Ääni työvälineenä! – valmennus

Ääninäyttelijä Susa Saukko valmentaa äänen käytön saloihin kulttuurikeskus Sajoksessa 8.–10. lokakuuta.

Viikonloppuvalmennus on tarkoitettu jokaiselle äänityöskentelystä ja oman äänensä mahdollisuuksista kiinnostuneelle. Valmennus alkaa perjantaina yhteisellä harjoituksella ja jatkuu lauantaina sekä sunnuntaina pienryhmätyöskentelyllä. Pienryhmissä jokaiselle on varattu oma ohjattu studioaika.

Susa on tuttu Muumeista

Ääninäyttelijä-mentori Susa Saukko on toiminut yli kaksi vuosikymmentä ääninäyttelijänä sekä äänityön ohjaajana. Hän on ohjannut kaikki kolme eri kieliversiota saamenkielisistä Muumeista ja auttaa nyt osallistujia innostumaan omista äänenkäytön mahdollisuuksista työvälineenä.

Susa on teatteritaiteen maisteri ja pitkän linjan näyttelijä, laulaja ja ohjaaja. Kuva: Juha Mustonen

– Tunnista oma persoonallinen ja karismaattinen tapasi ilmaista itseäsi äänelläsi! Ääni kehossamme resonoi parhaimmillaan mieltä rauhoittavasti ja toisaalta on pitkäjänteistä keskittynyttä työtä. Ääninäyttelijän työ on ihana ammatti, sanoo Susa.

Valmennus on vahvimmillaan väylä äänitöiden pariin

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto tarvitsee eri ikäisiä lukijoita ja ääninäyttelijöitä oppimateriaalien tekemiseen. Valmennukseen osallistujat voivat ilmoittautua lukijoiksi saamenkielisiin oppimateriaaliprojekteihin.

Aikataulu

Perjantaina kello 16–20 yhteinen valmennus kulttuurikeskus Sajoksen auditorio Dollassa.

 • rento pukeutuminen ja käsipeili mukaan

Lauantaina ja sunnuntaina studio-ohjausajat pienryhmille klo 10–14 ja klo 15–19.

Koulutukseen otetaan 15 henkilöä. Jokainen osallistuu perjantaina yhteiseen valmennukseen sekä yhteen pienryhmään viikonlopun aikana. Pienryhmät jaetaan perjantaina paikan päällä. Valmennuksessa on tarjolla juomaa ja välipalaa. Koronaturvallisuudesta huolehditaan. Valmennus on suomeksi.

Ilmoittautumiset sähköisesti

Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 30.9. tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/34A088B721D5D1AC

Tervetuloa! Pueʹtted tiõrvân! Tiervâpuáttim! Bures boahtin!

Valmennuksen järjestävät Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke (ESR).

Lisätietoja:

Petra Kuuva
Oppimateriaalisihteeri
040 677 2275
petra.kuuva@samediggi.fi

Marita Aikio
Oppimateriaalisuunnittelija
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke (ESR)
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Unni Länsman
050 502 1357
unni.lansman@sogsakk.fi

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota koordinoi Saamelaisalueen koulutuskeskus. Osatoteuttajana on Lapin yliopisto. Mukana rahoittajina ovat myös Saamelaiskäräjät, Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.10.2021. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmien osaamista uusiin teknologioihin ja uuteen toimintakulttuuriin sekä edistää verkostoitumista digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeesta lisätietoa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen verkkosivuilta: www.sogsakk.fi/arktistapedagogiikkaa2.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden tapahtuma.

Foorumin tavoitteina ovat

 • kokonaiskuvan luominen saamelaisopetuksen tilanteesta Suomessa,
 • Ruotsissa ja Norjassa,
 • saamelaisopetuksen rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen,
 • uudenlaisten yhteistyömuotojen luominen ja
 • jatkuvan keskusteluyhteyden aikaansaaminen maiden opetusviranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja saamelaisyhteisöjen välille.

Foorumin teemoina ovat

 • opetus saamen äidinkielen / ensimmäisen kielen kehittymisen mahdollistajana Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa,
 • saamen kielten revitalisaation väylät opetuksessa, hyvät käytännöt eri maissa,
 • opetuksen vahvat ja heikot mallit saamen kielten tulevaisuuden näkökulmasta,
 • saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetus eri maissa,
 • saamenkielisten opettajien koulutus ja kelpoisuusvaatimukset,
 • saamenkielisen oppimateriaaliyhteistyön edellytykset ja
 • saamelaisia koskeva tieto kaikille yhteisessä opetuksessa.

Kohderyhmä Suomen, Ruotsin ja Norjan

 • opetusministeriöt, saamelaiskäräjät ja opetusviranomaiset,
 • opetuksen ja koulutuksen järjestäjät,
 • koulutuspoliittiset päättäjät,
 • saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tutkijat sekä
 • muut asiasta kiinnostuneet.

Lisätietoja lokakuun aikana – seuraa Saamelaiskäräjien verkkosivuja www.samediggi.fi ja opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteria https://minedu.fi/tapahtumat. Konferenssisivusto avataan lokakuussa.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Anna Mikander, anna.mikander(at)gov.fi, +358 (0) 40 866 8585

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, +358 (0)10 8393 112

Uusi pohjoissaamen äidinkielen oppikirja ilmestynyt

Biellocizáš 9 on pohjoissaamen äidinkielen oppikirja peruskoulun 9. luokan oppilaille. Kirjaan kuuluu myös harjoituskirja. Kirjasarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Biellocizáš 7 ja 8 sekä niihin kuuluvat harjoituskirjat.

Oppikirjan tekijä: Helmi Länsman ja työryhmä, kannen kuvitus Esther Berelowitsch

Kirjoja voi tilata nettikaupastamme:

https://www.samediggi.fi/tuote/biellocizas-9-oahppogirji/

https://www.samediggi.fi/tuote/biellocizas-9-harjehusgirji/

Saamelaiskäräjät 2021, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Tule kokemusasiantuntijaksi Kulttuurien kouluun!

Saamelaiskäräjät hakee kouluttajaa syksyn Kulttuurien koulu -hankkeeseen. Kulttuurien koulu on Saamelaiskäräjien, Suomen Romaniyhdistyksen ja Nuorten akatemian yhteinen yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke. Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Syksyn 2021 koulutukset järjestetään etänä.

Kouluttajan ei tarvitse olla saamelaistietouden asiantuntija eikä ammattilaisluennoitsija, vaan kokemusasiantuntija! Riittää, että on asenteeltaan reipas, omaa kokemuksensa saamelaisuudesta ja tietää mistä tarvittavaa tietoa löytää. Keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Yksin ei myöskään tarvitse työskennellä: toisena kouluttajana on romaninuori ja Nuorten akatemia on mukana jokaisessa koulutuspäivässä.

Koulutuspäivien väliin varataan hieman aikaa opettajien tekemien tehtävien kommentointiin. Tammikuussa järjestetään kehittämispalaveri, jossa kouluttajien kanssa käydään läpi syksyn koulutuksia ja tarvittaessa parannellaan suunnitelmaa vuoden 2022 koulutuksiin.

Kouluttajalle/ kokemusasiantuntijalle maksetaan 200 euron palkkio jokaiselta koulutuspäivältä. Lisäksi koulutuspäivien välillä tapahtuvasta tehtävien kommentoinnista maksetaan palkkio. Toiminnasta aiheutuvat muut kulut korvataan.

Syksyn 2021 koulutuspäivät ovat (klo 9–15):

1. koulutussarja (etänä): ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.

2. koulutussarja (etänä): ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Tiedote hankkeen alkamisesta ja perustietoja hankkeesta: https://www.samediggi.fi/2021/08/23/kulttuurien-koulu-kaynnistyy-saamelaiskarajat-suomen-romaniyhdistys-ja-nuorten-akatemia-kouluttavat-opettajia-saamelais-ja-romaninuorten-kohtaamiseen/

Tarkempia tietoja hankkeesta ja koulutusten sisällöstä löytyy täältä: https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/kulttuurien-koulu/

Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.9. mennessä info@samediggi.fi, viitteeksi ´Kulttuurien koulu´.

Lisätietoja:                                                                                                                                                                                   

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
0108393112

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuorisoneuvoston puheenjohtaja
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi
040 584 3098

Kulttuurien koulu käynnistyy: Saamelaiskäräjät, Suomen Romaniyhdistys ja Nuorten Akatemia kouluttavat opettajia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen

Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Tavoitteena on opettajien valmentaminen saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen.

– Kulttuurien koulu -hanke tulee todelliseen tarpeeseen, sanoo koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff. – Meillähän on nyt selvitettyä tietoa siitä, etteivät oppimateriaalit sisällä juurikaan saamelaistietoa. Opettajakoulutuksessakaan saamelaisia koskevia asioita ei käsitellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön saamen opetuksen kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa opetusministerille huhtikuussa 2021. Se teetti myös erillisselvityksen perusopetuksen suomen- ja ruotsinkielisten oppimateriaalien saamelaistiedosta. – Toivon, että saamelaisia koskeva tieto kouluopetuksessa alkaa nyt lisääntyä ja myöskin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvat saamelaislapset ja -nuoret saavat tukea identiteetilleen, sanoo Ljetoff.

