Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi koulutussihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa 19.12.2022 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja päättyy 28.2.2023. Saamelaiskäräjät tulee julistamaan koulutussihteerin viran haettavaksi viransijaisuuden aikana.

Koulutussihteerin toimipaikka sijaitsee sihteeristön päätoimipaikassa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Koulutussihteeri toimii koulutus- ja oppimateriaalitoimiston esihenkilönä, koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Koulutussihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä 39 §:ssä, tehtävänä on mm. vastata ja huolehtia koulutustoimiston tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta, sekä johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa koulutustoimiston toimintaa.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, laaja saamelaisten koulutusasioiden ja hallintotoiminnan tuntemus sekä kokemus johtamisesta ja esihenkilötyöstä. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason III/II mukaan (peruspalkka 3134,17 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemuskirje sekä ansioluettelo tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.12.2022 klo 16 mennessä, osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5453dc77

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 010 839 3106.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 1.12.2022
Saamelaiskäräjät

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA-kirjasarjaan. Uusin työkirja GEA 4 bargogirji čakčii on tarkoitettu peruskoulun neljännen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia syyslukukaudelle. GEA-kirjasarjan tekijä on Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck.

Kirja on saatavilla Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-4-bargogirji-cakcii/

Talvinen tunturimaisema. Aurinko kurkistaa tunturin takaa.

Saamelaiskäräjien stipendi kolmelle korkeakouluopiskelijalle

Senja Aikio, Joanna Saijets ja Ibbá Lauhamaa saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun 1000 euron stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti syyskuun 27. päivänä haettavaksi stipendit, jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville.

Stipendihakemuksia vastaanotettiin yhteensä 11. Stipendin hakuaika päättyi 21.10. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti stipendien saajista kokouksessaan 7.11.

Ibbá Lauhamaa suorittaa Tromssan arktisessa yliopistossa englannin- ja pohjoissaamen kielten maisteriopintoja ja on kotoisin Enontekiöltä. Senja Aikio opiskelee pääaineenaan pohjoissaamen kieltä ja sivuaineenaan saamelaista kulttuuria Oulun yliopistossa ja hän on kotoisin Utsjoelta. Joanna Saijets opiskelee pääaineenaan saamelaista kulttuuria ja sivuaineenaan pohjoissaamen kieltä. Saijets on kotoisin Inarista ja aiemmalta koulutukseltaan sosionomi AMK. 

Saamelaiskäräjät kiittää kaikkia stipendiä hakeneita ja toivottaa jokaiselle onnea ja menestystä sekä opinnoissa että tulevassa työelämässä!

Sarja koltansaamenkielisiä pieniä digikirjoja ilmestyi

Uʹcc ǩeerja (Pikku kirjat) sarja koltansaamenkielisiä pieniä digikirjoja on ilmestynyt. Kirjat opastavat tavallisiin koltansaamen kielen sanoihin, kuten kulkemisverbeihin ja väreihin, ja vaatteiden ja ruokien nimityksiin. Kirjat edistävät samalla kielioppiasioita ja lukemaan oppimista. Kirjoista on valmistettu kaksi versiota, tavutettu ja ilman tavuja sekä lisäksi kuhunkin teemaan liittyvä harjoituskirja. 

Uʹcc ǩeerja -digikirjojen sarja syntyi Sevettijärven koulun koltansaamen kielen opettaja Maria Porsangerin ehdotuksesta.  

Kirjat on käsikirjoittanut ja kuvittanut Esther Berelowitsch, joka työskentelee Saamelaiskäräjillä oppimateriaalin projektityöntekijänä. Berelowitsch vastaa myös kirjojen äänityksestä ja editoinnista. Lukijoina toimivat Raija Lehtola ja Tiina Sanila-Aikio. Uʹcc ǩeerja -työryhmään kuuluvat Maria Porsanger, Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio, Anna-Katariina Feodoroff ja Petra Kuuva. Digikirjan teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet Unni Länsman ja Esther Berelowitsch. 

Sarja täydentyy edelleen. Kirjojen inarin- ja pohjoissaamenkieliset versiot ovat työn alla. 

Kaikille avoimet linkit kirjoihin: 

Puäj da Lâpp (Paju ja Luppo): lukukirja, lukukirja tavutettu, harjoituskirja 
Siõm (Siemen): lukukirja, lukukirja tavutettu, harjoituskirja 
Eelljaž (Elias): lukukirja, lukukirja tavutettu, harjoituskirja 

Kirjat julkaisi Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto.

Lisätietoja: 

Raija Lehtola
Koltansaamenkielinen oppimateriaalin suunnittelija
raija.lehtola@samediggi.fi

Esther Berelowitsch
Koltansaamenkielinen oppimateriaalin projektityönteki
esther.berelowitsch@samediggi.fi

ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc mättǩeʹrjj nuõrttsääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllân

Uusi koltansaamen kielen oppikirja ja syksyn työkirja ilmestyivät

Koulutus-ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 1. luokan luku- ja työkirjan.

ǨIÕČČ 1 on koltansaamen oppikirja perussopetuksen ensimmäisen luokan vieraan kielen lukijoiden opetukseen.

Kirjaan kuuluvat syksyn- ja kevään työkirjat. Oppikirja ja työkirja on koltansaamen kulttuuriin sovellettu ja käännetty pohjoissaamen kielen GEA 1 -kirjoista.

Kirjojen käsikirjoituksen on tehnyt Oona Länsman ja kuvituksen Nora Bäck. Koltansaamenkielelle oppikirjan on kääntänyt Hanna-Maaria Kiprianoff, syksyn työkirjan Karlong Chan ja taiton tehnyt Anni Näkkäläjärvi.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta:

 

Inarinsaamea löylyissä, koltansaamea kammarissa ja pohjoissaamea padan ääressä – avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää myös tänä vuonna kaikille avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla 43!

Oppituntien teemana on koti ja ympäristö. Inarinsaamen oppituntiin kuuluu saunominen ja kenties avannossa pulahtaminen, koltansaamen oppitunnilla tutustutaan omaan huoneeseen ja sen salaisuuksiin, pohjoissaamen tunnilla taas opitaan, miten keittiössä voi häärätä pohjoissaameksi.

Oppituntien tarkoituksena on kasvattaa tietoutta saamen kielistä ja samalla saamelaisesta kulttuurista. Oppituntien kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat, mutta oppitunneille saavat osallistua kaikki saamen kielistä kiinnostuneet. Tunneille voi osallistua kukin oppija itsenäisesti tai koko luokka voi osallistua yhdessä samaan tuokioon yhteiseltä laitteelta. Osallistua voi myös useammalle tunnille.  

Oppitunnit pidetään etäyhteyksin Microsoft Teamsissa. Tunteja on yhteensä kolme, yksi jokaisesta Suomessa puhutusta saamen kielestä: inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielestä.

Tiistai 25.10. kello 10–10.45

Inarinsaamea löylyissä

Opettajana Laura Ylinampa

Kohderyhmä yläkoulu ja toinen aste

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Keskiviikko 26.10. kello 10–10.45

Koltansaamea kammarissa

Opettajina Kia Olin ja Sirkka Sanila

Kohderyhmä 0.–2. luokka

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Torstai 27.10. kello 10–10.45

Pohjoissaamea padan ääressä

Opettajana Máren-Elle Länsman

Kohderyhmä 3.–6. luokka

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tunneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella chatissa. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Oppitunteja ei tallenneta.

Tarkemmat ohjeet tunneille osallistumiseen täällä.

Yhteyshenkilöt:

Hanna Helander, hankepäällikkö 
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori 
arla.magga@samediggi.fi
040 6875989

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia ja kehittää saamen kielten etäopetuksen pedagogiikkaa. Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäopetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa.

Lisätietoja saamen kielten viikosta:

Saamen kielten viikon 24.–30.10.2022 tarkoituksena on nostaa saamelaisten kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla!

Kutsu saamen kielten etäopetushankkeen vanhempainiltaan 12.10.2022 

Lämpimästi tervetuloa Saamen kielten etäopetuksen vanhempainiltaan!   

Aika: keskiviikko 12.10.2022 klo 18–19  

Paikka: Microsoft Teams, linkki vanhempainiltaan

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams -kokouksena. Tilaisuuden alussa esitellään lyhyesti hanke, sen työntekijät ja ajankohtaiset asiat hankkeessa. Sen jälkeen jakaannutaan kielikohtaisiin vanhempainiltoihin.  

Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tilaisuuteen. Mikäli tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ole yhteydessä hanketyöntekijöihin. Kuvalliset ohjeet ohjelman käyttöön

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa! 

Lisätietoja: 

Hanna Helander, projektipäällikkö  
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 7012 094 

Arla Magga, projektikoordinaattori 
arla.magga@samediggi.fi 
040 6875 989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä korkeakouluopiskelijoille

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi stipendejä (á 300 – 1000 €), jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville. Hakijoilta pyydetään erityisiä perusteluja stipendin saamiseksi. Perusteluina voivat olla mm. opinnäytetyön valmistamiseen liittyvät erityiset menot tai kotipaikkakunnan ja opiskelupaikkakunnan pitkästä välimatkasta aiheutuvat matkustuskustannukset.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan perjantaihin 21.10.2022 klo 16 mennessä sähköisesti osoitteeseen info@samediggi.fi . Hakemukseen tulee liittää kopio opintorekisteriotteesta.

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Inarissa 26.9.2022

Saamelaiskäräjät/ koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tulokset – kiitos osallistujille

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin 14.-15.9.2022 Inarissa. Tapahtumassa nähtiin 17 esitystä kolmella saamen kielellä. Järjestäjät kiittävät järjestelyihin osallistuneita, tuomareita ja juontajia sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

Tapahtumassa oli kolme lajia: musiikki, runous sekä kirjallinen runous ja musiikki. Tapahtumassa oli myös kolme ikäluokkaa: alle 10-vuotiaat, alle 16-vuotiaat ja 16–20-vuotiaat. Jokaisesta lajista ja sarjasta palkittiin tuomariston valitsemat esitykset. Valitettavasti kirjallisten teosten tuloksia ei pystytty vielä julkistamaan ja tiedotamme tuloksista mahdollisimman pian.

Palkittujen esitysten tekijät pääsevät sijoituksensa mukaan valitsemaan 50–200 euron palkkion Duodji Shopista tai Siida Shopista. Järjestäjät ovat yhteydessä palkittuihin ensi viikon aikana.

 

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa palkitut esitykset

Alle 10-vuotiaat

Musiikki

  1. Suga suga su Utsjoelta
  2. Vulge go ohcat Karigasniemeltä
  3. Árvedávgi Karigasniemeltä

Runous

Soorkõõzz tueʹlesveärr Sevettijärveltä

 

Alle 16-vuotiaat

Musiikki

  1. Goaskinvieljja ja Vuolgge mu mielde Bassivárrái Ivalosta
  2. Mii tät lij? Sevettijärveltä
  3. Dovdameahtumii Utsjoelta

Kunniamaininnat

Čáži lávlla, Mikkel Korhonen Rovaniemeltä

Vuoibme-luohti Vuotsosta

Runous

  1. Äigi lii kullum , Emma Gahmberg Ivalosta
  2. Guovssahasaid lávlu Hetasta
  3. Mu ruoktu lea mu váimmus Karesuvannosta

Kunniamaininta Eanodaga rievssahat Hetasta

 

16-20-vuotiaat

Musiikki

Sealggát Beaivvášii – Ado (sámegielat cover), Jesse Ruokolainen Utsjoelta

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905

Petter Morottaja, Aimo Aikio ja Janita Känsälä taidetapahtuman tuomareiksi

Kirjailija Petter Morottaja, muusikko Aimo Aikio ja laulaja Janita Känsälä toimivat Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina 15.9.2022. Tapahtumassa esiintyy Ailu Valle.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa odotetaan 350 lasta ja -nuorta ympäri maan ja tapahtumassa nähdään 18 esitystä. Lisäksi taidetapahtumaan odotetaan seuraajia Youtube-striimiin, minkä linkkiä jaetaan taidetapahtuman sosiaalisessa mediassa.

Tapahtuma juonnetaan kolmella saamen kielellä. Tapahtuman juontavat inarinsaameksi Ainomaija Mäenpää, koltansaameksi Johannes Porsanger ja pohjoissaameksi Xia Torikka.

 

Ohjelma torstai 15.9.2022

10.00 Taidetapahtuma alkaa
12–13.30 Ruokailu, raati kokoontuu
14.00 Konsertti
15.30 Kotiinlähtö

 

Lisätietoja:
Anni-Sofia Niittyvuopio
anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi
010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905