Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju.

Sämitigge almoot uuccâmnáál raavâdviäsupargee tuáistáážân vyeimist orroo tooimâ

Aanaar markkânân Juvduujuuvâ riidon huksejum sämikulttuurkuávdáš Sajos lii Suomâ sämmilij haldâttuv já kulttuur kuávdáš. Sajos lii maaŋgâkulttuurlâšvuođâ kuáhtámsaje – tábáhtustáálu, kongreskuávdáš já čuákkimsaje.

Mij uuccâp meriáigásâš pargokoskâvuotân Saijoos Čaiju raavâdviäsun jiešráđálâš já mättee raavâdviäsupargee kiäst láá pyereh vuáruvaikuttâstááiđuh. Pargo álgáččij 1.9.2023 teikkâ sopâmuš mieldi. Tohálâšvuotâiähtun lii pargo vaattâm hiäivulâš škovlim já sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám váátá pyeri sämikulttuur tubdâm, tuárvi kuhes pargohárjánem västideijee pargoin sehe pyeri streesihaldâšemnaavcâid.

Maaŋgâpiälásâš pargo ana sistees äššigâspalvâlem, kookâ išedem peivimáállás já vitriinpyevtittâsâi rähtimist, čuákkimfalâdem, liitij, piergâsij já kievkkânsoojij putesin toollâm sehe eres raavâdviäsu almolâš pargoid.
Mij tuáivup occest hygienia- já alkoholpaasâ. Pargoost tarbâšuvvoo piäiválávt sämikielâ, suomâkielâ já eŋgâlâskielâ. Pargoäigi lii raavâdviäsu Čaiju ávusorroomaaigij mield, váldu-uásálávt jyehi argâpeivi 8-17 kooskâst, mutâ motomin tábáhtusâi ohtâvuođâst láá eehid- já oholoppâpargoh.

Raavâdviäsupargee pälkki miärášuvá Sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuotâtääsi VI/III miäldásávt (vuáđupälkki 2027,13€/mp). Vuáđupäälhi lasseen pargoost máksojeh 24 % sämikuávlu lase já pargohárjánem mield miärášuvvee hárjánemlaseh.

Rijjâhámásâš uuccâmreivâ sehe máhđulâš ánsuluvâttâllâm eres lahtosijguin kalga macâttiđ majemustáá 30.6.2023 taan ucâmušluámáttuv peht (liŋkkâ lekkâs uđđâ ruuvdun).

Lasetiäđuid pargoost addel haldâttâhhovdâ Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 040-7262688 sehe Raavâdviäsu Čaiju piäiválâš hovdiimist västideijee kokkâ Sari Mikkola, puh. 040 588 4062.

Lasetiäđuh Sajosist já Sämitiggeest nettisiijđoin www.sajos.fi já www.samediggi.fi

Anarist 26.5.2023
Sämitigge

Sämitigge almoot uuccâmnáál markkânistemhoovdâ virgesajasâšvuođâ

Virgesajasâšvuotâ lii ááigán 12.6.2023–31.5.2024. Markkânistemhoovdâ toimâsaje lii Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist, Anarist.

Markkânistemhoovdâ pargoid kulá ei. huolâttiđ Säämi kulttuurkuávdáš Saijoos čuákkimviistij markkânistmist já vyebdimist, tábáhtusâi pyevtitmân já orniimân lohtâseijee keevâtlijn aašijn palvâlemohtâduv eres pargeiguin sehe västidiđ palvâlemohtâduv ekonomiast. Markkânistemhovdâ tuáimá palvâlemohtâduv hovdân. Toos lasseen pargoid kulá oovdânpyehten toimâm jieijâs toimâsyergi aašijn Sämitige toimâorgaanijn.

Asâttâsân vuáđuduvvee tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovliittâs já sämikielâ máttu (asâttâs 1727/95). Pargoost cevzim iššeed hiäivulâš ollâškovlâtođhos, markkânistemsyergi já sämikulttuur šiev tubdâm, šiev eŋgâlâškielâ máttu sehe hárjánem joođeetmist já hovdâpargoost.
Pargo tipšomist annojeh oovtâstpargo- já viärmádâttâmtááiđuh, markkânistemmohtâ sehe streesihaldâšemnaavcah.

Pälkki miärášuvá Sämitige pälkkivuáháduv vátávâšvuotâtääsi IV/I miäldásávt (vuáđupälkki 2986,12 eurod/mp). Vuáđupäälhi lasseen máksojeh 24 % sämikuávlu lase já pargohárjánem mield miärášuvvee hárjánemlaseh. Virgesajasâšvuođâ tevdimist lii neelji mánuppaje keččâlemäigi.
Rijjâhámásâš uuccâmreeivâ lahtosijguin kalga toimâttiđ Sämitige čäällimkoodán 2.6.2023 räi tain uuccâmluámáttuvváin (liŋkkâ lekkâs uđđâ ruuvdun).

Lasetiäđuid pargoost addel haldâttâhhovdâ Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 010 839 3106.

Saijoos já Sämitige tooimân puáhtá uápásmuđ nettičujottâsâin www.sajos.fi já www.samediggi.fi

Anarist 15.5.2023
Sämitigge