Avoimet työpaikat Saamelaiskäräjillä

Saamelaiskäräjät hakee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kuusi saamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijän määräaikaista tehtävää. Projektit liittyvät saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden oppimateriaaleihin. Tehtävät täytetään kuudeksi kuukaudeksi (6 kk) vuoden 2022 aikana. […]

Saamelaiskäräjät hakee inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaista

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi inarinsaamenkielisen oppimateriaalisuunnittelijan viransijaisuuden ajalle 15.2.2022-31.12.2023. Saamelaiskäräjillä työskentelee useita oppimateriaalisuunnittelijoita, joiden tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 41 §:ssä. Oppimateriaalisuunnittelijoiden tehtävänä on mm. huolehtia oppimateriaalisihteerin kanssa yhteistyössä oppimateriaaliprojektien toteuttamisesta ja oppimateriaalityöryhmien ohjauksesta […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kansainvälisten asioiden sihteerin viransijaisuuden

Viransijaisuus alkaa 14.2.2022 ja päättyy 31.12.2022. Sihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 26 d §:ssä. Tehtävänä on mm. ylläpitää, koordinoida, suunnitella sekä kehittää käräjien kansainvälistä toimintaa, valmistella käräjien, hallituksen ja […]

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa

Saamelaiskäräjät hakee järjestelmäasiantuntijaa määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on hoitaa mm. Saamelaiskäräjien ja Sajoksen atk-tukipalveluja, sisäverkon ylläpito- ja muutostöitä, käyttöoikeuksien myöntäminen ja […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän – Hakuaikaa jatkettu

Suunnittelija vastaa (50 % työajasta) Interreg Aurora- ohjelman (2021-2027) saamelaisosa-alueen hakemuksiin sekä hankkeisiin liittyvästä neuvonnasta, viestinnästä, hankeseurannasta, hakemusten käsittelystä sekä esittelystä hallintokomitealle. Työntekijä sijoittuu sopimuksellisesti Suomen Saamelaiskäräjille. Tämän lisäksi työntekijä […]

Johtaja Sámi Giellagálduun

Sámi Giellagáldu Sámi Giellagáldu on Suomen, Norjan ja Ruotsin puolen Saamelaiskäräjien yhteispohjoismainen ammattilaiselin saamen kieliasioissa. Sámi Giellagáldun tarkoituksena on suojella, vaalia ja edistää kulttuuriperintöä, kuten saamen kirja- ja puhekieliä. Muodollisesti […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalityön määräaikaisen hallinnollisen suunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa saamenkieliseen oppimateriaalituotantoon ja oppimateriaalihankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä, kehittää digitaalisen oppimateriaalityön edellytyksiä ja saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toimintaa Saamelaiskäräjien koulutus- […]

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin tehtävän

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin määräaikaisen tehtävän ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Sihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena valmistella ja toimeenpanna vaalit sekä […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hallintosuunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hallintopäällikön alaisuudessa valmistella yleis- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä […]

Saamelaiskäräjät hakee av-teknikkoa

Saamelaiskäräjät hakee av-teknikkoa määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaisi mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan. Työ kestäisi aluksi 28.2.2022 saakka ja mahdollisesti pidempäänkin. Av-teknikon tehtävänä on huolehtia tilaisuuksien teknisestä toteutuksesta mm. kuva, ääni […]