Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi viestintäsihteerin viransijaisuuden

Saamelaiskäräjien viestintäsihteerin tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 e §:ssä. Viestintäsihteeri mm. hoitaa, suunnittelee ja kehittää Saamelaiskäräjien viestintää koskevia asioita sekä toimeenpanee viestintästrategian. Lisäksi viestintäsihteeri avustaa Saamelaiskäräjien puheenjohtajistoa ja sihteeristöä tiedotustoiminnassa.

Viransijaisuus alkaa 2.1.2024 ja kestää 31.12.2024 saakka.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin tuntemusta, sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Odotamme myös valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Ruotsin ja englannin kielen taito (kirjallinen ja suullinen) sekä työkokemus viestinnän tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2857,25 e /kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Viransijaisuudessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.12.2023 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106.

Lisätietoja Saamelaiskäräjistä nettisivuilta www.samediggi.fi

Inarissa
15.11.2023
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aula.

Saamelaiskäräjät hakee asiakaspalvelijaa Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen

Saamelaiskäräjät hakee asiakaspalvelijaa määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2024. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on rahoituksen varmistuminen.

Sajoksen asiakaspalvelijan tehtäviin kuuluvat mm. asiakaspalvelu, Sajoksen vastaanoton ja infopisteen hoitaminen, kokousten ja tapahtumien järjestelyihin kuuluvat tehtävät sekä tarvittaessa ravintolassa avustaminen ja tilojen puhtaanapito. Asiakaspalvelija työskentelee osana Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen palveluyksikköä. Työ tehdään Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Työajat ovat pääosin Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aukioloaikoina, arkisin kello 9–17.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Työn menestyksellistä hoitamista edesauttaa työkokemus asiakaspalvelutehtävistä, hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus, sujuva englannin kielen taito, oma-aloitteisuus, joustavuus sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Työssä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/III mukaan, peruspalkka 2027,13 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Vapaamuotoinen hakemuskirje, ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa 13.12.2023 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa vs. markkinointipäällikkö Saara-Maria Salonen: saara-maria.salonen(at)samediggi.fi puh. 010 839 3149 / 040 575 5332 ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 010 839 3106 / 040 726 2688

Saamelaiskäräjiin ja saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi ja www.sajos.fi

Inarissa 13.11.2023
Saamelaiskäräjät