Sääʹmteʹǧǧ alttad Säʹmmla soti-oođõõzzâst -blogirääid õlmstâttmõõžž čõõuč 2020 äiʹǧǧen

Vueʹssen soti-kampanjast Sääʹmteʹǧǧ älgg õlmstâʹtted Säʹmmla soti-oođõõzzâst -blogirääid sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzi pirr, da tõid kuulli vaʹǯǯtõõzzi da vueiʹttemvuõđi pirr. Blogirääidast jeeʹres suõʹrji äʹšštobddi poʹhtte vueiʹnnmes da äʹšštobddmes vuâđald õuʹdde vuäinnmõõžžid soti-sueʹrj kääzzkõõzzin. Blogirääidast saǥstõõlât soti-kääzzkõõzzi taʹrjjummšest õõutverddsažvuõđ ǩiõččâmkuuʹlmest di ääʹveet konkreettlaž õuddmiârkivuiʹm sääʹmǩiõllsai da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi miârktõõzz aarǥâst. ”Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzi taʹrjjummšest åårrai […]