Saamelaiskäräjät hakee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kuusi saamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijän määräaikaista tehtävää. Projektit liittyvät saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden oppimateriaaleihin. Tehtävät täytetään kuudeksi kuukaudeksi (6 kk) vuoden 2022 aikana. Työn ajankohdasta sovitaan erikseen. Oppimateriaalityö edellyttää hyvää saamen kielen taitoa, pedagogista osaamista, opetussuunnitelman tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-I mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2492,97 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.2.2022 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?662d5181

Lisätietoja antavat oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva, puh. 010 839 3119 ja oppimateriaalisuunnittelija Marita Aikio, puh. 010 839 3111. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 18.1.2022 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät hakee inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaista

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaisuuden ajalle 15.2.2022-31.12.2023. Saamelaiskäräjillä työskentelee useita oppimateriaalisuunnittelijoita, joiden tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Oppimateriaalisuunnittelijoiden tehtävänä on mm. huolehtia oppimateriaalisihteerin kanssa yhteistyössä oppimateriaaliprojektien toteuttamisesta ja oppimateriaalityöryhmien ohjauksesta sekä huolehtia oppimateriaaleja koskevasta tiedottamisesta, Saamelaiskäräjien oppimateriaalinäyttelystä ja -arkistosta. Haettavana olevassa oppimateriaalisuunnittelijan tehtävässä edellytetään erityisesti hyvää inarinsaamen kielen osaamista.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, pedagogista osaamista, koulutusasioiden ja hallinnollisten tehtävien tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2597,07 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Viransijaisuus täytetään 15.2.2022 alkaen ja viran täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 1.2.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4421272b .

Lisätietoja antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 14.1.2022 Saamelaiskäräjät

Saamen kielten etäopetuksen kevätlukukausi alkoi 10.1.2022 – Seuraavan lukuvuoden ilmoittautuminen avataan helmikuussa

Saamen kielten etäopetuksen pilottihankkeen kevätlukukausi käynnistyi maanantaina 10.1.2022. Hankkeessa opiskelee tällä hetkellä 109 oppilasta kolmessa saamen kielessä.

– Kevätlukukauden aikana jatketaan tutustumista saamelaiseen vuodenkiertoon. Kevään aikana tutustutaan mm. saamelaiseen pääsiäisen viettoon ja siihen, millaista se oli ennen ja on nyt. Kulttuurivieraiden avulla oppilaat pääsevät tutustumaan omaan kulttuuriinsa eri alojen osaajien näkökulmasta, kertoo inarinsaamen opettaja Henna Aikio.

Yhteyksiä kouluihin hoitavan koordinaattorin työhön on palannut Saamelaiskäräjillä työskentelevä Arla Magga. Anni-Sofia Niittyvuopio on siirtynyt neljäksi kuukaudeksi hankepäällikön tehtävään Hanna Helanderin virkavapaan ajaksi. Hankepäällikkö työskentelee Utsjoen kunnassa.

Hankkeen opettajina jatkavat koltansaamen sivutoiminen tuntiopettaja Sirkka Sanila, inarinsaamen päätoiminen tuntiopettaja Henna Aikio ja pohjoissaamen sivutoiminen tuntiopettaja Marianne Ketola. Päätoimisena pohjoissaamen opettajana aloittaa Máren-Elle Länsman. Sirkka Sanila opettaa Tukholmasta, Marianne Ketola Enontekiöltä, Henna Aikio ja Máren-Elle Länsman opettavat Oulusta.