Mikä?

Kulttuurien koulu on syksyllä alkava maksuton täydennyskoulutussarja, joka on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen tulee tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista. Täydennyskoulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen ja myös nuorten kulttuurisen identiteetin tukemiseen.

Kulttuurien koulu syntyi halusta ja tarpeesta lisätä tietoa ja vähentää stereotypioita. Viime vuosina on ollut paljon puhetta saamelais- ja romaniteemojen vähäisyydestä oppikirjoissa. Ennakkoluulot syntyvät usein juuri tietämättömyydestä. Lisäkoulutukselle on suuri tarve, sillä tällä hetkellä teeman käsittelyyn on tarjolla liian vähän keinoja. Ymmärrystä saamelais- sekä romaanikulttuurien erityispiirteitä kohtaan ei opita nykyisistä oppikirjoista, eikä opettaja välttämättä  tunne saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteitä niin hyvin, että pystyisi tukemaan kulttuuri-identiteettiään muodostavaa vähemmistönuorta.

Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Koulutukset toteutetaan yhdessä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa, ja ne ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Koska? 

Täydennyskoulutussarja koostuu viidestä koulutuspäivästä: kolmesta online- ja kahdesta etäpäivästä. Online-päivinä aihetta käsitellään ryhmänä yhdessä Teamsin ja Howspace-alustan välityksellä. Etäpäivinä osallistujat vievät oppeja käytäntöön omien aikataulujensa mukaisesti. Osallistujat sitoutuvat käymään koko koulutussarjan läpi.

Koulutuspäivät pidetään klo 9–15 (sis. omakustanteisen lounastauon ja kahvitauon).

Syksy 2021 pilottikoulutuksen online-päivät
1. koulutussarja: ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.
2. koulutussarja: ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Koulutukset jatkuvat vuonna 2022 kolmella etä-, ja kahdella lähikoulutussarjalla. Lähikoulutukset on tarkoitus pitää Oulussa ja Helsingissä.

Tutustu koulutuspäivien tarkempaan sisältöön ja aikatauluun täällä!

Ilmoittautuminen Kulttuurien koulu -täydennyskoulutuksiin on avattu.

Opettaja, onko sinulla riittävät tiedot ja valmiudet tukea saamelais- ja romaninuoria heidän kulttuuri-identiteettinsä muodostamisessa? Kuinka hyvin tunnet saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteet? Osallistu syksyllä 2021 alkavaan maksuttomaan täydennyskoulutussarjaan: tule mukaan oppimaan lisää ja vähennä kanssamme stereotypioita ja ennakkoluuloja! Valtaosa koulutuksista järjestetään etänä, joten voit osallistua helposti paikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoja:

Nuorten Akatemian yhteystiedot / Ulla Saalasti
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi 
040 567 4203

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto/ Ulla Aikio-Puoskari
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi
010 839 3112

Suomen Romaniyhdistys / Dimitri Lindgren
dimitri.aumensa@gmail.com
045 220 3229

Linkkejä:

Kulttuurien koulu -hankesivu 

Koulutus- ja oppimateriaaliasiat Saamelaiskäräjillä

Saamelaistietoa opetukseen > www.oktavuohta.com, www.dihtosis.fi

Suomen Romaniyhdistys > www.suomenromaniyhdistys.fi

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

Saamelaiskäräjät kuulee huoltajia ja neuvottelee Rovaniemen kaupungin kanssa saamen opetuksesta

Saamelaiskäräjät kuulee saamen kielten oppilaiden huoltajia maanantai-iltana 23.8. etäyhteyksin järjestettävässä tilaisuudessa. Viralliset neuvottelut Rovaniemen kaupungin sivistystoimen kanssa alkavat tiistaina. Huolta herättävät erityisesti saamen kielten opetusjärjestelyt alkaneena kouluvuonna. Kaupunki siirsi valtaosan saamen kielten opetuksesta toteutettavaksi etäyhteyksin oppilaiden koteihin varsinaisen koulupäivän jälkeen.

– Tilanne huolestuttaa, koska opetusjärjestelyt eivät vastaa käsitystämme opetuksen lainmukaisuudesta, oikeasta vastuunjaosta eivätkä hyvästä pedagogisesta toteutuksesta, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.  – Monet huolestuneet huoltajat ovat olleet meihin yhteydessä ja pyytäneet Saamelaiskäräjiltä apua tilanteen korjaamiseen. Tilanne tuntuu vaikealta lukuisille perheille ja on pelättävissä, että Rovaniemellä tapahtunut myönteinen saamen kielten opetuksen kehittämistyö valuu hukkaan.

Saamelaiskäräjät on kutsunut oppilaiden huoltajia avoimeen kuulemistilaisuuteen, jossa se haluaa kartoittaa tilannetta mahdollisimman monesta näkökulmasta. Juuso on erityisen ilahtunut saamen kielten oppilasmäärän selvästä kasvusta ja viime vuosien kehittämistyöstä Rovaniemellä.

Varapuheenjohtaja Anni Koiviston mielestä Rovaniemen tilanne kuvastaa saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen lainsäädännöllisesti ja rahoituksellisesti heikkoa asemaa kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. – Saamelaiskäräjät on tehnyt kovasti työtä tilanteen korjaamiseksi ja odotuksemme ovat nyt korkeammalla kuin aiempina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama saamelaisopetuksen kehittämistyöryhmä jätti keväällä esityksensä ja neljä erillisselvitystä opetuksen kehittämiseksi ja mm. sen saattamiseksi pysyvälle perustalle koko maassa.

Pohjoissaamen kielen oppilasmäärä perusopetuksessa on noussut edellisestä lukuvuodesta useilla kymmenillä, ollen nyt noin 100. Kaupunki on palkannut pohjoissaamen kielen opettajan, mutta inarin- ja koltansaamen kielten opetuksen se ostaa Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteiseltä etäopetushankkeelta.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso, Puheenjohtaja  
040 687 3394, tuomas.juuso@samediggi.fi

 Anni Koivisto, I varapuheenjohtaja
040 415 5969, anni.koivisto@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri
040 767 3101, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi

Koulutus- ja oppimateriaaliasiat Saamelaiskäräjillä

Uutinen 15.4.2021 OKM:n työryhmän työn valmistumisesta

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni -oppimateriaali on ilmestynyt

Mitä nimet kertovat lähiympäristöstä?

Onko paikka käyttämätön, vaikka siinä ei näy käytön jälkiä?

Millaisia ääniä lähiympäristöstä löytyy?

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni on opetusmateriaali, jonka tavoitteena on tuoda oppilaille näkyväksi saamelainen kulttuuriperintö ja erilaiset kulttuuriympäristöt. Oppimateriaali sisältää kuusi eri laajuista harjoitusta saamelaisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön ymmärtämiseen ja oppimiseen. Julkaisun tavoitteena on innostaa opettajia sekä kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta. Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää erilaisten opetusryhmien kanssa ja soveltaa helposti myös osaksi varhaiskasvatusta tai kielipesätoimintaa.

Materiaali on koottu yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatus seuran, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Arktista pedagogiikkaa II hankkeen ja Saamelaismuseo Siidan kanssa. Materiaalin ovat toimittaneet Marita Aikio, Unni Länsman, Eija Ojanlatva, Miina Seurujärvi, Jaakko Tuominen ja Anna Väänänen.

Materiaali on koltan- inarin- ja pohjoissaamen kielellä Kulttuurin vuosikello -sivuilla!
Sivuilta löytyy myös materiaalin suomenkielinen käsikirjoitus pdf-muodossa.

Saamen kielten etäoppilaiden määrä kasvaa – Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti hankekoordinaattorina

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin neljäs lukuvuosi käynnistyy maanantaina 16.8. Lukuvuonna 2021–2022 hankkeessa opiskelee 104 oppilasta 30 kunnasta eri puolelta Suomea. Inarinsaamen oppilaita on 34, koltansaamen 19 ja pohjoissaamen 52. Yhteyksiä kouluihin hoitavana koordinaattorina on aloittanut Saamelaiskäräjillä työskentelevä Anni-Sofia Niittyvuopio.

Uusi kouluvuosi käynnistyi hankkeen suunnittelupäivillä Oulussa 5.-6. elokuuta. Kuvassa Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari ja Joni Saijets.

Hankkeen opettajina työskentelevät Sirkka Sanila (koltansaame), Henna Aikio (inarinsaame), Joni Saijets (pohjoissaame äidinkielenä) ja Satu Pieski (pohjoissaame toisena kielenä). Satu Pieski siirtyy syyskuussa neljäksi kuukaudeksi projektipäällikön tehtävään Hanna Helanderin virkavapauden ajaksi.

Sirkka Sanila opettaa Tukholmasta, Joni Saijets jutaavaan saamelaiseen tapaan joko kotoa tai sieltä, mihin on kulkiessaan päätynyt, Henna Aikio ja Satu Pieski Oulusta. Opettajien ja hanketyöntekijöiden uusi lukuvuosi käynnistyi yhteisillä suunnittelupäivillä Oulussa elokuun alussa.

