelaisnuorten tekemät työt tulevat olemaan esillä taidetapahtuman aikana.

Nousseiden järjestelykustannusten ja Sajoksen rajallisen tilakapasiteetin vuoksi saamelaisnuorten taidetapahtuman ikärajaa on tänä vuonna nostettu niin, että taidetapahtumaan voivat osallistua 9-20-vuotiaat nuoret. Sarjat ovat: 9-12–vuotiaat, 13-16–vuotiaat sekä 16-20–vuotiaat.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman lisäksi saamelaiskäräjät kannustaa 13-29-vuotiaita saamelaisnuoria hakemaan maaliskuussa avautuvalle virtuaaliselle Nuori Kulttuuri Digistagelle, jonne tulleista esityksistä osa valitaan Kuopion festivaaliin. Digistagen säännöt on luettavissa Nuori Kulttuurin kotisivuilta.

Kuva: Taidetapahtuma 2019. Ville-Riiko Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Lisätietoja: 

Heli Aikio
vs. oppimateriaalisuunnittelija
heli.aikio[at]samediggi.fi
+358 (0)10 839 3107