– Hankkeen oppilasmäärä on kaksinkertaistunut ensimmäisestä vuodesta. Hankkeelle on suuri tarve ja toivommekin, että mahdollisimman moni saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella koulua käyvä saamelaisoppilas saadaan mukaan opetukseen. Kannustamme huoltajia, opettajia ja opetuksen järjestäjiä tutustumaan matalalla kynnyksellä hankkeen opetukseen esimerkiksi verkkosivuillamme. Työntekijöihin voi myös aina ottaa yhteyttä, kerromme mielellämme lisää hankkeesta, toteaa hankepäällikkö Anni-Sofia Niittyvuopio.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022–2023 tapahtuu maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen ja hanke järjestää infotilaisuuksia saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneiden oppilaiden huoltajille ja opetuksen järjestäjille.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 7012 094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga@samediggi.fi
040 6875 989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalityön määräaikaisen hallinnollisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon ja oppimateriaalihankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä, kehittää digitaalisen oppimateriaalityön edellytyksiä ja saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toimintaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus, digitaalisten alustojen tuntemus, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvä suullinen ja kirjallinen saamen kielen taito. Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2645,46 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 17.1.2022 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?556c345a 

Lisätietoja työstä antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari puh 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva puh 010 839 3119. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 3.1.2022
Saamelaiskäräjät 

Saamelaiskäräjien stipendi kuudelle korkeakouluopiskelijalle

Anne-Máret Labba, Mirka Kelahaara, Mari Mäkitalo, Pihla Pulkkinen, Mervi Semenoff ja Henna Tervaniemi saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti lokakuun 11. päivänä haettavaksi yhteensä kuusi 500 euron stipendiä, jotka oli tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. 

Stipendihakemuksia vastaanotettiin yhteensä seitsemän. Stipendin hakuaika päättyi 27.10. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti stipendien saajista kokouksessaan 18.11.  

Anne-Máret Labba opiskelee saamen kieltä ja kirjallisuutta saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi allaskuvla). Mirka Kelahaara on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka suorittaa Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ammattiopettajan tutkintoa. Mari Mäkitalo opiskelee Oulun yliopistossa saamelaista kulttuuria, saamen kieltä, psykologiaa ja terveystieteitä. Pihla Pulkkisen opintojen pääaineina Oulun yliopistossa ovat kulttuuriantropologia ja arkeologia ja sivuaineina saamelainen kulttuuri ja pohjoissaamen kieli. Mervi Semenoff opiskelee Oulun yliopistossa pääaineenaan koltansaamen kieli ja sivuaineenaan saamelainen kulttuuri. Henna Tervaniemi opiskelee inarinsaamen kieltä ja saamelaista kulttuuria Oulun yliopistossa. 

Saamelaiskäräjät kiittää kaikkia stipendiä hakeneita ja toivottaa jokaiselle onnea ja menestystä sekä opinnoissa että tulevassa työelämässä! 

Kuva: Johanna Labba

Kauan odotettu koltansaamen aapinen ilmestynyt

Koltansaamen aapiskirjan “Jääkk-njaal AABBÂS” julkistamistilaisuus pidetään Teamsissa 16.12.2021 klo 13.30 koltansaameksi ja klo 14.30 suomeksi.

Aapisen kannessa Jääkk-naali poseeraa opettajansa ja perheensä kanssa. Kuva: Saamelaiskäräjät / Tanja Sanila.

Jääkk-njaal AABBÂS on ensimmäisen luokan äidinkielen oppikirja, joka johdattaa pienen oppijan lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan. Sevettijärvellä asuvasta 7-vuotiaasta Jääkk-naalista kertova hauska ja värikäs aapinen on innostava ja tukee lapsen kasvua omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. Aapisen on käsikirjoittanut Tiina Sanila-Aikio, kuvat ja taittotyön on tehnyt Tanja Sanila. Aapiskirjan työryhmään ovat osallistuneet Satu Moshnikoff, Seija Sivertsen, Hannu Kangasniemi ja Raija Lehtola.

Aapiskirjan julkistamistilaisuus pidetään Teams-ympäristössä torstaina 16.12.2021 kello 13.30 koltansaameksi ja suomeksi kello 14.30. Tilaisuuksissa Tiina Sanila-Aikio kertoo kirjan sisällöistä ja tekemisestä, ja suomenkielisessä tilaisuudessa mukana myös kuvittaja Tanja Sanila. Kertomusten lisäksi pääsemme näkemään otteita kirjan sisällöstä. Lämpimästi tervetuloa!

Linkki Jääkk-njaal AABBÂS -kirjan julkistamistilaisuuteen

Aapisella on suuri merkitys koltansaamen kielelle

Jääkk-njaal AABBÂS on ensimmäinen väreissä painettu koltansaamen aapiskirja ja sen valmistuminen on kolttasaamelaiselle yhteisölle merkittävä asia.

– Iloitsemme suuresti tämän uuden, upean aapisen ilmestymisestä. Tämä on lapsen ensi askel koltansaamenkieliselle koulupolulle. Aapinen on pohja kirjoitustaidon rakentumiselle ja koululaisen ensimmäinen oma kirja. Nyt kolttasaamelaiset perheet saavat upean työkalun lapsen kielen kehittymiseen. Toivon myös, ettei kirja jää vain koulussa luettavaksi, vaan myös vanhemmat löytäisivät kirjan kuvituksen ja tarinan, sanoo Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff.

– Toivon, että lapset löytävät tuttuja asioita aapisen saamelaisesta perheestä kielineen ja kulttuureineen. Samaan aikaan toivon, että mahdollisimman monet lapset pääsisivät oppimaan kansamme tietoja ja taitoja perheensä ja yhteisönsä sisällä. Omistan aapisen tyttärelleni Elli-Dåʹmnnalle ja opettajalleni Seija Sivertsenille, jatkaa kirjan käsikirjoittaja Tiina Sanila-Aikio.

– Aapisen kuvittaminen on kuvittajalleen yksi uran tärkeimmistä töistä. Tämä projekti on ollut minulle mieliinpainuva. Se, että saan tehdä lapsillemme kuvia omasta kulttuuristamme, merkitsee minulle paljon, sanoo kuvittaja Tanja Sanila.

Myös Saamelaiskäräjillä iloitaan aapisen synnystä.

– Aapinen on usein lapsen ensimmäinen konkreettinen kokemus omasta äidinkielestään kirjoitetussa ja luetussa muodossa. Ajantasaiset ja innostavat oppimateriaalit ovat yksi yhdenvertaisen koulutuksen elementeistä. On erittäin tärkeää, että koltansaamenkielisillä lapsilla on viimein mahdollisuus opetella omaan kieltään oikeasta ja vieläpä näin kauniista kirjasta, sanoo I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Aapinen on tilattavissa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston verkkokaupasta.

Lisätietoja:

Tiina Sanila-Aikio
Käsikirjoittaja
tiina(at)sanila.fi

Petra Kuuva
Oppimateriaalisihteeri
puh. +358406772275
petra.kuuva(at)samediggi.fi

Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan 8.12.2021

Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen vanhempainiltaan! 

Aika: keskiviikko 8.12.2021 kello 18

Paikka: Microsoft Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kohderyhmä: huoltajat ja saamen kielten etäopetuksesta kiinnostuneet

Jakelu: hankkeen opettajat, etäopetukseen osallistuvat huoltajat, koulut sekä kaupunkien opetuksen suunnittelijat ja koordinaattorit

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams-kokouksena. Tilaisuudessa esitellään hanketta, hankkeen työntekijöitä sekä opettajia. Lisäksi keskustellaan hankkeen ajankohtaisista asioista ja muista esille nousevista asioista.

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tilaisuuteen. Mikäli tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ole yhteydessä hanketyöntekijöihin. Kuvalliset ohjeet ohjelman käyttöön.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lisätietoja:

Satu-Marjut Pieski, hankepäällikkö
satu.pieski@edu.utsjoki.fi
040 546 6514

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankekoordinaattori
anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi
040 584 3098

www.saamenetaopetus.com

Saamelaisopetuksen pohjoismaisen foorumin ohjelma julkaistu – ilmoittautua voi perjantaihin 19.11. asti

Saamelaisopetuksen pohjoismainen foorumi pyrkii luomaan kokonaiskuvaa saamelaisopetuksesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Foorumin tavoitteena on edistää opetuksen rajat ylittävää yhteistyötä ja koulutuspoliittista asemaa kotimaissaan. Foorumiin on ilmoittautunut suuri joukko viranomaisia, koulutuspoliittisia vaikuttajia, saamelaisopetuksen tutkijoita ja opettajia.

– Pohjoismainen saamelaisopetuksen foorumi on mitä parhain tilaisuus valtakunnan rajat ylittävälle koulutuspoliittiselle keskustelulle. Meillä on paljon yhteisiä haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii nimenomaan määrätietoista ja pitkäjänteistä politiikkaa, sanoo Saamelaiskäräjien ensimmäinen varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

– Toivomme, että foorumi osaltaan vahvistaa koulutuspolitiikan asemaa jo olemassa olevien yhteistyörakenteiden kuten Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston sisällä. Lisäksi sen on tarkoitus käynnistää uusi aikakausi pohjoismaiden opetusministeriöiden, Saamelaiskäräjien ja Sámi allaskuvlan välisessä koulutuspoliittisessa yhteistyössä, jatkaa Koivisto.

Foorumiin on mahdollista ilmoittautua perjantaihin 19.11. asti verkkosivuilla www.rajahissameoahpahus.com, jossa myös ohjelma on nähtävissä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
Tuomas Aslak Juuso
tuomas.juuso(at)samediggi.fi
040 687 3394 / 010 839 3101

I varapuheenjohtaja
Anni Koivisto
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

Koulutussihteeri
Ulla Aikio-Puoskari
Saamelaiskäräjät
010 839 3112
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Kieliturvasihteeri
Anne Kirste Aikio
Saamelaiskäräjät
010 839 3124
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkittu video mukana Oskari-kilpailussa

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkittu video Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen on valittu mukaan Oskari-kilpailuun. Osakilpailuun osallistui yli 100 lyhytelokuvaa, joista valikoituivat osallistujat kolmeen sarjaan.

Koltansaamenkielinen video kilpailee sarjassa ´Omin voimin´ ja sitä voi käydä katsomassa ja äänestämässä sivulla www.kulttuurivalve.fi/oskari-kilpailu.

Oskari-gaala järjestetään Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin yhteydessä perjantaina 19.11.2021 klo 18–19.15, jolloin voittajat palkitaan. Tapahtuma striimataan. Gaalaa voi seurata osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/oskari-kilpailu.

Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen videon ovat tehneet Sevettijärven koulun oppilaat Ilmari Leivo ja Aarni Seri. Heitä ohjasi opettaja Hanna-Maaria Kiprianoff. Video sijoittui toiseksi vuoden 2021 Saamelaisnuorten taidetapahtuman alle 13-vuotiaiden sarjassa.

Saamelaiskäräjät onnittelee kilpailuun valitun videon tekijöitä ja toivottaa onnea Oskari-kilpailuun!

Muista käydä äänestämässä suosikkiasi!

Lisätietoja:

Elokuvakeskus Skábma Tarja Porsanger, puh. 050 569 6065, tarja.porsanger(at)samediggi.fi

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio, puh. 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

https://www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com/

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 1.1.2022 ja kestää 31.8.2023 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa saamen kielten opetusryhmät ja toimii läheisessä yhteistyössä Utsjoen kunnassa työskentelevän projektipäällikön sekä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa. Hankekoordinaattorin työhön kuuluu myös tiedotus- ja esittelytehtäviä. Hanke järjestää etäyhteyksiä hyödyntävää perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella sijaitseviin kouluihin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tehtävän menestyksekästä hoitamista edesauttaa saamelaisyhteisön tuntemus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Kelpoisuusvatimuksena on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Hankkeesta vastaa koulutus- ja oppimateriaalitoimisto ja esimiehenä toimii koulutussihteeri.

Hankekoordinaattorin palkka määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV mukaan (peruspalkka 2 597,07 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan saamelaisalueen lisä 24 % ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Työhakemukset liitteineen tulee toimittaa 24.11.2021 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4e620f9b

Lisätietoja antaa koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi , puh. 010 839 3112.

Inarissa 4.11.2021

Saamelaiskäräjät