Yhteistyössä Lapin yliopiston ADVOST-hankkeen kanssa valmistellaan etäopetuksen käsikirjaa. Deanuleagis sámástit -hankkeen kanssa valmistellaan kalastusaiheisia opetusvideoita ja hankkeelta saadaan myös oppilaiden huoltajille ja viranomaisille suunnattua kielineuvontaa.

Opettajat odottavat jo oppilaiden kohtaamista. – Oppilaiden motivaatio ja into välittyvät myös ruudun läpi. On tosi ihanaa nähdä, miten oppilaat ympäri Suomen eri kouluista toimivat yhdessä omissa etäryhmissään ja sitoutuvat kielen oppimiseen, opettaja Henna Aikio sanoo.

Lisätietoja:

Hanna Helander, hanna.helander@edu.utsjoki.fi

Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

Satu Pieski, satu.pieski@edu.utsjoki.fi

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Uusi Gávpotfearán-mobiilipeli opettaa kaupunki- ja tunnesanastoa kolmella saamen kielellä

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on julkaissut uuden saamenkielisen Gávpotfearán-mobiilipelin. Peli on toteutettu pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä.

Gávpotfearán, suomeksi Kaupunkiseikkailu, on noin 6–8-vuotiaille suunnattu kielikylpymäinen mobiilipeli, jossa pelaaja pääsee seikkailun lomassa oppimaan kaupunki- ja tunnesanastoa erilaisissa kaupunkiympäristöissä. Pelaajan ei tarvitse osata lukea ja kirjoittaa saamea aloittaakseen pelaamista.

Mobiilipelillä on tarkoitus tukea uhanalaisten saamen kielten käyttöä ja oppimista lasten vapaa-ajalla. Pelin ovat suunnitelleen etähankkeen työntekijät yhdessä opettajien kanssa. Pohjoissaamen opettaja Satu Pieski on tyytyväinen lopputulokseen. – Pelin monet ympäristöt tempaavat mukaansa, ja pelaaja oppii arkikielen sanoja niille kehitetyissä ympäristöissä. Mitä enemmän pelaaja oppii sanoja, sitä pidemmälle peli vie, Pieski kertoo.

Projektipäällikkö Hanna Helander toivoo, että mahdollisimman moni lataa pelin lapselleen, koska nykyajan lapset oppivat helpoiten kieltä pelien kautta. – Tavoitteenamme on ollut, että pelaaja saa onnistumisen iloa, ja kieli tulee mukana kuin itsestään, Helander kertoo.

Gávpotfearán-mobiilipeli on ladattavissa sekä Google Play -kaupasta että AppStoresta. Pelin pohjoissaamenkielisenä äänenä on Juulienna Näkkäläjärvi, inarinsaamenkielisenä Satu Aikio ja koltansaamenkielisenä Sisko Hilkka Fofonoff. Pelin on toteuttanut oululainen LudoCraft Oy.

Android Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LudoCraft.Gavpotfearan
iOS : https://testflight.apple.com/join/VlOY5hPi

Lisätietoja:

Satu-Marjut Pieski, satu.pieski@edu.utsjoki.fi, 040 546 6514

Hanna Helander, hanna.helander@edu.utsjoki.fi, 040 701 2094

Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi, 040 584 3098

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran. Saamelaiskäräjillä työskentelee useita oppimateriaalisuunnittelijoita, joiden tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Oppimateriaalisuunnittelijoiden tehtävänä on mm. huolehtia oppimateriaalisihteerin kanssa yhteistyössä oppimateriaaliprojektien toteuttamisesta, vastata inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien toimitustyöstä (tekijänoikeus-, kuvitus- ja muiden sopimusten valmistelu, korjaustarkistukset, painatukseen liittyvät asiat kuten tarjoukset ja materiaalin lähettäminen painoon sekä taitto- ja käännöstyöt), huolehtia oppimateriaaleja koskevasta tiedottamisesta, Saamelaiskäräjien oppimateriaalinäyttelystä ja -arkistosta. Haettavana olevassa oppimateriaalisuunnittelijan tehtävässä edellytetään erityisesti saamen kielen, oppimateriaalien graafisen suunnittelun sekä digitaalisten materiaalien suunnittelun ja teknisen toteutuksen osaamista.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, koulutusasioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2597,07 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Virka täytetään 1.9.2021 alkaen ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 20.7.2021 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?002b0256

Lisätietoja antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 21.6.2021 Saamelaiskäräjät