Blogisarja: Saamelaiset sote-uudistuksessa

20.10.2020 /

Palvelujen viidakossa – Erityislapset ja kielen ja kulttuuritaustan merkitys sote-palveluissa

Saamelaisena vanhempana törmää jo lasta odottaessa kysymyksiin, joita valtaväestö ei koskaan tule edes ajatelleeksi. Mitä kieltä puhumme lapselle? Kasvaako hän oman kulttuurinsa täysivaltaiseksi osaajaksi? Mitä taitoja opetan? Kuinka meidän perheessä modernia perhemallia toteutetaan? Kuinka paljon ehkä jo katoavia perinteitä saan siirrettyä lapselleni?  

Lue lisää

Elle AikioTerveydenhoitaja

/

Saamelaisuuden merkitys mielenterveystyössä – kieli, kulttuuri, identiteetti ja sote-uudistus

Giella – Kieli

Sanotaan, että kieli on ikkuna kulttuurin. Allekirjoitan tämän. Koen kielen merkitsevän myös paljon enemmän.  

Ihmiselle kieli taipuu moneen. Sen merkitys muuttuu kulloisessakin hetkessä. Eri tilanteissa kielen asema on kuitenkin oleellinen. Kieli on tapamme ilmaista asioita ja tunteita. Tapamme kommunikoida. 

Lue lisää

Niila RahkoSaamelaiskäräjien sote-lautakunnan jäsen, psykiatrinen sairaanhoitaja

/

Saamen kielen ja kulttuurin tuntemus luo turvallisuuden tunnetta saamelaispotilaan arkeen vuodeosastolla

”Buorre beaivvi, mun lean divššár Minna.” 

Potilaasta näkee, kuinka häneen tekee vaikutuksen, kun saa kuulla omaa äidinkieltään oudossa ympäristössä, ehkä hieman pelottavassakin, vuodeosastolla. 

Sairaana, haavoittuvimmillaan. 

Lue lisää

Minna JuusoLähihoitaja Muonion terveyskeskuksen vuodeosastolla

/

Saamelaisten sote-palvelujen kehittämisessä tarvitaan jo askelia eteenpäin

Millaista on olla saamelainen, kysyi eräs opiskelija minulta pari vuotta sitten, kun haastatteli opinnäytetyötään varten. Vastasin hänelle, että ”koska olen saamelainen, eikä minulla ole kokemusta muusta, niin tuohon kysymykseen on vaikea vastata, ei ole vertailukohdetta, enkä voi olla muuta kuin saamelainen ja olen siitä ylpeä”.  

Meillä saamelaisilla, kuten kaikilla kansoilla, on omat arvot, normit, säännöt, tavat, uskomukset, moraalikäsitykset, perinteet ja oma kieli, jotka olemme yhteisömme jäsenenä omaksuneet kokemuksissamme ja kasvatuksessamme. Meidän kulttuurimme on perinteisesti yhteisöllinen kulttuuri, jossa perhekäsitys on ydinperhettä laajempi ja sukupolvien välinen yhteys on tiivis.  

Lue lisää

Ristenrauna MaggaSosiaalineuvos, SámiSoster ry:n toiminnanjohtaja

/

Oikeutta saamen kieleen tulee vahvistaa sote-uudistuksessa

Perustuslaki antaa saamen kielelle vahvan aseman. Perustuslaki turvaa saamelaisten oikeudet ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan, ja tätä oikeutta täsmennetään muun muassa saamen kielilaissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää ja lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen yhtenä tavoitteena tulee olla hallitusohjelman mukaisesti saamelaisten palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden edistäminen. Tiedämme, että nykytilanne ei ole tyydyttävä, joten nykyisen palvelutason säilyttäminen ei ole riittävä tavoite. Liian usein saamenkielinen henkilö joutuu tyytymään tulkkaukseen hakiessaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tai asioimaan suomeksi.

Lue lisää

Kristina StenmanYhdenvertaisuusvaltuutettu

/

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden merkitys korostuu potilastyössä

Saamelaisilla on nykyisen lainsäädännön puitteissa oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella. Mikäli henkilökunnassa ei ole saamenkielentaitoisia henkilöitä, on asiakkaalla oikeus maksuttomaan tulkkaukseen. Kuitenkin jokaisessa saamelaisalueen kunnassa saamenkielisten palveluiden järjestämisen suhteen on haasteita ja nämä lakiin kirjatut oikeudet eivät käytännössä toteudu.  

Lue lisää

Karen-Anni HettaSaamelaiskäräjien sote-lautakunnan puheenjohtaja

/

Sote-uudistus on käännekohta – toivottavasti parempaan

Vaivannäköä, loputtomia kysymyksiä, vaatimista, säätämistä, omien oikeuksien selvittämistä.

Vai sittenkin kunnollista ohjausta, sujuvia palveluketjuja, arvostavia kohtaamisia, ymmärretyksi tulemista?

Lue lisää

Anni KoivistoSaamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja

/

Saamelaiset tulee huomioida sote-uudistuksessa

Sote-uudistus on massiivinen kokonaisuus, ja siitä puhuttaessa on oleellista hahmottaa kuinka laajasta ja kokonaisvaltaisesta uudistuksesta onkaan kyse. Uudistuksen kohteena on yli 40 eri lakia, joista Saamelaiskäräjät ottaa lausunnossaan kantaa sote-maakuntalakiin, sote-järjestämislakiin, lakiin pelastustoimen järjestämisestä sekä sote-maakuntien rahoituslakiin.

Lue lisää

Tuomas Aslak JuusoSaamelaiskäräjien puheenjohtaja

/

Saamelaiskäräjät aloittaa Saamelaiset sote-uudistuksessa -blogisarjan julkaisun syksyn 2020 aikana

Osana sote-kampanjaa Saamelaiskäräjät alkaa julkaista Saamelaiset sote-uudistuksessa -blogisarjaa saamenkielisistä ja kulttuurinmukaisista sote-palveluista, ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Blogisarjassa eri alojen asiantuntijat tuovat omien kokemustensa ja asiantuntemuksensa pohjalta esiin näkökulmia sote-alan palveluiden piirissä.

Lue lisää

Saamelaiskäräjät