Sämitiggelaavâtoimâkode hammiittâsiävtuttâs oovdânpuohtui Sämitige jesânáid

Sämitiggelaavâtoimâkode iävtuttâs sämitiggeest adelum laavâ nubásmittem várás oovdânpuohtui Sämitige jesânáid ja pargeid ovdil Sämitige čuákkim aalgâ toollum tiäđáttâstilálâšvuođâst. Iävtuttâs vuolgâttuvvoo onne celkkim várás. Ulmen lii, ete Sämitigge kietâdâl iävtuttâs porgemáánu ääigi.  

– Tyehin láá čovgâ ráđádâlmeh já toimâkoddeest lep juksâm maksim. Tääl Sämitigge ferttee miäruštâllâđ oovtâst siärváduváin, lii-uv máhđulâš tuhhiittiđ iävtuttâs, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.   

Ciälkkámušâi maŋa láá sämitiggelaavâ 9 § miäldásiih ráđádâlmeh já Sämitigge kieđâvuš ääši. Sämitigge ferttee tuhhiittiđ iävtuttâs, vâi tot ovdáničij ovdâskode kieđâvušmân. 

– Paijeel ihepele korrâ pargo lii tääl tyehin já mij lep juksâm oovtâ eetaap. Čuávuvááh läävhih láá  iävtuttâshammiittâsâst celkkim já Sämitige kieđâvuššâm, juátká Sämitige II saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

– Ko uápásmuvá iävtuttâshammiittâsân,  lii pyeri mušteđ, ete hammiittâs lii tai ráđádâlmij puáđus já västid tom linjá, moos mij lep peessâm ráđádâlmijn, ciälkká Sämitige lahâčällee Kalle Varis.    

Riehtiministeriö moonnâm skammâmáánust asâttâm toimâkode pargo lii vuáđudum vuáđuvaigâdvuođáid, eres vuáđulaavâ asâttâm kenigâsvuođáid já Suomâ aalmugijkoskâsijd olmoošvuoigâdvuotâkenigâsvuođáid sehe OA algâalmugij vuoigâdvuođâi julgâstusân. 

Lasetiäđuh hammiittâsiävtuttâs kuávdáš iävtuttâsâin: 

 

Lasetiäđuh:  

Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Sämitge II saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso, puh. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Vs. lahâčällee Kalle Varis, puh. 010 839 3187, kalle.varis(at)samediggi.fi 

Puáđi savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn Vuáčun 23.4.

Sämitige stivrâ uárnee čuákkimis ohtâvuođâst savâstâllâmtilálâšvuođâ Vuáču škoovlâst vuossaargâ 23.4.2018 tme 18-20. Tilálâšvuođâ tárguttâs lii teivâđ kuávlu sämmilijguin já adeliđ máhđulâšvuođâ savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn.

Sämitige toimâvuávám-budjet 2018 mield stiivrâ čuákkimeh uárnejuvvojeh máhđulâšvuođâi mield Ucjuuvâst, Vuáčust, Helsigist, Iänuduv Käresavonist já Anarist. Čuákkimij ohtâvuođâst uárnejuvvoo päikkikoddeest savâstâllâmtilálâšvuotâ, mast stivrâ tiäivá kuávlu sämmilijguin, muštâl uánihávt stivrâpaje tooimâin já addel epivirgálub máhđulâšvuođâ savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn.

– Mij ornijm vuosmuš savâstâllâmtilálâšvuođâ uáivikaavpugkuávlu sämmiláid kuovâmáánust Helsigist. Mii ulmen lii, ete savâstâllâmtilálâšvuođah nanodeh sämisiärváduv já Sämitige koskâsii savâstâllâm ohtsij aašij ovdedem pyerrin, Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio tiädut.

Čuávuvâš savâstâllâmtilálásvuotâ uárnejuvvoo Vuáču škoovlâst 23.4.2018 tme 18-20.  

– Mun tuáivuttâm Vuáču kuávlu sämmilijd tiervâpuáttim vaaljâpaje nube savâstâllâmtilálâšvuotân. Puáttee tilálâšvuođâid mij almottep talle ko toh láá äigikyevdiliih, Sanila-Aikio looppât.

Lasetiäđuid:

Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi